24.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 378/31


Slovākijas Republikas valdības paziņojums saskaņā ar 10. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (“Gāzes direktīva”), norīkojot eustream, a. s. par pārvades sistēmas operatoru Slovākijas Republikā – Gāzes PSO

2013/C 378/17

Pēc tam kad Slovākijas Republikas regulatīvā iestāde 2013. gada 28. oktobrī pieņēma galīgo lēmumu par eustream, a. s. kā neatkarīga pārvades sistēmu operatora sertificēšanu (Gāzes direktīvas IV nodaļa), Slovākijas Republika paziņoja Komisijai, ka šis uzņēmums saskaņā ar Gāzes direktīvas 10. pantu ir oficiāli apstiprināts un norīkots par pārvades sistēmu operatoru Slovākijas Republikā.

Papildu informāciju var saņemt šādā iestādē:

Ekonomikas ministrija

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk