20.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 214/1


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

2011/C 214/01

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. 3. daļa: Elektriskie un hidrauliskie mazie kravas lifti

8.9.2009.

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Kravas lifti. 31.daļa: Mazie kravas lifti tikai preču transportēšanai

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Drošuma noteikumi liftu būvēšanai un uzstādīšanai. Speciālie kravas un pasažieru lifti. 40. daļa: Cilvēkiem ar ierobežotu kustīgumu paredzētie kāpņu lifti un nolaidenās cēlējplatformas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Speciālie pasažieru un kravas lifti - 41. daļa: Personām ar pavājinātu mobilitāti paredzētās vertikālās pacelšanās platformas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Speciālie pasažieru un kravas lifti. 43. daļa: Lifti celtņiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Eskalatoru un slīdošo ietvju drošums. 1. daļa: Konstruēšana un uzstādīšana

26.5.2010.

EN 115-1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN 201:2009

Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Preses ar injekcijas padevi. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 267:2009

Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedu vilkmi.

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pārvietojamās paceļamās darba platformas. Konstrukciju aprēķini. Stabilitātes kritēriji. Izgatavošana. Drošums. Pārbaudes un testi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Preses. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Mašīnu drošums. Minimālās atstarpes, lai izvairītos no ķermeņa daļu saspiešanas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi. Drošums un vides prasības. 2. daļa: Konstrukcija, uzbūve, testēšana, marķēšana un dokumentācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 1. daļa: Iepakošanas mašīnu un ar tām saistītā aprīkojuma klasifikācija un terminoloģija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 3. daļa: Formēšanas, aizpildīšanas un zīmogošanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 5. daļa: Ietīšanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 6. daļa: Palešu ietīšanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Iepakošanas mašīnu drošums. 7. daļa: Vienveida un dažādu produktu grupu iepakošanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Iepakošanas mašīnu drošums. 8. daļa: Stīpošanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 9. daļa: Iepakošanas mašīnu, iepakošanas līniju un ar tām saistīto iekārtu trokšņa mērīšanas metodes, 2. un 3. precizitātes klase

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 422:2009

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Spiedienliešanas mašīnas dobu izstrādājumu ražošanai. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mīklas maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Planetārie maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 2. daļa: Prasības traktoriem-buldozeriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 3. daļa: Prasības iekrāvējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 6. daļa: Prasības pašizgāzējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 7. daļa: Prasības skrēperiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 8. daļa: Prasības greideriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 9. daļa: Prasības cauruļlicējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 10. daļa: Prasības grāvju rakšanas mašīnām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 11. daļa: Prasības zemes un atkritumu izgāztuvju blīvētājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 12. daļa: Prasības trošu ekskavatoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 1. daļa: Kopīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 2. daļa: Īpašās prasības ceļu frēzēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 3. daļa: Īpašās prasības ceļa pamatnes nostiprināšanas mašīnām un mašīnām, kuras ceļa virsmas atjaunošanai izmanto līdzšinējo segumu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 4. daļa: Specifiskās prasības blietēšanas mašīnām

Šī ir pirmā publikācija

EN 500-4:2006+A1:2009

2.1. piezīme

31.8.2011.

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pārvietojamās ceļa būvniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Īpašās prasības asfalta klājējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 528:2008

Sliežu krautņotājmašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 1. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami atverēm, kuras paredzētas visa ķermeņa iekļūšanai mašīnā (principi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 2. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami piekļuves atverēm (principi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 3. daļa: Antropometriskie dati

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Abu roku vadības ierīces. Funkcionālie aspekti. Projektēšanas principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 1. daļa: Ķīļatipa šķēlēji

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 2. daļa: Skrūvestipa šķēlēji

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Mašīnu drošums. Ergonomiskie konstruēšanas principi. 1. daļa: Terminoloģija un vispārīgie principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskie konstruēšanas principi. 2. daļa: Mašīnu konstrukcijas kopsakars ar darba uzdevumiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Pastāvīgas uzglabāšanas iekārtas un sistēmas - Drošības un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām, lai uzglabātu beramos materiālus skābbarības torņos, bunkuros, atkritumu tvertnēs un piltuvēs

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Pastāvīgas transportēšanas iekārtas un sistēmas - Drošības un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām (izņemot fiksētu lentu konveijeriem), kas mehāniski transportē beramus materiālus

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Pastāvīgas transportēšanas iekārtas un sistēmas - Drošības un elektromagnētiskās saderības prasības fiksētu lentu konveijeriem, kas transportē beramus materiālus

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 1. daļa: Principi un specifikācijas mašīnu ražotājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 2. daļa: Metodoloģiskie norādījumi verifikācijas procedūrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi

8.9.2009.

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Mēslojuma izkliedētāji. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Darbgaldi. Mehāniskās preses. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Darbgaldi. Drošums. Hidrauliskās preses

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Skābbarības kraušanas, maisīšanas un/vai smalcināšanas un sadales mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Vīnogulāju dzinumu apgriešanas mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Cisternas maisījumiem. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmie traktori ar uzmontētām augsnes frēzēm un motorkapļi ar vai bez dzenošajiem riteņiem. Drošums

26.5.2010.

EN 709:1997+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2010.)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības liešanas formu un serdeņu izgatavošanas mašīnām un ražotnēm un ar to saistītām iekārtām

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Nepārtrauktas pārkraušanas aprīkojums un sistēmas - Drošības prasības sistēmām un to komponentiem kravu pneimatiskajai pārkraušanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Rotācijas un triecientipa (spriguļa princips) zāles pļāvēji. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības industriālajām termoapstrādes iekārtām

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 2.daļa: Drošuma prasības dedzināšanas un degvielas transportēšanas sistēmām

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 3. daļa: Drošuma prasības atmosfērgāzu ražošanai un lietošanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi un rokturami zālienu un zālienu malu apgriezēji ar elektrisko piedziņu. Mehāniskā drošība

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Zemes urbšanas iekārtas. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 1. daļa: Bezvītņu mehānisko sastiprinājumu mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 2. daļa: Vadu un kabeļu nogriešanas apspaidsavienošanas rīki ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 5. daļa: Rotējošās triecienurbjmašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 7. daļa: Ar slīpripu darbināmas slīpmašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 8. daļa: Rokas smirģeļmašīnas un pulēšanas ripas ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 9. daļa: Rokas slīpripas ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 10. daļa: Appresēšanas mašīnas un rīki ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 11. daļa: Metāla šķēres un figurālās izgriešanas šķēres ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 12. daļa: Mazie ripzāģi, mazie svārstzāģi un turpatpakaļkustības zāģi ar mehānisku piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 13. daļa: Naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgas sastiprināšanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Kopīgās drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Klintsiežu horizontālo eju urbšanas bezvairoga mašīnu un vertikālo eju urbšanas bezstieņa mašīnu drošums. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 1. daļa: Vispārīgie pieņemšanas noteikumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 2. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 3. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 4. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 4. daļa: Štropes. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 5. daļa: Štropes. 4. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 6. daļa: Štropes. Ražotāja sniedzamās lietošanas un apkopes informācijas specifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 7. daļa: Telferu-vinču ķēdes ar mazām pielaidēm, T kvalitātes klase (T, DAT un DT tipi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Vizuālie briesmu signāli. Vispārīgās prasības, konstruēšana un testēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 1. daļa: Vienvārpstas vertikālās frēzmašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 2. daļa: Vienvārpstas virsfrēzmašīnas ar rokas vai mehānisko padevi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 3. daļa: Ciparvadības urbjmašīnas un frēzmašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Taisnojamās ēvelmašīnas ar rokas padevi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Biezuma ēvelmašīnas vienpusējai apstrādei

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās taisnojamās un biezuma ēvelmašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības metāla spiedienliešanas iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 1. daļa: Vispārīgie principi cilvēku mijiedarbībai ar displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 2. daļa: Displeji

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 3. daļa: Vadības sistēmas izpildmehānismiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 4.daļa: Displeju un vadības sistēmu izpildmehānismu atrašanās vieta un izvietojuma kārtība

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Laistīšanas mašīnas ar šļūteņu uztīšanas spolēm. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Centrālās ass un kustīgo sānu tipu apūdeņošanas mehānismi. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu izgatavošanas mašīnas. Uzkasīšanas, izlīdzināšanas, pulēšanas un griezmalu frēzēšanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Apavu izgatavošanas mašīnas. Uzstiepšanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 940:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās kokapstrādes mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Mašīnu drošums. Aizsargi. Vispārīgās prasības stacionāro un mobilo aizsargu konstruēšanai un izgatavošanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Miecētavas mašīnas. Jēlādu velmēšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Audiālo un vizuālo briesmu signālu sistēma un informācijas signāli

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Pāļu dzīšanas iekārtas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 1. daļa: Termini un definīcijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 2. daļa: Manuāla darbošanās ar mašīnām un to daļām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 3. daļa: Darbā ar mašīnām ieteicamās spēka robežvērtības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 4. daļa: Darbā ar mašīnām praktizēto pozu un kustību izvērtēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašīnu drošība - Drošības prasības iespiedmašīnu un papīra apstrādes mašīnu konstrukcijai un uzbūvei - 1.daļa: Kopīgās prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 2. daļa: Iespiedmašīnas un lakošanas mašīnas, ieskaitot pirmsdrukas procesu mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 3. daļa: Papīra griešanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 4. daļa: Brošēšanas un iesiešanas, papīra konversijas un apdares mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 1. daļa: Gaisa kompresori

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 2. daļa: Vakuumsūkņi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 1. daļa: Klasifikācija. Vispārīgās un drošības prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 2. daļa: Vispārīgu un drošības kritēriju verificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas. Mobilo mašīnu testēšana, ko veic, lai noteiktu vibroemisijas vērtību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 2. daļa: Mizošanas veltņi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 3. daļa: Tītavas un pārtīšanas-sagriešanas mašīnas, locīšanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 4. daļa: Papīrbrāķa dzirnas un to pildierīces

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 5. daļa: Lokšņu griešanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 6. daļa: Kalandri

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 7. daļa: Pulpas tilpnes

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 13. daļa: Ķīpu un vienību atstiepļošana

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 14. daļa: Ruļļu sadalīšanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 22. daļa: Defiberi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Mašīnu drošums. Neparedzētas iedarbināšanas ierobežošana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Mašīnu drošums. Bloķēšanas ierīces savienojumā ar aizsargiem. Projektēšanas un izvēles principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 1. daļa: Testēšanas metožu izvēle

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanas indikatormetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Iezīmētas gāzes metode konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 4. daļa: Izpūtēju sistēmu uztveršanas lietderība. Indikatormetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 6. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām bez izplūdes caurulēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 7. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām ar izplūdes caurulēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 8. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, stenda testēšanas metode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 9. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, telpas metode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 11. daļa: Attīrīšanas indekss

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Ekstrūderi un ekstrūzijas līnijas. 3. daļa: Drošuma prasības ekstraktoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1.daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 2.daļa: Pamatnostādnes un metodoloģija kalnrūpniecībā

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Rūpniecisko kravas pārvadātāju drošība - Elektriskās prasības - 1.daļa: Vispārīgās prasības ar baterijām darbināmiem kravu pārvadātājiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Rūpniecisko kravas pārvadātāju drošība - Elektriskās prasības - 2.daļa: Vispārīgās prasības ar iekšdedzes dzinējiem darbināmiem kravu pārvadātājiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Rūpniecisko kravas pārvadātāju drošība - Elektriskās prasības - 3.daļa: Specifiskas prasības elektropārvades sistēmām ar iekšdedzes dzinēju darbināmu kravu pārvadātājiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 1. daļa: Vienpusējās tapošanas mašīnas ar slīdošo galdu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 2. daļa: Divpusējas tapošanas un/vai profilēšanas mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 3. daļa: Manuālās padeves tapošanas mašīnas ar slīdošu galdu celtniecības kokmateriālu griešanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 4. daļa: Malu apstrādes mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ķēdes piedziņas tapošanas mašīnas. 5. daļa: Vienpusējas profilēšanas mašīnas ar fiksētu galdu un padevējruļļiem vai padevējķēdi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Liešanas mašīnas. Drošuma prasības izlejamiem kausiem, liešanas iekārtām, centrbēdzes liešanas mašīnām, nepārtrauktas un daļēji nepārtrauktas liešanas mašīnām

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Lietuvju iekārtas. Drošuma prasības smilšstrūklas iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Mašīnu drošums. Trokšņa testu kodi liešanas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Mašīnu vibrāciju izolēšana. Informācija par vibrāciju avota izolācijas pielietošanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Stacionārie skābbarības izlādētāji apaļajām skābbarības tvertnēm. Drošums

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1398:2009

Piestātņu nivelētāji. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Valču maisītājs. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 1. daļa: Universālās plakani austās lentstropes no mākslīgām šķiedrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 2. daļa: Universālās apaļstropes no mākslīgām šķiedrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 4. daļa: Universālās ceļamstropes no dabisko un mākslīgo šķiedru trosēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1493:2010

Transportlīdzekļu pacēlējplatformas

8.4.2011.

EN 1493:1998+A1:2008

2.1. piezīme

4.8.2011.

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Pārvietojamie vai pārnēsājamie domkrati un ar tiem saistītās palīgierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Pacelšanas platformas. Teleskopiskās darba platformas

18.12.2009.

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Brīdinājums: šī publikācija neattiecas uz standarta EN 1495:1997 5.3.2.4. punktu, 7.1.2.12. punkta pēdējo daļu, 8. tabulu un 9. attēlu, uz ko neattiecina pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 2006/42/EK noteikumiem.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Atkritumu vākšanas mašīnas un attiecīgās pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 1. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no aizmugures

29.12.2009.

