23.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 159/335


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1216

(2023. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome savos 2023. gada 23. marta secinājumos atkārtoti pauda stingru nosodījumu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu, kurš ir nepārprotams Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu pārkāpums. Eiropadome arī atkārtoti uzsvēra, ka Savienība joprojām ir apņēmības pilna saglabāt un palielināt kolektīvo spiedienu uz Krieviju, tostarp ar iespējamiem turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 71 personas un 33 vienības, kas ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās vienības:

 

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1502.

Vyacheslav Alekseevich BOCHAROV

(Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ)

Dzimšanas datums: 17.10.1955.

Dzimšanas vieta: Donskoy, Tula Oblast, bijusī Krievijas PFSR, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Militārās specoperācijas jautājumu darba grupas loceklis; Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Vyacheslav Bocharov ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš ir Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un ir aktīvi paudis skaļu atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā.

Tādējādi Vyacheslav Bocharov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1503.

Oleg Vladimirovich GORSHENIN

(Олег Владимирович ГОРШЕНИН)

Dzimšanas datums: 8.7.1978.

Dzimšanas vieta: Schwerin, Vācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs, ģenerālmajors.

Oleg Gorenshin ir loceklis un sekretārs darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš darbojas kā Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs ar ģenerālmajora pakāpi; centra uzdevums ir koordinēt Krievijas militāro spēku, tostarp to, kas izvietoti Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, darbības.

Tādējādi Oleg Gorshenin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1504.

Valery Alexandrovich VOSTROTIN

(Валерий Александрович ВОСТРОТИН)

Dzimšanas datums: 20.11.1952.

Dzimšanas vieta: Kasli, Kaslinsky District, Chelyabinsk Oblast, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: “Militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis un sekretārs, Krievijas Desantnieku savienības priekšsēdētājs, pensionēts ģenerālmajors, pensionēts Valsts domes loceklis

Pases numurs, nacionālais identifikācijas numurs, citi personu apliecinošu dokumentu numuri: 773001557964

Valery Vostrotin ir loceklis un sekretārs darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš ir Krievijas Desantnieku savienības vadītājs un All-Russia “Young Army” Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya) līdzdibinātājs.

Tādējādi Valeriy Vostrotin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

 

 

Saistītās personas: Bekkhan Abdulkhamidovich Barakhoyev (Бекхáн Абдулхамúдович Барахóев), Vostrotin asistents 2004.–2011. gadā, kad Vostrotin bija Valsts domes deputāts (ES sarakstā iekļauts kopš 23.2.2022.)

Saistītās vienības: All-Russia “Young Army” Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya), ES sarakstā iekļauta kopš 21.7.2022.

 

 

1505.

Alexander Nikolaevich ZAKHARENKO

(Александр Николаевич ЗАХАРЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.3.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” sekretārs Departamenta sadarbībai ar valsts iestādēm un darbam ar valsts korporācijas “Roscosmos” reģioniem direktors

Roscosmos” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieks

Alexander Zakharenko ir loceklis un sekretārs darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš kopš 2015. gada ir Departamenta sadarbībai ar valsts iestādēm un darbam ar valsts korporācijas “Roscosmos” reģioniem, kas liecina par viņa pieredzi starpiestāžu attiecību koordinēšanā, kas ir būtiska darba grupas uzdevumu veikšanai.

Tādējādi Alexander Zakharenko ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1506.

Alexander Petrovich KOLMAKOV

(Александр Петрович КОЛМАКОВ)

Dzimšanas datums: 31.7.1955.

Dzimšanas vieta: Korolyov, Moscow Oblast bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; Viskrievijas sabiedriskās organizācijas “Voluntary Society for Assistance to the Army, Aviation and Navy of Russia” priekšsēdētājs; pensionēts ģenerālpulkvedis

Alexander Kolmakov ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš ir arī Viskrievijas sabiedriskās organizācijas “Voluntary Society for Assistance to the Army, Aviation and Navy of Russia” priekšsēdētājs, kas darbojas kā saikne starp Krievijas militārajiem spēkiem un sabiedrību, veicinot jauniešu vervēšanu militārajās rezervēs.

Tādējādi Alexander Kolmakov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1507.

Andrey Andreevich MEDVEDEV

(Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ.)

Dzimšanas datums: 14.12.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; Maskavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, žurnālists, VGTRK ģenerāldirektora vietnieks

Pases numurs, nacionālais identifikācijas numurs, citi personu apliecinošu dokumentu numuri: 771373760000

Andrey Medvedev ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš darbojas kā Maskavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un, būdams VGTRK žurnālists, regulāri un aktīvi pauž atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu.

Tādējādi Andrey Medvedev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1508.

Evgeniy Evgenievich PODDUBNYY

(Евгений Евгеньевич ПОДДУБНЫЙ).

Dzimšanas datums: 22.8.1983.

Dzimšanas vieta: Belgorod, bijusī KPFSR, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; žurnālists, VGTRK kara korespondents

Pases numurs: 14 02 828183

Evgeniy Poddubnyy ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš strādā kā kara korespondents Krievijas valsts raidorganizācijā VGTRK, izplatot dezinformāciju un Kremli atbalstošu propagandu par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi Evgeniy Poddubnyy ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1509.

Igor Yurievich CHAIKA

(jeb Igor Yurievich CHAYKA

Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Dzimšanas datums: 13.12.1988.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Krievijas uzņēmējs

Saistītās personas: Yury Chaika (tēvs), Artem Chaika (brālis)

Cita identifikācijas informācija: Apbalvojumi: Krievijas Federācijas prezidenta apliecinājums par nopelniem

Igor Chaika ir bijušā ģenerālprokurora un Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotā pārstāvja Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā Yuri Chaika jaunākais dēls.

Pateicoties tēva amatam, Igor Chaika ir izveidojis milzīgu uzņēmējdarbības impēriju, kas balstās uz valsts līgumiem. Viņš arī veic uzņēmējdarbību okupētajā Krimā.

Igor Chaika kopš 2022. gada ir Valsts padomes vadītājs Rossotrudnichestvo vadībā, kas ir federāla izpildstruktūra, kuras uzdevums ir sniegt valsts pakalpojumus un pārvaldīt valsts īpašumu, lai atbalstītu un attīstītu starptautiskās attiecības starp Krievijas Federāciju un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstīm un citām ārvalstīm.

Tāpēc Igor Chaika sniedz materiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir saistīts ar Yury Chaika un Rossotrudnichestvo.

23.6.2023.

1510.

Artem Yurievich CHAIKA

jeb Artyom CHAIKA

jeb Artem CHAYKA

(Артем Юрьевич ЧАЙКА)

(jeb Артём Юрьевич ЧАЙКА)

Dzimšanas datums: 25.9.1977.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas, Šveices

Dzimums: vīrietis

Amats: Krievijas jurists un uzņēmējs

Saistītās personas: Yury Chaika (tēvs), bijušais Krievijas Federācijas ģenerālprokurors (iekļauts sarakstā 21.7.2022.), Igor Chaika (brālis)

Artem Chaika ir bijušā ģenerālprokurora un Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotā pārstāvja Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā Yury Chaika jaunākais dēls. Savu uzņēmējdarbību viņš ir izveidojis, galvenokārt pateicoties valsts līgumiem laikā, kad viņa tēvs bija ģenerālprokurors. Artrem Chaika vadītie uzņēmumi vairākkārt ir uzvarējuši publiskā iepirkumu konkursos, jo tiesībaizsardzības iestādes izslēdza konkurentus. Artem Chaika pieder uzņēmums PNK-Ural, kas ir lielākais akmens šķembu piegādātājs Russian Railways.

Čečenijas Republikas vadītājs un prezidenta Putin tuvais sabiedrotais Ramzan Kadyrov 2022. gada oktobrī iecēla Artem Chaika par savu padomnieku humanitārajos, sociālajos un ekonomiskajos jautājumos.

Tādējādi Artem Chaika materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās. Turklāt viņš ir saistīts ar Ramzan Kadyrov.

23.6.2023.

1511.

Aleksandr Ivanovich UDALTSOV

(Александр Иванович УДАЛЬЦОВ)

Dzimšanas datums: 5.7.1951.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: The Fund for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond) izpilddirektors

Saistītās vienības: The Foundation for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad

Alexandr Udaltsov ir The Foundation for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Pravfond) izpilddirektors.

Fonda pilnvaroto padomes sanāksmē 2022. gada janvārī Udaltsov norādīja, ka fonds ir kļuvis par unikālu Krievijas “maigās varas” struktūru, kam ir būtiska ietekme uz tautiešiem un to organizācijām visā pasaulē. 2022. gada februārī, atklājot izstādi “Kara noziegumi un cilvēktiesību pārkāpumi Ukrainā (2017–2020)”, viņš uzsvēra, ka ir ārkārtīgi svarīgi visai pasaulei atklāt patiesību par Kijivas režīma noziedzīgo būtību un mizantropisko praksi, kas būtībā ir oficiālās Kijivas agresijas pret Doneckas un Luhanskas “tautas republikām” sākums. 2022. gada 28. februārī Starptautiskās krievvalodīgo juristu asociācijas (MARA) rīkotajā videokonferencē Udaltsov pauda atbalstu prezidenta Putin nostājai par to, ka Krievija bija spiesta pieņemt lēmumu atzīt “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” un sākt militāru specoperāciju. Viņš aicināja konferences dalībniekus sniegt ieguldījumu Maskavas nostājas precizēšanā.

23.6.2023.

 

 

 

Tādējādi Alexandr Udaltsov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

1512.

Sergey Alexandrovich KARAGANOV

(Сергей Александрович КАРАГАНОВ)

Dzimšanas datums: 10.9.1952.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: prezidenta Pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību padomes loceklis; Augstākās ekonomikas skolas Pasaules ekonomikas un pasaules politikas fakultātes zinātniskais vadītājs; Ārlietu un aizsardzības politikas padomes (SVOP) prezidija goda priekšsēdētājs

Saistītās personas: Valery Fadeyev

Sergey Karaganov ir Krievijas politiskais zinātnieks, Ārpolitikas un aizsardzības politikas padomes (SVOP) prezidija goda priekšsēdētājs un prezidenta Pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību padomes loceklis. Kopš Krievijas agresijas kara pret Ukrainu sākuma viņš ir attaisnojis Krievijas iebrukumu un izplatījis Krievijas propagandu par karu, apgalvojot, ka Rietumi vēlas iznīcināt Krieviju un ka militāro darbību mērķis ir denacificēt Ukrainu un atbrīvot Donbasa reģionu.

Tādējādi Sergey Karaganov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1513.

Rizvan Abdulayevich ZUBAIROV

(Ризван Абдуллаевич ЗУБАИРОВ)

Dzimšanas datums: 18.7.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: tiesnesis Dienvidu iecirkņa militārajā tiesā Rostov-on-Don

Adrese: Rostov-on-Don, pr-kt. Mikhail Nagibin 31B, apt. 40

Pases numurs: 3914864377, izdota 10.4.2015.

Rizvan Zubairov ir Dienvidu kara apgabala tiesas tiesnesis Rostovā pie Donas. Viņš pieņēma politiski motivētus lēmumus pret Ukrainas pilsoņiem, kuri iebilda pret Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

Viņš piesprieda 14 gadu cietumsodu Server Mustafayev – Krimas tatāru cilvēktiesību aizstāvim un pilsoniskajam žurnālistam, kurš bija koordinators Krimas solidaritātes pilsoniskās sabiedrības organizācijā, kas uzrauga un dokumentē represijas un cilvēktiesību pārkāpumus, ko Krievijas okupācijas iestādes veic nelikumīgi anektētajā Krimā.

Tādējādi Rizvan Zubairov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1514.

Roman Viktorovich SAPRUNOV

(Роман Викторович САПРУНОВ)

Dzimšanas datums: 23.3.1973.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: Dienvidu kara apgabala tiesas tiesnesis Rostovā pie Donaspie Donas

Roman Saprunov ir Dienvidu kara apgabala tiesas tiesnesis Rostovā pie Donas. Viņš pieņēma politiski motivētus lēmumus pret Ukrainas pilsoņiem, kuri iebilda pret Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

Viņš piesprieda 12 gadu cietumsodu Emir-Usein Kuku – Krimas tatāru aktīvistam no Krimas cilvēktiesību kontaktgrupas, kas uzraudzīja piespiedu pazušanas gadījumus nelikumīgi anektētajās Krimā un Sevastopolē.

Tādējādi Roman Saprunov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1515.

Viktor Ivanovich ZINKOV

(Виктор Иванович ЗИНЬКОВ)

Dzimšanas datums: 9.4.1970.

Valstspiederība: Ukrainas, Krievijas

Dzimums: vīrietis

Amats: “Krimas Republikas Augstākās tiesas” tiesnesis

Adrese: Crimea, Simferopol, Krylova 37/72 app. 102, Ukraina

Pases numurs: Krievijas Federācijas pase Nr. 3914857478, izdota 20.4.2015.

Viktor Zinkov ir tiesnesis “Krimas Republikas Augstākajā tiesā”, ko nelikumīgi anektētajā Krimā izveidoja Krievijas okupācijas spēki.

