19.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/10


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 14/03)

Lēmuma pieņemšanas datums

23.10.2007.

Atbalsta Nr.

N 522/06

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Départements d'outre-mer (DOM)

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Loi de programme pour l'outre-mer

Juridiskais pamats

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu bāzes samazinājums

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 360 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Direction générale des impôts

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

23.10.2007.

Atbalsta Nr.

N 524/06

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

TVA non perçue récupérable

Juridiskais pamats

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu likmes samazinājums

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 200 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Direction générale des impôts

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

23.10.2007.

Atbalsta Nr.

N 529/06

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Départements d'outre-mer (DOM)

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Octroi de mer

Juridiskais pamats

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Nodokļu likmes samazinājums

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 165 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Direction générale des douanes et des droits indirects

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

28.11.2007.

Atbalsta Nr.

N 385/07

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Freistaat Sachsen

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

ARISE Technologies Corporation

Juridiskais pamats

35. GA-Rahmenplan

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 7 440 000 milj

Atbalsta intensitāte

15 %

Atbalsta ilgums

1.11.2006.-31.10.2009.

Tautsaimniecības nozares

Elektroiekārtas un optiskās iekārtas

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

30.11.2007.

Atbalsta Nr.

N 496/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lombardia

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Fondo NEXT

Juridiskais pamats

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Riska kapitāls

Atbalsta forma

Riska kapitāla nodrošināšana

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 12,23 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

20.8.2007.-10.10.2016.

Tautsaimniecības nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Lombardia

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/