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Atkritumu vākšanas mašīnas un attiecīgās pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 2. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no sāniem

29.12.2009.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 3. daļa: No priekšas kraujamie atkritumu savākšanas automobiļi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 4. daļa: Trokšņa testa kodekss atkritumu savākšanas automobiļiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Papildu prasības transportlīdzekļu automātiskajām funkcijām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1539:2009

Žāvētavas un krāsnis, kurās tiek atdalītas ugunsnedrošas vielas. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. Industriālo termoapstrādes iekārtu un palīgiekārtu trokšņa testu kods

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Darbmašīnu drošums. Konstrukcijas un projekta drošuma prasības iespiedpatronu satveršanas iekārtu detaļām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Drošuma prasības pacelšanas virsmām

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Reakcionālās spiedienliešanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības dozēšanas un samaisīšanas blokiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Pārtikas un lopbarības apstrādes mašīnas. Pamatjēdzieni. 2. daļa: Higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Cepeškrāsnis ar rotējošiem plauktiem. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Rauga un sviesta mīklas mīcāmās mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 1. daļa: Sastāvdaļas no kaltā tērauda, 8. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Štropju sastāvdaļas. Drošums. 2. daļa: Kalti tērauda celšanas āķi ar aizvaru. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Štropju sastāvdaļas. Drošums. 3. daļa: Kalti tērauda pašnoslēdzoši āķi. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 4. daļa: Posmi, 8. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 5. daļa: Kalta tērauda ceļamāķi ar aizvaru. 4. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 6. daļa: Posmi. 4. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji - Drošība - 1.daļa: Iekšdedzes dzinēji ar aizdegšanos no spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Sprādzienbīstamām atmosfērām apakšzemes raktuvēs paredzētas iekārtas un to komponenti

8.9.2009.

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Darbība sprādzienbīstamā vidē. Izmantošana ugunsnedrošās gāzēs, tvaiku maisījumos un putekļos

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Pakaļējie lifti. Platformlifti uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 1. daļa: Pakaļējie lifti kravu pacelšanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Platformas pacēlāji. Platformas pacēlāji uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 2. daļa: Platformas pacēlāji pasažieriem

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 1. daļa: Vispārīgie principi projektējot un testējot spiedienjūtīgos paklājus un grīdas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 2. daļa: Spiedienjūtīgu plākšņu un stieņu projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 3. daļa: Projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi spiedienjutīgiem buferiem, plāksnēm, stieplēm un līdzīgām ierīcēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidrauliskie autoceltņi (HPs) ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošības prasības un testēšana

26.5.2010.

EN 1777:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 1. daļa: Balstu elementi un vispārīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 2. daļa: Darbināmie atbalsti un rāmji

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 3. daļa: Hidrauliskās vadības sistēmas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Lentzāģi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Drošības prasības aprīkojumam ar ierobežotu pieejamību. Konstrukciju aprēķini, stabilitātes kritēriji, uzbūve. Testi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 1. daļa: Mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 2. daļa: Šļūtenes, šļūteņu līnijas un savienojumi

8.9.2009.

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Mašīnu drošums. Mašīnās integrētais apgaismojums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1845:2007

Apavu ražošanas mašīnas. Apavus formējošās mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 2. daļa: Kopīgās prasības. Drošība un ekspluatācijas kvalitāte

18.12.2009.

EN 1846-2:2001+A3:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2011.)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 3. daļa: Ilgtermiņa lietošanai iebūvēts aprīkojums. Drošība un ekspluatācijas kvalitāte

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Pašizgāzējpiekabes. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģi. 1. daļa: Ripzāģdarbgaldi (ar vai bez ratiņiem), formātripzāģmašīnas un būvlaukuma ripzāģmašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 3. daļa: Vertikālie šķērszāģi un kombinētie (vertikālie/horizontālie) šķērszāģi/ripzāģu darbgaldi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 4. daļa: Daudzasmeņu garenzāģi ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 5. daļa: Ripzāģi gareniskai un šķērseniskai zāģēšanai no apakšas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 6. daļa: Malkas zāģēšanas ripzāģi un kombinētās ripzāģu mašīnas ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 7. daļa: Vienasmens baļķu zāģmašīnas ar integrētu padošanas galdu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 8. daļa: Vienasmens dēļu malu ripzāģi ar elektropiedziņu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 9. daļa: Ripzāģi ar dubultu asmeni šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiāla padevi un manuālu ielādēšanu un/vai izlādēšanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 10. daļa: Vienasmeņa automātiskās un pusautomātiskās pārzāģēšanas mašīnas zāģēšanai no apakšas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 11. daļa: Pusautomātiskās un automātiskās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (radiālzāģi)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 12. daļa: Svārsta ripzāģi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 13. daļa: Horizontālie plašu zāģi ar piespiedējsiju

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 14. daļa: Vertikālu paneļu zāģi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 15. daļa: Daudzasmeņu zāģmašīnas šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiālu padevi un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 16. daļa: Divripu leņķzāģi V veida ierobiem

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 17. daļa: Manuālās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (manuālie radiālzāģi)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Mobilās mašīnas apakšzemes darbiem. Drošums. 2. daļa: Sliežu lokomotīves

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 1. daļa: Drošuma pamatprasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 2. daļa: Stabilitātes un stiprības prasības, aprēķini un testēšanas metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 3. daļa: Vibrāciju mērīšanas metodes un samazināšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 4. daļa: Trokšņa mērīšanas metodes un samazināšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Izsmidzināšanas un sajaukšanas iekārtas pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Šķēlēs griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Trokšņa pārbaužu kodekss kompresoriem un vakuumsūkņiem. Inženiermetode (2. klase) (ISO 2151:2004)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Zemesdarbu mašīnas. Minimālie piekļuves atstatumi (ISO 2860:1992)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Zemesdarbu mašīnas. Piekļūšanas sistēmas (ISO 2867:2006, including Cor 1:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargkonstrukciju laboratoriskās pārbaudes. Deformāciju robežvērtību zonas specifikācijas (ISO 3164:1995)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Vispārīgiem celšanas mērķiem paredzētas kaltas 4. pakāpes tērauda osas skrūves (ISO 3266:2010)

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Zemesdarbu mašīnas - Operatora ķermeņa fizikālie izmēri un minimālā telpa operatoram (ISO 3411:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargsistēmas pret krītošiem objektiem. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 3449:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Zemesdarbu mašīnas. Gumijriteņu mašīnu bremzēšanas sistēmas. Prasības un testi sistēmām un veiktspējai (ISO 3450:1996)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargnožogojumi. Definīcijas un prasības (ISO 3457:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Zemesdarbu mašīnas. Pretapgāšanās iekārtas. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 3471:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Precīzās metodes reverberācijas kamerām (ISO 3741:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3741:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 1. daļa: Salīdzināšanas metode cieto sienu mērkamerām (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3743-1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 2. daļa: Metodes speciālajām reverbācijas mērkamerām (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas (ISO 3744:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3744:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika. Trokšņu avotu akustiskās jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena metodi. Precīzās metodes bezatbalss un pusbezatbalss telpām (ISO 3745:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes (ISO 3746:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3746:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana pēc skaņas spiediena. Mērīšanas metodes uz vietas reverbācijas vidē (ISO 3747:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3747:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 5. daļa: Ar motorpiedziņu aprīkotas augsnes apstrādes mašīnas (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010.

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Smidzinātāji un šķidrā minerālmēslojuma izkliedētāji (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010.

