10.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 318/2


Elektroniskās identifikācijas shēmas, par kurām paziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (1) 9. panta 1. punktu

(2018/C 318/02)

Shēmas nosaukums

Shēmas eID līdzekļi

Paziņotāja dalībvalsts

Garantētais līmenis

Par shēmu atbildīgā iestāde

Datums, kad publicēts Oficiālajā Vēstnesī

Vācijas eID, kas balstīta uz izvērstas piekļuves kontroli

Valsts personas apliecība

Elektroniskā uzturēšanās atļauja

Vācija

Augsts

Federal Ministry of the Interior (Federālā Iekšlietu ministrija)

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

Germany

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017.

SPID – Publiskā digitālās identitātes sistēma

SPID eID līdzekļus piegādā:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itālija

Būtiski zems

AgIDAgency for Digital Italy

(Digitālās Itālijas aģentūra)

Viale Liszt, 21

00144 Roma

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018.


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.