11.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 173/15


Vispārējās tiesas 2011. gada 11. aprīļa rīkojums — Quantum/ITSB — Quantum (“Q Quantum CORPORATION”)

(Lieta T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Tiesvedības valoda — grieķu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 92, 12.04.2008.