22.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 16/18


Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 16/05)

Dalībvalsts

Francija

Attiecīgais maršruts

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Līguma darbības periods

2009. gada 1. augusts — 2013. gada 31. jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšana: 2009. gada 26. marts (plkst. 12.00)

Piedāvājumu iesniegšana (turpmākā procedūra): 2009. gada 4. maijs (plkst. 12.00)

Adrese, kurā bez maksas var saņemt konkursa uzaicinājuma tekstu un visu nepieciešamo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr