Lieta C-377/11

International Bingo Technology SA

pret

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Sestā PVN direktīva — 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts — Bingo spēļu organizēšana — Tiesību aktos paredzēts pienākums daļu no biļešu pārdošanas cenas izmaksāt spēlētājiem laimestos — Nodokļa bāzes aprēķins”

Sprieduma kopsavilkums

 1. Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Nodokļa bāze – Bingo karšu pārdošana – Iepriekš ar likumu noteiktās pārdošanas cenas daļas, kas paredzēta laimestu izmaksai spēlētājiem, izslēgšana

  (Padomes Direktīvas 77/388 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts)

 2. Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Priekšnodokļa atskaitīšana – Daļas atskaitīšana – Aprēķināšana – Apgrozījums, kuram jābūt iekļautam daļskaitļa saucējā – Iepriekš ar likumu noteiktā bingo karšu pārdošanas cenas daļa, kas jāizmaksā spēlētājiem laimestos – Izslēgšana

  (Padomes Direktīvas 77/388 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts)

 1.  Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/80, 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka bingo karšu pārdošanas gadījumā pievienotās vērtības nodokļa bāze neietver iepriekš ar likumu noteikto šo karšu cenas daļu, kas paredzēta laimestu izmaksai spēlētājiem.

  Tā kā karšu pārdošanas cenas daļa, kas izmaksājama laimestos spēlētājiem, ir noteikta iepriekš un ir obligāta, tā nevar tikt uzskatīta par daļu no atlīdzības, ko spēles organizētājs saņem par tā sniegtajiem pakalpojumiem un kas veido nodokļa bāzi.

  (sal. ar 25., 28. un 33. punktu un rezolutīvās daļas 1. punktu)

 2.  Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/80, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts nevar paredzēt, ka pievienotās vērtības nodokļa atskaitāmās daļas aprēķina mērķiem iepriekš ar likumu noteiktā bingo karšu pārdošanas cenas daļa, kas jāizmaksā spēlētājiem laimestos, veido daļu no apgrozījuma, kuram jābūt iekļautam minētajā 19. panta 1. punktā paredzētā daļskaitļa saucējā.

  Proti, pirmkārt, dalībvalsts principā nedrīkst konkrētos darījumos nodokļa bāzes noteikšanai piemērot citu tiesību normu, nevis minētās direktīvas 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunktu. Otrkārt, minētā cenas daļa nav jāiekļauj nodokļa bāzē un tātad nav jāuzskata par daļu no spēles organizētāja apgrozījuma.

  (sal. ar 37.–39. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)


Lieta C-377/11

International Bingo Technology SA

pret

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Sestā PVN direktīva — 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts — Bingo spēļu organizēšana — Tiesību aktos paredzēts pienākums daļu no biļešu pārdošanas cenas izmaksāt spēlētājiem laimestos — Nodokļa bāzes aprēķins”

Sprieduma kopsavilkums

 1. Nodokļu tiesību aktu saskaņošana — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Nodokļa bāze — Bingo karšu pārdošana — Iepriekš ar likumu noteiktās pārdošanas cenas daļas, kas paredzēta laimestu izmaksai spēlētājiem, izslēgšana

  (Padomes Direktīvas 77/388 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts)

 2. Nodokļu tiesību aktu saskaņošana — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Priekšnodokļa atskaitīšana — Daļas atskaitīšana — Aprēķināšana — Apgrozījums, kuram jābūt iekļautam daļskaitļa saucējā — Iepriekš ar likumu noteiktā bingo karšu pārdošanas cenas daļa, kas jāizmaksā spēlētājiem laimestos — Izslēgšana

  (Padomes Direktīvas 77/388 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts)

 1.  Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/80, 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka bingo karšu pārdošanas gadījumā pievienotās vērtības nodokļa bāze neietver iepriekš ar likumu noteikto šo karšu cenas daļu, kas paredzēta laimestu izmaksai spēlētājiem.

  Tā kā karšu pārdošanas cenas daļa, kas izmaksājama laimestos spēlētājiem, ir noteikta iepriekš un ir obligāta, tā nevar tikt uzskatīta par daļu no atlīdzības, ko spēles organizētājs saņem par tā sniegtajiem pakalpojumiem un kas veido nodokļa bāzi.

  (sal. ar 25., 28. un 33. punktu un rezolutīvās daļas 1. punktu)

 2.  Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/80, 17. panta 5. punkts un 19. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts nevar paredzēt, ka pievienotās vērtības nodokļa atskaitāmās daļas aprēķina mērķiem iepriekš ar likumu noteiktā bingo karšu pārdošanas cenas daļa, kas jāizmaksā spēlētājiem laimestos, veido daļu no apgrozījuma, kuram jābūt iekļautam minētajā 19. panta 1. punktā paredzētā daļskaitļa saucējā.

  Proti, pirmkārt, dalībvalsts principā nedrīkst konkrētos darījumos nodokļa bāzes noteikšanai piemērot citu tiesību normu, nevis minētās direktīvas 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunktu. Otrkārt, minētā cenas daļa nav jāiekļauj nodokļa bāzē un tātad nav jāuzskata par daļu no spēles organizētāja apgrozījuma.

  (sal. ar 37.–39. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)