23.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 286/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 286/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

14.06.2019

Atbalsta numurs

SA.53821 (2019/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Juridiskais pamats

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Citi – 0

Budžets

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2028

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

25.07.2019

Atbalsta numurs

SA.54724 (2019/N)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Juridiskais pamats

National Asset Management Agency Act 2009

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Mērķis

Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Atbalsta forma

Cita veida nodokļu atlaide, Garantija, Citi – Special powers granted to NAMA

Budžets

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

01.01.2022 - 31.12.2025

Tautsaimniecības nozares

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

15.04.2019

Atbalsta numurs

SA.51614 (2018/N)

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Warminsko-Mazurskie

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Juridiskais pamats

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Mērķis

Energoefektivitāte, Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: PLN 233.3143 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

%

Atbalsta ilgums

No 15.04.2019.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģija; gāzes apgāde; siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

25.10.2018

Atbalsta numurs

SA.51866 (2018/N)

Dalībvalsts

Somija

Reģions

SUOMI/FINLAND

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Juridiskais pamats

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Dzīvnieku slimības

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 5 (miljonos)

Gada budžets: EUR 3 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

01.01.2016 - 31.12.2021

Tautsaimniecības nozares

Akvakultūra

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.45274 (2016/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

individuālais atbalsts

Eoliennes Offshore du Calvados

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 3 058 (miljonos)

Gada budžets: EUR 152.5 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

%

Atbalsta ilgums

No 01.01.2022.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.45275 (2016/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

individuālais atbalsts

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 3 601 (miljonos)

Gada budžets: EUR 180 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

%

Atbalsta ilgums

No 01.01.2023.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.45276 (2016/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

individuālais atbalsts

Parc du Banc de Guérande

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 3 560 (miljonos)

Gada budžets: EUR 178 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

%

Atbalsta ilgums

No 01.01.2023.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.47246 (2017/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 3 668 (miljonos)

Gada budžets: EUR 183.4 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

No 01.01.2024.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.47247 (2017/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 3 737 (miljonos)

Gada budžets: EUR 186.85 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

No 01.01.2023.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2019

Atbalsta numurs

SA.48007 (2017/NN)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

FRANCE

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Juridiskais pamats

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Ailes Marines SAS

Mērķis

Atjaunojamā enerģija

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 4 696 (miljonos)

Gada budžets: EUR 234.8 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

No 01.01.2023.

Tautsaimniecības nozares

Elektroenerģijas ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

14.06.2019

Atbalsta numurs

SA.54375 (2019/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Juridiskais pamats

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Pasākuma veids

Shēma

Production d'électricité

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Citi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 1 903 000 000 (miljonos)

Gada budžets: EUR 95 150 000 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

No 30.06.2020.

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

14.06.2019

Atbalsta numurs

SA.54376 (2019/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Juridiskais pamats

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Pasākuma veids

Shēma

Production d'électricité

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Citi – tarif d'achat ou complément de rémunération

Budžets

Kopējais budžets: EUR 2 042 000 000 (miljonos)

Gada budžets: EUR 102 100 000 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

No 28.02.2020.

Tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.