22.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 218/6


Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) 64. panta 9. punktu)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 218/06)

Lēmumi, ar ko piešķir licenci

Atsauce uz lēmumu (2)

Lēmuma datums

Vielas nosaukums

Licences īpašnieks

Licences numurs

Licencētais lietošanas veids

Pārskatīšanas perioda beigu datums

Lēmuma pamatojums

C(2018) 3734

2018. gada 15. jūnijs

Hroma trioksīds

EK Nr. 215-607-8 CAS Nr. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/0

Hroma (VI) savienojumus (hroma trioksīdu, kālija dihromātu vai nātrija dihromātu) saturoša maisījuma rūpnieciska izmantošana ar kadmiju pārklātu apaļo un taisnstūrveida savienotāju pārveidei tā, lai panāktu veiktspēju, kas pārsniedz starptautiskajos standartos noteikto, kā arī lai nodrošinātu izturību skarbā vidē un augsta drošības līmeņa lietojumos (tādos kā militārajā nozarē, aeronautikā, aviācijā, kalnrūpniecībā, atkrastes un kodolenerģijas nozarē vai izmantošanai ceļu transporta, ritošā sastāva un kuģu drošības ierīcēs).

2029. gada 21. septembris

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktu sociālekonomiskie ieguvumi no šīs vielas lietošanas ir lielāki par tās radīto risku cilvēka veselībai un videi, un pieteikuma iesniedzējam līdz rieta datumam nav piemērotu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Vācija

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francija

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francija

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/8

 

 

Kālija dihromāts

EK Nr. 231-906-6 CAS Nr. 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/1

Hroma (VI) savienojumus (hroma trioksīda, kālija dihromāta vai nātrija dihromāta) saturoša maisījuma rūpnieciska izmantošana apaļo un taisnstūrveida savienotāju pārklājuma konversijai un pasivēšanai, lai izpildītu starptautisko standartu prasības un skarbas vides nozaru īpašās prasības.

2024. gada 21. septembris

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/10

 

 

Nātrija dihromāts

EK Nr. 234-190-3 CAS Nr. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Hroma trioksīds

EK Nr. 215-607-8 CAS Nr. 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Vācija

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Apvienotā Karaliste

REACH/18/6/13

 

 

Nātrija dihromāts

EK Nr. 234-190-3 CAS Nr. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francija

REACH/18/6/15

Hroma trioksīdu saturoša maisījuma rūpnieciska izmantošana skarbas vides nozarēs lietotu kompozītsavienotāju kodināšanai, lai galvenokārt nodrošinātu adhezīvo atlieku atbilstību starptautisko standartu prasībām.

2021. gada 21. septembris

 

 

 

Kālija dihromāts

EK Nr. 231-906-6 CAS Nr. 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, Francija

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Hroma trioksīds

EK Nr. 215-607-8 CAS Nr. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francija

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Lēmums pieejams Eiropas Komisijas vietnē: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_lv.