1.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/16


Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu saistību grozījums attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 39/10)

Dalībvalsts

Francija

Attiecīgie maršruti

Ajaccio–Paris Orly

Ajaccio–Marseille

Ajaccio–Nice

Bastia–Paris Orly

Bastia–Marseille

Bastia–Nice

Calvi–Paris Orly

Figari–Paris Orly

Calvi–Marseille

Calvi–Nice

Figari–Marseille

Figari–Nice

Sākotnējais datums, kad stājās spēkā sabiedrisko pakalpojumu saistības

1986. gada janvāris

Grozījumu spēkā stāšanās datums

2020. gada 25. marts

Adrese, kurā var saņemt sabiedrisko pakalpojumu saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām

Korsikas Asamblejas 2018. gada 20. decembra un 2019. gada 31. janvāra lēmumi, ar kuriem apstiprina jaunas sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem starp Parīzi (Orlī), Marseļu un Nicu, no vienas puses, un Ažaksjo, Bastju, Kalvī un Figari, no otras puses, un pieņem sabiedrisko pakalpojumu deleģēšanas principu attiecībā uz sabiedrisko gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu Korsikā

(Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Tālr. +33 495237130

Fakss +33 495201631

E-pasts: jf.santoni@otc-corse.fr