11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/30


Labojums dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 18. novembra Lēmumā 2010/703/ES, ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 306, 2010. gada 23. novembris )

76. lappusē, parakstā:

tekstu:

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. DE RUYT”

lasīt šādi:

Priekšsēdētājs

J. DE RUYT”.