Viņš pieņēma politiski motivētus lēmumus pret Ukrainas pilsoņiem, kuri iebilda pret Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. Viņš piesprieda 17 gadu cietumsodu Krimas tatāru proukrainiski noskaņotajam politiķim, aktīvistam un Krimas tatāru tautas Medžlisa priekšsēdētāja vietniekam Nariman Dzhelyal.

Tādējādi Viktor Zinkov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1516.

Tatyana Anatolyevna MANEZHINA

jeb Tetyana Anatoliivna MANEZHYNA

(krieviski: Татьяна Анатольевна МАНЕЖИНА

ukrainiski: Тетяна Анатолiївна МАНЕЖИНА)

Amats: Tā dēvētā “Krimas Republikas kultūras ministre”

Dzimšanas datums: 14.6.1963.

Dzimšanas vieta: Kopeysk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Ukrainas, Krievijas

Dzimums: sieviete

Tetyana Manezhyna 2021. gada decembrī tika iecelta par tā dēvēto “Krimas Republikas kultūras ministri”. Uzņemoties šo lomu, viņa bez Ukrainas varas iestāžu atļaujas strādā nelikumīgi anektētajā Krimas pussalā. Viņa ir turpinājusi veikt sava priekšgājēja iesāktās darbības tā dēvētajā ministrijā. Viņa ir atbildīga par darbībām, kas viņas vadībā un kontrolē ir vērstas pret Krimas tatāru kultūras mantojumu un pieminekļiem un kas tiek veiktas, pārkāpjot starptautiskās tiesības un bez atbilstošas zinātības, tādējādi graujot Krimas kultūras mantojumu.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Tetyana Manezhyna ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1517.

Natalya Leonidovna DESYATOVA

(krieviski: Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА)

(ukrainiski: Наталя Леонiдiвна ДЕСЯТОВА)

Amats: Hersonas mākslas muzeja tā dēvētā direktore

Dzimšanas datums: 11.7.1966.

Dzimšanas vieta: Kherson, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Krievijas iestādes 2022. gada jūlijā iecēla Natalya Desyatova par Hersonas mākslas muzeja direktori. Kad Hersona vēl atradās Krievijas bruņoto spēku kontrolē, Hersonas mākslas muzeja kultūras īpašums 2022. gada oktobrī un novembrī tika izvests no muzeja un nelikumīgi aizvests uz Simferopoli nelikumīgi anektētajā Krimā. Tas tika darīts Desyatova pārraudzībā un ar Krievijas drošības spēku palīdzību.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Natalya Desyatova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1518.

Tatiana Georgievna BRATCHENKO

jeb Tetiana Georgiivna BRATCHENKO

(krieviski: Татьяна Георгиевна БРАТЧЕНКО)

(ukrainiski: Тетяна Георгiївна БРАТЧЕНКО)

Amats: Hersonas reģionālā muzeja direktore

Dzimšanas datums: 17.11.1949.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: sieviete

Pases numurs, nacionālais identifikācijas numurs, citi personu apliecinošu dokumentu numuri: Ukrainas pases numurs: 058980

Tatiana Bratchenko bija Hersonas reģionālā muzeja direktore. Šajā amatā viņa brīvprātīgi un apzināti palīdzēja Krievijas drošības spēkiem iztukšot muzeja eksponātu krājumu. Viņa publiski atbalstīja Krievijas kontroli pār Hersonas reģionu un atbalstīja šīs teritorijas nelikumīgo aneksiju.

Tatiana Bratchenko ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1519.

Natalia Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA

(krieviski: Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА

ukrainiski: Наталi Олександрiвна КАПУСНИКОВА)

Amats: Mariupoles novadpētniecības muzeja direktore

Dzimšanas datums: 12.8.1977.

Dzimšanas vieta: Mariupol, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Natalya Kapustnikova ir Mariupoles novadpētniecības muzeja direktore. Viņa noskaidroja, kur atrodas mākslas darbi no Mariupoles Kuindži mākslas muzeja, un labprātīgi nodeva šos darbus Krievijas iestādēm, kas palīdzēja tos nodot Doneckas novadpētniecības muzejam. Tas tika darīts bez Ukrainas iestāžu vai Kuindži mākslas muzeja direktora ziņas vai piekrišanas.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Natalya Kapustnikova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1520.

Andrei Vitalyevich MALGIN

(Андрей Витальевич МАЛЬГИН)

Amats: Taurijas centrālā muzeja Simferopolē direktors

Dzimšanas datums: 11.6.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrei Malgin ir Taurijas centrālā muzeja Simferopolē direktors nelikumīgi anektētajā Krimā. Mākslas darbi no Hersonas mākslas muzeja tika pārvesti uz Taurijas centrālo muzeju Simferopolē, kur tie pašlaik atrodas viņa pārraudzībā.

Pildot šīs funkcijas, Andrei Malgin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1521.

Alexey Vasilyevich TENSIN

(krieviski: Алексей Васильевич ТЕНСИН

ukrainiski: Олексiй Васильович ТЕНСIН)

Amats: Joint-stock company “PMC Wagner Centre” direktors

Dzimšanas datums: 28.11.1971.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās vienības: Wagner Group

Alexey Tensin ir iecelts par izpilddirektoru akciju sabiedrībā “PMC Wagner Centre” – Krievijas komercsabiedrībā, kuras mērķis ir atbalstīt privātā sektora investīcijas un inovācijas, lai atbalstītu un stiprinātu Krievijas aizsardzības spējas.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Alexey Tensin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1522.

Alexander Alexandrovich TRONIN

(Александр Александрович ТРОНИН)

Amats: jaunatnes grupas “Wagnerenok”, kas zināma arī kā “Leader”, dibinātājs un vadītājs

Dzimšanas datums: 20.5.2004.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 4018037770

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

Saistītās vienības: Wagner Group

Alexander Tronin ir PMC Wagner Group jaunatnes spārna, kas darbojas PMC Wagner Centre telpās, dibinātājs un kurators. Šā kluba, kas agrāk tika saukts par “Wagnerenok”, bet tagad – “Leader”, galvenais mērķis ir vervēt Krievijas jauniešus, kuri vēlas atbalstīt Krievijas bruņotos spēkus Ukrainā, kā arī pašas PMC Wagner Group darbību. PMC Wagner Centre ietvaros viņi var iesaistīties tādos projektos kā bezpilota lidaparātu, kurus Krievija izmanto agresijas karā pret Ukrainu, izstrāde un kontrole.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Alexander Tronin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1523.

Sergei Fedorovich RUDSKOY

(Сергей Федорович РУДСКОЙ)

Amats: Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operāciju pārvaldes vadītājs, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 2.10.1960.

Dzimšanas vieta: Mykolaiv, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Sergei Rudskoy kopš 2015. gada ir Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operāciju pārvaldes vadītājs. Viens no Galvenās operāciju pārvaldes pienākumiem ir pārraudzīt bruņoto spēku izmantošanas stratēģisko un operatīvo plānošanu, tostarp karaspēka operatīvo kontroli miera un kara laikā. Tādējādi pārvalde sniedz tiešu ieguldījumu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu un veicina to.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālpulkvedis Sergei Rudskoy ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1524.

Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV

(Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ)

Amats: Rietumu kara apgabala komandieris, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 1.1.1970.

Dzimšanas vieta: Aksha, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Yevgeny Nikiforov kopš 2023. gada janvāra ir Krievijas Federācijas Rietumu kara apgabala komandieris. Viņa vadībā Krievijas bruņotie spēki, tostarp Rietumu kara apgabala spēki, turpina uzbrukumus Ukrainai Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietvaros.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālpulkvedis Yevgeny Nikiforov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1525.

Sergei Yuryevich KUZOVLEV

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ)

Amats: Krievijas Federācijas Dienvidu kara apgabala komandieris, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 7.1.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Sergei Kuzovlev kopš 2023. gada 23. janvāra ir Krievijas Federācijas Dienvidu kara apgabala komandieris. Viņa vadībā un kontrolē Krievijas bruņotie spēki, tostarp Dienvidu kara apgabala spēki, ir iesaistīti kaujās Ukrainā.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālpulkvedis Sergei Kuzovlev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1526.

Andrey Nikolayevich MORDVICHEV

(Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ)

Amats: Krievijas Federācijas Centrālā kara apgabala komandieris, ģenerālleitnants

Dzimšanas datums: 14.1.1976.

Dzimšanas vieta: Pavlodar, bijusī PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālleitnants Andrey Mordvichev kopš 2023. gada 17. februāra ir Krievijas Federācijas Centrālā kara apgabala komandieris. Viņa vadībā un kontrolē Krievijas bruņotie spēki, tostarp Centrālā kara apgabala spēki, ir iesaistīti kaujās Ukrainā.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālleitnants Andrey Mordvichev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1527.

Aleksandr Pavlovich LAPIN

(Александр Павлович ЛАПИН)

Amats: Krievijas Sauszemes spēku štāba priekšnieks, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 1.1.1964.

Dzimšanas vieta: Kazan, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases vai ID numurs: sērija 1808 Nr. 233282

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 344407793386

Ģenerālpulkvedis Aleksandr Lapin kopš 2023. gada 10. janvāra ir Krievijas Sauszemes spēku štāba priekšnieks. Šajā amatā viņš ir Krievijas sauszemes spēku, kas tieši piedalās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, virspavēlnieks. Iepriekš viņš bija Krievijas Federācijas Centrālā kara apgabala komandieris, tostarp Krievijas kara pret Ukrainu laikā. Tādējādi viņš komandēja Krievijas 2022. gada ofensīvu Čerņihivas un Sumi virzienā.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālpulkvedis Aleksandr Lapin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1528.

Tatyana Viktorovna SHEVTSOVA

(Татьяна Викторовна ШЕВЦОВА)

Amats: Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietniece

Dzimšanas datums: 22.7.1969.

Dzimšanas vieta: Kozelsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Tatyana Shevtsova ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietniece, kas atbild par ministrijas budžetu un finanšu darbībām. Viņa pārrauga resursu izmantošanu un ir atbildīga par maksājumiem mobilizētajiem karavīriem, kuri cīnās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Viņas kontrolē esošie militārie finansētāji novirza līdzekļus uz nelikumīgi anektētajām Ukrainas teritorijām.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Tatyana Shevtsova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1529.

Yevgeny Vladimirovich BURDINSKIY

(Евгений Владимирович БУРДИНСКИЙ)

Amats: Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās organizatoriskās un mobilizācijas pārvaldes vadītājs; Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba vadītāja vietnieks; ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 25.8.1960.

Dzimšanas vieta: Belogorsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Yevgeniy Burdinskiy ir Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās organizatoriskās un mobilizācijas pārvaldes vadītājs un Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba vadītāja vietnieks. Pildot šos pienākumus, viņš ir tieši atbildīgs par to, lai palīdzētu veicināt Krievijas pilsoņu mobilizāciju karā.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, ģenerālpulkvedis Yevgeny Burdinsky ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1530.

Viktoria Alexandrovna SERDYUKOVA

(Виктория Александровна СЕРДЮКОВА)

Amats: Tā sauktā “Luhanskas Tautas Republikas pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos”

Dzimšanas datums: 9.6.1981. vai 1982.

Dzimšanas vieta: Severodonetsk, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Viktoria Serdyukova kopš 2021. gada 5. oktobra ir tā sauktā “Luhanskas Tautas Republikas pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos”. Šajā amatā viņa ir atbalstījusi agresijas karu, ko Krievija sāka pret Ukrainu 2022. gada 24. februārī. Viņa atbalstīja Luhanskas teritorijas nelikumīgo aneksiju un Krievijas tiesību aktu pieņemšanu šajā un citās nelikumīgi anektētās teritorijās.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Viktoria Serdyukova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1531.

Yevgeniy Ivanovich DIETRICH

jeb Yevgeny Ivanovich DITRIKH

(Евгений Иванович ДИТРИХ)

Amats: JSC GTLK ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 8.9.1973.

Dzimšanas vieta: Tashtagol, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās vienības: JSC GTLK

Yevgeniy Dietrich ir ģenerāldirektors akciju sabiedrībā State Transport Leasing Company (JSC GTLK), kas pilnībā pieder Krievijas Federācijas Transporta ministrijai. Kā valstij piederošs uzņēmums GTLK gūst finansiālu labumu no valdības un arī sniedz pakalpojumus nelikumīgi anektētajās Krimā un Sevastopoles pilsētā.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, Yevgeniy Dietrich ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1532.

Semyon Vladimirovich PEGOV

(Семён Владимирович ПЕГОВ)

Amats: militārais blogeris

Dzimšanas datums: 9.9.1985.

Dzimšanas vieta: Smolensk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Cita identifikācijas informācija: Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs:

673110457100

Semyon Pegov ir Krievijas militārais blogeris, kas vada vienu no populārākajiem karu atbalstošajiem sociālo mediju kanāliem Krievijā WarGonzo. Viņš bieži ir redzams Krievijas valsts kontrolētajos medijos. Semyon Pegov un WarGonzo izplatīja pret ukraiņu vērstu propagandu un popularizēja Krievijas militāros spēkus un PMC Wagner, attēlojot Ukrainas spēkus kā nacistus un izplatot nepatiesu informāciju par NATO bioloģiskajām laboratorijām Mariupolē.

