12.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 35/4


ATZINUMS Nr. 1/2001

“Eiropas Savienības budžeta finanšu pārvaldības uzlabošana: risks un izaicinājumi”

2010/C 35/05

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka tās tīmekļa vietnē http://www.eca.europa.eu ir publicēts Atzinums Nr. 1/2001 “Eiropas Savienības budžeta finanšu pārvaldības uzlabošana: risks un izaicinājumi”.