29.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 247/1


Pārskats par Padomes ieceltajām personām

no 2017. gada janvāra līdz jūnijam (sociālā joma)

(2017/C 247/01)

Komiteja

Pilnvaru termiņa beigas

Publicēts OV

Aizstātā persona

Atkāpšanās no amata / iecelšana

Loceklis / locekļa aizstājējs

Kategorija

Valsts

Amatā ieceltā persona

Piederība

Padomes lēmuma datums

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

28.2.2019.

OV C 79, 1.3.2016.

Marisa RUFINO kundze

Atkāpšanās no amata

Locekļa aizstājēja

Arodbiedrību pārstāvji

Spānija

Ana GARCÍA DE LA TORRE kundze

UGT

29.5.2017.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valde

7.11.2019.

OV C 386, 20.10.2016.

Marisa RUFINO kundze

Atkāpšanās no amata

Locekļa aizstājēja

Arodbiedrību pārstāvji

Spānija

Ana GARCÍA DE LA TORRE kundze

UGT

29.5.2017.