31.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 382/4


To kompetento iestāžu saraksts, kuras minētas Padomes Direktīvas 2011/16/ES 4. panta 1. punktā

2013/C 382/05

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde (valsts valodā)

Beļģija

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgārija

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Čehijas Republika

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Dānija

Skatteministeriet

Vācija

Bundesministerium der Finanzen

Igaunija

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Īrija

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Grieķija

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Spānija

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Francija

Direction générale des finances publiques

Horvātija

Ministarstvo financija

Itālija

Il Direttore generale delle Finanze

Kipra

Υπουργείο Οικονομικών

Latvija

Valsts ieņēmumu dienests

Lietuva

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Luksemburga

Ministère des finances

Ungārija

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Nīderlande

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austrija

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Polija

Ministerstwo Finansów

Portugāle

Ministro das Finanças

Rumānija

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovēnija

Ministrstvo za finance

Slovākija

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Somija

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Zviedrija

Skatteverket

Apvienotā Karaliste

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative