16.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 322/318


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2476

(2022. gada 16. decembris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome 2022. gada 20. un 21. oktobra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neselektīvos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem un infrastruktūrai Kijivā un visā Ukrainā. Atgādinot 2022. gada 30. septembra paziņojumu un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2022. gada 12. oktobra rezolūciju, Eiropadome arī atkārtoti apstiprināja, ka tā nepārprotami nosoda un stingri noraida Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas reģionu nelikumīgo aneksiju, un tāpat kā Krimas un Sevastopoles gadījumā, Eiropas Savienība nekad neatzīs šo nelikumīgo aneksiju. Eiropadome paziņoja, ka Krievijas vienpusējie lēmumi tīši pārkāpj Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un klaji ignorē noteikumos balstīto starptautisko kārtību un ka Savienība ir gatava turpināt pastiprināt ierobežojošos pasākumus pret Krieviju.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 141 personu un 49 vienības, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 16. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

 

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1272.

Vasiliy Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович НОСКОВ)

Dzimšanas datums: 14.7.1993.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vasiliy Viktorovich Noskov ir Krievijas varas iestāžu pārstāvis, kas nesen iecelts par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” (LTR) kultūras, sporta un jaunatnes ministra vietnieku Ukrainā. Viņa iecelšana amatā lielā mērā tiek uzskatīta par daļu no Krievijas plašākas rīcības, lai uzticamas Krievijas amatpersonas ieņemtu svarīgus amatus Ukrainā, un tas ir solis, kas veicināja okupēto teritoriju aneksiju. No viņa nostājas, kā arī no nesenajiem paziņojumiem, kuros slavina Krievijas kara centienus, izriet, ka Noskov aktīvi atbalsta, attaisno un aizstāv agresijas karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Dzimšanas datums: 31.5.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas valdība ir iecēlusi Denis Sergeevich Kurashov par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” (DTR) komunikācijas ministra vietnieku. Kā daļa no tā sauktās nelikumīgi anektētā Doneckas apgabala valdības viņš ir iesaistīts separātistu darbībās un ir atbildīgs par referenduma rīkošanu, lai Donecka kļūtu par Krievijas daļu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1274.

Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Dzimšanas datums: 1981. gads

Dzimšanas vieta: Gelendzhik, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas valdība ir iecēlusi Dmitriy Shmelev par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” (DTR) ieņēmumu ministru. Kā daļa no tā sauktās nelikumīgi anektētā Doneckas apgabala valdības viņš ir iesaistīts separātistu darbībās un ir atbildīgs par referenduma rīkošanu, lai Donecka kļūtu par Krievijas daļu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1275.

Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1992.

Dzimšanas vieta: Kazan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas valdība ir iecēlusi Timur Samatov par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” rūpniecības un tirdzniecības ministru. Kā daļa no tā sauktās nelikumīgi anektētā Luhanskas apgabala valdības viņš ir iesaistīts separātistu darbībās un ir atbildīgs par referenduma rīkošanu, lai Luhanska kļūtu par Krievijas daļu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1276.

Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Dzimšanas datums: 1974. gads

Dzimšanas vieta: Perm, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas valdība ir iecēlusi Konstantin Vladimirovich Zavizenov par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” enerģētikas ministru. Kā daļa no tā sauktās nelikumīgi anektētā Luhanskas apgabala valdības viņš ir iesaistīts separātistu darbībās un ir atbildīgs par referenduma rīkošanu, lai Luhanska kļūtu par Krievijas daļu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1277.

Larisa Nikolayevna BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Dzimšanas datums: 3.4.1969.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Larisa Buranova ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi Ukrainu.

16.12.2022.

1278.

Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Dzimšanas datums: 5.7.1981.

Dzimšanas vieta: Krasnoslobodsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksey Volotskov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1279.

Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ГРЕШНЕВИКОВ)

Dzimšanas datums: 29.8.1956.

Dzimšanas vieta: Krasnodubrovsky, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Anatoly Greshnevikov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1280.

Maxim Alexeyevich GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Dzimšanas datums: 16.5.1997.

Dzimšanas vieta: Kopeysk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Maxim Gulin ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1281.

Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Dzimšanas datums: 27.3.1966.

Dzimšanas vieta: Tambov, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Gutenev ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1282.

Elena Grigoryevna DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Dzimšanas datums: 29.10.1948.

Dzimšanas vieta: Uralsk, bijusī PSRS (tagad Oral, Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Elena Drapeko ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi Ukrainu.

16.12.2022.

1283.

Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Dzimšanas datums: 11.8.1961.

Dzimšanas vieta: Khotkovo, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pavel Zavalny ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1284.

Viktor Mikhailovich ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Dzimšanas datums: 28.11.1948.

Dzimšanas vieta: Zaoleshenka, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Zavarin ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Dzimšanas datums: 5.5.1990.

Dzimšanas vieta: Borisoglebsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Olga Zanko ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi Ukrainu.

16.12.2022.

1286.

Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Dzimšanas datums: 7.7.1971.

Dzimšanas vieta: Astrakhan, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Kobylkin ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1287.

Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Dzimšanas datums: 6.8.1967.

Dzimšanas vieta: Barabash, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Eduard Kuznetsov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1288.

Vladimir Mikhailovich NOVIKOV

(Владимир Михайлович НОВИКОВ)

Dzimšanas datums: 9.6.1966.

Dzimšanas vieta: Tambov, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Novikov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1289.

Marat Abdulkhaevich NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Dzimšanas datums: 14.5.1966.

Dzimšanas vieta: Shemyakovo, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Marat Nuriev ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1290.

Dmitry Vadimovich SABLIN

(Дмитрий Вадимович САБЛИН)

Dzimšanas datums: 5.9.1968.

Dzimšanas vieta: Mariupol, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Sablin ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1291.

Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Dzimšanas datums: 21.4.1956.

Dzimšanas vieta: Kuleevo, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Tatyana Solomatina ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi Ukrainu.

16.12.2022.

1292.

Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Dzimšanas datums: 12.11.1978.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Svintsov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1293.

Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Dzimšanas datums: 6.3.1937.

Dzimšanas vieta: Bolshoye Maslennikovo, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Valentina Tereshkova ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1294.

Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Dzimšanas datums: 7.4.1993.

Dzimšanas vieta: Lukhovitsy, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Tolmachev ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1295.

Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна УДАЛЬЦОВА)

Dzimšanas datums: 2.9.1978.

Dzimšanas vieta: Cherkasy, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Anastasia Udaltsova ir Valsts domes deputāte, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1296.

Saygidpasha Darbishevich UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Dzimšanas datums: 3.4.1962.

Dzimšanas vieta: Burtunay, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saygidpasha Umakhanov ir Valsts domes deputāts, kas 2022. gada 3. oktobrī balsoja par Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporizhzhia reģionu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1297.

Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Dzimšanas datums: 19.7.1968.

Dzimšanas vieta: Cherepovets, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Elena Avdeeva ir Federācijas padomes locekle, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1298.

Sergey Fateyevich BRILKA

(Сергей Фатеевич БРИЛКА)

Dzimšanas datums: 14.3.1954.

Dzimšanas vieta: Anga, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Brilka ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1299.

Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 11.5.1969.

Dzimšanas vieta: Kirishi, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Vasilenko ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1300.

Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим Геннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Dzimšanas datums: 10.6.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Maxim Kavdzharadze ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1301.

Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Dzimšanas datums: 22.2.1957.

Dzimšanas vieta: Shitkhala, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Arsen Bashirovich ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1302.

Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович КРЕСС)

Dzimšanas datums: 16.11.1948.

Dzimšanas vieta: Vlasovo-Dvorino, bijusī PSRS (tagad Antropovo, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Kress ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1303.

Sergey Nikolayevich LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Dzimšanas datums: 7.7.1954.

Dzimšanas vieta: Perlyovka, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Lukin ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1304.

Vitaliy Viktorovich NAZARENKO

(Виталий Викторович НАЗАРЕНКО)

Dzimšanas datums: 11.2.1977.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, bijusī PSRS (tagad Vladikavkaz/ Dzæwdžyqæw, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vitaliy Nazarenko ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1305.

Iliyas Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед-Саламович УМАХАНОВ)

Dzimšanas datums: 27.3.1957.

Dzimšanas vieta: Makhachkala, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Iliyas Umakhanov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1306.

Andrey Ivanovich DENISOV

(Андрей Иванович ДЕНИСОВ)

Dzimšanas datums: 3.10.1952.

Dzimšanas vieta: Kharkov, bijusī PSRS (tagad Kharkiv, Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Denisov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1307.

Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр Аркадьевич ЖУКОВ)

Dzimšanas datums: 29.12.1974.

Dzimšanas vieta: Shiryana, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Zhukov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1308.

Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Dzimšanas datums: 20.6.1963.

Dzimšanas vieta: Severodvinsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nekrasov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1309.

Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 18.5.1963.

Dzimšanas vieta: Aleksin, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Panchenko ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1310.

Viktor Anatolyevich SHEPTIY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Dzimšanas datums: 25.12.1965.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk, bijusī PSRS (tagad Yekaterinburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Sheptiy ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1311.

Andrey Stanislavovich SHOKHIN

(Андрей Станиславович ШОХИН)

Dzimšanas datums: 5.10.1961.

Dzimšanas vieta: Vladimir, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Shokin ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1312.

Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Dzimšanas datums: 21.11.1971.

Dzimšanas vieta: Kaluga, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikolay Lyubimov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1313.

Vladimir Alexeyevich CHIZHOV

(Владимир Алексеевич ЧИЖОВ)

Dzimšanas datums: 3.12.1953.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Chizhov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijas sastāvā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1314.

Alexander Vladimirovich SHENDERYUK-ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК-ЖИДКОВ)

Dzimšanas datums: 25.11.1982.

Dzimšanas vieta: Kaliningrad, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Shenderyuk-Zhidkov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1315.

Valery Vasilyevich RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1961.

Dzimšanas vieta: Blagodatnoye, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Valery Radayev ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1316.

Alexander Ilyich RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Dzimšanas datums: 30.9.1959.

Dzimšanas vieta: Yaroslavl, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Rusakov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1317.

Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Dzimšanas datums: 13.6.1961.

Dzimšanas vieta: Verkhny Uslon, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Terentyev ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1318.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 19.4.1952.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Ivanov ir Federācijas padomes loceklis, kas 2022. gada 4. oktobrī ratificēja četrus līgumus starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”, “Luhanskas Tautas Republiku”, Zaporizhzhia reģionu un Kherson reģionu un to uzņemšanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.12.2022.

1319.

Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.5.1975.

Dzimšanas vieta: Chernogorsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Viktoria Valerievna Abramchenko ir Krievijas Federācijas premjerministra vietniece, kas atbild par agroindustriālo kompleksu, dabas resursiem un ekoloģiju. Atbild par lauksaimniecisko ražošanu, tostarp graudiem, un par palīdzību pretoties pret Krieviju noteiktajām sankcijās. Pildot šos pienākumus, viņa ir pārraudzījusi centienus novirzīt graudus no Ukrainas bez Ukrainas piekrišanas un ir atbildīga par tādu pasākumu rīkošanu, kuros tieši piedalās nelikumīgi anektētās Krimas pārstāvji.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1320.

Tatyana Alexeyevna GOLIKOVA

(Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА)

Dzimšanas datums: 9.2.1966.

Dzimšanas vieta: Mytishchi, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: sieviete

Tatyana Alexeyevna Golikova ir Krievijas Federācijas premjerministra vietniece, kas atbild par sociālo politiku, kā arī darba, veselības un pensiju nodrošināšanas jautājumiem. Prezidija locekle valdības pakļautībā esošajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības Krievijas karā pret Ukrainu. Viņa ir piedalījusies Krievijas valdības lēmumos par mobilizāciju Krievijā un ir šos lēmumus apstiprinājusi, un tādējādi viņa ir tieši atbalstījusi Krievijas karu pret Ukrainu un ir bijusi tajā iesaistīta. Viņai arī ir galīgā atbildība par Krievijas izglītības sistēmas pārvaldīšanu nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1321.

Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович ОВЕРЧУК)

Dzimšanas datums: 9.12.1964.

Dzimšanas vieta: Korostyshiv, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexey Logvinovich Overchuk ir Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks, kas atbild par Eirāzijas integrāciju, sadarbību ar Neatkarīgo Valstu Sadraudzību, BRICS, G20 un par starptautiskiem pasākumiem. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas budžeta atbalsta sniegšanu Baltkrievijai importa aizstāšanai, ko izraisīja Baltkrievijas atbalsts Krievijas karam pret Ukrainu. Tādējādi un ar šīm darbībām viņš ir tieši iesaistīts Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1322.

Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Dzimšanas datums: 2.6.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Vyacheslavovich Kurenkov ir civilās aizsardzības, ārkārtas situāciju un dabas katastrofu seku novēršanas ministrs. Prezidija loceklis valdības pakļautībā esošajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1323.

Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Dzimšanas datums: 31.12.1980.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Olga Borisovna Lyubimova ir Krievijas Federācijas kultūras ministre. Viņas atbildībā ministrija finanšu resursus un programmu atbalstu attiecina arī uz tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku”. Vairāku viņas vadībā īstenotu projektu mērķis ir minētos nelikumīgi anektētos Ukrainas reģionus integrēt Krievijas kultūras vidē. Viņa ir arī netieši iesaistīta Ukrainas kultūras mantojuma un artefaktu iznīcināšanā un centienu trūkumā aizsargāt kultūras mantojumu teritorijās, kas tagad ir anektētas.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1324.

Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич КРАВЦОВ)

Dzimšanas datums: 17.3.1974.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Sergeyevich Kravtsov ir Krievijas Federācijas izglītības ministrs. Viņa atbildībā ministrija tiecas izglītības sistēmu nelikumīgi anektētajos Ukrainas reģionos integrēt Krievijas izglītības telpā. Viņa vadībā skolas minētajās teritorijās ir piespiestas pāriet uz Krievijas mācību programmu, izmantot mācību materiālus no Krievijas un no mācību programmas dzēst Ukrainas elementus.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1325.

Valery Nikolayevich FALKOV

(Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ)

Dzimšanas datums: 18.10.1978.

Dzimšanas vieta: Tyumen, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Valery Nikolayevich Falkov ir Krievijas Federācijas zinātnes un augstākās izglītības ministrs. Viņa kontrolē augstākā izglītība tā dēvētajā “Doneckas Tautas Republikā” un “Luhanskas Tautas Republikā” ir iekļauta Krievijas izglītības sistēmā, un ir izstrādāti finanšu noteikumi, lai finansētu zinātni un augstāko izglītību visu četru nelikumīgi anektēto Ukrainas reģionu teritorijā.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1326.

Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович ЧЕКУНКОВ)

Dzimšanas datums: 3.10.1980.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexey Olegovich Chekunkov ir Krievijas Federācijas Tālo Austrumu un Arktikas attīstības ministrs. Pildot šos pienākumus, viņš ir bijis atbildīgs par Ukrainas personu pārvietošanu uz Krievijas Tālajiem Austrumiem. Viņa kontrolē Krievijas Tālo Austrumu reģionu resursi ir izmantoti tā dēvētajā “Doneckas Tautas Republikā”.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1327.

Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Dzimšanas datums: 2.1.1981.

Dzimšanas vieta: Yuzhno-Sakhalinsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Alexandrovich Kozlov ir Krievijas Federācijas dabas resursu un ekoloģijas ministrs. Viņš ir atbildīgs par tādas politikas izstrādi un īstenošanu, kuras mērķis ir izveidot jaunu vides politiku tā dēvētajā “Doneckas Tautas Republikā” un “Luhanskas Tautas Republikā”, un šim nolūkam ir atvēlējis ministrijas resursus. Īstenodams šādu politiku, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1328.

Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ШАДАЕВ)

Dzimšanas datums: 11.11.1979.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Maksut Igoryevich Shadayev ir Krievijas Federācijas digitālās attīstības, komunikāciju un plašsaziņas līdzekļu ministrs. Pildot šo uzdevumu un viņa atbildībā ir veikti pasākumi, lai sagatavotos digitālo un telesakaru pakalpojumu paplašināšanai arī nelikumīgi anektētajos Donetsk, Luhansk, Kherson un Zaporzhzhia reģionos, lai tos tieši savienotu ar Krieviju, kā arī nelikumīgi anektētajā Krimā. Ministrija arī palīdz mobilizācijā, tādējādi sniedzot tiešu ieguldījumu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1329.

Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Dzimšanas datums: 15.8.1980.

Dzimšanas vieta: Kuybyshev, bijusī PSRS (tagad Samara, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Anton Olegovich Kotyakov ir Krievijas Federācijas darba un sociālās aizsardzības ministrs. Pildot šo uzdevumu, viņš ir īstenojis politiku to cilvēku atbalstam, kas pametuši tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku”. Viņš ir atbildīgs par gatavošanos Krievijas Federācijas sociālā nodrošinājuma sistēmas ieviest arī visās četrās nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1330.

Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 12.7.1965.

Dzimšanas vieta: Lipetsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Anatolyevich Chuychenko ir Krievijas Federācijas tieslietu ministrs. Viņš ir atbalstījis sadarbību ar tā saukto “Doneckas Tautas Republikas Tieslietu ministriju”, kā arī ar aģentūrām, kas atrodas viņa vadībā Tieslietu ministrija ir atbildīga par tiesību akta īstenošanu attiecībā uz informācijas telpas cenzēšanu par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, tādējādi tieši atbalstot kara centienus.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1331.

Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Dzimšanas datums: 19.5.1981.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Tyulin ir Krievijas televīzijas stacijas ACCEPT LLC un REN TV izpilddirektors, kuras izplata valsts propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš tika iekļauts Brīvās Krievijas foruma izveidotajā “1500 kara kūdītāju” sarakstā. Vladimir Tyulin ir arī Multimedia Information Center Izvestia LLC ģenerāldirektors, kas nodrošina ziņu pārraidi REN TV. Vladimir Tyulin ir arī Krievijas Ģeogrāfiskās sabiedrības plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis, kuru vada aizsardzības ministrs Sergei Shoigu. Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1332.

Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Dzimšanas datums: 16.4.1973.

Dzimšanas vieta: Perm, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 440111613873

Mikhail Tukmachov ir Krievijas televīzijas stacijas REN TV izpilddirektora vietnieks, kura izplata valsts propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš tika iekļauts Brīvās Krievijas foruma izveidotajā “1500 kara kūdītāju” sarakstā. Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1333.

Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна БАЛАНОВА)

Dzimšanas datums: 5.10.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Svetlana Balanova vada National Media Group (NMG) – plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu, kas ir dibinātājs 28 plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem Krievijā, tostarp Channel One, Channel 5, REN TV un STS, 78.ru, valsts laikrakstam Izvestia, Delovoy Peterburg u. c. Viņa tika iekļauta Brīvās Krievijas foruma izveidotajā “1500 kara kūdītāju” sarakstā. NMG kontrolētie mediji aktīvi izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Svetlana Balanova ir arī Valsts padomes vadītāja Roskomnadzor vadībā. Šajā amatā viņa ir atbildīga par pastiprinātu cīņu pret “ekstrēmistisku un nelikumīgu saturu” tiešsaistē. Tādējādi viņa atbalsta tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1334.

Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Yevgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1977.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mikhail Frolov ir Krievijas televīzijas stacijas REN TV galvenais redaktors, kura izplata valsts propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš tika iekļauts Brīvās Krievijas foruma izveidotajā “1500 kara kūdītāju” sarakstā. Mikhail Frolov ir arī pirmais direktora vietnieks un galvenais redaktors Multimedia Information Center Izvestia LLC, kas nodrošina ziņu pārklājumu REN TV. Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1335.

Valeriy Dmitrovich ZORKIN

(Валерий Дмитриевич ЗОРЬКИН)

Dzimšanas datums: 18.2.1943.

Dzimšanas vieta: Konstantinovka, Oktyabrsky District, Primorsky Krai, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Valeriy Dmitrovich Zorkin ir Krievijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs, kura par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Šis lēmums mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsts uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Valeriy Dmitrovich Zorkin ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1336.

Gadis Abdullaevich GADZHIEV

(Гадис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ)

Dzimšanas datums: 27.8.1953.

Dzimšanas vieta: Shovkra of the Lak district of the Dagestan ASSR, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Gadis Abdullaevich Gadzhiev ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Gadis Abdullaevich Gadzhiev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1337.

Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

(Сергeй Михaйлович КАЗAНЦЕВ)

Dzimšanas datums: 16.2.1955.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Mikhailovich Kazantsev ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Sergey Mikhailovich KAZANTSEV ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1338.

Sergey Dmitrievich KNYAZEV

(Сергей Дмитриевич КНЯЗЕВ)

Dzimšanas datums: 15.2.1959.

Dzimšanas vieta: Pavlovsky Posad, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Dmitrievich Knyazev ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Sergey Dmitrievich Knyazev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1339.

Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Александр Николаевич КОКОТОВ)

Dzimšanas datums: 15.1.1961.

Dzimšanas vieta: Ufimka stacija, Achitsky apgabals, Sverdlovsk reģions, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Nikolaevich Kokotov ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Aleksandr Nikolaevich Kokotov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1340.

Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA

(Лариса Октябриевна КРАСАВЧИКОВА)

Dzimšanas datums: 21.3.1955.

Dzimšanas vieta: Yekaterinburg, Sverdlovsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: sieviete

Larisa Oktiabrievna Krasavchikova ir viena no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kura par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Larisa Oktiabrievna KRASAVCHIKOVA ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1341.

Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрович МАВРИН)

Dzimšanas datums: 15.9.1951.

Dzimšanas vieta: Bryansk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Petrovich Mavrin ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Sergey Petrovich Mavrin ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1342.

Nikolay Vasilievich MELNIKOV

(Николай Васильевич МЕЛЬНИКОВ)

Dzimšanas datums: 27.5.1955.

Dzimšanas vieta: Irkutsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikolay Vasilievich Melnikov ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minetie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Nikolay Vasilevich Melnikov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1343.

Lyudmila Mikhailovna ZHARKOVA

(Людмила Михайловна ЖАРКОВА)

Dzimšanas datums: 3.9.1955.

Dzimšanas vieta: Petrozavodsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Lyudmila Mikhailovna Zharkova ir viena no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kura par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Lyudmila Mikhailovna Zharkova ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1344.

Andrey Yurevich BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Dzimšanas datums: 12.2.1966.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Yurevich Bushev ir viens no Krievijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, kurš par konstitucionāliem atzina “nolīgumus” par Kherson un Zaporizhzhia reģionu, tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” un pašpasludinātās “Doneckas Tautas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā. Minētie lēmumi mākslīgi veido Krievijas iebrukuma Ukrainā leģitimitātes tēlu un ir vērsti uz to, lai minētajiem reģioniem piešķirtu starptautisko tiesisko attiecību dalībnieku iezīmes. Konstitucionālajai tiesai oficiāli ir izšķiroša nozīme ārvalstu teritoriju pievienošanās procesā Krievijai. Tādējādi Andrey Yurevich Bushev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1345.

Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Dzimšanas datums: 31.12.1998.

Dzimšanas vieta: Tsentoroi, Čečenija, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Ayshat Ramzanovna Kadyrova ir prezidenta Vladimira Putina galvenā Čečenijas sabiedrotā Ramzan Kadyrov vecākā meita. Ar tēva atbalstu viņa ir iecelta par Čečenijas Republikas kultūras ministri, un pašlaik viņa ir īpašniece sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Firdaws”, kas ir Čečenijas pirmais “valsts modes preču zīmols”. Tādējādi viņa ir saistīta ar Čečenijas Republikas prezidentu Ramzan Kadyrov.

16.12.2022.

1346.

Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Dzimšanas datums: 17.1.2000.

Dzimšanas vieta: Tsentoroi, Čečenija, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Karina Ramzanovna Kadyrova ir prezidenta Vladimira Putina galvenā Čečenijas sabiedrotā Ramzan Kadyrov meita. Pateicoties ciešajai saistībai ar tēvu Ramzan Kadyrov, viņa ir iecelta par Grozny pirmsskolas izglītības vadītāju. Tādējādi viņa ir saistīta ar Čečenijas Republikas prezidentu Ramzan Kadyrov.

16.12.2022.

1347.

Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Dzimšanas datums: 24.7.1979.

Dzimšanas vieta: Germenchuk, Čečenija, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Turpal-Ali Vakhayevich Ibragimov ir prezidenta Vladimira Putina galvenā Čečenijas sabiedrotā Ramzan Kadyrov brālēns. Pateicoties ģimenes saiknēm ar Ramzan Kadyrov, viņš ir iecelts dažādos valdības amatos, piemēram, par Fiziskās kultūras, sporta un jaunatnes politikas ministru un par Čečenijas Republikas īpašuma un zemes jautājumu ministru. Tādējādi viņš ir saistīts ar Čečenijas Republikas prezidentu Ramzan Kadyrov.

16.12.2022.

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Georgiy Starostin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Starostin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1349.

Sergey ILIN

(Сергей ИЛЬИН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Sergey Ilin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Sergey Ilin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1984.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Yuriy Nikonov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Yuriy Nikonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: sieviete

Virsleitnante Ekaterina Chugunova ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnante Ekaterina Chugunova ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: Virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Igor Groza ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Igor Groza ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Ivan Popov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Ivan Popov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1354.

Matvey Andreevich LIYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Dzimšanas datums: 1992. gads

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Matvey Liybavin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Matvey Liybavin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Roman Kurochkin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Roman Kurochkin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: Vecākais leitnants

Dzimums: vīrietis

Vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1357.

Nikolay TARASOV

(Николай ТАРАСОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: Vecākais leitnants

Dzimums: vīrietis

Vecākais leitnants Nikolay Tarasov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākais leitnants Nikolay Tarasov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Anton Shatun ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Anton Shatun ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Alexey Betekhtin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Alexey Betekhtin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1360.

Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Anton Chulikov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Anton Chulikov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1361.

ArtyomCHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Artyom Chernov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Artyom Chernov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Stanislav Minkov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Stanislav Minkov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1363.

Alexey VOLKOV

(Алексей ВОЛКОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Alexey Volkov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Alexey Volkov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Andrey Ivanyutin ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Andrey Ivanyutin ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1365.

Olga PISMENSKAYA

(Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: vecākais leitnants

Dzimums: sieviete

Vecākā leitnante Olga Pismenskaya ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākā leitnante Olga Pismenskaya ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1366.

Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: vecākais leitnants

Dzimums: vīrietis

Vecākais leitnants Pavel Vasilyev ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākais leitnants Pavel Vasilyev ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1367.

Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Alexey Mikhaylov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Alexey Mikhaylov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: sieviete

Kapteine Elvira Obukhova ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteine Elvira Obukhova ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Dzimšanas datums: 7.2.1983.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Pavel Obukhov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Pavel Obukhov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Vitaly Yaskelaynen ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Vitaly Yaskelaynen ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1371.

Alexandr GREGORYAN

(Александр ГРЕГОРЯН)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Alexandr Gregoryan ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Alexandr Gregoryan ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: Virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Artyom Vedenov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Artyom Vedenov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1373.

Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Nikita Poplavskiy ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Nikita Poplavskiy ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1374.

Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Vladimir Petrov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Vladimir Petrov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Dzimums: vīrietis

Pulkvedis Evgeniy Kapshuk ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas komandieris. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi pulkvedis Evgeniy Kapshuk ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Dzimšanas datums: nav datu

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: pulkvežleitnants

Dzimums: vīrietis

Pulkvežleitnants Anton Timoshinov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas komandieris. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi pulkvežleitnants Anton Timoshinov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1377.

Igor BAGNYUK

(Игорь БАГНЮК)

Dzimšanas datums: 30.4.1982.

Dzimšanas vieta: Riga, Latvija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: pulkvežleitnants

Dzimums: vīrietis

Pulkvežleitnants Igor Bagnyuk ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas komandieris. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi pulkvežleitnants Igor Bagnyuk ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Dzimšanas datums: 1975. gads

Dzimšanas vieta: Yalchiki, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Dzimums: vīrietis

Ģenerālmajors Robert Baranov ir Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra direktors. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi ģenerālmajors Robert Baranov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1379.

Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 1.12.1977.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Boris Yurievich Kovalchuk ir viena no Krievijas lielākajiem valsts enerģētikas uzņēmumiem PJSC Inter RAO ģenerāldirektors un valdes priekšsēdētājs. PJSC Inter RAO galvenie akcionāri ir valstij piederošas struktūras (piemēram, Rozneftegaz). Boris Kovalchuk ir cieši saistīts ar savu tēvu Yuriy Kovalchuk, kurš ir sens prezidenta Vladimira Putina paziņa. Viņi, iespējams, ir līdzīpašnieki luksusa aktīviem, izmantojot uzņēmumus “LLC Invest” un “Prime”, kas var būt saistīti ar Putinu, tostarp īpašumam ar nosaukumu “Fishermen’s hut”. Tādējādi Boris Kovalchuk ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

1380.

Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 22.12.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kirill Kovalchuk ir Yuriy Kovalchuk brāļadēls un National Media Group (NMG) priekšsēdētājs; NMG ir pārvaldītājsabiedrība, kam pieder lielas daļas gandrīz visos lielākajos Krievijas federālajos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiek pausta Krievijas valdības propaganda. NMG 2008. gadā izveidoja Yuriy Kovalchuk – sens prezidenta Vladimir Putin paziņa, līdzdibinātājs tā sauktajam Ozero Dacha kooperatīvam, kas apvieno ietekmīgu personu grupu ap Putin, un Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akcionārs. NMG kontrolētie mediji aktīvi izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Būdams NMG priekšsēdētājs, Kirill Kovalchuk tādējādi atbalsta tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu.

16.12.2022.

1381.

Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 3.5.1994.

Dzimšanas vieta: Krievija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Stepan Kovalchuk ir Yuriy Kovalchuk radinieks. Uzņēmums Sogaz, ko kontrolē Yuriy Kovalchuk, 2021. gada decembrī iegādājās Sociālo mediju tīkla VK akcijas. Līdz ar to Stepan Kovalchuk tika paaugstināts par VK priekšsēdētāja vietnieku plašsaziņas līdzekļu stratēģijas un pakalpojumu attīstības jautājumos un tagad kontrolē plašsaziņas līdzekļu saturu VK. Tādējādi Stepan Kovalchuk ir fiziska persona, kas cieši saistīta ar sarakstā iekļautu personu, Yuriy Kovalchuk – senu prezidenta Vladimir Putin paziņu, līdzdibinātāju tā sauktajam Ozero Dacha kooperatīvam, kas apvieno ietekmīgu personu grupu ap Putin, un Bank Rossiya priekšsēdētāju un lielāko akcionāru.

16.12.2022.

1382.

Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

jeb Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 8.2.1968.

Dzimšanas vieta: Krievija

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: sieviete

Tatyana Kovalchuk ir Yuriy Kovalchuk sieva. Tatyana Kovalchuk ir trešā Krievijas bagātākā sieviete, kuras bagātības neto vērtība ir 600 miljoni ASV dolāru, un tai kopā ar vīru pieder Krievijas lielākais apdrošinātājs Sogaz ar Krievijas ieguldījumu brokeru sabiedrības Aquila Capital Group starpniecību. Turklāt viņi, iespējams, ir līdzīpašnieki luksusa aktīviem, izmantojot uzņēmumus LLC Invest un Support for the Regional Economic Development, kas var būt saistīti ar prezidentu Vladimiru Putinu, tostarp Igora Skiresort, kur Putina meita svinēja savas kāzas. Tādējādi Tatyana Kovalchuk ir fiziska persona, kas cieši saistīta ar sarakstā iekļautu personu, Yuriy Kovalchuk, senu Vladimira Putina paziņu, līdzdibinātāju tā sauktajai Ozero Dacha kooperatīvajai sabiedrībai, kas apvieno ietekmīgu personu grupu ap Putinu, un Bank Rossiya priekšsēdētāju un lielāko akcionāru.

16.12.2022.

1383.

Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТА / Андрiй Леонiдович СIГУТА

Dzimšanas datums: 5.5.1979.

Dzimšanas vieta: Berdyansk, Zaporizhzhia apgabals, bijusī Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukraina

Dzimums: vīrietis

Adrese: 26 30-letia Pobedi Blvd., Apt. 3, Melitopol, Zaporizhzhia region, Ukraine

Nodokļu ID Nr. 2897911059 (Ukraina)

Andrey Leonidovich Siguta ir Krievijas iecelts Melitopoles rajona militārās un civilās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājs. Pildot savus pienākumus, viņš uzrauga Ukrainas lauksaimniecības produktu un graudu konfiskāciju to pārvietošanai uz Krieviju. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ / Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Dzimšanas datums: 22.1.1953.

Dzimšanas vieta: Mariupol, bijusī Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukraina

Dzimums: vīrietis

Adrese: 5 Myslichenko St. Chmyrevka village, Starobilsk district, Luhansk region, Ukraine

Nodokļu ID Nr. 1938008353 (Ukraina)

Valeriy Mikhailovich Pakhnits ir Krievijas iecelts Starobelsky rajona administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājs. Pildot savus pienākumus, viņš uzrauga Ukrainas lauksaimniecības produktu un graudu konfiskāciju to pārvietošanai uz Krieviju. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1385.

Marina Evgenievna KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Dzimšanas datums: 19.4.1952.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: sieviete

Marina Evgenievna Kim ir Krievijas TV raidījumu vadītāja un politiķe, prokremliskās partijas A Just Russia – Patriots – For Truth Centrālās padomes prezidija locekle. Pildot šos pienākumus, viņa aktīvi izplata oficiālo propagandu par Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un jo īpaši par tā dēvēto denacifikācijas misiju. Viņas propagandas darbību mērķis ir palielināt Krievijas iedzīvotāju atbalstu agresijas karam pret Ukrainu. Viņa stingri atbalstīja nelikumīgos referendumus okupētajos Ukrainas Luhanskas apgabalā, Doneckas apgabalā, Hersonas apgabalā un Zaporižjas apgabalā. Tādējādi Marina Kim ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1386.

Dmitriy Yuryevich PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ)

Dzimšanas datums: 2.8.1961.

Dzimšanas vieta: Kirovograd, bijusī Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Dmitriy Yuryevich Puchkov ir propagandists un bijušais Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas Valsts padomes loceklis.

Puchkov 2014. gadā publicēja grāmatu “Ukraina ir Krievija”, kurā viņš pauda galvenos propagandas vēstījumus, ka Ukraina nav neatkarīga valsts.

2022. gada martā intervijās ar laikrakstiem Puchkov atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un atkārtoja galvenos Krievijas propagandas vēstījumus, ka karš bija Ukrainas un NATO agresīvo darbību rezultāts un ka Krievija tikai aizsargā savu drošību. Viņš turpina izplatīt propagandu par karu Ukrainā laikrakstā Komsomolskaya Pravda, ko finansē Krievijas Federācija, un dažādos sociālajos tīklos.

Tādējādi Dmitriy Puchkov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1387.

Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Dzimšanas datums: 16.7.1962.

Dzimšanas vieta: Sochi, Krasnodar novads, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Grigoriy Viktorovich Lepsveridze ir krievu dziedātājs, mūziķis, komponists un mūzikas producents. Lepsveridze ir liela auditorija un liela ietekme uz saviem cienītājiem.

Lepsveridze publiski atbalstīja Krievijas Federācijas darbības Ukrainā un, pārkāpjot Ukrainas tiesību aktus, vairākkārt ceļoja pa Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.

2022. gada 12. aprīlīLepsveridze rīkoja labdarības koncertu ar saukļiem “Par Krieviju” un “Pasaule bez nacisma”, lai atbalstītu agresijas karu pret Ukrainu un Krievijas militāros spēkus. 2022. gada 11. maijāLepsveridze uzstājās koncertā Doneckā pašpasludinātās Doneckas Tautas Republikas atbalstam.

Tādējādi viņš publiski atbalsta agresijas karu pret Ukrainu. Viņa darbības kļuva par daļu no Krievijas iestāžu propagandas kampaņas, kuras mērķis bija palielināt Krievijas iedzīvotāju atbalstu militārajai agresijai. Iedzīvotāju atbalsts agresijas karam ir svarīgs nosacījums kara turpināšanai. Tādējādi Grigoriy Lepsveridze ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1388.

Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Dzimšanas datums: 20.7.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Boris Vyacheslavovich Korchevnikov ir labi pazīstams Krievijas televīzijas raidījumu vadītājs valsts televīzijas kanālā Russia-1 un Krievijas Pareizticīgo baznīcai piederošā ultrakonservatīvā televīzijas kanāla Spas ģenerāldirektors. 2017.–2020. gadā viņš bija Krievijas Pilsoniskās palātas loceklis. 2018. gada prezidenta vēlēšanās viņš bija uzticams prezidenta Vladimira Putina pārstāvis. Viņš izplata Krievijas propagandu valsts televīzijas kanālā Russia-1, izmantojot savu raidījumu “Cilvēka liktenis”, un viņam ir plaša auditorija sociālajos tīklos, kur viņš izplata oficiālu Krievijas propagandu. Savos ierakstos sociālajos tīklos viņš okupētās Ukrainas teritorijas sauc par Krievijas teritorijām. Viņa komentāros Rietumi un Ukraina ir saistīti ar bezdievību un velnu, kas atbilst oficiālajai Krievijas propagandai, kurā apgalvots, ka viens no mērķiem agresijas karā pret Ukrainu ir “cīņa pret bezdievību”. Turklāt viņš izplata propagandu savā raidījumā.

Boris Korchevnikov piedalās līdzekļu vākšanā Krievijas kaujiniekiem un mudina krievus ziedot.

16.12.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš ir paudis publisku atbalstu agresijas karam pret Ukrainu. Viņa darbības kļuva par daļu no Krievijas iestāžu propagandas kampaņas, kuras mērķis bija palielināt Krievijas iedzīvotāju atbalstu militārajai agresijai. Iedzīvotāju atbalsts notiekošajai agresijai ir svarīgs nosacījums kara turpināšanai. Tādējādi Boris Korchevnikov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1389.

Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Dzimšanas datums: 21.10.1945.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Nikita Mikhalkov ir Krievijas kinorežisors, aktieris un publiska persona, kas savos publiskajos paziņojumos aktīvi atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Kopš 2014. gada viņš ir aktīvi izplatījis Kremļa propagandas vēstījumus par Ukrainu. Viņš ir paudis atbalstu Krimas aneksijai un tā dēvēto Doneckas un Luhanskas republiku neatkarības atzīšanai. Viņš ir Krievijas Kultūras fonda priekšsēdētājs; fonds 2016. gadā tika izveidots ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu. Viņš ir attaisnojis Krievijas agresijas karu, paužot, ka tā mērķis ir aizsargāt Donbasu no noziegumiem, kurus Ukraina it kā pastrādājot pret civiliedzīvotājiem. Viņš ir vainojis ukraiņus tā sauktajā rusofobijā, apgalvojot, ka “konflikts” starp abām valstīm bija neizbēgams. Viņš ukraiņu valodu sauc par “katastrofu” Krievijai, jo tā formulējot naidu pret valsti un izplata rusofobiju. Mikhalkov aicināja pilnībā izslēgt mācības ukraiņu valodā Donbasa skolās. Viņš ir atbalstījis Kremļa nepatieso vēstījumu par bioloģiskajiem ieročiem Ukrainā un slavinājis Krievijas ieslodzītos, kas cīnās Ukrainā. 2022. gadā viņš saņēma Darba varoņa titulu ceremonijā Kremlī un pauda atbalstu agresijas karam pret Ukrainu.

16.12.2022.

 

 

 

Tādējādi Nikita Mikhalkov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1390.

Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергей Алексaндрович МИХEЕВ)

Dzimšanas datums: 28.5.1967.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Sergey Mikheev ir politologs un politiķis. Viņš ir centrālās padomes loceklis partijā Just Russia – Patriots – For Truth, kura atbalstīja Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Publiskās uzstāšanās reizēs viņš atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš pauda atbalstu piespiedu režīma maiņai Ukrainā, Krievijas veiktai Ukrainas teritoriju aneksijai, raķešu uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai un apgalvojumam par Ukrainas “denacifikācijas” un “demilitarizācijas” nepieciešamību. Viņš popularizēja Russkiy Mir ideoloģiju, ar kuru Krievijas Federācija ir uzurpējusi tiesības uz ietekmes sfēru valstīs, kas izveidojušās pēc PSRS, noraidīja Ukrainas kā suverēnas nācijas leģitimitāti un iestājās par tās apvienošanu ar Krieviju. Turklāt viņš izveidoja fondu, kas atbalsta Krievijas militārpersonas, kuras ir piedalījušās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1391.

Alexey Lvovich NIKOLOV

(Алексей Львович НИКОЛОВ)

Dzimšanas datums: 21.12.1957.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Pases numurs, nacionālais identifikācijas numurs, citi personu apliecinošu dokumentu numuri: 1) 530308406 2) 531246870

Alexey Nikolov ir ar Krievijas valdību saistītās mediju organizācijas TV-Novosti un tās pakļautībā esošā RT ziņu televīzijas tīkla ģenerāldirektors. TV-Novosti un RT tiek finansēti no Krievijas Federācijas federālā budžeta. Viņa vadītie plašsaziņas līdzekļi, tostarp RT, izplatīja Kremli atbalstošu propagandu un dezinformāciju un atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Turklāt viņš publiski noliedza Krievijas Federācijas bruņoto spēku atbildību par Bučā pastrādātajiem kara noziegumiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1392.

Viktor Petrovich GOREMYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Dzimšanas datums: 4.2.1959.

Dzimšanas vieta: Kormovoye village, Serebryano-Prudsky district, Moscow apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Viktor Petrovich Goremykin ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks un Krievijas Federācijas bruņoto spēku Galvenā Militāri politiskā direktorāta vadītājs, kas ir centrālā militārpolitiskās vadības struktūra, kura Krievijas Federācijas bruņotajos spēkos veic militāru un patriotisku darbu. Viņš ir arī Krievijas Aizsardzības ministrijas Kolēģijas loceklis un bijušais Krievijas Federācijas bruņoto spēku galvenā personāla departamenta vadītājs.

16.12.2022.

 

 

 

Pildot savus pašreizējos pienākumus, viņš ir atbildīgs par militārpolitiskā darba organizēšanu Krievijas bruņotajos spēkos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1393.

Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Dzimšanas datums: 6.9.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Daniil Vyacheslavovich Egorov ir loceklis Krievijas Federācijas valdības pakļautībā esošajā. 2022. gada 21. oktobrī izveidotajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības. Koordinācijas padome tika izveidota, lai organizētu mijiedarbību starp federālajām izpildstruktūrām un Krievijas sastāvā esošo vienību izpildstruktūrām, risinot jautājumus, kas saistīti ar Krievijas bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanu agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Kā Koordinācijas padomes loceklis Daniil Egorov tādējādi ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1394.