Semyon Pegov aktīvi piedalās Krievijas iestāžu iniciatīvās, kas veicina karu un mobilizāciju, un Krievijas iestādes viņu ir atalgojušas.

Tādējādi Semyon Pegov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1533.

Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA/

jeb Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA/

jeb Aleksandra Vladimirovna KOSHARNITSKAYA KOSTERINA

(Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА)

Amats: NTV ģenerāldirektora pirmā vietniece, Informatīvo raidījumu direkcijas direktore un galvenā redaktore.

Dzimšanas datums: 26.2.1980.

Dzimšanas vieta: Krasnodar, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) ir ģenerāldirektora pirmā vietniece, Informācijas direkcijas direktore un galvenā redaktore NTV (HTB), kas ir nozīmīgs Krievijas televīzijas kanāls, kuru tieši kontrolē Krievijas Federācija.

NTV ar propagandas darbībām pastiprina un atbalsta Krievijas iestāžu politiku. Pret Ukrainu vērstā agresijas kara laikā NTV ir bijis viens no aktīvākajiem un pamanāmākajiem instrumentiem Kremļa vēstījuma izplatīšanā un kara atbalstīšanā ar agresīviem komentāriem un nepārbaudītu informāciju.

Kā ģenerāldirektora vietniecei, Informatīvo raidījumu direkcijas direktorei un galvenajai redaktorei Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) ir tieša ietekme uz NTV saturu un veidu, kādā tas ziņo cilvēkiem par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un Krievijas valdības veiktajiem pasākumiem.

Tādējādi Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1534.

Olga Nikolaevna BELOVA

(Ольга Николаевна БЕЛОВА)

Amats: TV kanāla Zvezda raidījumu vadītāja

Dzimšanas datums: 19.7.1976.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas: Aleksei Viktorovich PIMANOV

Saistītās vienības: Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation “Zvezda”

ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА”

Olga BELOVA ir propagandiste, kas strādā Krievijas bruņoto spēku kanālā TV Zvezda. Viņa ir TV Zvezda galveno raidījumu vadītāja; šajos raidījumos regulāri izplata dezinformāciju par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, grauj Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un sniedz būtisku mediju atbalstu Kremļa politikai. Jo īpaši viņa ir izplatījusi dezinformāciju par to, ka ukraiņi ir nacisti, kas gatavo bioloģiskas un ķīmiskas bumbas pret krieviem.

Viņa ir arī organizācijas “Mothers of Russia”, kas atbalsta agresijas karu pret Ukrainu, valdes locekle.

Tādējādi Olga BELOVA ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1535.

Andrey Olegovich KONDRASHOV

(Андрей Олегович КОНДРАШОВ)

Amats: Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 30.6.1973.

Dzimšanas vieta: Alma-Ata, bijusī PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Kondrashov ir Krievijas lielākās mediju korporācijas Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora pirmais vietnieks.

Pirms viņš kļuva par VGTRK direktora pirmo vietnieku, viņš strādāja par Putin kampaņas galvenā biroja preses sekretāru un bija autors tādām “dokumentālajām filmām” kā “Crimea. The Way Home” un “Putin”. Viņš 2014. gada maijā no prezidenta Putin saņēma Sadraudzības ordeņa apbalvojumu par “augstu profesionalitāti un objektivitāti saistībā ar notikumu atspoguļošanu Krimas Republikā”.

Viņš bija atbildīgs par VGTRK informācijas politiku un bija ziņu raidījuma Vesti – News direktors. Pret Ukrainu vērstā agresijas kara laikā TV kanāli un citas VGTRK pārvaldītājsabiedrības daļas ir bijuši vieni no aktīvākajiem un svarīgākajiem instrumentiem Kremļa vēstījuma izplatīšanā un ir atbalstījuši karu ar agresīviem komentāriem, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti un atbalstot Krimas nelikumīgo aneksiju.

23.6.2023.

 

 

 

Kā viens no tās galvenajiem vadītājiem Andrey Kondrashov ir tieši atbildīgs par šīs mediju korporācijas darbībām. Kā ģenerāldirektora pirmajam vietniekam, kas atbild par informatīvo un politisko apraidi, viņam ir tieša ietekme uz veidu, kādā VGTRK informē cilvēkus par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un Krievijas valdības veiktajiem pasākumiem.

Tādējādi Andrey Kondrashov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

1536.

Mikhail Vladimirovich LEONTYEV

(Михаил Владимирович ЛЕОНТЬЕВ)

Amats: žurnālists, Perviy Kanal TV raidījumu vadītājs, “Rosneft” preses sekretārs

Dzimšanas datums: 12.10.1958.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mikhail Leontyev ir propagandists Pervyi Kanal, kas ir nozīmīgs Krievijas televīzijas kanāls, kurš ir pastāvīgā tiešā Krievijas Federācijas kontrolē. Pervyi Kanal ar propagandas darbībām pastiprina un atbalsta Krievijas iestāžu politiku. Agresijas kara pret Ukrainu laikā Pervyi Kanal ir bijis viens no aktīvākajiem un nozīmīgākajiem instrumentiem Kremļa vēstījuma izplatīšanā un ir atbalstījis karu ar agresīviem komentāriem un grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, atbalstījis Krimas nelikumīgo aneksiju un Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš ir arī Rosneft priekšsēdētāja vietnieks un preses sekretārs. Kopš 1999. gada viņš ir Pervyi Kanal raidījuma “Odnako” autors un vadītājs; šajā raidījumā viņš regulāri grauj Ukrainas valstiskumu un attaisno agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi Mikhail Leontyev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1537.

Rifat Abdulvagapovich SABITOV

(Рифат Абдулвагапович САБИТОВ)

Amats: Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora vietnieks; Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas Informācijas sabiedrības, mediju un masu komunikācijas attīstības komisijas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 30.4.1956.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Rifat Sabitov ir Krievijas lielākās mediju korporācijas Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora vietnieks. Pret Ukrainu vērstā kara laikā TV kanāli un citas VGTRK pārvaldītājsabiedrības daļas ir bijuši vieni no aktīvākajiem un svarīgākajiem instrumentiem Kremļa vēstījuma izplatīšanā un ir atbalstījuši karu ar agresīviem komentāriem un nepārbaudītu informāciju.

Kā viens no tās galvenajiem vadītājiem Rifat Sabitov ir tieši atbildīgs par VGTRK darbībām. Kā ģenerāldirektora vietniekam viņam ir tieša ietekme uz veidu, kādā VGTRK informē cilvēkus par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un Krievijas valdības veiktajiem pasākumiem.

Turklāt kā Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas Informācijas sabiedrības, mediju un masu komunikācijas attīstības komisijas priekšsēdētājs, Krievijas Federācijas Digitālās attīstības ministrijas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētājs daudzās citās struktūrās viņš ir aktīvi iesaistīts Krievijas ierobežotās informācijas vides veidošanā.

23.6.2023.

 

 

Saistītās personas: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Saistītās vienības: Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānija (VGTRK)

Cita identifikācijas informācija: nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 773314059364

Tādējādi Rifat Sabitov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

1538.

Viktor Sergeevich SINEOK

(Виктор Сергеевич СИНЕОК)

Amats: Multimedia Information Center (MIC) Izvestia īpašais korespondents un sleju autors

Dzimšanas datums: 19.3.1980.

Dzimšanas vieta: Rostov-on-Don, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Balanova Svetlana Evgenievna, Tyulin (Tiulin) Vladimir Vladimirovich, Frolov Mikhail Evgenievich

Viktor Sineok ir korespondents un sleju autors Multimedia Information Center (MIC) Izvestia, kas ir National Media Group (NMG) pārvaldītājsabiedrības projekts un sniedz ziņu pakalpojumus REN TV kanālam, Channel Five un laikrakstam Izvestia.

Viktor Sineok ir aktīvi izplatījis propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu gan pirms vispārējā iebrukuma 2022. gada 24. februārī, gan pēc tam. Viņš ir popularizējis Kremļa politiku un darbības, slavējis Krievijas vadību, manipulējis ar informāciju par Krievijas armijas pastrādātajām zvērībām un atzinīgi novērtējis Ukrainas reģionu aneksiju.

23.6.2023.

 

 

Saistītās vienības: National Media Group

Cita identifikācijas informācija: nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 616404561125

Viņš ir atkārtoti sagatavojis reportāžas un rakstus, mēģinot pārliecināt auditoriju, ka informācija par Krievijas zvērībām, kas pastrādātas, piemēram, Bučā, ir inscenēta un nepatiesa. Viņš ir veicinājis naida kurināšanu pret ukraiņiem, atkārtojot Krievijas valdības dezinformāciju par genocīdu Donbasā un noliedzot Ukrainas neatkarību. Savās reportāžās viņš ir paudis lielāko daļu galveno Krievijas dezinformācijas vēstījumu par Ukrainu, tostarp vēstījumu par valstī esošajām ASV vadītajām bioloģiskajām laboratorijām.

Tādējādi Viktor Sineok atbalsta un īsteno darbības un politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

1539.

Boris Georgievich YANOVSKY

(Борис Георгиевич ЯНОВСКИЙ)

Amats: kanāla Zvezda TV vadošais producents

Dzimšanas datums: 25.10.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Aleksei Viktorovich Pimanov

Boris Yanovsky ir propagandists un kanāla TV Zvezda vadošais producents. Kā vadošais producents Yanovsky ir atbildīgs par TV Zvezda satura producēšanu un popularizēšanu; šis kanāls regulāri izplata dezinformāciju par notiekošo Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un sniedz būtisku mediju atbalstu Kremļa politikai. Kā TV Zvezda vadošais producents viņš ir iesaistīts dezinformācijas izplatīšanā par to, ka ukraiņi ir nacisti un gatavo bioloģiskas un ķīmiskas bumbas pret krieviem.

Par viņa darbībām Yanovsky ir personīgi piešķirta medaļa “Par kaujas sadraudzības stiprināšanu”.

Tādējādi Boris Yanovsky ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1540.

Anton Andreevich ZLATOPOLSKYI

(Антон Андреевич ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ)

Amats: Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora pirmais vietnieks, Rossiya 1 TV kanāla ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 12.9.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Oleg Dobrodeev,

Evgeniy Bekasov

Saistītās vienības: Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānija (VGTRK)

Cita identifikācijas informācija: nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 772903574300

Anton Zlatopolskyi ir Krievijas lielākās mediju korporācijas Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides kompānijas (VGTRK) ģenerāldirektora pirmais vietnieks. Viņš ir arī Rossiya 1 TV kanāla ilglaicīgs ģenerāldirektors. Pret Ukrainu vērstā agresijas kara laikā TV kanāli un citas VGTRK pārvaldītājsabiedrības daļas ir bijuši vieni no aktīvākajiem un svarīgākajiem instrumentiem Kremļa vēstījuma izplatīšanā un ir atbalstījuši karu ar agresīviem komentāriem un nepārbaudītu informāciju.

Kā ilglaicīgam ģenerāldirektora vietniekam viņam ir tieša ietekme uz veidu, kādā VGTRK informē cilvēkus par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un Krievijas valdības veiktajiem pasākumiem. Viņš ir arī atbildīgs Rossiya 1 TV kanāla propagandas darbībām.

Tādējādi Anton Zlatopolskyi ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1541.

Aleksandr Viktorovich GUSEV

(krieviski: Александр Викторович ГУСЕВ,

(ukrainiski: Олександр Вiкторович ГУСЄВ)

Amats: Voronezh apgabala gubernators

Dzimšanas datums: 27.1.1963.

Dzimšanas vieta: Ozerskoye, Kozelsky District, Kaluga Oblast, bijusī RSFSR, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Gusev ir Voronezh apgabala gubernators. Šajā amatā viņš ir bijis atbildīgs par Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju uz Voronezh apgabalu nolūkā viņus vēlāk nodot nelikumīgai adopcijai Krievijas ģimenēs. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Aleksandr Gusev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1542.

Galina Anatolyevna PYATYKH/PIATYKH

jeb Galina PIATYKH

jeb “Galina Fifth”

(krieviski: Галина Анатольевна ПЯТЫХ)

(ukrainiski: Галина Анатолiївна ПЯТИХ)

Amats: Belgorod apgabala gubernatora padomniece, pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Belgorod apgabalā

Valstspiederība: Krievijas

Dzimšanas datums: 12.5.1970.

Dzimšanas vieta: Dubovoe, Belgorod region, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: sieviete

Galina Pyatykh ir Belgorod apgabala gubernatora padomniece, pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Belgorod apgabalā. Pildot šos pienākumus, viņa ir viena no personām, kas visvairāk iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krieviju un viņu nodošanā adopcijai Krievijas ģimenēs. Galina Pyatykh rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Galina Pyatykh ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1543.

Irina Anatolyevna AGEEVA

(krieviski: Ирина Анатольевна АГЕЕВА)

(ukrainiski: Iрина Анатолiївна АГЕЄВА)

Amats: Kaluga apgabala pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos

Dzimšanas datums: 29.12.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Irina Ageeva ir Kaluga apgabala pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Pildot šos pienākumus, viņa ir viena no personām, kas visvairāk iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krieviju un viņu nodošanā adopcijai Krievijas ģimenēs. Irina Ageeva rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Irina Ageeva ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1544.

Irina Aleksandrovna CHERKASOVA

(krieviski: Ирина Александровна ЧЕРКАСОВА)

(ukrainiski: Iрина Олександрiвна ЧЕРКАСОВА)

Amats: Rostov apgabala pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos

Dzimšanas datums: 1963.

Dzimšanas vieta: Bataysk, Rostov region, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Irina Cherkasova ir Rostov apgabala pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Pildot šos pienākumus, viņa ir viena no personām, kas visvairāk iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krieviju un viņu nodošanā adopcijai Krievijas ģimenēs. Irina Cherkasova rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Irina Cherkasova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1545.

Mansur Mussayevitch SOLTAEV

(krieviski: Мансур Муссаевич СОЛТАЕВ)

(ukrainiski: Мансур Муссайович СОЛТАЄВ)

Amats: Čečenijas Republikas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos

Dzimšanas datums: 13.6.1978.

Dzimšanas vieta: Saratov, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mansur Soltaev ir Čečenijas Republikas pilnvarotais bērnu tiesību jautājumos. Šajā amatā viņš darbojas kā būtisks valdības partneris, aktīvi popularizējot oficiālus vēstījumus. Mansur Soltaev ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, pretkara aktīvistu vajāšanu un protestu pret Krievijas karaspēka mobilizāciju apspiešanu. Viņš arī piedalās tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” un tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” civiliedzīvotāju deportācijā, tostarp Ukrainas bērnu deportācijā uz militāro mācību nometnēm Čečenijā. Mansur Soltaev rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Mansur Soltaev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1546.

Muslim Magomedovich KHUCHIEV

(krieviski: Муслим Магомедович ХУЧИЕВ)

(ukrainiski: Муслiм Магомедович ХУЧIЄВ)

Amats: Čečenijas Republikas valdības priekšsēdētājs, Čečenijas Republikas valdības darba grupas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 5.8.1971.

Dzimšanas vieta: Zakan-yurt, Achkhoy-Martanovsky district, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Ramzan Kadyrov

Muslim Khuchiev ir Čečenijas Republikas valdības priekšsēdētājs. Šajā amatā Muslim Khuchiev ir cieši iesaistīts kopā ar Ramzan Kadyrov Čečenijas militārās ražošanas plānos Krievijas spēku lietojumam agresijas karā Ukrainā.

Kopš agresijas kara pret Ukrainu sākuma, Krievija daudzus Ukrainas civiliedzīvotājus ir pārvietojusi uz Čečenijas Republiku. Muslim Khuchiev ir viena no galvenajām personām Ukrainas bērnu nelikumīgā deportēšanā uz Krieviju un viņu turpmākā nelikumīgā adopcijā Krievijas ģimenēs. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Muslim Khuchiev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1547.

Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV

(krieviski: Владимир Владимирович ВЛАДИМИРОВ)

(ukrainiski: Володимир Володимирович ВЛАДIМIРОВ)

Amats: Stavropol Krai (novada) gubernators

Dzimšanas datums: 27.7.1963.

Dzimšanas vieta: Georgievsk, Stavropol region, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Vladimirov ir Stavropol Krai gubernators. Šajā amatā viņš ir bijis atbildīgs par Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju uz Stavropol Krai (novadu) nolūkā viņus vēlāk nodot nelikumīgai adopcijai Krievijas ģimenēs. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Vladimir Vladimirov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1548.

Vladimir Mikhailovich MOROZOV

jeb Uladzimir Mikhailavich MAROZAU

(krieviski: Владимир Михайлович МОРОЗОВ)

(baltkrieviski: Уладзiмiр Мiхайлавiч МАРОЗАЎ)

Amats: Baltkrievijas Dzelzceļu vadītājs

Dzimšanas datums: 1965.

Dzimšanas vieta: Buda-Koshelevo, Gomel region, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstpiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Morozov ir Baltkrievijas Dzelzceļu, kas nodrošina dzelzceļa pārvadājumus starp Krieviju un Baltkrieviju, vadītājs. Būdams šajā amatā, viņš atbalstīja Krievijas militārpersonu un ekipējuma, kas iesaistīts Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, izvietošanu un transportēšanu.

Tādējādi Vladimir Morozov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1549.

Dmitry Aleksandrovich PANTUS

jeb Dzmitry Aliaksandravich PANTUS

(krieviski: Дзмiтрый Аляксандравiч ПАНТУС)

(baltkrieviski: Дмитрий Александрович ПАНТУС)

Amats: Baltkrievijas Militārās rūpniecības valsts iestādes priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 9.6.1982.

Dzimšanas vieta: Berezovka, Grodno region, PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstpiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Pantus ir Baltkrievijas Militārās rūpniecības valsts iestādes priekšsēdētājs. Baltkrievijas Militārās rūpniecības valsts iestāde izstrādā un uztur ieročus, veicina ieroču ražošanu, ko veic pakārtoti uzņēmumi, lai apgādātu Krievijas bruņotos spēkus, nodrošina militāro un rūpniecisko sadarbību, pārrauga ieroču apriti pāri valsts robežai un Krievijas bruņotajiem spēkiem nodrošina navigācijas pakalpojumus. Būdams šajā amatā, Dmitry Pantus sniedz militāru atbalstu Krievijas Federācijai tās agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi Dmitry Pantus ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1550.

Boris Sergeevich ALYOSHIN

(Борис Сергеевич АЛЁШИН)

Amats: LLC “SoyuzMash Russia” priekšsēdētāja vietnieks, PJSC “United Aircraft Corporation” ģenerāldirektora padomnieks zinātnes un tehnoloģijas jautājumos

Dzimšanas datums: 3.3.1955.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstpiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Boris Alyoshin ir Krievijas uzņēmējs, kas iesaistīts tādu Krievijas uzņēmumu un korporāciju darbībās, kuri veicina Krievijas militārās bāzes stiprināšanu. Viņš ir viens no dibinātājiem un vadītājiem LLC “SoyuzMash Russia”, kurā apvienots vairāk nekā tūkstotis Krievijas militāro un civilo nozaru.

Turklāt Boris Alyoshin ir iesaistīts vairāku tādu Krievijas korporāciju un mazāku uzņēmumu, kas ražo militārus ražojumus, pārvaldībā. Viņš ir PJSC “United Aircraft Corporation” ģenerāldirektora padomnieks zinātnes un tehnoloģijas jautājumos PJSC “United Aircraft Corporation”, kura lielākā daļa pieder Krievijas valdībai, konsolidē Krievijas privātos un valstij piederošos gaisa kuģu ražošanas uzņēmumus un aktīvus, kas iesaistīti militārā un civilā transporta un bezpilota gaisa kuģu ražošanā. Boris Alyoshin ir arī direktoru padomes priekšsēdētājs Kronstadt rūpnieciskajā kompleksā, kas ražo militārus bezpilota gaisa kuģus, kurus Krievijas militārie spēki izmanto agresijas karā pret Ukrainu.

23.6.2023.

 

 

Saistītās vienības:

PJSC “United Aircraft Corporation”,

JSC “Kronstadt Group”

Turklāt Boris Alyoshin ir N.E. Zhukovsky vārdā nosauktā “Pētniecības centra” institūta akadēmiskais vadītājs. Dažas no šā institūta funkcijām ir jaunu tehnoloģiju izstrāde gaisa kuģu būvniecības jomā un iegūto zinātnisko un tehnisko rezultātu izmantošana citu Krievijas Federācijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Tādējādi Boris Alyoshin ir atbildīgs par atbalsta sniegšanu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

1551.

Veniamin Ivanovich KONDRATYOV

jeb Veniamin Ivanovich KONDRATYEV

(Вениамин Иванович КОНДРАТЬЕВ)

Amats: Krievijas Federācijas Krasnodar reģiona gubernators

Dzimšanas datums: 1.11.1970.

Dzimšanas vieta: Prokopyevsk, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstpiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Cita informācija: Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 233005199735

Veniamin Kondratyov ir Krievijas Federācijas Krasnodar reģiona gubernators. Šajā amatā Veniamin Kondratyov veicina Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju, nolaupīšanu un adopciju. Viņš ir viens no augstākstāvošajiem Krievijas (reģionālajiem) līderiem, kas iesaistīti Ukrainas bērnu nelikumīgā deportēšanā uz Krieviju un viņu turpmākā nelikumīgā adopcijā Krievijas ģimenēs. Veniamin Kondratyev rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Veniamin Kondratyov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1552.

Murat Karalbiyevich KUMPILOV

Murat Karalbievich KUMPILOV

(Мурат Каральбиевич КУМПИЛОВ)

Amats: Krievijas Federācijas Adigejas Republikas vadītājs un “Apvienotās Krievijas” (Edinaya Rossiya) Adigejas reģionālās nodaļas sekretārs.

Valstpiederība: Krievijas

Dzimšanas datums: 27.2.1973.

Dzimšanas vieta: Ulyap, Krasnogvardeysky district, Republic of Adygea, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Cita informācija: Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 010200122926

Murat Kumpilov ir Krievijas Federācijas Adigejas Republikas vadītājs un Partijas “Apvienotā Krievija” Adigejas reģionālās nodaļas sekretārs. Šajā amatā Murat Kumpilov veicina Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un adopciju. Viņš veicina Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un nolaupīšanu uz viņa reģionā izvietotajām tā dēvētajām “veselības nometnēm” un pāraudzināšanas iestādēm. Murat Kumpilov ir viens no augstākstāvošajiem Krievijas (reģionālajiem) līderiem, kas iesaistīti Ukrainas bērnu nolaupīšanā un nelikumīgā deportācijā uz Krieviju. Murat Kumpilov rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Murat Kumpilov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1553.

Sergey Konstantinovich NOSOV

(Сергей Константинович НОСОВ)

Amats: Krievijas Federācijas Magadan reģiona gubernators

Valstpiederība: Krievijas

Dzimšanas datums: 17.2.1961.

Dzimšanas vieta: Magnitogorsk, Chelyabinsk region, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Cita informācija:

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 662300439460

Sergey Nosov ir Krievijas Federācijas Magadan reģiona gubernators. Šajā amatā Sergey Nosov veicina Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un nolaupīšanu. Viņš veicina Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju uz viņa reģionā izvietotajām nometnēm, tostarp nometnēm, ko vada Krievijas nacionālistu organizācija “Artek”, kura ir apturējusi Ukrainas bērnu atgriešanos savās ģimenēs. Sergey Nosov ir viens no augstākstāvošajiem Krievijas (reģionālajiem) līderiem, kas iesaistīti Ukrainas bērnu piespiedu deportācijā uz Krieviju. Sergey Nosov rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Sergey Nosov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1554.

Zamid Aliyevich CHALAYEV

(Замид Алиевич ЧАЛАЕВ)

Amats: Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas otrā īpašam nolūkam izveidota policijas pulka komandieris Čečenijas Republikā

Dzimšanas datums: 19.8.1981.

Dzimšanas vieta: Benoi, Nozhai-Yurt district, Čečenija, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Zamid Chalayev ir Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas otrā īpašam nolūkam izveidota policijas pulka komandieris Čečenijas Republikā. Kā Čečenijas otrā īpašam nolūkam izveidota policijas pulka komandieris Zamid Chalayev aktīvi piedalās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, cita starpā piedaloties Krievijas veiktajā Mariupoles pilsētas sagrābšanā un uzbrukumā metalurģijas rūpnīcai “Azovstal”. Turklāt Zamid Chalayev ir tieši iesaistīts Ukrainas bērnu piespiedu pāraudzināšanā un militārajā apmācībā. Viņš aktīvi piedalās Čečenijas Republikā izvietoto “militārās pāraudzināšanas” nometņu organizēšanā. Viena konkrēta ideoloģiskas apstrādes nometne liek Ukrainas pusaudžiem piedalīties “jauno kaujinieku kursos”, kur Ukrainas bērniem māca izmantot militāro ekipējumu. Zamid Chalayev ir viens no galvenajām personām, kas iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Čečenijas Republiku. Zamid Chalayev rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Zamid Chalayev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1555.

Vladimir Viktorovich SOLODOV

(Владимир Викторович СОЛОДОВ)

Amats: Krievijas Federācijas Kamchatka krai gubernators

Dzimšanas datums: 26.7.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Kamchatka Krai gubernators Vladimir Solodov veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju. Viņš veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju uz viņa reģionā izvietotajām nometnēm. Viņš ir viens no augstākstāvošajiem Krievijas (reģionālajiem) līderiem, kas iesaistīti Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krieviju. Solodov rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Vladimir Solodov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1556.

Leyla Rinatovna FAZLEEVA

(Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА)

Amats: Tatarstānas Republikas premjerministra vietniece; Tatarstānas Republikas Nepilngadīgo lietu un viņu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 29.5.1975.

Dzimšanas vieta: Kant village, Kant region, bijusī PSRS (tagad Kirgizstāna)

Dzimums: sieviete

Kā Tatarstānas Republikas premjerministra vietniece, kā arī kā Nepilngadīgo lietu un viņu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Leyla Fazleeva veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju. Viņa veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju uz viņas reģionā izvietotajām nometnēm, tostarp uz “Miras” nometni Zelenodolsky rajonā. Viņa ir viena no reģionālajām amatpersonām, kas iesaistītas tādu Tatarstānā izvietoto nometņu plānošanā, to budžeta veidošanā un uzraudzībā, kurās tiek uzņemtas bērnu grupas no okupētajām Ukrainas teritorijām.

