22.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/17


Komisijas paziņojums par iestādi, kura pilnvarota izdot autentiskuma apliecības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

2011/C 216/05

Ar Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 617/2009, kas 2009. gada 15. jūlijā publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas 182. numurā, ir atvērta tarifa kvota augstas kvalitātes liellopu gaļas importam.

Komisijas 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 620/2009 7. pantā ir noteikts, ka saskaņā ar šo kvotu importētos produktus laiž brīvā apgrozībā ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta autentiskuma apliecība.

Atbilstīgi šai regulai izdot autentiskuma apliecības drīkst šāda iestāde:

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Pasta adrese:

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tālr. +64 48940100

Fakss +64 48940720

E-pasts: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internets: http://www.maf.govt.nz