29.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 276/23


Labojums Komisijas paziņojumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 17. panta 5. punktu

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 171, 2016. gada 12. maijs )

(2016/C 276/05)

5. lappusē iedaļā “Piedāvājumu iesniegšanas termiņš”:

tekstu:

“2016. gada 27. jūnijs plkst. 10.00 (pēc Viduseiropas laika)”

lasīt šādi:

“2016. gada 15. augusts plkst. 10.00 (pēc Viduseiropas laika)”.