24.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 92/9


Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

(2017/C 92/04)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras (2) skaidrojumus ar šo groza šādi:

95. lappusē starp skaidrojumu KN apakšpozīcijai “2103 90 30 Aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju no 44,2 % līdz 49,2 %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 % līdz 6 % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazākos” un skaidrojumiem KN pozīcijai “2104 Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti” iekļauj šādu tekstu:

2103 90 90

Citādi

Šajā apakšpozīcijā ietilpst produkti, kuri citādi ietilptu 22. nodaļā, sagatavoti kulinārijas vajadzībām un tāpēc nav lietojami kā dzērieni.

Šajā apakšpozīcijā jo īpaši ietilpst “kulinārijas alkohols”, t. i., produkts, kas sarunvalodā tiek apzīmēts kā “kulinārijā izmantojams vīns”, “kulinārijā izmantojams portvīns”, “kulinārijā izmantojams konjaks” un “kulinārijā izmantojams brendijs”. Kulinārijā izmantojams vīns ir parasts vīns vai bezalkoholiskais vīns, vai abu maisījums, kam pievienota sāls vai vairāku garšvielu apvienojums (piemēram, sāls un pipari), kas padara produktu nelietojamu kā dzērienu. Parasti minētie produkti satur vismaz 5 g/l sāls.”


(1)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  OV C 76, 4.3.2015., 1. lpp.