29.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/18


Labojums paziņojumā par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu importam

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 162, 2018. gada 8. maijs )

(2018/C 183/09)

16. lappusē:

tekstu:

“E-pasta adreses:

par dempinga aspektiem:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

par kaitējuma aspektiem:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

lasīt šādi:

“E-pasta adreses:

par dempinga aspektiem:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

par kaitējuma aspektiem:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”