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 7. daļa: Labības kombaini, mobilie lopbarības pļāvēji un kokvilnas kombaini (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010.

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 10. daļa: Trumuļtipa siena ārdītāji un grābekļi (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010.

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 11.daļa: Ķīpu savācēji (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011.

EN 704:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hidroenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošības prasības sistēmām un to sastāvdaļām (ISO 4413:2010)

8.4.2011.

EN 982:1996+A1:2008

2.1. piezīme

30.11.2011.

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneimatiskā hidroenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošības prasības sistēmām un to sastāvdaļām (ISO 4414:2010)

8.4.2011.

EN 983:1996+A1:2008

2.1. piezīme

30.11.2011.

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu trokšņa emisijas deklarēšana un verificēšana (ISO 4871:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Skaņas jaudas noteikšana, ko vēdkanālā rada ventilatori un citi vēdaparāti. Iekšpuskanāla metode (ISO 5136:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jūgvārpstu aizsargi. Stipruma un nodiluma testi un pieņemšanas kritēriji (ISO 5674:2004, koriģētā versija 2005-07-01)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Zemesdarbu mašīnas. Komforta un sasniedzamības zonas (ISO 6682:1986, ieskaitot Amd 1:1989)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Dzīvnieku un augu valsts tauki un eļļas. Oksidatīvās stabilitātes noteikšana (paātrinātais oksidācijas tests) (ISO 6683:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Zemesdarbu mašīnas. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā (ISO 7096:2000)

8.9.2009.

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Plūsmas kanālā ievietotu trokšņa slāpētāju un gaisa sadalītāju darbības mērīšana laboratorijā. Ievietojumzudums, plūsmas troksnis un kopējais spiediena zudums (ISO 7235:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomika. Briesmu signāli darbvietās un sabiedriskās vietās. Dzirdamie briesmu signāli (ISO 7731:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 2. daļa: Mašīnas, kurās izmanto perhloretilēnu (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 3. daļa: Mašīnas, kurās izmanto viegli uzliesmojošus šķīdinātājus (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 1. daļa: Mērījumi diskrētos punktos (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 3. daļa: Precīzijas metode mērīšanai skanējot (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilrūpniecības iekārtas - Trokšņa testa kods - 1.daļa: Vispārīgās prasības (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 2.daļa: Pirmsvērpšanas un vērpšanas mašīnas (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 3.daļa: Neausto tekstildrānu mašīnas (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 4.daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu izgatavošanas mašīnas (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 5.daļa: Aušanas un adīšanas sagatavošanas mašīnas (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 6.daļa: Audumu ražošanas mašīnas (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 7.daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboti industriālās vidēs. Drošības prasības. 1.daļa: Robots (ISO 10218-1:2006, ieskaitot Cor 1:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 1. daļa: Kopīgās prasības (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 2. daļa: Veļas mazgājamās mašīnas un to centrifūgas (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 3. daļa: Veļas mazgāšanas tuneļlīnijas, ieskaitot to atsevišķās mašīnas (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 4. daļa: Žāvēšanas mašīnas (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 5. daļa: Plakangludināšanas, padeves un locīšanas mašīnas (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 6. daļa: Gludināšanas un kausējošās preses (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Ar piedziņu aprīkotie rokturamie dzīvžoga apgriezēji. Drošums (ISO 10517:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Rūpnieciskās šujmašīnas - Drošības prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām (ISO 10821:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Ar roku darbināmas iekārtas. 1. daļa: Drošuma prasības un testi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Iedarbināšanas ar roku ierīces. 2. daļa: Iedarbināšanas roktura atvienošanās leņķa testēšanas metode (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilmašīnas. Drošuma prasības. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 2.daļa: Priekšvērpšanas un vērpšanas mašīnas (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 3.daļa: Neausto tekstildrānu ražošanas mašīnas (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 4.daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu vīšanas mašīnas (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 5.daļa: Aušanas un adīšanas priekšdarbu mašīnas (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 6.daļa: Tekstildrānu ražošanas mašīnas (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 7.daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009.

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Terminu vārdnīca un simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 3. daļa: Urbjmašīnas un vītņu griešanas mašīnas (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011.

EN 792-3:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 4. daļa: Nerotējošās triecienmašīnas (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011.

EN 792-4:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 6. daļa: Skrūvmašīnas (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011.

EN 792-6:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 11161:2007

Mašīnu drošums - Integrētās ražošanas sistēmas - Pamata prasības (ISO 11161:2007)

26.5.2010.

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās (ISO 11200:1995, ieskaitot Cor 1:1997)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās akustiskajā brīvajā laukā virs skaņu atstarojošas plaknes ar niecīgām vides korekcijām (ISO 11201:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11201:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, piemērojot vidēju vides korekciju (ISO 11202:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11202:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, vadoties pēc skaņas jaudas līmeņa (ISO 11203:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, piemērojot precīzu vides korekciju (ISO 11204:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11204:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Inženiermetode, kā ar skaņas stipruma metodi noteikt emitētās skaņas spiediena līmeņus mašīnas/iekārtas darbvietā vai citā norādītā vietā (ISO 11205:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lāzeri un to aprīkojums. Lāzeriekārtas. Minimālās prasības dokumentācijai (ISO 11252:2004)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 1. daļa: Mērījumi laboratorijas apstākļos (deklarēšanas nolūkiem) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 2. daļa: Mērījumi in situ (pieņemšanas un verifikācijas nolūkiem) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Mašīnu drošums. Lāzermašīnas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Mašīnu drošums. Lāzerdarbmašīnas. 2. daļa: Drošuma prasības rokas lāzermašīnām (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Lāzerstaru jaudas, enerģijas un laicisko raksturlielumu testēšanas metodika (ISO 11554:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 1. daļa: Zargrieži ar iebūvētu iekšdedzes motoru (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 2. daļa: Zargrieži lietošanai ar strāvas avotu mugursomā (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem. 1. daļa: Ķēdes zāģi meža kopšanas darbiem (ISO 11681-1:2004, ietverot Amd 1:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Mežsaimniecības mašīnas. Portatīvo ķēdes zāģu drošuma prasības un testēšana. 2. daļa: Ķēdes zāģi koku apkopšanai (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Rekomendācijas maztrokšņojošu mašīnu un iekārtu konstruēšanai. 1. daļa: Plānošana (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika. Gaisa vadu klusinātāju skaņas slāpējuma (ievietošanas zudumu) mērīšana bez gaisa plūsmas. Laboratorijas pārskata metode (ISO 11691:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Rokas portatīvie zāles pļāvēji un krūmu griezēji ar iekšdedzes motoru. Drošums (ISO 11806:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Noslēgtu kabīņu skaņas izolācijas spējas noteikšana. Laboratorijas un izbraukuma in situ mērījumi (ISO 11957:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Betona un javas pārvades, izsmidzināšanas un izdales mašīnas. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības asmeņu tipa smalcinātājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 3. daļa: Drošuma prasības drupinātājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 4. daļa: Drošuma prasības aglomeratoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Iekšējie mikseri. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Formētāji. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Automātiskie mīklas dozatori. Drošuma un higiēnas prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Starpprocesu paraugu noņēmēji. Drošuma un higiēnas prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Griešanas un caurumošanas iekārtas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Trokšņu emisijas mērīšanas metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Celtņu drošums. Drošuma un nekaitīguma prasības. 2. daļa: Ierobežojošās ierīces un signālierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Mašīnu drošums. Vispārīgie projektēšanas principi. Riska novērtēšana un reducēšana (ISO 12100:2010)

8.4.2011.

