12.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 444/11


Atjauninājums, ar ko no 2014. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā (1)

(2014/C 444/05)

Sākot no 2014. gada 1. jūlija, Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktā minētā iemaksu likme ir 10,1 %.


(1)  Eurostat 2014. gada ziņojums par aktuāra novērtējumu, kas veikts Eiropas savienības ierēdņu pensiju shēmai, 2014. gada 1. septembris.