Tādējādi Leyla Fazleeva ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1557.

Rinat Nailevich SADYKOV

(Ринат Наилевич САДЫКОВ)

Amats: Tatarstānas Republikas jaunatnes lietu ministrs

Dzimšanas datums: 18.3.1986.

Dzimšanas vieta: Kazan, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Kā Tatarstānas Republikas jaunatnes lietu ministrs Rinat Sadykov veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju. Viņš veicina Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju uz viņa reģionā izvietotajām nometnēm, tostarp uz “Miras” nometni Zelenodolsky rajonā. Viņš ir viens no reģionālajām amatpersonām, kas iesaistītas tādu Tatarstānā izvietoto nometņu plānošanā, to budžeta veidošanā un to uzraudzībā, kurās tiek uzņemtas bērnu grupas no okupētajām Ukrainas teritorijām.

Tādējādi Rinat Sadykov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1558.

Ksenia Vladimirovna MISHONOVA

(Ксения Владимировна МИШОНОВА)

Amats: Maskavas apgabala bērnu tiesību ombuds

Dzimšanas datums: 14.12.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlohrad, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Ksenia Mishonova ir Maskavas apgabala bērnu tiesību ombuds. Viņa ir iesaistīta Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krievijas Federācijas teritoriju. Viņa arī atviegloja Ukrainas bērnu nodošanu aizgādībā Krievijā un Krievijas pilsonības piešķiršanu viņiem. Viņas rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Tādējādi Ksenia Mishonova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1559.

Darya Vasilievna MOROZOVA

(Дарья Васильевна МОРОЗОВА)

Amats: Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” cilvēktiesību komisāre

Dzimšanas datums: 27.2.1989.

Dzimšanas vieta: Makeevka, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Darya Morozova ir tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” cilvēktiesību komisāre. Viņa bija iesaistīta nelikumīgā Ukrainas bērnu deportācijā no Donbasa uz nometnēm nelikumīgi anektētajā Krimas pussalā un izmitināšanas centriem Krievijā. Viņas rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Viņa ir atbalstījusi Krievijas agresijas karu un izplatījusi Krievijas propagandu un dezinformāciju par karu. Turklāt viņa atbalstīja separātistu tā saukto “tautas republiku” nelikumīgo atzīšanu Donbasā un Krievijas Federācijas veikto Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas reģionu nelikumīgo aneksiju.

Tādējādi Darya Morozova ir atbildīga par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1560.

Vitaly Aleksandrovich SUK

(Виталий Александрович СУК)

Amats: Oleshki bērnu ar invaliditāti internātskolas direktors

Dzimšanas datums: 12.3.1970.

Dzimums: vīrietis

Vitaly Suk ir Oleshki bērnu ar invaliditāti internātskolas direktors. Viņš bija iesaistīts Ukrainas bērnu ar invaliditāti nelikumīgā deportācijā no Hersonas apgabala uz nelikumīgi anektēto Krimu un citām Krievijas kontrolētām Ukrainas teritorijām. Daži no šiem bērniem tika nosūtīti tālāk uz bērnu ar invaliditāti patversmēm visā Krievijā. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Tādējādi Vitaly Suk ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1561.

Vladimir Viktorovich KHROMOV

(Владимир Викторович ХРОМОВ)

Amats: Pilnvarotās bērnu tiesību jautājumos pārstāvis Krievijas Federācijas prezidenta birojā

Dzimšanas datums: 15.8.1977.

Dzimums: vīrietis

Vladimir Khromov ir pilnvarotās bērnu tiesību jautājumos Maria Lvova-Belova pārstāvis Krievijas Federācijas prezidenta birojā. Viņš bija iesaistīts militāri patriotisko nometņu organizēšanā Čečenijā Ukrainas bērniem, kuri no Donbasa tika nelikumīgi pārvesti uz Krievijas Federācijas teritoriju. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Tādējādi Vladimir Khromov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1562.

Konstantin Albertovich FEDORENKO

(Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО)

Amats: Federālās valsts budžeta izglītības iestādes Bērnu centra Artek International direktors

Dzimšanas datums: 29.12.1976.

Dzimšanas vieta: Belorechensk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Konstantin Fedorenko ir Bērnu centra Artek International direktors. Viņš bija iesaistīts Krievijas militāro un patriotisko nometņu organizēšanā bērniem no nelikumīgi anektētās Krimas pussalas un bērniem, kuri tika nelikumīgi deportēti uz Krimas pussalu no citām Ukrainas daļām, kas atrodas Krievijas kontrolē. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Turklāt viņš publiski atbalstīja Krievijas karavīrus, kuri piedalījās agresijas karā pret Ukrainu. Viņš arī atbalstīja Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

Tādējādi Konstantin Fedorenko ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1563.

Leonid Mikhailovich ROMANOV

(Леонид Михайлович РОМАНОВ)

Amats: Evgeny Primakov Bērnu atbalsta fonda ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 13.2.1947.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Leonid Romanov ir Evgeny Primakov Bērnu atbalsta fonda ģenerāldirektors; fonds īsteno projektu “Donbasa bērni”, saskaņā ar kuru Ukrainas bērni no Donbasa tiek pārvietoti uz nelikumīgi anektētās Krimas un Krievijas teritoriju. Viens no projekta “Donbasa bērni” mērķiem ir bērnus no Ukrainas Donbasa reģiona integrēt Krievijas dzīvē.

Viņš piedalījās Ukrainas bērnu nelikumīgā deportācijā no Donbasa uz nometni Yevpatoria nelikumīgi anektētajā Krimā. Viņa vadībā esošais Evgeny Primakov Bērnu atbalsta fonds ir bijis iesaistīts divu centru darbības nodrošināšanā – tie atrodas netālu no Maskavas un tur tiek izmitināti un mācīti bērni no Donbasa. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Tādējādi Leonid Romanov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1564.

Vladimir Vladislavovich KOVALENKO

(Владимир Владиславович КОВАЛЕНКО)

Amats: Viskrievu militāri patriotiskās sociālās kustības “Jaunā armija” (Yunarmiya) reģionālās nodaļas štāba vadītājs Sevastopoles pilsētā

Dzimšanas datums: 4.2.1962.

Dzimšanas vieta: Luhansk, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Vladimir Kovalenko ir Viskrievu militāri patriotiskās sociālās kustības “Jaunā armija” (Yunarmiya) reģionālās nodaļas štāba vadītājs nelikumīgi anektētajā Sevastopoles pilsētā. Viņš bija iesaistīts Krievijas militāro un patriotisko nometņu organizēšanā bērniem no nelikumīgi anektētās Krimas pussalas un bērniem, kuri tika nelikumīgi deportēti uz Krimas pussalu no citām Krievijas okupētajām Ukrainas daļām. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Turklāt viņa pakļautībā esošā Yunarmiya filiāle piedalījās organizētā kampaņā, kuras laikā skolēniem nelikumīgi anektētajā Sevastopoles pilsētā tika lūgts rakstīt vēstules Krievijas karavīriem, kuri piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi Vladimir Kovalenko ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1565.

Vladimir Dmitrievich NECHAEV

(Владимир Дмитриевич НЕЧАЕВ)

Amats: Sevastopoles Valsts universitātes rektors

Dzimšanas datums: 20.12.1972.

Dzimšanas vieta: Sudzha, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Vladimir Nechaev ir Sevastopoles Valsts universitātes rektors. Viņš publiski atbalstīja prezidenta Putina lēmumu sākt Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš arī atbalstīja 2014. gadā Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

Viņa vadībā esošā Sevastopoles Valsts universitāte ir vadījusi programmu, kuras laikā Ukrainas bērni, kas nelikumīgi pārvesti no tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un citām Krievijas okupētajām Ukrainas daļām uz nelikumīgi anektēto Krimas pussalu, tiek pāraudzināti, apgūstot Krievijas vēsturi, kultūru un patriotismu. Viņa rīcība pārkāpj Ukrainas likumus un administratīvo kārtību un Ukrainas bērnu tiesības.

Tādējādi Vladimir Nechaev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1566.

Andrey Sergeevich IVANAEV/

jeb Andrei Sergeyevich IVANAYEV/

jeb Andrey Sergeyevich IVANAYEV;

(Андрей Сергеевич ИВАНАЕВ)

Amats: Krievijas bruņoto spēku ģenerālleitnants un Krievijas Federācijas 20. gvardes kombinēto spēku armijas komandieris

Dzimšanas datums: 19.1.1972.

Dzimšanas vieta: Ural’sk, bijusī PSRS (tagad Kazahstāna)

Dzimums: vīrietis

Andrey Ivanaev ir Krievijas bruņoto spēku ģenerālleitnants. Viņš ir Krievijas Federācijas Rietumu kara apgabala 20. gvardes kombinēto spēku armijas komandieris. Pildot minētos pienākumus, viņš tieši vada Krievijas spēku izvietošanu un būtiski ietekmē to Krievijas spēku izvietošanu, kuri piedalās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrainā 20. gvardes kombinēto spēku armija, kuru komandē Andrey Ivanaev, ir tieši veicinājusi Krievijas ofensīvu no ziemeļaustrumu virziena.

Tādējādi Andrey Ivanaev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1567.

Sergey Borisovich MUCHKAYEV

(Сергей Борисович МУЧКАЕВ)

Amats: Krievijas bruņoto spēku pulkvedis, Krievijas bruņoto spēku 106. pretgaisa raķešu apmācības centra vadītājs

Dzimšanas datums: 22.12.1976.

Dzimšanas vieta: Dobele, bijusī PSRS (tagad Latvija)

Dzimums: vīrietis

Sergey Muchkayev ir augsta ranga amatpersona Krievijas bruņotajos spēkos. Viņš ir Krievijas Federācijas 106. pretgaisa raķešu mācību centra vadītājs; centrs ir atbildīgs par tā Krievijas militārā personāla, tostarp par 53. pretgaisa raķešu brigādes, apmācību, kurš pārvalda zenītraķešu sistēmas. Svarīgi ir tas, ka Sergey Muchkayev vadītais 106. pretgaisa kuģu raķešu mācību centrs ir vienīgais mācību centrs Krievijas Federācijā, kas apmāca jaunākos speciālistus vidēja darbības rādiusa pretgaisa ieroču izmantošanā. Papildus tam, ka Sergey Muchkayev vada Krievijas bruņoto spēku 106. pretgaisa raķešu mācību centru, kas ir atbildīgs par tādu Krievijas zenītraķešu nodaļu apmācību pirms izvietošanas, kuras aktīvi piedalās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, līdz 2020. gadam viņš darbojās kā 53. pretgaisa kuģu brigādes komandieris.

Tādējādi Sergey Muchkayev ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1568.

Leonid Vladimirovich KHARCHENKO

jeb Krot

( Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО

jeb Крот)

Amats: Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” Militārās izlūkošanas aģentūras (GRU) 2. departamenta Krot izlūkošanas bataljona vadītājs

Dzimšanas datums: 10.1.1972.

Dzimšanas vieta: Kostyantynivka, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Leonid Kharchenko bija tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” Izlūkošanas bataljona izlūkvienības komandieris un jau bruņotā konflikta Ukrainā agrīnā posmā aktīvi piedalījās separātistu kustībā. Nīderlandes tiesa viņu atzina par vainīgu Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšanas lietā 2014. gadā. 2018. gadā Kharchenko pensionējās “Doneckas Tautas Republikas” spēku pulkvežleitnantu pakāpē. Viņš piedalījās pašvaldību vēlēšanās Krimā, pamatojoties uz “Krievijas komunistu” Krimas Republikas filiāles ieteikumu komisijai. Šīs vēlēšanas bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Tādējādi Leonid Kharchenko ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1569.

Sergey Nikolaevich DUBINSKY

jeb Khmuryi

(Сергей Николаевич ДУБИНСКИЙ

jeb Хмурый)

Amats: Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” Militārās izlūkošanas aģentūras (GRU) vadītājs

Dzimšanas datums: 9.8.1962.

Dzimšanas vieta: Neskuchnoe, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Sergey Dubinsky bija tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas (DPR)” militārā izlūkdienesta vadītājs un aktīvi piedalījās separātistu kustībā bruņota konflikta sākumposmā, plānojot un īstenojot DPR ofensīvu, kas notika pirms reisa MH17 notriekšanas. Nīderlandes tiesa viņu atzina par vainīgu Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšanā un lidmašīnā esošo 298 civiliedzīvotāju nogalināšanā. Sergey Dubinsky ir militārā izlūkdienesta (GRU) rezerves pulkvedis, un viņu aizsargā Krievijas valdība.

Tādējādi viņš gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Sergey Dubinsky ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1570.

Artem Alexandrovich USS

jeb Artyom Alexandrovich USS

(Артем Александрович УСС / jeb Артём Александрович УСС)

Amats: Sibougol LCC īpašnieks

Dzimšanas datums: 22.4.1982.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstpiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Artem Uss ir Sibougol ZCC īpašnieks; tas ir viens no svarīgākajiem Sibīrijas uzņēmumiem, kas saražo vairāk nekā 2 miljonus tonnu ogļu gadā un kas ieņēmumos 2020. gadā bija reģistrējis vairāk nekā RUB 2 000 000 000 . Kopā ar ģimeni viņš ir saistīts arī ar uzņēmumu “Krasnoyarsklesomaterialy”, kas ir viens no lielākajiem Sibīrijas kokmateriālu eksportētājiem.

Sibougol LCC ir saņēmis lielus valdības līgumus laikā, kad Artem Uss tēvs Alexander Uss pildīja Krasnoyarsk reģiona gubernatora pienākumus. Turklāt 2023. gada 20. aprīlīAlexander Uss publiski pateicās prezidentam Putinam un Krievijas Federācijas valdībai par atbalstu viņa dēla nogādāšanā atpakaļ uz Krieviju.

Artem Uss ir iesaistīts arī vairāku citu uzņēmumu uzņēmējdarbībā, tostarp Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, kurā viņš ir līdzīpašnieks. Ar sava uzņēmuma Nord-Deutsche Industrieanlagenbau starpniecību viņš ir nodrošinājis Krievijas Federācijai militāras un divējāda lietojuma tehnoloģijas.

23.6.2023.

 

 

 

Tādēļ Artem Uss ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Artem Uss materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās.

 

1571.

Mikhail Sergeevich ZVINCHUK

(Михаил Сергеевич ЗВИНЧУК)

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; militārā “Telegram “kanāla “Rybar” izveidotājs

Dzimšanas datums: 19.7.1991.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mikhail Zvinchuk ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš ir pazīstams kā prokrieviskā militārā Telegram kanāla “Rybar” izveidotājs, kurā tiek ziņots par Krievijas karadarbību un Ukrainas militārajām pozīcijām, kā arī tiek izplatīta dezinformācija un Kremli atbalstoša propaganda par karu.

Tādējādi Mikhail Zvinchuk ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

1572.

Alexander Valeryevich SLADKOV

(Александр Валерьевич СЛАДКОВ)

Amats: Ar prezidenta Putin dekrētu izveidotās “militārās specoperācijas jautājumu darba grupas” loceklis; žurnālists, VGTRK kara korespondents

Dzimšanas datums: 1.4.1966.

Dzimšanas vieta: Monino, Moscow reģions, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Sladkov ir loceklis darba grupā, kuru 2022. gada decembrī izveidoja prezidents Putin un kuras uzdevums ir koordinēt Krievijas Federācijas mobilizācijas centienus, lai atbalstītu tās agresijas karu pret Ukrainu. Papildus savai lomai darba grupā viņš strādā kā kara korespondents Krievijas valsts raidorganizācijā VGTRK, izplatot dezinformāciju un Kremli atbalstošu propagandu par agresijas karu pret Ukrainu. Turklāt viņš ir saistīts ar mediju pārvaldītājsabiedrību VGTRK, kas ir atbildīga par atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas arī atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

Tādējādi Alexander Sladkov ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.”

 

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“212.

Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību atbalsta un aizsardzības fonds)

(jeb: Fund for the Legal Protection and Support of Russian Federation Compatriots Living Abroad, jeb The Foundation for the Support of Compatriots)

Krieviski:

“Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом”

Adrese: room 308-324, Arbat St, 55/32, Moscow, Krievija, 119200

Vienības veids: Nevalstiska organizācija

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievija

Reģistrācijas datums: 21.11.2011.

Reģistrācijas numurs: 1117799023330

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Krievija, Moscow

Saistītas vienības: Federālā aģentūra Rossotrudnichestvo

Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību atbalsta un aizsardzības fondu ir dibinājusi un finansē Krievijas Federācija ar mērķi sasniegt Krievijas valdības ārpolitikas mērķus. Tā ir unikāla Krievijas “maigās varas” struktūra, kurai ir svarīga atbalsta loma Krievijas valdības sašķeltības politikas īstenošanā.

Fonda ekspertu analītiskos pārskatus izmanto, lai apstiprinātu galvenos Kremļa propagandas vēstījumus, tostarp, ka Ukrainas iestādes atbalsta neonacismu un ksenofobiju. Fonds atbilstīgi Kremļa politikai izmanto nepamatotas apsūdzības nacismā, rusofobijā un par krieviski runājošo cilvēku masveida vajāšanu, lai radītu nestabilitāti un šķelšanos daudzās Krievijas kaimiņvalstīs.

Fonda izpilddirektors pauda atbalstu prezidentam Putinam un Krievijas agresijas karam pret Ukrainu. Krievijas ārlietu ministrs Sergey Lavrov ir apstiprinājis Fonda pastāvīgo darbu cīņā pret ksenofobiju un neonacismu un mēģinājumiem sagrozīt vēsturi.

Tādējādi Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību atbalsta un aizsardzības fonds ir atbildīgs par materiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

213.

JSC Makeyev State Rocket Center

АО “Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева”

(АО “ГРЦ Макеева”)

Adrese: Miass, Krievija

Reģistrācijas datums: 1947.

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievija

JSC Makeyev State Rocket Cente ir Krievijas uzņēmums, kas izstrādā un ražo raķetes un citus ieročus Krievijas Aizsardzības ministrijai. Makeyev State ražotās raķetes izmanto Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Turklāt JSC Makeyev State Rocket Center organizē “patriotiskus” koncertus un finansētājus to Krievijas karavīru atbalstam, kuri cīnās Krievijasagresijas karā pret Ukrainu. Tādējādi JSC Makeyev State Rocket Center ir atbildīgs par tādu darbību materiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

214.

MRB Bank

jeb “International Settlement Bank” LLC

jeb Mezhdunarodnyi Raschetnyi Bank

(“Международный Расчетный Банк”

jeb КБ МРБ (ООО))

Adrese: Stalin Street 20, Tsinkhval, Gruzija

Tīmekļa vietne:

https://mrb-bank.ru/

(ES nav pieejama)

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC)

Reģistrācijas vieta: Gruzija

Reģistrācijas datums: 15.5.2015.

Reģistrācijas numurs: 1159800030409

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievija, Gruzija, Ukraina

MRB Bank ir atvērusi birojus Ukrainas okupētajās Hersonas un Zaporižjas teritorijās un sniedz vairākus banku pakalpojumus Krievijas Centrālās bankas kontrolē. Tā ir izveidojusi bankomātus reģionā, un Luhanskā darbojas tās vietējā filiāle.

Tādējādi MRB Bank ir atbildīga par tādu darbību materiālu un finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

215.

CMRBank

jeb TSMRBank

jeb Bank “Centre for International Settlements” LLC

(ЦМРБанк

jeb Банк “Центр международных расчетов”)

Adrese: Palikha street 10, building 7 127055, Moscow

Krievijas Federācija

Tālrunis: +7-495-980-80-44 8-800-250-09-22

Tīmekļa vietne: https://cmrbank.ru

E-pasts: cmr@cmrbank.ru

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC)

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 28.4.2015.

Reģistrācijas numurs: 1157700005759

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievija, Ukraina

CMRBank ir finanšu iestāde, kas kopš 2022. gada oktobra darbojas nelikumīgi anektētajās Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas teritorijās. Tā ir viena bankām, kas šajos reģionos piedalās grivnu apmaiņā pret rubļiem vietējiem iedzīvotājiem, kā arī sniedz preferenciālus aizdevumus.

Tādējādi CMRBank ir atbildīga par tādu darbību materiālu un finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

216.

Joint-stock company “PMC Wagner Centre”

(ЧВК Вагнер Центр)

Adrese: 15 Zolnaya Street, Building 1, Room 1-N, Ch.P. 194 (Office 206) Saint-Petersburg, municipal district Pravoborezhny

Krievijas Federācija

Tīmekļa vietne: https://wagnercentr.ru/

E-pasts: info@wagnercentr.ru

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

PMC Wagner Centre ir Krievijas komercsabiedrībā, kuras mērķis ir atbalstīt privātā sektora investīcijas un inovācijas, lai atbalstītu un stiprinātu Krievijas aizsardzības spējas. Centrs šajā nolūkā pārrauga inženiertehniskos un IT projektus un ir uzsācis programmu par bezpilota gaisa kuģu (UAV) ekspluatāciju. Ar Yevgeniy Viktorovich Prigozhin starpniecību Centrs un tā darbības ir cieši saistītas ar PMC Wagner Group (no kā tas aizguvis nosaukumu), kas ir Krievijā bāzēta neinkorporēta militāra vienība, kura atbildīga par Wagner Group algotņu izvietošanu Ukrainā.

Sniedzot ieguldījumu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

 

 

Reģistrācijas datums: 27.12.2022.

Reģistrācijas numurs: 1227800167242

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievija

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Saistītās vienības: Wagner Group

 

 

217.

PMC Patriot

(ЧВК “Патриот”)

Saistītās personas vai vienības: Sergei Shoigu

Private military company Patriot (“PMC Patriot”) ir Krievijā bāzēta neinkorporēta privāta militārā vienība, kas, kā ziņots, darbojas Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Tā veic ar drošību un ar militāro jomu saistītas darbības, tieši piedaloties militāros konfliktos. Iepriekš tā bija saistīta ar darbībām Sīrijā un Centrālāfrikas Republikā, savukārt Krievijas agresijas kara pret Ukrainu kontekstā PMC Patriot ir iesaistījusies kaujas darbībās Ukrainā, jo īpaši uzbrukumos Vuhledaras pilsētai.

Tādējādi PMC Patriot ir atbildīga par tādu darbību materiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.6.2023.

218.

Open Joint Stock Company TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation (Krievijas Federācijas bruņoto spēku TV un radio uzņēmums) “Zvezda”

jeb OJSC TRC AF RF “Zvezda”

(Открытое акционерное общество “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “ЗВЕЗДА”“;

jeb ОАО “ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА”“)

Adrese: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība / OAO

Reģistrācijas vieta: 129164, Moscow, Prospekt Mira, 126

129164, г. Москва, пр-кт Мира, д. 126

Reģistrācijas datums: 8.6.2009.

Reģistrācijas numurs: ИНН 7717653542

TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation “Zvezda” ir Krievijas Aizsardzības ministrijas kontrolēta organizācija, ko finansē Krievijas valsts. Uzņēmums nodrošina militāri patriotiska TV kanāla “Zvezda” darbību, kas paredzēts Krievijas militāro spēku popularizēšanai un atbalstam un izplata dezinformāciju un propagandu par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation “Zvezda” materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

 

 

КПП 771701001

Galvenā darījumdarbības vieta: Moscow, Krievija

Saistītās personas: Aleksei Viktorovich Pimanov

Cita informācija: Komunikāciju organizācija reģistrēta Krievijas mediju regulatorā

 

 

219.

Joint Stock Company “Repair Base for Repair of Aircraft Instruments and Aerodrome Equipment”

jeb JSC REMBAZA

(Акционерное Общество “Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники”)

jeb АО “РЕМБАЗА”)

Adrese: St. Warsaw Highway, 125, Building 1, Office 515, Moscow, Krievijas Federācija

Vienības veids: federālais īpašums

Reģistrācijas vieta: 412310, Saratov Region, Balashov, Ul. Titova, D.40

Reģistrācijas datums: 19.5.2009.

Reģistrācijas numurs: TIN- 5027030107

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

JSC “Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment” ir Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas dibināts uzņēmums. Tas galvenokārt strādā ar ieroču un militārā ekipējuma apkopi. Veicot publisko iepirkumu ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju, tas atbalsta Krievijas aizsardzības nozari, kuras izdevumi kopš 2022. gada maija ir palielinājušies. JSC ”Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment” ir iekļauts arī to stratēģisko organizāciju un federālo izpildstruktūru sarakstā, kas nodrošina vienotas valsts politikas īstenošanu tajās ekonomikas nozarēs, kurās šīs organizācijas darbojas.

Tādēļ JSC “Repair Base For Repair Of Aircraft Instruments And Aerodrome Equipment” ar atbildīgs par tādu darbību materiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, atbalstīšanu un labumu gūšanu no tās.

23.6.2023.

220.

Joint Stock Company DUKS

jeb JSC DUKS

(Организация АО “ДУКС”

jeb АО ДУКС)

Adrese: Moscow, 125040, Pravda str., 8, Krievijas Federācija

Vienības veids: privātīpašums

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 9.7.2022.

Reģistrācijas numurs: 1027700010579

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Cita informācija: INN: 7714077682

PPC: 771401001

JSC “DUKS” ir galvenais raķešu ražotājs, tostarp raķešu AA-11 “Archer”, ko nes Krievijas iznīcinātāji SU-27 un ko Krievija izmanto tās agresijas karā pret Ukrainu. Krievijas Federācijas prezidents Vladimir Putin ir JSC “DUKS” izteicis atzinību par lielo ieguldījumu aviācijas tehnoloģiju izveidē un valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. JSC “DUKS” partneri ir Krievijas Aizsardzības ministrija un Rosoboronexport (Krievijas aizsardzības eksports).

Tādēļ JSC “DUKS” ir atbildīgs par tādu darbību materiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, atbalstīšanu un labuma gūšanu no tās.

23.6.2023.

221.

JSC Plant Universalmash

(АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ)

Adrese: 198097, St. Petersburg, Stachek avenue, 47 LITERA C, office 6th office 2/1, Krievijas Federācija

Vienības veids: slēgta akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 23.8.2002.