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

2.1. piezīme

30.11.2013.

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tuneļu rakšanas mašīnas. Gaisa slūžas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tuneļu rakšanas mašīnas. Eju rakšanas kombaini, nepārtrauktas darbības rakšanas kombaini un triecienfrēzes. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Celtniecības kravu pacēlāji. 1.daļa: Pacēlāji ar pieejamām platformām

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Celtniecības kravu pacēlāji. 2.daļa: Slīpie pacēlāji ar nepieejamām kravu pārvietošanas ierīcēm

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Celtniecības pacēlāji cilvēkiem un materiāliem ar vertikāli vadītu kabīni

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Hidrostatiskās testēšanas procedūra

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 1. daļa: Vispārīgie principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 2. daļa: Starojuma emisijas mērīšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 3. daļa: Starojuma mazināšana ar slāpēšanu vai ekranēšanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Kurpju un ādas preses. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Aizsargekrāni lāzerdarbvietām. Drošuma prasības un testēšana

26.5.2010.

EN 12254:1998+A2:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ripzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Lentzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Kalandri. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 1. daļa: Pasažieru kāpnes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 2. daļa: Pārtikas piegādāšanas transportlīdzekļi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 3. daļa: Mobilas konveijertipa kravas transportiekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 4. daļa: Pasažieru tiltiņi no termināla uz lidmašīnu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 5. daļa: Gaisa kuģu degvielas uzpildes iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 6. daļa: Atledotāji un atledošanas/pretapledošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 7. daļa: Gaisa kuģu pārvietošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 8. daļa: Tehniskās apkopes darbiem paredzētas kāpnes un platformas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 9.daļa: Konteineru/palešu iekrāvēji

8.9.2009.

 

 

Brīdinājums: šī publikācija neattiecas uz standarta 5.6. punktu, kura piemērošana nesniedz prezumpciju, ka tas atbilst veselības aizsardzības un drošības būtiskajām prasībām Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.5.15. punktā un prasībām minētā pielikuma 1.1.2. punkta b) apakšpunktā.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 10. daļa: Konteineru/palešu transportieri

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 12. daļa: Dzeramā ūdens piepildīšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 13. daļa: Tualešu apkalpošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 14. daļa: Piekļuves līdzekļi pasažieriem ar kustību ierobežojumiem vai traucējumiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 15. daļa: Bagāžas un iekārtu traktori

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 16. daļa: Lidaparātu iedarbināšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 17. daļa: Gaisa kondicionēšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 18. daļa: Slāpekļa vai skābekļa uzpildīšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 19. daļa: Zem lidmašīnas spārniem vai fizelāžas, riteņu asīm uzstādāmi pacēlāji un hidrauliskie lidmašīnas astes balsti

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 20. daļa: Mobilie agregāti lidaparātu elektroapgādei uz zemes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Konveijeru ar pastiprinātiem cirtņiem drošuma prasību specifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Gaļasmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tuneļu rakšanas mašīnas. Ekranēšanas mašīnas, cauruļvadu caurdurlikšanas preses, gliemežurbmašīnas, izoderēšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Urbjmašīnas uz statņiem. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ādu, cīpslu un čaulu atdalīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 2. daļa: Definīcijas, apzīmēšana un klasifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 3. daļa: Informācija pielietošanai un tehniskajai apkopei

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 4. daļa: Vītas troses vispārējas nozīmes kravas celšanas ierīcēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 10. daļa: Spirālveida troses vispārīgam lietojumam būvniecībā

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Modulārās kurpju labošanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12409:2008

Plastmasas un gumijas ražošanas mašīnas. Termoplasta lokšņu veidošanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Darbmašīnas. Drošums. Apstrādes centri

8.9.2009.

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Mūra un akmens griešanas mašīnas celtniecības darbvietā. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Pārtikas apstrādes mašīnas - Pildītājmašīnas un palīgiekārtas - Drošības un higiēnas prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Centrbēdzes mašīnas pārtikas eļļu un tauku apstrādei. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Iekrāvēji no priekšpuses. Drošums

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Trokšņa testu kodi. Vienotās prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifūgas. Vispārīgās drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Trokšņa testa kodekss naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgām sastiprināšanas mašīnām un rīkiem. Inženiermetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pārklāšanas iekārtas. Šķidru organisko pārklājuma materiālu karstās uzklāšanas un elektrouzklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12601:2010

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēju ģeneratori. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Zem spiediena darbojošās pārklājuma padeves un cirkulācijas mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12622:2009

Darbmašīnu drošums. Hidrauliskās locīšanas preses

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 1. daļa: Kopējās prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 2. daļa: Bloku ražošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 3. daļa: Pagriešanas platformu mehānismi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 4. daļa: Betona dakstiņu ražošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-1. daļa: Vertikāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-2. daļa: Horizontāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-3. daļa: Cauruļu pirmsspriegošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-4. daļa: Betona cauruļu pārklāšanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 6. daļa: Saliekamo stiegroto materiālu stacionārās un mobilās ražošanas iekārtas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 7. daļa: Stacionāras un mobilas iekārtas saspriegta betona materiālu ražošanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 8. daļa: Mašīnas un iekārtas kalcija silikāta (un betona) celtniecības materiālu ražošanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Ražotņu, tirgotavu un garāžu durvis un vārti. Uzstādīšana un izmantošana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Mašīnas ar gumijas riteņiem. Vadīšanas prasības (ISO 5010:1992, modificēts)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 1. daļa: Instrukcijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 2. daļa: Apzīmējumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12649:2008

Betona blietētāji un gludinātāji. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Apavu, ādas un mākslīgās ādas izgatavošanas mašīnas. Pienaglošanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošuma un vides aizsardzības prasības. Aukstumnesēju virzuļtipa kompresori

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Urbjmašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmās motorpļaujmašīnas. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Starprindu pļāvēji. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Virsmas apstrādes iekārtu izplūdgāzes termiskās attīrīšanas sistēmas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pārklājumu materiālu maisīšanas mašīnas. Drošuma prasības. 1.daļa: Transportlīdzekļu remontapdarē izmantojamās maisīšanas mašīnas

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Stacionāras skaidu un putekļu izvadīšanas sistēmas. Ar drošumu saistītās darbības un drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Produktu apstrādes mehānismi, kas pierīkojami lielvirtuvju mašīnām ar papildu dzenrumbu. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Virtuves kombaini un blenderi. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Rokturamie blenderi un putotāji. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mikseri ar izlici. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Kuteri. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Konveijera lentes. Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu. 1. daļa: Propāna degļa testi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Konveijera lentes. Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu. 2. daļa: Plaša ugunsgrēka tests

