17.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/13


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, attiecībā uz kuriem Komisija neceļ iebildumus vai pasākums nav atbalsts

(2021/C 377/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

29.07.2021.

Atbalsta numurs

SA.63536 (2021/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Bund: Liqiditätshilfen Fischerei BAR

Juridiskais pamats

Richtlinie zur Förderung von Liquiditätshilfen für Fischereiunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Zveja un akvakultūra

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 5 (miljonos)

Gada budžets: EUR 5 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2021.

Tautsaimniecības nozares

Jūras zvejniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Haubachstraße 86, 22765 Hamburg

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.