Reģistrācijas numurs: TIN - 7805060220

INN - 7805060220

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

JSC “Plant Universalmash” ir PJSC “KIROVSKY ZAVOD” meitas uzņēmums, kas nodrošina vienotas kāpurķēžu šasijas S-300V pretgaisa raķešu sistēmām. Šāda veida šasiju izmanto arī pašgājējai artilērijas sistēmai “Pion” un kā unificētas atsevišķas vienības tankam T-80, ko Krievijas spēki izmanto Ukrainā. Turklāt Sergey Serebryakov, kurš vada Universalmash rūpnīcu, norādīja, ka uzņēmums pilda uzdevumus saistībā ar valsts aizsardzības pasūtījumiem.

Tādēļ JSC “Plant Universalmash” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par materiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un labuma gūšanu no tās.

23.6.2023.

222.

PJSC “Research and Production Association “ISKRA”“ / PJSC NPO Iskra

(ПАО “Научно-Производственное Объединение “ИСКРА”“ / ПАО НПО “Искра”)

Adrese: 614038, Perm Territory, Perm, st. Academician Vedeneeva, 28, Krievijas Federācija

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 25.7.1996.

Reģistrācijas numurs: 1025901509798

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Cita informācija: Tīmekļa vietne: https://npoiskra.ru/,

Tālrunis: +7 (342) 262-72-72,

E-pasts: info@npoiskra.ru

INN 5907001774

KPP 590701001

OKPO 07504034

PJSC “Research and Production Association “ISKRA”“ ir degvielas un enerģētikas nozarei paredzēto iekārtu izstrādātājs, ražotājs un piegādātājs un dažādiem mērķiem paredzētu raķešu kompleksu cietās degvielas raķešu dzinēju un to elementu izstrādātājs un ražotājs, tostarp Krievijas Federācijas stratēģiskajiem spēkiem. PJSC “Research and Production Association “ISKRA”“ ražo elementus militārajiem kompleksiem, ko Krievijas bruņotie spēki izmanto agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi PJSC “Research and Production Association “ISKRA”“ materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

223.

Joint Stock Company “State Scientific Center of the Russian Federation Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research”

jeb JSC “SSC RF TRINITY”

(Акционерное общество “Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

jeb АО “ГНЦ РФ ТРИНИТИ”)

Adrese: 108840, Moscow, Troitsk, st. Pushkov, vl. 12, Krievijas Federācija

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 10.3.2015.

Reģistrācijas numurs: 1157746176400

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Cita informācija: ģenerāldirektors: Kirill Igorevich Ilyin

INN 7751002460

KPP 775101001

JSC “SSC RF TRINITY” ir Krievijas zinātniskais uzņēmums, kura galvenās zinātniskās darbības ir saistītas ar plazmas fiziku, lāzerfiziku un tehnoloģiju, matērijas galējā stāvokļa fiziku, enerģijas pārveides procesu fiziku un pētniecības un tehnoloģisko attīstību saistībā ar valsts aizsardzības pasūtījuma īstenošanu. JSC “SSC RF TRINITY” veic pētījumus Krievijas Federācijas valdības Aizsardzības ministrijas uzdevumā un ir izstrādājis artilērijas lielgabalu iekšējo virsmu pārklājuma tehnoloģiju.

Tāpēc JSC “SSC RF TRINITY” materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

224.

“Plant “Zvezda” - Branch of the Federal State Unitary Enterprise “Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin”

jeb FL “Plant “Zvezda” FSUE “NPCAP”

(“Завод “Звезда”-Филиал Федерального Государственного Унитарного Предприятия “Научно-Производственный Центр Автоматики и Приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина”

jeb ФЛ “Завод “Звезда”“ ФГУП “НПЦАП”)

Adrese: 172739, Solnechny island, Tver region, Novaya str., 80, Krievijas Federācija

Juridiskā adrese: 117342, Moscow City, Vvedenskogo street, 1, Krievijas Federācija

Vienības veids: federāla valsts unitārā uzņēmuma filiāle

Reģistrācijas vieta:

Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 15.11.2002.

Reģistrācijas numurs: 1027739552642

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

“Plant “Zvezda”“ ir Krievijas vadošais uzņēmums, kas ražo augstas precizitātes žiroskopiskās ierīces raķešu, kosmosa un aviācijas aprīkojumam dažādiem nolūkiem. Rūpnīca ir daļa no Tver reģiona militārrūpnieciskā kompleksa, kas Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas interesēs risina augsto tehnoloģiju jomas uzdevumus.

“Plant “Zvezda”“ ražo un nodrošina dinamiski regulējamus žiroskopus (DNG), ko izmanto navigācijas satelītu kontroles un stabilizācijas sistēmās – GLONASS–K. GLONASS ir Krievijas satelītnavigācijas sistēma, kas paredzēta operatīvajai navigācijai un laika atbalstam neierobežotam skaitam lietotāju uz sauszemes, jūrā, gaisā un kosmosā bāzētiem lietotājiem. GLONASS sistēma nepārtraukti palīdz Krievijas bruņotajiem spēkiem Krievijas agresijas karā pret Ukrainu veikt precīzus uzbrukumus ar taktiskajām raķetēm (piemēram, Iskander taktilajām raķetēm).

Tādējādi “Plant “Zvezda”“ materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

 

 

Saistītās vienības: bijušais mātesuzņēmums: Federal State Unitary Enterprise “Scientific and Production Center of Automation and Instrumentation named after academician N.A. Pilyugin” (JSC “NPCAP”)

Papildu informācija: Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 7728171283

 

 

225.

JSC Murom Instrument-Making Plant

jeb JSC “MPZ”

(Акционерное общество “Муромский приборостроительный завод”

jeb AO “МПЗ”)

Adrese: 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a., Krievijas Federācija

Vienības veids: jaukts Krievijas īpašums ar federālo īpašumtiesību daļu

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija, 602205, Vladimir region, Murom, 30 Let Pobedy St., 1a.

Reģistrācijas datums: 1.7.2011.

Reģistrācijas numurs: 1113334001879

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Cita informācija: INN: 3334017070

KPP: 333401001

JSC “Murom Instrument-Making Plant” specializējas visu veidu bruņoto spēku ieroču munīcijas ierosināšanas un aizdedzināšanas līdzekļu ražošanā. Tas nodrošina ierosināšanas un aizdedzināšanas munīciju visiem Krievijas bruņoto spēku atzariem, Iekšlietu ministrijai, FSB un citām tiesībaizsardzības iestādēm. JSC “Murom Instrument-Making Plant” ir iekļauts to stratēģisko organizāciju sarakstā, kas nodrošina vienotas valsts politikas īstenošanu ekonomikas nozarēs, kurās tās darbojas. Uzņēmuma izpilddirektors Dmitry Fadeev ir apsolījis “darīt visu iespējamo, lai mūsdienu tēvzemes aizstāvjiem nodrošinātu visu, kas viņiem vajadzīgs, lai atbrīvotu Donbasu no nacistu režīma”. Turklāt viņš ir Vladimir reģiona Aizsardzības uzņēmumu līgas vadītājs.

Tādējādi JSC “Murom Instrument-Making Plant” ir atbildīgs par Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, atbalstīšanu un labuma gūšanu no tās.

23.6.2023.

226.

Design and Production Enterprise “Iris” JSC

jeb PKP Iris; jeb Iris JSC

(Акционерное Общество “Производственно-Конструкторское Предприятие “Ирис”

jeb ПКП “Ирис”

jeb АО “Ирис”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (Rostov region, Rostov-on-Don, st. Krasnoarmeiskaya, 9)

Reģistrācijas datums: 1.2.2010.

Reģistrācijas numurs: 6164295259 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Design and Production Enterprise “Iris” JSC ir Krievijas militārrūpniecisks uzņēmums, kas Krievijas bruņotajiem spēkiem izstrādā elektromotorus, “nesējraķetes” un raķešu sistēmas. Iris JSC inter alia ir izstrādājis zemūdeņu dzinējus Krievijas Federācijas jūras spēku vajadzībām. Vienībai ir vismaz trīs licences un sertifikāti, ko pārvalda Krievijas Federācijas valdība, tostarp sertifikāts, ko pārvalda Krievijas vienības, kuras darbojas Krievijas aizsardzības rūpniecībā, licence, ko pārvalda Krievijas valsts kosmosa korporācija, un licence “ieroču un militāro tehnoloģiju izstrādei”, ko pārvalda Krievijas Federālais aizsardzības lietu dienests. Turklāt vienības oficiālajā tīmekļa vietnē ir iekļauti propagandistiski karu atbalstoši attēli, ar kuriem Iris JSC atklāti pauž atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu.

Tādējādi Design and Production Enterprise “Iris” JSC materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

227.

TRV-Akhtubinsk LLC

jeb Tactical Missile Corporation Akhtubinsk)

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРВ-АХТУБИНСК”

jeb “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение - Ахтубинск”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (416506, Astrakhan Region, Akhtubinsky District, Akhtubinsk, st. Sukhoi P.O., Building 12a)

Reģistrācijas datums: 10.10.2010.

Reģistrācijas numurs: 3001041615 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Saistītās vienības:

Tactical Missile Corporation, mātesuzņēmums, (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 503210805145)

Tactical Missile Corporation Akhtubinsk ir Krievijas militārrūpniecisks valsts uzņēmums, kas izstrādā aviācijas ieročus kaujas lidmašīnām, triecienhelikopteriem un stratēģiskajiem bumbvedējiem, ko izvietojuši Krievijas bruņotie spēki. Militāro ekipējumu, ko izstrādājis Tactical Missile Corporation Akhtubinsk, tieši izmanto Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Konkrēti, Tactical Missile Corporation Akhtubinsk ir meitasuzņēmums Krievijas valsts uzņēmumam Tactical Missile Corporation, kam jau iepriekš ir piemēroti ES ierobežojošie pasākumi.

Tādējādi Tactical Missile Corporation Akhtubinsk materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt Tactical Missile Corporation Akhtubinsk materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

228.

Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov”

jeb Sverdlov Plant

(Федеральное казенное предприятие “Завод имени Я.М.Свердлова”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (606002, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk city, Sverdlov avenue, 4)

Reģistrācijas datums: 11.12.1991.

Reģistrācijas numurs: 5249002485 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov” ir Krievijas militārrūpniecisks uzņēmums, kas ražo sprāgstvielas, kuras Krievijas bruņotie spēki izmanto nelikumīgajā un nepamatotajā Krievijas militārajā iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. Vienībai ir vismaz trīs spēkā esoši līgumi ar Krievijas Aizsardzības ministriju, kuru vērtība pārsniedz RUB 608 179 800. Svarīgi ir tas, ka Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov” ir vienīgais Krievijas HMX (t. i., oktogēna – spēcīgas nitroamīna sprāgstvielas) un RDX (t. i., heksogēna – organiska savienojuma, ko plaši izmanto kā sprāgstvielu) ražotājs. Ir apstiprināts, ka Krievijas sprāgstvielas uz HMX un RDX bāzes tiek izmantotas Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov” materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt Federal state enterprise “Plant named after Ia. M. Sverdlov” materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

229.

Factory “Copier” JSC

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД “КОПИР”“)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (425350, Republic of Mari El, city of Kozmodemyansk, str. Gagarina, 10)

Reģistrācijas datums: 12.7.1996.

Reģistrācijas numurs: 1217000287 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Factory “Copier” JSC ir Krievijas militārrūpniecisks uzņēmums, kas ražo elektroiekārtas Krievijas bruņotajiem spēkiem. Šī vienība ir viens no galvenajiem Krievijas Federācijas militārajiem uzņēmumiem, kas izstrādā elektriskos savienotājus, ierīces un komponentus elektroiekārtām Krievijas aviācijas, raķešu un kosmosa nozarēm. Intervijā Copier JSC direktors apstiprināja, ka aptuveni 50 % no Copier JSC ražotajiem produktiem ir izstrādāti militāram lietojumam. Konkrēti, Krievijas Federācijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija ir otrais lielākais Copier JSC klients. Vienībai ir vismaz viens līgums ar minēto ministriju RUB 80 400 000 vērtībā.

Tādējādi Factory “Copier” JSC materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

23.6.2023.

230.

Vulkan LLC

jeb NTTS “VULKAN” LLC

jeb Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu “Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr “Vulkan”“

(Общество С Ограниченной Ответственностью “Научно-Технический Центр “Вулкан”“)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (105318, Moscow, ul. Ibragimova, 31)

Reģistrācijas datums: 3.6.2010.

Reģistrācijas numurs: 7719751930 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

NTTS “VULKAN” LLC ir FSB pārvaldīta licence. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tāpēc NTTS “VULKAN” LLCC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir FSB Licencēšanas, sertificēšanas un valsts noslēpumu aizsardzības centra pārvaldīta licence.

23.6.2023.

231.

OKENIT JSC

jeb AO “OKENIT

(AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “OKENIT”;

jeb АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОКЕНИТ”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (193091, Saint Petersburg, nab. Oktiabrskaia, 6,litera v, pomeshch. 8-n)

Reģistrācijas datums: 25.8.2015.

Reģistrācijas numurs: 7811227439 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

OKENIT JSC ir saņēmis Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pārvaldītu licenci, kā arī FSB pārvaldītu licenci. Šī licence, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, ir paredzēta “ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, apkopei, utilizēšanai un tirdzniecībai”. Savukārt FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi OKENIT JSC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs, un licence “ieroči un militārais ekipējums”, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija.