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12882:2008

Universālās konveijeru lentes. Elektrotehniskās prasības un prasības attiecībā uz drošumu pret uzliesmošanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Rūpniecības izstrādājumu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 2. daļa: Ar uz ūdens bāzes veidotiem tīrīšanas šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 3. daļa: Ar uzliesmojošiem šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 4. daļa: Ar halogēnētiem šķīdinātājiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Darbmašīnas. Drošums. Elektroerozijas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jaudas noņemšanas vārpstas un to aizsargi. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Rūpniecības, komerciālo telpu un garāžu durvis un vārti. Drošības ierīces enerģētiski darbināmām durvīm un vārtiem. Prasības un testa metodes

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pārklāšanas iekārtas. Kameras organisko pārklāšanas pulveru uzsmidzināšanai. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Portatīvās un/vai ar roku vadāmās mašīnas un ierīces ar griezējinstrumentu mehānisku piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12999:2011

Celtņi. Iekraušanas celtņi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 13000:2010

Celtņi. Mobilie celtņi

26.5.2010.

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 1. daļa: Vispārīgie principi un prasības

8.9.2009.

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 2. daļa: Slogojumu iedarbība

8.9.2009.

EN 13001-2:2004+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftu un eskalatoru tehniskā apkope. Noteikumi tehniskās apkopes instrukcijām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Autoceļu un ielu tīrāmās mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Ceļu virsmas apstrādes mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Ziemas dienesta mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Poligrāfijas mašīnu, papīra apstrādes un papīra ražošanas mašīnu un palīgiekārtu trokšņainības mērīšana. 2. un 3. precizitātes pakāpe

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 1. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai pašā ražotnē

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai ārpus ražotnes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Plakana stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: Griezējmašīnas

18.12.2009.

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 4. daļa: Noliecamie galdi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Grēdošanas un nogrēdošanas mašīnas un ietaises

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 6. daļa: Stikla laušanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 7. daļa: Laminēta stikla griešanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 9. daļa: Mazgāšanas ierīces

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 11. daļa: Urbjmašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Doba stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 1. daļa: Pilienpadevējs

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Iepildes manipulatori

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: IS mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Preses

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Vibrāciju mērīšanas testi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikas izstrādājumu kraušanas mašīnas. Drošums. Plānu māla flīžu kraušana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Miecētavas mašīnas. Dalīšanas un lentnaža nogriešanas mašīnas. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Miecētavas mašīnas. Veltņu pārklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Miecētavas mašīnas. Rotējošas apstrādes tvertnes. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Kartupeļu novākšanas tehnika. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13120:2009

Iekšējās žalūzijas. Darbības prasības ieskaitot drošumu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Darbmašīnu drošums. Frēzmašīnas (ieskaitot urbjmašīnas)

8.9.2009.

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Celtņi. Iekārtas. 1.daļa: Elektrotehniskās iekārtas

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Celtņi. Iekārtas. 2. daļa: Neelektrotehniskās iekārtas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Cukurbiešu un lopbarības biešu novākšanas iekārtas. Drošība

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Celtņi. Drošums. Nenostiprinātu kravu celšanas palīgierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Celtņi. Drošums. Celšanas iekārtas ar rokas piedziņu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu mizotāji. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Darbmašīnas. Drošums. Stacionārās slīpmašīnas

8.9.2009.

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Kausu pacelšanas un apgāšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pārklāšanas iekārtas. Kombinētās kameras. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikas mašīnas. Drošums. Pārvietošanas platformas un ratiņi

8.9.2009.

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisītāji ar horizontālām vārpstām. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Pīrāgu un kūku mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 1. daļa: Tērauda stiepļu trošu stropju uzgaļi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 2. daļa: Cilpu izveidošana stiepļu trošu stropēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 3. daļa: Gredzeni un gredzenu stiprinājumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 4. daļa: Metāla un sintētisko sveķu uzmavas

Šī ir pirmā publikācija

EN 13411-4:2002+A1:2008

2.1. piezīme

30.9.2011.

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 5. daļa: Skrūvskavas stiepļu trošu galiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 6. daļa: Asimetriska ķīļuzmava

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 7. daļa: Simetriska ķīļuzmava

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 1. daļa: Parasto celšanas darbu stropes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 2. daļa: Specifikācija ražotāja sniegtajai lietošanas un apkopes informācijai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 3. daļa: Starpgredzeni un kabeļu cauraustās stropes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Plēvju vai lokšņu uztīšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Starprindu pļāvēji. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Apavu, ādas un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas iekārtas. Sadalīšanas, griešanas, līmēšanas un līmes žāvēšanas iekārtas. Prasības iekārtu drošumam

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Ugunsdrošība

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas. Industriālie transportlīdzekļi. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā un specificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Autoceļu apkopes mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Mežkopības mašīnas. Koksnes kapāšanas mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Miniekskavatoru pierīce operatora aizsardzībai apgāšanās gadījumā (TOPS). Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 12117:1997, pārveidots)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Sālījuma iešļircināšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Celtņi. Galvenās vadības ierīces un vadības stacijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Ārējās žalūzijas. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Celtņi. Piekļuve

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Krāšņu ar stacionāru klonu piekraušanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Salātu centrifūgas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Slēģi. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības cauruļu veidošanas, velmēšanas un apdares iekārtām

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Dārza iekārtas. Smalcinātāji ar iebūvētu piedziņu. Drošums

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Dārza mašīnas un rīki. Kājniekvadāmi zālienu aeratori un skarifikatori. Drošums

26.5.2010.

EN 13684:2004+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2010.)

CEN

EN 13731:2007

Cēlējmaisu sistēmas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošuma un veiktspējas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Piena dzesēšanas rezervuāri fermās. Konstrukcijas, veiktspējas, lietošanas piemērotības, drošuma un higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 1. daļa: Karstas virsmas (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 3. daļa: Aukstas virsmas (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Pneimatiskās preses

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Rokas-plaukstas vibrācijas. Ar rokas-plaukstas sistēmu slogotu elastīgo materiālu vibrāciju pārneses spēju mērīšanas metode (ISO 13753:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009.

 

31.12.2011.

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 2. daļa: Validācija (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Mašīnu drošums. Avārijaptures ierīces. Konstruēšanas principi (ISO 13850:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Mašīnu drošums. Aizsargiekārtu pozicionēšana attiecībā uz cilvēku ķermeņu daļu tuvošanās ātrumu (ISO 13855:2010)

20.10.2010.

EN 999:1998+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 13857:2008

Mašīnu drošums. Drošuma atstatumi, kas novērš bīstamo zonu aizsniedzamību ar rokām un kājām (ISO 13857:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

No minerālmateriāliem veidotu grīdu apstrādes mašīnas. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ciršanas mašīnas gaļas un tai līdzīgu produktu porcionēšanai. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mašīnas produktu griešanai kubiņu formā. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Klipmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Vārīšanas katli ar maisītāju un/vai mikseri ar piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kaltas tērauda cilpas parastai celšanai. Taisnas un izliektas cilpas. 6. klase. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Darbmašīnas. Drošums. Auksta metāla zāģēšanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Cilvēku un mājdzīvnieku barībai paredzētās iekārtas. Konstruktīvās prasības higienas nodrošināšanai lietošanā

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maizes griezēji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13977:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Drošuma prasības būvniecībai un uzturēšanai paredzētajai portatīvajai tehnikai un portatīvajām drezīnām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Darbmašīnas. Drošums. Giljotīngrieznes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Mašīnu drošums. Iekārtas autostāvvietām ar elektropiedziņu. Drošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasības konstruēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Cieto minerālmēslu izkliedētāji. Drošums

18.12.2009.

