14.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 61/2


Komisijas Paziņojums saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku

(2006/C 61/02)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra Direktīvu 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (1). Komisija reizi piecos gados publicē paziņojumu, kurā ir grafiks ar vasaras laika sākšanās un beigšanās datumiem. Komisija pirmoreiz šādu paziņojumu publicēja vienlaikus ar Direktīvu attiecībā uz laikposmu no 2002. gada līdz 2006. gadam, tos ieskaitot (2).

Laikposmā no 2007. gada līdz 2011. gadam pāreja uz vasaras laiku attiecīgi noteikta šādos datumos pulksten vienos naktī pēc Griničas laika:

2007. gadā: svētdiena, 25. marts un 28. oktobris;

2008. gadā: svētdiena, 30. marts un 26. oktobris;

2009. gadā: svētdiena, 29. marts un 25. oktobris;

2010. gadā: svētdiena, 28. marts un 31. oktobris;

2011. gadā: svētdiena, 27. marts un 30. oktobris.


(1)  OV L 31, 2.2.2001., 21.lpp.

(2)  OV C 35, 2.2.2001., 7. lpp.