30.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/1


Paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 7. punkta a) apakšpunkta iii) punktu par dalībvalstu muitas dienestu pieņemtajiem lēmumiem par saistošu informāciju attiecībā uz preču klasificēšanu muitas nomenklatūrā

(2020/C 142/01)

Muitas dienesti atceļ lēmumus par saistošu informāciju no tās dienas, kad tie vairs neatbilst muitas nomenklatūras interpretācijai šādu starptautisko tarifu pasākumu dēļ:

klasifikācijas lēmumi, klasifikācijas atzinumi vai grozījumi skaidrojumos attiecībā uz harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas nomenklatūru, ko pieņēmusi Muitas sadarbības padome (CCD dokuments Nr. NC2692 – HS komitejas 64. sesijas ziņojums):

SKAIDROJUMU GROZĪJUMI, KURI JĀIZDARA SASKAŅĀ AR HS KONVENCIJAS 8. PANTA PROCEDŪRU UN SASKAŅĀ AR KLASIFIKĀCJAS ATZINUMIEM, KURUS PIEVIENOJUSI PASAULES MUITAS ORGANIZĀCIJAS HS KOMITEJA

(HS Komitejas 64. Sesija, 2019. septembris)

DOK. NC2692

Nomenklatūras skaidrojošo piezīmju grozījumi, kuri ir HS Konvencijas pielikumā

21.06

P/10

29. nodaļa – 48 pielikums

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Klasifikācijas atzinumi, kurus ir apstiprinājusi HS Komiteja

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Informācija par šo muitas pasākumu nozīmi var iegūt Eiropas Komisijas Nodokļu un Muitas Savienības ģenerāldirektorātā (adrese: Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brisele, Beļģija) vai arī izmantojot pieeju šī ģenerāldirektorāta interneta mājas lapai:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en