20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/3


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu saistībās attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 216/03)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgais maršruts

Cardiff–RAF Valley/Anglesey lidosta

Sākotnējais datums, kad stājās spēkā sabiedrisko pakalpojumu saistības

2006. gada 5. oktobris

Izmaiņu spēkā stāšanās datums

2019. gada 18. februāris

Adrese, kurā var saņemt sabiedrisko pakalpojumu saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

E-pasts: airpso@transportfor.wales

Internets: https://www.sell2wales.gov.wales/