23.6.2023.

232.

JOINT STOCK COMPANY “ECHELON UNION FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT”

jeb ECHELON JSC

jeb JSC “NPO ECHELON”

(ЭШЕЛОН)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (107023, Moscow, ul. Elektrozavodskaia, 24 str. 1.)

Reģistrācijas datums: 22.11.2007.

Reģistrācijas numurs: 7718676447 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

ECHELON JSC ir saņēmis FSB pārvaldītu licenci. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi ECHELON JSC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs.

23.6.2023.

233.

Iteranet LLC

jeb Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu “Iteranet”;

(Общество С Ограниченной Ответственностью “Итеранет”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (119121, Moscow, per. Truzhenikov 1-i, 16 str.17)

Reģistrācijas datums: 27.4.1999.

Reģistrācijas numurs: 7704199755 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Iteranet LLC ir saņēmis FSB pārvaldītu licenci. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi Iteranet LLC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs.

23.6.2023.

234.

Positive Group PJSC

jeb Positive technologies

jeb Gruppa Pozitiva

(Группа Позитива)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (107241, Moscow, sh. Shchelkovskoe, 23A, pomeshch. V kom. 33.)

Reģistrācijas datums: 27.9.2017.

Reģistrācijas numurs: 9718077239 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Positive Group PJSC ir saņēmis FSB pārvaldītu licenci. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi Positive Group PJSC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs.

23.6.2023.

235.

Poisk-IT LLC

Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr “Poisk-IT”

jeb Limited Liability Company Scientific and Technical Center “Poisk-IT”

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (27521, Moscow, ul. Oktiabrskaia, 72.)

Reģistrācijas datums: 29.5.2020.

Reģistrācijas numurs: 9715384055 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Poisk-IT LLC ir saņēmis FSB pārvaldītu licenci. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi Poisk-IT LLC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs.

23.6.2023.

236.

Vektor JSC

jeb AO “NII 'VEKTOR'“

jeb AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKII INSTITUT 'VEKTOR'“

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 'ВЕКТОР'“

jeb ОАО НИИ Вектор)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (197022, Saint Petersburg, ul. Akademika Pavlova, 14)

Reģistrācijas datums: 26.1.2011.

Reģistrācijas numurs: 7813491943 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Vektor JSC ir saņēmis divas licences, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, kā arī FSB pārvaldītu licenci. Abas licences, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, ir paredzētas “ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, apkopei, utilizēšanai un tirdzniecībai”. Savukārt FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi Vektor JSC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs, un licence “ieroči un militārais ekipējums”, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija.

23.6.2023.

237.

Akuta JSC

jeb Acuta

jeb Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo “Akuta”

(Закрытое Акционерное Общество “Акута”

jeb “Акута”)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (197110, Saint Petersburg, ul. Pionerskaia, 44)

Reģistrācijas datums: 28.9.2008.

Reģistrācijas numurs: 7813426574 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Akuta JSC ir saņēmis FSB pārvaldītu licenci, kas paredz veikt “darbu, kas saistīts ar tādas informācijas izmantošanu, kas ir valsts noslēpums”. FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā). Papildus Akuta ir saņēmis Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pārvaldītu licenci. Šī licence, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, ir paredzēta “ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, apkopei, utilizēšanai un tirdzniecībai”. Jo īpaši Akuta JSC ražo “bezpilota zemūdens transportlīdzekļus” Krievijas bruņotajiem spēkiem, kurus izvieto izlūkošanas, novērošanas un rekognoscēšanas misijās, pretzemūdeņu karadarbībā, informācijas operācijās un tūlītēju triecienu veikšanai. Vienība sevi raksturo kā uzņēmumu, kas darbojas Krievijas IT nozarē un strādā “galvenokārt [Krievijas] valsts aizsardzības pasūtījumu kontekstā [ar] lielākajiem [Krievijas] militārās rūpniecības kompleksa uzņēmumiem”. Turklāt Akuta ir saņēmis licenci arī “darbībām informācijas drošības rīku izstrādes jomā”, ko pārvalda Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) 8. direktorāts – ārējās militārās izlūkošanas aģentūra.

23.6.2023.

 

 

 

Tādējādi Akuta JSC ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs, un licence “ieroči un militārais ekipējums”, ko pārvalda Krievijas Federācijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija.

 

238.

ZAO MNITI

(ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO “MNITI”

jeb Moscow Research Television Institute

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МНИТИ”;

jeb Московский научно-исследовательский телевизионный институт)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (105094, Moscow, ul. Golianovskaia, 7A str. 1)

Reģistrācijas datums: 2.4.1992.

Reģistrācijas numurs: 7701024429 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

ZAO MNITI ir saņēmis Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pārvaldītu licenci, kā arī FSB pārvaldītu licenci. Šī licence, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, ir paredzēta “ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, apkopei, utilizēšanai un tirdzniecībai”. Savukārt FSB licenci izsniedz IT uzņēmumiem, kas izstrādā šifrēšanas un kriptogrāfijas tehnoloģijas, informācijas sistēmas un telesakaru sistēmas Krievijas izlūkdienestiem, kā arī IT uzņēmumiem, kas izstrādā “personu datubāzu pārvaldības sistēmas” Krievijas drošības dienestiem (t. i., rīkus, kas īpaši izstrādāti, lai uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu lielu daudzumu datu, kas iegūti, piemēram, sociālo mediju rasmošanas vai citas izlūkdatu vākšanas prakses rezultātā).

Tādējādi ZAO MNITI ir vienība, kas darbojas Krievijas IT nozarē un kam ir licence, ko pārvalda FSB Valsts noslēpumu licencēšanas, sertificēšanas un aizsardzības centrs, un licence “ieroči un militārais ekipējums”, ko pārvalda Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija.

23.6.2023.

239.

20th Guards Combined Arms Army

(20-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия

jeb 20-я гвардейская общевойсковая армия))

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (606083, Nizhny Novgorod region, Volodarsky district, Mulino)

Reģistrācijas datums: 14.12.2009.

Reģistrācijas numurs: 3666162144 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darbības vieta: Krievijas Federācija

20. kaujinieku kombinēto spēku armija ir daļa no Krievijas sauszemes spēkiem un tieši piedalās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas aprakstu 20. kaujinieku kombinēto spēku armija, kuru komandē Andrey Sergeevich Ivanaev, “ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku lielākā vienība, kas piedalās valsts militārās dzīves nozīmīgākajos pasākumos”. Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrainā 20. kaujinieku kombinēto spēku armija ir tieši veicinājusi Krievijas ofensīvu no ziemeļaustrumu virziena.

Tādējādi 20. kaujinieku kombinēto spēku armija materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

240.

53rd Anti-Aircraft Missile Brigade (53. pretgaisa raķešu brigāde)

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija (305502, Kursk region, pos. Marshal Zhukov, military unit 32406)

Reģistrācijas datums: 26.11.2009.

Reģistrācijas numurs: 4611010810 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darbības vieta: Krievijas Federācija

53. pretgaisa raķešu brigāde ir Krievijas sauszemes spēku zenītraķešu brigāde un daļa no Krievijas Federācijas 20. kaujinieku armijas. Kopš 2010. gada septembra 53. pretgaisa kuģu raķešu brigāde ir veikusi kaujas misijas Rietumu militārā apgabala sastāvā, un tā ir atzīta par vienu no nozīmīgākajām Krievijas sauszemes spēku pretgaisa aizsardzības brigādēm. Kopš 2022. gada februāra 53. pretgaisa raķešu brigāde aktīvi ir piedalījusies Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā 53. pretgaisa raķešu brigāde tika izvietota Harkivas apgabalā, Ukrainā, un šāva pretgaisa raķetes no noliktavas Izjumā, kamēr šo Ukrainas pilsētu bija okupējusi Krievija. 2023. gada februārī prezidents Putins 53. pretgaisa raķešu brigādei piešķīra jaunu goda nosaukumu par “masu varonību un drošsirdību, izturību un drosmi, ko parādījis brigādes personālsastāvs cīņās par tēvzemes aizsardzību”, iespējams, saistībā ar brigādes ieguldījumu Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrainā.

Tādējādi 53. pretgaisa raķešu brigāde materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

241.

SPS CJSC

jeb Non-Public Joint Stock Company “Research and Production Center” Specialized Devices and Systems

jeb Specialized Devices and Systems

(Непубличное Акционерное Общество “Научно-Производственный Центр

“Специализированные Приборы И Системы”)

Reģistrācijas vieta: Maskava, Krievijas Federācija (125080, Moscow, sh. Volokolamskoe, 1 str. 1, et 5; pom VI; kom 30B)

Reģistrācijas datums: 22.8.2014.

Reģistrācijas numurs: 7743937237 (nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija, Nīderlande

Cita informācija:

Sergei Iurevich Zubkov (ģenerāldirektors)

SPS CJSC ir Krievijā bāzēta vienība, kas ražo datorus un citas elektroniskās iekārtas. SPS CJSC ir aktīvi iesaistīta sankciju apiešanā, izmantojot partnerību ar ES bāzētu struktūru, proti, Woerd-Tech BV. Kopš ES sankciju noteikšanas, ar ko aizliedz pusvadītāju eksportu uz Krieviju, Nīderlandē bāzētais uzņēmums Woerd-Tech BV tiek turēts aizdomās par pusvadītāju nelikumīgu kontrabandu uz Krievijas Federāciju. Pamatojoties uz aizdomām par sankciju apiešanu, Nīderlandes kompetentā iestāde ir aizturējusi Woerd-Tech BV īpašnieku. SPS CJSC – būdams Krievijā bāzēts nelikumīgi eksportēto pusvadītāju saņēmējs – ir bijis galvenais veicinātājs uzņēmuma Woerd-Tech BV veiktajā nelikumīgajā kontrabandas operācijā.

Tādējādi SPS CJSC ir vienība, kas apiet Savienības ierobežojošos pasākumus, veicot darbības, kuru mērķis vai rezultāts ir traucēt Lēmumā 2014/512/KĀDP un Regulā (ES) Nr. 833/2014 noteiktos aizliegumus.”

23.6.2023.

242.

AO “FTI-OPTRONIK”

(ООО ФТИ-ОПТРОНИК)

Adrese: Politekhnicheskaya Ulitsa, 28, St Petersburg, Krievija, 194021

Tīmekļa vietne: http://www.fti-optronic.com/Optoelektronnye-komponenty.html

Reģistrācijas vieta: Saint Petersburg, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 3.7.2013.

Reģistrācijas numurs: INN 7802830545

BIN 1137847251740

PPC 780101001

OKPO 27492853

AO “FTI-Optronik” ir Krievijas pētniecības un ražošanas uzņēmums ar pilnu darba ciklu no optoelektronisko produktu izstrādes līdz to eksperimentālai un sērijveida ražošanai. Pašlaik FTI-Optronic ir vienīgais specializētais uzņēmums Krievijā, kas ražo optoelektroniskus komponentus optiskās šķiedras informācijas pārraides sistēmām, mērinstrumentiem un īpaša pielietojuma iekārtām. Krievijas valdība atbalsta optoelektronisko tehnoloģiju ražotājus, jo tiek gaidīts, ka iekšzemes ražošana aizstās trūkstošās ārvalstu tehnoloģijas, kas vajadzīgas vissvarīgākajām nozarēm un militārajai industrijai. Turklāt AO “FTI-Optronik”, izmantojot publiskā iepirkuma līgumus, sniedz pakalpojumus uzņēmumam JSC “Concern Sozvezdie”, kas specializējas kontroles un sakaru sistēmu, elektroniskā kara un specaprīkojuma ražošanā Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tādējādi AO “FTI-OPTRONIK” materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. AO “FTI-OPTRONIK” arī sniedz atbalstu Krievijas Federācijas valdībai un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

23.6.2023.

243.

Zala Aero Group

Adrese: 426011, UR, Izhevsk, PO Box 9050

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC)

Reģistrācijas vieta: Krievija

Reģistrācijas datums: 24.12.2010.

Reģistrācijas numurs: 1841015504

Saistītā vienība: JCS Kalashnikov Concern

Zala Aero Group, kas ietilpst Kalashnikov Group, ir Krievijas uzņēmums, kas ražo un piegādā bezpilota gaisa kuģus, konkrēti, “Lancet UAV” un “KYB-UAV”, ko Krievijas militārie spēki ir izmantojuši tās agresijas karā pret Ukrainu. Tādējādi Zala Aero materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.

244.

JSC NPP “KLASS”

Adrese: 111123, Moscow, Entuziastov Highway 56, ēka 21

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievija

Reģistrācijas datums: 29.6.1994.

Reģistrācijas numurs: 7724032017 (vai valsts reģistrācijas numurs: 1027700450975)

JSC NPP Klass ir Krievijas uzņēmums, kas ražo un piegādā aizsardzības līdzekļus Krievijas militārajiem spēkiem un vispār Krievijas bruņotajiem un drošības spēkiem. Šos līdzekļus Krievijas militārie spēki ir izmantojuši agresijas karā pret Ukrainu. Tādējādi JSC NPP Klass materiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

23.6.2023.”