1.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/15


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 39/09)

Dalībvalsts

Somija

Attiecīgais maršruts

Pori–Helsinki

Līguma darbības periods

2019. gada 1. augusts – 2022. gada 23. decembris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

61 diena no šā uzaicinājuma publicēšanas dienas

Adrese, kurā bez maksas var saņemt uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto piedāvājumu konkursu un sabiedrisko pakalpojumu saistībām

Sīkāka informācija:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tālr. +358 447019228

Fakss +358 26349417

E-pasts: tarjous@pori.fi

Tīmekļa vietne:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot