1.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 447/10


Komisijas paziņojums direktīvas īstenošanas ietvaros – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/68/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 447/06)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 2014/68/ES (1) 15. panta 4. punkta noteikumiem tiek publicēta atsauce uz šādu Eiropas materiālu apstiprinājumu (EMA):

Numurs

Saīsināts nosaukums

Pilns nosaukums

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 Mazleģēts dupleksa tērauds – loksnes, plāksnes un sloksnes

Piezīme

Eiropas materiālu apstiprinājuma oriģināleksemplārus var saņemt no TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Vācija, tālr.: +49 4085572368, fakss: +49 4085572710, e-pasts: info@tuev-nord.de. Pasūtot jāmaksā administratīvā nodeva EUR 80.

Numurs

Saīsināts nosaukums

Pilns nosaukums

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 - Karsti un auksti velmētas plāksnes, loksnes un sloksnes (tīra niķeļa ar mazu oglekļa saturu spiedieniekārtām)

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 - Kalumi (tīra niķeļa ar mazu oglekļa saturu spiedieniekārtām)

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 - Stieņi (tīra niķeļa ar mazu oglekļa saturu spiedieniekārtām)

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 - Bezšuvju caurules (tīra niķeļa ar mazu oglekļa saturu spiedieniekārtām)

Piezīme

Eiropas materiālu apstiprinājuma oriģināleksemplārus var saņemt no TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Apvienotā Karaliste, tālr.: +44 2086807711, fakss: +44 2086804035, e-pasts: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Pasūtot jāmaksā administratīvā nodeva EUR 80. Dokumentu var arī par brīvu lejupielādēt no uzņēmuma vietnes.


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 164. lpp.