CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2008. gada 4. novembrī

Lieta F‑133/06

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Lūgums atdot personīgās lietas – Lēmums noraidīt sūdzību valodā, kas nav ierēdņa dzimtā valoda – Novēloti iesniegta prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Markučo [L. Marcuccio] it īpaši lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums nogādāt viņa pašreizējā dzīvesvietā mantas, kuras viņš ir atstājis iepriekšējā darba devēja nodrošinātajā dzīvesvietā, kas viņam bija piešķirta laikā, kad viņš strādāja Komisijas delegācijā Angolā, un, otrkārt, piespriest iestādei viņam atlīdzināt zaudējumus.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Termiņi – Termiņa sākums – Paziņošana – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Nepamatoti vai apzināti radīti izdevumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta otrā daļa; Civildienesta tiesas Reglamenta 122. pants)

1.      Paziņojums par lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība, valodā, kas nav ne ierēdņa dzimtā valoda, ne tā valoda, kurā ir sagatavota sūdzība, ir pieļaujams ar nosacījumu, ka ieinteresētajai personai bija iespēja ar to pietiekami iepazīties.

(skat. 42. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 7. februāris, T‑118/99 Bonaiti Brighina/Komisija, Recueil FP, I‑A‑25. un II‑97. lpp., 17. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑51/05 un F‑18/07 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 57. punkts.

2.      Lietās, kuras Civildienesta tiesa izskata līdz 2007. gada 1. novembrim, proti, līdz pašas Civildienesta tiesas Reglamenta spēkā stāšanās brīdim, mutatis mutandis ir jāpiemēro Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta otrā daļa, un tiesāšanās izdevumus ir jāpiespriež atlīdzināt ierēdnim, kas nepārtraukti ir radījis šķēršļus dialogam ar administrāciju, atsakoties ar to sadarboties un bez jebkāda pamatojuma izvēloties strīda risināšanu tiesā.

(skat. 55., 56. un 58. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 17. maijs, T‑241/03 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑111. un II‑A‑2‑517. lpp., 65. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 6. decembris, F‑40/06 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 50. punkts, spriedums pārsūdzēts Pirmās instances tiesā – lieta T‑46/08 P.