Keywords
Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Keywords

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 21., 22. un 58. punktu)

2. Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Agrākas preču zīmes vāja atšķirtspēja – Ietekme (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 57. punktu)

Subject of the case

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 28. augusta lēmumu lietā R 1388/2007‑4 attiecībā uz iebildumu procesu starp C More Entertainment AB un NEC Display Solutions Europe GmbH

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) prasību noraidīt;

2) NEC Display Solutions Europe GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.