2.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 34/182


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām”

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

(2017/C 034/31)

Apspriešanās

Padome, 7.9.2016.

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punkts

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

Atbildīgā specializētā nodaļa

Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa

Pieņemts plenārsesijā

19.10.2016.

Plenārsesija Nr.

520

Balsojuma rezultāts

(par/pret/atturas)

228/2/5

Tā kā priekšlikuma saturs ir pieņemams un komiteja par šo tematu jau ir paudusi viedokli atzinumā “Jaunas psihoaktīvas vielas” (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA), kas pieņemts 2014. gada 21. janvārī (1), komiteja 520. plenārsesijā, kas notika 2016. gada 19. un 20. oktobrī (2016. gada 19. oktobra sēdē), nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu un atsaukties uz viedokli, ko tā paudusi iepriekš minētajā dokumentā.

Briselē, 2016. gada 19. oktobrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Georges DASSIS


(1)  EESK atzinums par tematu “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām”, COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD) (OV C 177, 11.6.2014., 52. lpp.).