Viktor Vasilevich ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Dzimšanas datums: 27.1.1954.

Dzimšanas vieta: Rostov Oblast, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Vasilevich Zolotov ir loceklis Krievijas Federācijas valdības pakļautībā esošajā. 2022. gada 21. oktobrī izveidotajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības. Koordinācijas padome tika izveidota, lai organizētu mijiedarbību starp federālajām izpildstruktūrām un Krievijas sastāvā esošo vienību izpildstruktūrām, risinot jautājumus, kas saistīti ar Krievijas bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanu agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Kā Koordinācijas padomes loceklis Viktor Zolotov tādējādi ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1395.

Aleksandr Leonidovich LINETS

(Александр Леонидович ЛИНЕЦ)

Dzimšanas datums: 11.1.1963.

Dzimšanas vieta: Starominskaya, Krasnodar novads, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Leonidovich Linets ir loceklis Krievijas Federācijas valdības pakļautībā esošajā. 2022. gada 21. oktobrī izveidotajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības. Koordinācijas padome tika izveidota, lai organizētu mijiedarbību starp federālajām izpildstruktūrām un Krievijas sastāvā esošo vienību izpildstruktūrām, risinot jautājumus, kas saistīti ar Krievijas bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanu agresijas kara laikā pret Ukrainu.

16.12.2022.

 

 

 

Kā Koordinācijas padomes loceklis Aleksandr Linets tādējādi ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1396.

Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Dzimšanas datums: 21.7.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Maksim Stanislavovich Oreshkin ir loceklis Krievijas Federācijas valdības pakļautībā esošajā. 2022. gada 21. oktobrī izveidotajā Koordinācijas padomē, kuras uzdevums ir nodrošināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku, citu spēku, militāro veidojumu un struktūru vajadzības. Koordinācijas padome tika izveidota, lai organizētu mijiedarbību starp federālajām izpildstruktūrām un Krievijas sastāvā esošo vienību izpildstruktūrām, risinot jautājumus, kas saistīti ar Krievijas bruņoto spēku vajadzību nodrošināšanu agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Kā Koordinācijas padomes loceklis Maksim Oreshkin tādējādi ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1397.

Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Dzimšanas datums: 5.4.1970.

Dzimšanas vieta: Rybinsk, Yaroslavl apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Babushkin ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Astrakhan apgabala gubernators. Būdams gubernators, Igor Babushkin vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Igor Babushkin ir guvis labumu no prezidenta Vladimira Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Igor Babushkin ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Igor Babushkin rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Igor Babushkin ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1398.

Andrey Vladimirovich CHIBIS

Andrei Vladimirovich CHIBIS

(Андрей Владимирович ЧИБИС)

Dzimšanas datums: 19.3.1979.

Dzimšanas vieta: Cheboksary, Čuvašijas Republika, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Chibis ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Murmansk apgabala gubernators. Būdams gubernators, Andrey Chibis vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Andrey Chibis ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Andrey Chibis ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Andrey Chibis rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Andrey Chibis ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1399.

Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 24.8.1977.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Gleb Nikitin ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Nizhny Novgorod apgabala gubernators. Būdams gubernators, Gleb Nikitin vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Gleb Nikitin ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Gleb Nikitin ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Gleb Nikitin rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Gleb Nikitin ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1400.

Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Dzimšanas datums: 15.2.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Rudenya ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Tver apgabala gubernators. Būdams gubernators, Igor Rudenya vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Igor Rudenya ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Igor Rudenya ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Igor Rudenya rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Igor Rudenya ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1401.

Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПША)

Dzimšanas datums: 20.9.1972.

Dzimšanas vieta: Obnisk, Kaluga apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladislav Shapsha ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Kaluga apgabala gubernators. Būdams gubernators, Vladislav Shapsha vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Vladislav Shapsha ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Vladislav Shapsha ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Vladislav Shapsha rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Vladislav Shapsha ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1402.

Andrey Alexandrovich TRAVNIKOV

Andrei Alexandrovich TRAVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Dzimšanas datums: 1.2.1971.

Dzimšanas vieta: Cherepovets, Vologda apgabals, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Travnikov ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Novosibirsk apgabala gubernators. Būdams gubernators, Andrey Travnikov vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Andrey Travnikov ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Andrey Travnikov ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Andrey Travnikov rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Andrey Travnikov ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1403.

Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Dzimšanas datums: 14.4.1970.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Vorobyov ir prezidenta Vladimira Putina iecelts Moscow apgabala gubernators. Būdams gubernators, Andrey Vorobyov vada Krievijas Federācijas reģionālu valsts struktūru un ir atbildīgs par valsts politikas īstenošanu reģionālā līmenī. Viņš ir paudis atbalstu tā saukto Doneckas un Luhanskas tautas republiku neatkarības nelikumīgai atzīšanai un agresijas karam pret Ukrainu.

Kā gubernators Andrey Vorobyov ir guvis labumu no prezidenta Putina veiktajiem grozījumiem Krievijas administratīvajās tiesībās, kas viņam dod iespēju palikt pie varas vēl papildu gadus.

Andrey Vorobyov ir iesaistīts arī Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Andrey Vorobyov rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību.

Tādējādi Andrey Vorobyov ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1404.

Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

PVN maksātāja numurs: 182806009863

Igor Yurievich Churbanov ir ģenerāldirektors Votkinsk rūpnīcā, kas ražo raķetes un munīciju raķešu kompleksiem Iskander un Tochka-U, ko Krievija ir izmantojusi tās agresijas karā pret Ukrainu. Churbanov ir arī publiski atbalstījis Krievijas agresijas karu un ir atbildīgs par propagandas izplatīšanu kara atbalstam Votkinsk rūpnīcas avīzē.

Tādējādi Igor Churbanov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksey Petrov ir Krievijas Federācijas Komisāres bērnu tiesību jautājumos biroja padomnieks. Šajā amatā viņš ir iesaistīts Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Aleksey Aleksandrovich Petrov darbības pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību, tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1406.

Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон Владимирович СОЛОВЬЕВ)

Dzimšanas datums: 28.6.1983.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Anton Solovyov ir St. Petersburg Leģislatīvās asamblejas loceklis un partijas “Vienotā Krievija” biedrs. Šajā amatā viņš ir iesaistīts Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Turklāt, būdams partijas “Vienotā Krievija” biedrs, viņš apņēmās atvieglot un paātrināt administratīvo procesu attiecībā uz minēto nelikumīgo adopciju Krievijas ģimenēs.

Anton Solovyov darbības pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību, tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1407.

Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Dzimšanas datums: 28.10.1972.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Eleonora Fedorenko ir tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāja padomniece bērnu tiesību jautājumos. Šajā amatā viņa ir iesaistīta Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Eleonora Fedorenko darbības pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību, tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1408.

Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Dzimšanas datums: 6.4.1970.

Dzimšanas vieta: Pirovskoye, Krasnoyarsk Territory, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Larisa Falkovskaya ir Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības valsts politikas departamenta direktore. Šajā amatā viņa ir iesaistīta Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs.

Kā Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības valsts politikas departamenta direktore Larisa Falkovskaya ir veicinājusi vairāk nekā 2000 Ukrainas bāreņu nelikumīgu transportēšanu un nelikumīgu adopciju. Dažādos oficiālos publiskos pasākumos Larisa Falkovskaya ir darbojusies kā Krievijas nelikumīgās deportācijas shēmas galvenā runaspersona un koordinatore.

