Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 26. septembra spriedums – Serrano Aranda/ITSB – Burg Groep (“LE LANCIER”)

(lieta T-265/09)

Kopienas preču zīme – Iebildumu process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “LE LANCIER” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “EL LANCERO” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Iebildumu noraidījums

1.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Kritēriji (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 15., 16., 43., 74. un 75. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vārdiska preču zīme “LE LANCIER” – Vārdiskas un grafiskas preču zīmes “EL LANCERO” (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 18., 70. un 76. punktu)

3.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Preču papildinošais raksturs (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 22. un 34. punktu)

4.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Kombinēta preču zīme (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 51. un 52. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 27. marta lēmumu lietā R 366/2008-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Enrique Serrano Aranda un Burg Groep BV

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Enrique Serrano Aranda atlīdzina tiesāšanās izdevumus.