15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

(Lieta F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 281, 12.11.2005., 25. lpp.