7.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 192/23


Paziņojums konkrētu personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

(2019/C 192/07)

Alexander Mihailovich NOSATOV kunga (Nr. 27), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV kunga (Nr. 47), Igor Sergeievich SHEVCHENKO kunga (Nr. 61), Igor PLOTNITSKY kunga (Nr. 70), Vladimir Petrovich KONONOV kunga (Nr. 97), Andrey Yurevich PINCHUK kunga (Nr. 100), Oleg Vladimirovich BEREZA kunga (Nr. 101), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK kunga (Nr. 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO kunga (Nr. 132), Eduard Aleksandrovich BASURIN kunga (Nr. 137) Alexandr Vasilievich SHUBIN kunga (Nr. 138), Sergey Yurevich IGNATOV kunga (Nr. 140), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV kunga (Nr. 142), Olga Igorevna BESEDINA kundzes (Nr. 145), Aleksandr Yurevich PETUKHOV kunga (Nr. 164), Olga Valerievna POZDNYAKOVA kundzes (Nr. 167) un Vladimir Yurievich VYSOTSKIY kunga (Nr. 173) un vienību State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’‘Production-Agrarian Union “Massandra”’ (Nr. 18), Sparta battalion (Nr. 30), Oplot battalion (Nr. 34) un Kalmius battalion (Nr. 35) ievērībai, kā arī to personu un vienību ievērībai, kuras ir uzskaitītas Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP (1) pielikumā un I pielikumā Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 (2) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, tiek darīta zināma šāda informācija.

Padome apsver ierobežojošo pasākumu saglabāšanu pret minētajām personām un vienībām, pievienojot jaunu pamatojumu. Minētās personas un vienības ar šo tiek informētas: lai saņemtu paredzēto pamatojumu attiecībā uz to iekļaušanu sarakstā, tās pirms 2019. gada 14. jūnija var iesniegt lūgumu Padomei, to nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.

(2)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.