3.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/29


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot EK līguma I pielikumā minētos produktus)

(2014/C 348/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

16.12.2013

Atbalsta numurs

SA.37769 (2013/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Juridiskais pamats

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Dzīvnieku slimības

Atbalsta forma

Subsidēti pakalpojumi

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,38 (miljonos)

Gada budžets: EUR 0,065 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

66 %

Atbalsta ilgums

01.01.2014 – 31.12.2019

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

24.01.2014

Atbalsta numurs

SA.37809 (2013/N)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Juridiskais pamats

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Mežsaimniecība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

24.01.2014 – 31.12.2015

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

23.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38672 (2014/N)

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

NEDERLAND

Jaukti

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Juridiskais pamats

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība, Horizontālā atbalsta instrumenti lauksaimniecības nozarei

Atbalsta forma

Nodokļu atlikšana, Nodokļu likmes samazināšana

Budžets

Kopējais budžets: EUR 73,2 (miljonos)

Gada budžets: EUR 12,2 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

15,08 %

Atbalsta ilgums

01.01.2015 – 31.12.2020

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

13.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38768 (2014/N)

Dalībvalsts

Somija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Juridiskais pamats

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Priekšlaicīga aiziešana pensijā

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 67 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

01.01.2015 – 31.12.2018

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38803 (2014/N)

Dalībvalsts

Slovēnija

Reģions

Slovenia

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Juridiskais pamats

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Nelabvēlīgi laika apstākļi, Nozares attīstība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Kopējais budžets: EUR 0,35 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

45 %

Atbalsta ilgums

lidz 31.12.2015

Tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38851 (2014/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

SARDEGNA

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Juridiskais pamats

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Reklāma (AGRI)

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

lidz 30.06.2015

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38852 (2014/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

SARDEGNA

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Juridiskais pamats

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Tehniskais atbalsts (AGRI)

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 30.06.2015

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Lēmuma pieņemšanas datums

27.06.2014

Atbalsta numurs

SA.38853 (2014/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Jaukti

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Juridiskais pamats

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Mežsaimniecība

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

01.07.2014 – 31.12.2014

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība un mežizstrāde

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm