27.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 390/3


Paziņojums par to, kā Zimbabve piemēro 18. panta 3. punktu 1. protokolā par izcelsmes noteikumiem ES un austrumu un dienvidu Āfrikas (ADĀ) pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam, pašsertifikācijas izmantošanu Zimbabves izcelsmes ražojumu importēšanai Eiropas Savienībā saskaņā ar ES un ADĀ pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu

(2021/C 390/03)

Šis paziņojums izdots, lai informētu muitas dienestus, importētājus un uzņēmējus, kuri ir iesaistīti Zimbabves izcelsmes ražojumu importēšanā Eiropas Savienībā saskaņā ar ES un ADĀ pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (“pEPN”).

Pēc ES un ADĀ pEPN Muitas sadarbības komitejai sniegtā Zimbabves paziņojuma, kā rezultātā tika aktivizēts ES un ADĀ pEPN (1) 1. protokola 18. panta 3. punkts, no 2021. gada 1. jūlija Zimbabves izcelsmes ražojumiem, importējot tos Eiropas Savienībā, piemēro pEPN preferenciālā tarifa režīmu pēc tam, kad 1. protokola 23. pantā paredzēto faktūras deklarāciju iesniedzis:

(i)

Zimbabves eksportētājs, kas reģistrēts ES reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX sistēma), vai

(ii)

jebkurš Zimbabves eksportētājs, ja nosūtīto noteiktas izcelsmes ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 EUR.

No minētā datuma 18. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu importam Eiropas Savienībā no Zimbabves vairs nepiemēro. Tāpēc no 2021. gada 1. jūlija pārvadājumu sertifikāti EUR.1 un faktūras deklarācijas, ko sagatavojuši atzītie eksportētāji, vairs nav derīgi, lai pieprasītu preferenciāla tarifa režīmu saskaņā ar ES un ADĀ pEPN.


(1)  Kas grozīts ar ES un ADĀ EPN komitejas 2020. gada 14. janvāra Lēmumu Nr. 1/2020.