2.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 79/17


Īpašais ziņojums Nr. 6/2018

“Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – šī pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu darba ņēmēju mobilitāti”

(2018/C 79/06)

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts īpašais ziņojums Nr. 6/2018 “Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – šī pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu darba ņēmēju mobilitāti”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē: http://eca.europa.eu