Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 2. aprīļa spriedums – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Padome un Komisija

(lieta C‑255/06 P‑REV)

Tiesvedība – Pārskatīšanas pieteikums – Pieteikums attiecībā uz rīkojumu, kas pieņemts saskaņā ar Reglamenta 119. pantu – Nosacījumi – Apelācija – Jauns fakts – Nepieņemamība

1.                     Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pieteikums, kas attiecas uz rīkojumu, ar kuru kā acīmredzami nepieņemama un nepamatota tika noraidīta apelācijas sūdzība – Pieņemamība (Tiesas Statūtu 44. pants; Tiesas Reglamenta 119. pants) (sal. ar 15. punktu)

2.                     Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pieteikuma pieņemamības nosacījumi – Jauns fakts – Jēdziens (Tiesas Statūtu 44. pants; Tiesas Reglamenta 119. pants) (sal. ar 16., 19. un 20. punktu)

3.                     Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pieteikuma pieņemamības nosacījumi (Tiesas Reglamenta 98. pants un 99. panta 1. punkts) (sal. ar 22.–24. un 26. punktu)

Priekšmets

Pieteikums pārskatīt Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 5. jūlija rīkojumu lietā C‑255/06 P – Apelācijas, kas celta par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2006. gada 30. marta spriedumu, kā daļēji acīmredzami nepieņemamas un daļēji acīmredzami nepamatotas noraidīšana

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt pieteikumu par atkārtotu izskatīšanu, ko cēla Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ;

2)

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ atlīdzina tiesāšanās izdevumus.