EN 14017:2005+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Sēklu sējmašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pa sliedēm braucamas būvdarbu un uzturēšanas darbu mašīnas. 3. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības dienestam. Izbīdāmās autokāpnes ar kombinētām pārvietošanas iespējām. Drošuma un veiktspējas prasības un testa metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Autokāpnes ar secīgām pārvietošanās iespējām. Drošuma un veiktspējas prasības un testa metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Pārneses mašīnas un speciālās mašīnas

8.9.2009.

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 1.daļa: Stacionāru piekļuves līdzekļu starp diviem līmeņiem izvēle (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010.

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 2.daļa: Darba platformas un tiltiņi (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010.

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 3.daļa: Kāpnes, sastatņu kāpnes un margas (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010.

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 4.daļa: Stacionāras kāpnes (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011.

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(20.7.2011.)

CEN

EN ISO 14159:2008

Mašīnu drošums. Higiēnas prasības mašīnu konstruēšanā (ISO 14159:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Celtņi. Manuāli vadāmas kravas pārvietošanas ierīces

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Reversīvās iedarbināšanas iekārtas. Vispārīgās drošuma prasības (ISO 14314:2004)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Celtņi. Drošums. Torņa celtņi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Virsmas apstrādes iekārtas. Trokšņa testa kodekss virsmas apstrādes iekārtām ieskaitot kraušanas palīgierīces. 2. un 3. precizitātes pakāpe

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Pārnesamie sūkņi. Drošības un veiktspējas prasības, testi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 1. daļa: Vinčas ar motorpiedziņu

18.12.2009.

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar piedziņu. 2. daļa: Pacēlāji ar piedziņu

18.12.2009.

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Celtņi. Cilvēku celšanas ierīces. 2. daļa: Vadības kabīnes ar maināmu augstumu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Bagešu šķēlētāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu ekstrūderiem

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Vispārīgās drošuma prasības nepārtrauktas darbības iekārtām brūnogļu ieguves karjeros

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu karstās kalšanas hidropiedziņas presēm ar vaļējām štancēm

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Mašīnu drošums. Tērauda iegūšana no metāllūžņiem. Mašīnas un iekārtas darbam ar izkausētu tēraudu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības mašīnām un iekārtām, kas paredzētas tēraudkausēšanai elektroloka krāsnīs

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi bez palaidēja. 1. daļa: Klasifikācija, vispārīgās un drošības prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi bez palaidēja. 2. daļa: Vispārīgo prasību un drošības prasību verificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Mašīnu drošums. Antropometriskās konstruktīvās prasības darbvietām pie mašīnām (ISO 14738:2002, ieskaitot Cor 1:2003 un Cor 2:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda nepārtrauktās liešanas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Mežkopības mašīnas. Pašgājējmašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Plastmasas un gumijas apstrādes mašīnas. Putubloku lentnaža griešanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi ar iekšdedzes motoru aprīkoti trimeri. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas un dārzkopības iekārtas. Kājniekvadāmās un rokturamās mašīnas. Karstu virsmu piekļūstamības noteikšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Trauku mazgāšanas konveijermašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Miltu un mannas putraimu malšanas un apstrādes mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Apakšzemes konveijeru lentes. Elektrodrošuma un uzliesmojumdrošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība. Testēšanas metodes un pieņemšanas kritēriji (ISO 14982:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Pašgājēji transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu. Specifikācija, veiktspēja un testēšanas prasības gareniskā kravas momenta indikatoriem un gareniskā kravas momenta ierobežotājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15011:2011

Celtņi. Tiltaceltņi un portālceltņi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Celtniecības darbvietā izmantojami transportējami sienas zāģi un stieples zāģi. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Celtņi. Prasības konteineru satvērējierīcēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15059:2009

Sniega tīrīšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības slokšņu apstrādes līnijas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Somām un maisiem paredzētas plēves apstrādes mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības karstajām plakanvelmētavām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības aukstajām plakanvelmētavām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Ar motorpiedziņu aprīkoti mobili sastatņi, plaukti, karuseļi un noliktavu lifti. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Dabiskā akmens rakšanas un mehaniskās apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības gaterzāģiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un instalācijas. Drošums. Prasības zāģiem ar dimanta stiepli

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un ierīces. Drošums. Prasības ķēdes un lentas tipa izzāģēšanas mašīnām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Pārtikas rūpniecības mašīnas. Automātiskās liemeņu skaldīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Degvielas uzpildes stacijas. Drošuma prasības iegremdējamu sūkņagregātu konstrukcijai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15503:2009

Dārza iekārtas. Pūtējiekārtas, vakuumiekārtas un pūtēj/vakuumiekārtas. Drošums

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika. Datormanekeni un ķermeņa maketi. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 1. daļa: Kabīņu klasifikācija, prasības un testēšanas procedūras

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 2. daļa: Filtri, prasības un testēšanas procedūras

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Rokas pārnēsājamie mehāniskās piedziņas darbarīki. Trokšņa mērīšanas kodekss. Inženiermetode (2. klase) (ISO 15744:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Kravas automašīnas. Autoceļu-dzelzceļa mašīnas un to aprīkojums. 2. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 15774:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Vienkāršu un pildītu makaronveidīgo izstrādājumu (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette un gnocchi) apstrādes mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 15811:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Jaudas pārvades ierīču kustīgo daļu aizsargi. Ar instrumentu palīdzību atverams aizsargs (ISO/TS 28923:2007, modificēts)

18.12.2009.

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Ēku celtniecības mašīnas un iekārtas. Portatīvas rokturamas ar iekšdedzes motoru darbināmas atgriešanas mašīnas. Drošuma prasības un testēšana (ISO 19432:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Trokšņa testu kodekss. 2. un 3. precizitātes klase (ISO 20361:2007)

8.9.2009.

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehāniskās vibrācijas. Rokā turamās un ar roku vadāmās mašīnas. Vibrāciju emisijas novērtēšanas principi (ISO 20643:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Mežsaimniecības mašīnas. Vibrotestēšanas kodekss rokas portatīvajām mašīnām ar iekšdedzes motoru. Vibrācijas pie rokturiem (ISO 22867:2004, ietverot Cor 1:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Mežsaimniecības un dārza mašīnas. Trokšņa testa kodekss portatīvām rokas mašīnām ar iekšdedzes dzinēju. Tehniskā metode (2. precizitātes klase) (ISO 22868:2011)

Šī ir pirmā publikācija

EN ISO 22868:2008

2.1. piezīme

30.9.2011.

