26.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 50/10


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi.

(2005/C 50/09)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2004) 393

 

28.5.2004.

Grozīts priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTIVAI par ostas drošības paaugstināšanu

COM(2004) 747

 

28.10.2004.

Grozīts priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTIVAI par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz patēriņa kredītu, atceļot Direktīvu 87/102/EK un grozot Direktīvu 93/13/EK (iesniegusi Komisija saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu)

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/