Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 15. decembra rīkojums – Noko Ngele/Komisija

(lieta T‑390/09 R)

Pagaidu noregulējums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Pagaidu noregulējums – Pagaidu pasākumi – Pamata prasība, kas iepriekš ir noraidīta – Pieteikums, kam zudis priekšmets – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas (LESD 279. pants) (sal. ar 3.–4. punktu)

Priekšmets

Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu, lai nodrošinātu iespējamā kaitējuma, kas prasītājai radies Komisijas locekļa un atsevišķu šīs iestādes pārstāvju iespējami prettiesiskās rīcības rezultātā, atlīdzināšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par pieteikumu par pagaidu noregulējumu;

2)

prasītāja sedz savus tiesāšanās izdevumus.