Briselē, 10.5.2016

COM(2016) 246 final

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

To minimālo apdrošināšanas seguma summu pielāgošana atbilstīgi inflācijai, kas noteiktas Direktīvā 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību


To minimālo summu pielāgošana atbilstīgi inflācijai, kas noteiktas Direktīvā 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību 1

Saskaņā ar 9. panta 2. punktu Direktīvā 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību 9. panta 1. punktā noteiktās summas euro 2015. gadā tika pārskatītas, lai ņemtu vērā izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, kas aptver visas dalībvalstis un ko publicē Eurostat.

Pārskatīšanas rezultātā noteiktās summas euro ir šādas:

   ja nodarīti miesas bojājumi – minimālā apdrošināšanas seguma summa tiek palielināta līdz
EUR 1 220 000 katram cietušajam vai EUR 6 070 000 par prasījumu neatkarīgi no cietušo skaita;

   ja nodarīti materiāli zaudējumi – minimālā summa tiek palielināta līdz EUR 1 220 000 par prasījumu neatkarīgi no cietušo skaita.

(1)