CEN

EN ISO 23125:2010

Darbmašīnas. Drošums. Virpas (ISO 23125:2010)

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Uz muguras nesami ar iekšdedzes motoru darbināmi smidzinātāji. Drošuma prasības (ISO 28139:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 1. daļa: Vertikālās un zem lenķa darbojošās slīpmašīnas ar slīpripu (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 2. daļa: Uzgriežņu atslēgas, muciņtipa atslēgas un skrūvgrieži (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 3. daļa: Pulēšanas ripas un rotācijas, orbitālās un nenoteikti orbitālās slīpmašīnas (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 4. daļa: Taisnās slīpmašīnas (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 5. daļa: Urbjmašīnas un trieciena urbjmašīnas (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 6. daļa: Blietētāji (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 7. daļa: Perforatori un šķēres (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 8. daļa: Zāģi, pulēšanas un vīlēšanas mašīnas ar turp-atpakaļ kustību un zāģi ar svārstošu vai rotējošu kustību (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 9. daļa: Atslāņošanas āmuri un adatveida noņēmēji (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 11. daļa: Perforatori (ISO 28927-11:2011)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mehāniskā vibrācija - Laboratorijas metodes transportlīdzekļu sēdekļu vibrācijas noteikšanai - 1.daļa: Pamatjēdzieni (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009.

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionāras elektrostatiskās iekārtas darbam ar aizdedzināmu floka materiālu. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacionāras elektrostatiskas iekārtas darbam ar neaizdedzināmiem šķidriem pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Mašīnu drošums - Mašīnu elektroaprīkojums - 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60204-1:2005 (Ar grozijumiem)

26.5.2010.

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010.

3. piezīme

1.2.2012.

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Mašīnu drošība - Mašīnu elektroaprīkojums - 11.daļa: Prasības augstsprieguma ierīcēm, kuru spriegums maiľstrāvai pārsniedz 1 000 V un līdzstrāvai 1 500 V, bet nepārsniedz 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010.

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 32. daļa: Prasības pacēlājmehānismiem

IEC 60204-32:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Sadzīvei un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektrisko ierīču drošība - 1.daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60335-1:2001 (Ar grozijumiem)

20.10.2010.

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010.

3. piezīme

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010.

3. piezīme

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010.

3. piezīme

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010.

3. piezīme

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010.

3. piezīme

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-67. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām grīdas kopšanas un grīdas tīrīšanas mašīnām

IEC 60335-2-67:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2005 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-68. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem aerosolus smidzinošiem aparātiem

IEC 60335-2-68:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2005 (Ar grozijumiem) + A2:2007 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-69. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcējiem, ieskaitot elektrosuku

IEC 60335-2-69:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2004 (Ar grozijumiem) + A2:2007 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-72. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām automātiskajām grīdas kopšanas mašīnām

IEC 60335-2-72:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2005 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-77. daļa: Īpašās prasības no elektrotīkla darbināmām no aizmugures ejot vadāmām zālienu pļaujmašīnām

IEC 60335-2-77:2002 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-79. daļa: Īpašās prasības augstspiediena tīrītājiem un tvaiktīrītājiem

IEC 60335-2-79:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2004 (Ar grozijumiem) + A2:2007 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60745-1:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

3. piezīme

1.10.2013.

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām un trieciena urbjmašīnām

IEC 60745-2-1:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-2. daļa: Īpašās prasības skrūvgriežiem un trieciendarbības uzgriežņu atslēgām

IEC 60745-2-2:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības rokas slīpmašīnām un pulētājiem, izņemot diska tipa rīkus

IEC 60745-2-4:2002 (Ar grozijumiem) + A1:2008 (Ar grozijumiem)

26.5.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-5. daļa: Īpašās prasības ripzāģiem

IEC 60745-2-5:2010 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības āmuriem

IEC 60745-2-6:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības šķērēm un figurālās izgriešanas šķērēm

IEC 60745-2-8:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības vītņurbjiem

IEC 60745-2-9:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības turpatpakaļkustības zāģiem (figūrzāģiem un zobenzāģiem)

IEC 60745-2-11:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-12. daļa: Īpašās prasības betonmasas vibratoriem

IEC 60745-2-12:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-13. daļa: Īpašās prasības ķēdes zāģiem

IEC 60745-2-13:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

1.12.2013.

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-14. daļa: Īpašās prasības ēvelmašīnām

IEC 60745-2-14:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011.

3. piezīme

1.6.2013.

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-15. daļa: Īpašās prasības dzīvžogu šķērēm

IEC 60745-2-15:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-16. daļa: Īpašās prasības skavotājiem

IEC 60745-2-16:2008 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-17. daļa: Īpašās prasības fasonfrēzēšanas instrumentiem un malu apgriešanas instrumentiem

IEC 60745-2-17:2010 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-18. daļa: Īpašās prasības stīpotājiem

IEC 60745-2-18:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-19. daļa: Īpašās prasības gropēvelēm

IEC 60745-2-19:2005 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011.

3. piezīme

1.6.2013.

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-20. daļa: Īpašās prasības lentzāģiem

IEC 60745-2-20:2003 (Ar grozijumiem) + A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-21. daļa: Īpašās prasības notekūdeņu cauruļu tīrītājiem

IEC 60745-2-21:2002 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

1.12.2013.

Cenelec

EN 61029-1:2009

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 61029-1:1990 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

3. piezīme

1.11.2013.

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības ripzāģmašīnām

IEC 61029-2-1:1993 (Ar grozijumiem) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām ar dimanta urbjiem un ūdens padevi

IEC 61029-2-6:1993 (Ar grozijumiem)

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības vienvārpstas vertikālajām galda frēzmašīnām

IEC 61029-2-8:1995 (Ar grozijumiem) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Ar elektromotoru darbināmu pārvietojamu darbarīku drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības lenķzāģiem

IEC 61029-2-9:1995 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-10. daļa: Īpašās prasības griežripām

IEC 61029-2-10:1998 (Ar grozijumiem)

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Ar elektromotoru darbināmu pārvietojamu darbarīku drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības kombinētajiem lenķzāģiem un formātripzāģiem

IEC 61029-2-11:2001 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 1. daļa: Prasības vizuālajiem, akustiskajiem un taktilajiem signāliem

IEC 61310-1:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 2. daļa: Prasības marķējumam

IEC 61310-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 3. daļa: Prasības manuālo vadības ierīču izvietojumam un darbībai

IEC 61310-3:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Mašīnu drošība - Elektrojūtīgais aizsardzības aprīkojums - 1.daļa: Galvenās prasības un testi

IEC 61496-1:2004 (Ar grozijumiem)

26.5.2010.

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2011.)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu. 5-2. daļa: Drošuma prasības. Funkcionālais drošums

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Mašīnu drošība - Ar drošību saistīto elektrisko, elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālais drošums

IEC 62061:2005

26.5.2010.

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību direktīvas pamatprasībām attiecībā uz tiem ražojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Eiropas standartizācijas organizācijas saskaņotos standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam nacionālās standartizācijas institūcijas saskaņoto standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces numuru publikācija “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.