11.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 8/12


Pasākumi, ko Īrija pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/13/ES 14. pantu un kas minēti 2017. gada 8. maija Lēmuma C(2017) 2898 1. apsvērumā

(2018/C 8/05)

S.I. Nr. 465, 2017. gads

APRAIDES LIKUMS, 2009 (ĪPAŠI SVARĪGU NOTIKUMU NOTEIKŠANA)

RĪKOJUMS, 2017. gads

Es, DENISS NOTENS (DENIS NAUGHTEN), sakaru, klimata politikas un vides ministrs, īstenojot pilnvaras, kas man piešķirtas saskaņā ar 162. panta 1. punktu 2009. gada Apraides likumā (Nr. 18, 2009) (kas pielāgots ar 2016. gada Sakaru, enerģētikas un dabas resursu (departamenta un ministra nosaukuma maiņa) rīkojumu (S.I. Nr. 421, 2016)), pēc apspriešanās ar transporta, tūrisma un sporta ministru, kā paredzēts minētā panta 5. punktā (kas pielāgots ar 2011. gada Tūrisma un sporta (departamenta administrācijas un ministra funkciju pārnese (Nr. 2)) rīkojumu (S.I. Nr. 217, 2011)), izdodu šo rīkojumu, kura projekts saskaņā ar minētā panta 6. punktu vispirms ir ticis iesniegts katrai Īrijas parlamenta (Oireachtas) palātai un kuru katra palāta ir apstiprinājusi ar attiecīgu lēmumu.

1.

Uz šo rīkojumu var atsaukties kā uz 2009. gada Apraides likuma (Īpaši svarīgu notikumu noteikšana) 2017. gada rīkojumu.

2.

Sarakstā uzskaitītie notikumi ir uzskatāmi par sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, tāpēc pārraidīt tiesīgai raidorganizācijai sabiedrības interesēs būtu jāpiešķir tiesības šādu notikumu pilnu tiešraižu translēšanai brīvpiekļuves televīzijā.

3.

Ikviena Īrijas spēle Sešu nāciju regbija čempionātā ir uzskatāma par sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu, tāpēc pārraidīt tiesīgai raidorganizācijai sabiedrības interesēs būtu jāpiešķir tiesības šādu notikumu pilnai translēšanai ierakstā brīvpiekļuves televīzijā.

4.

1999. gada Apraides likumu (Īpaši svarīgu notikumu televīzijas apraide) (Īpaši svarīgu notikumu noteikšana) 2003. gada rīkojumu (S.I. Nr. 99, 2003) atceļ.

Paziņojums par šā likumpamatotā akta sagatavošanu tika publicēts Iris Oifigiúil2017. gada 27. oktobrī.

SARAKSTS

2. pants

Vasaras Olimpiskās spēles

Īrijas grāfistu futbola un hērlinga sacensību fināla spēles pieaugušo konkurencē

Eiropas futbola čempionāta un FIFA Pasaules futbola kausa izcīņas atlases spēles, kurās piedalās Īrijas izlase un kuras notiek Īrijā un ārvalstīs

Eiropas futbola čempionāta finālturnīra un FIFA Pasaules futbola kausa izcīņas finālturnīra spēles, kurās piedalās Īrijas izlase

Eiropas futbola čempionāta finālturnīra un FIFA Pasaules futbola kausa izcīņas finālturnīra atklāšanas, pusfināla un fināla spēles

Īrijas spēles Pasaules regbija kausa izcīņas finālturnīrā

Īrijas Lielās nacionālās zirgu skriešanās sacensības un Īrijas dērbijs

Nāciju kausa izcīņa Dublinas Zirgu šovā

Īrijas sieviešu gēlu futbola fināls

Īrijas sieviešu kāmogī fināls

2017. gada 25. oktobris

Sakaru, klimata politikas un vides ministrs

DENIS NAUGHTEN