Larisa Falkovskaya darbības pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību, tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

16.12.2022.

1409.

Denis Valiullovich GARIYEV

jeb Denis GARIJEV

(Денис Валиуллович ГАРИЕВ)

Dzimšanas datums: 1978. gada marts

Dzimšanas vieta: Khabarovsk Region, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

654034325 (Krievija); jeb: Pase XXIIAH534753

Dzimums: vīrietis

Denis Gariyev ir “Russian Imperial Legion” (Krievijas imperiālais leģions) – kas ir Stanislav Vorobyov 2002. gadā dibinātās baltās rases pārākuma sludinošā grupējuma Russian Imperial Movement (RIM) (Krievijas imperiālā kustība) paramilitārais spārns – vadītājs. Šis paramilitārais grupējums Krievijas Federācijas vārdā aktīvi cīnās agresijas karā pret Ukrainu. Sociālajos medijos “Russian Imperial Legion” raksturo savu iesaistīšanos Krievijas karā pret Ukrainu kā “atbalstu izlūkošanas un uzbrukuma misijās”.

Denis Gariyev ir piedalījies agresijas karā pret Ukrainu un 2022. gada sākumā tika ievainots. Denis Gariyev savā Telegram kanālā ir aktīvi rekrutējis brīvprātīgos kaujiniekus, lai tie pievienotos viņa paramilitārajai organizācijai cīņā pret Ukrainu. Papildus kaujām Ukrainā Russian Imperial Legion ir nodrošinājis paramilitāru apmācību baltās rases pārākuma sludinātājiem Eiropas Savienībā, aktīvi strādājot pie tā, lai saliedētu šāda veida grupējumus kopīgā frontē pret saviem iedomātajiem ienaidniekiem.

Russian Imperial Legion un komandieris Denis Gariyev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1410.

Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

jeb:

Stanislav VOROBYEV;

Stanislav VOROBOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV

(Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Dzimšanas datums: 2.6.1960.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Pases vai identifikācijas numurs: IVG678677 (Krievija)

Stanislav Vorobyov ir Russian Imperial Movement (Krievijas imperiālā kustība) – kas ir baltās rases pārākuma sludinoša paramilitāra organizācija un kas Krievijas valdības vārdā aktīvi cīnās Ukrainā – vadītājs. Russian Imperial Movement (RIM) 2002. gadā nodibināja Stanislav Vorobyov. Stanislav Vorobyov vadībā Russian Imperial Movement veicina etnisko krievu nacionālismu, vienlaikus cenšoties veicināt baltās rases pārākuma ekstrēmismu rietumos. Tā nodrošina paramilitāru apmācību Krievijas valstspiederīgajiem un līdzīgi domājošo organizāciju locekļiem no citām valstīm. Tās bruņotais spārns – Imperial Legion – aktīvi cīnās Krievijas bruņoto spēku vārdā Krievijas karā pret Ukrainu. Savā oficiālajā tīmekļa vietnē kustība kā vienu no saviem galvenajiem mērķiem norāda “cīņu Ukrainā pret uniātiem un pagāniem, kas ir Ukrainas bruņoto spēku mugurkauls”. Stanislav Vorobyov ir personīgi rekrutējis brīvprātīgos, lai kopā ar Krievijas bruņotajiem spēkiem cīnītos Krievijas karā pret Ukrainu.

Būdams Russian Imperial Movement līderis, Stanislav Vorobyov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.

1411.

Viktor Yuryevich ANOSOV

jeb: Viktor Yuriiovych ANOSOV;

the Nose” (“Deguns”) (Krieviski: “Нос”)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Dzimšanas datums: 31.10.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukrainas, Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases vai identifikācijas numurs: ES662458 (Ukraina); ES301083 (Ukraina); 68 13 814996 (Krievijas Federācija)

Viktor Anosov ir “Union of Donbas Volunteers” (Donbasa brīvprātīgo savienība) – paramilitāras organizācijas, kas aktīvi cīnās līdzās Krievijas bruņotajiem spēkiem Krievijas agresijas karā pret Ukrainu – valdes loceklis. Būdams Union of Donbas Volunteers valdes loceklis, Viktor Anosov ir izvietots Slovyansk, Donetsk reģionā, kur cīnās Krievijas bruņoto spēku vārdā. Turklāt Viktor Anosov ir bijis tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” militārā “tribunāla” priekšsēdētājs, un šajā amatā viņš ir bijis atbildīgs par Ukrainas ieslodzīto spīdzināšanu un slepkavībām.

Union of Donbas Volunteers kaujas vienībām, kas noslēgušas līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju, un tās locekļiem tika uzdots sniegt tiešu atbalstu Krievijas militārajām darbībām. Turklāt Union of Donbas Volunteers ir veikusi izlūkošanas operācijas, piemēram, izlūkdatu vākšanu un izlūkošanu Krievijas bruņoto spēku vajadzībām, tostarp identificējusi Krievijas militāro triecienu vietas pret mērķiem Ukrainā.

Būdams Union of Donbas Volunteers valdes loceklis, Viktor Anosov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1412.

Yan Igorovich PETROVSKIY

jeb: Jan PETROVSKY;

Yan PETROVSKY;

“Veliki Slavian”;

“Velikiy Slavyan”

(Ян Игорeвич ПЕТРОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 2.1.1987.

Dzimšanas vieta: Irkutsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Yan Petrovskiy ir Krievijas paramilitāra grupējuma “Task ForceRusich”“ vadītājs un komandieris; šis grupējums uztur saiknes ar Krievijas privāto militāro uzņēmumu Wagner Group un, iespējams, darbojas kā Wagner apakšvienība. Task Force Rusich kopā ar Krievijas militārajiem spēkiem piedalās kaujās agresijas karā pret Ukrainu. “Rusich” ir daudzu gadu cīņas pieredze līdzās Krievijas atbalstītajiem pastarpinātajiem spēkiem Donbas reģionā Ukrainā. 2015. gadā “Rusich” algotņi tika apsūdzēti par zvērībām pret mirušajiem un sagūstītajiem Ukrainas karavīriem, kuru izdarīšanas laikā viņi tika filmēti.

Pildot “Task Force Rusich” vadītāja un komandiera funkcijas, Yan Petrovskiy ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

16.12.2022.”

 

Vienības

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(Krieviski: Московский кредитный банк)

Adrese: 2 Lukov pereulok, building 1, Moscow 107045, Krievijas Federācija

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta:

Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums:

1992

Reģistrācijas numurs:

1027739555282

Galvenā darbības vieta: Krievijas Federācija

Credit Bank of Moscow ir lielākā Krievijas nevalstiskā publiskā banka un Krievijas sestā lielākā finanšu iestāde. Tā ir Krievijas Federācijas valdībai sistēmiski nozīmīga finanšu iestāde. Banka darbojas finanšu pakalpojumu nozarē, kas ir stratēģiski svarīga Krievijas ekonomikai un rada būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Credit Bank of Moscow saņem valsts atbalstu. 2022. gada maijā tā no valdības ir saņēmusi zelta eksporta licenci. Tāpēc tā gūst tiešu labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Tādējādi Credit Bank of Moscow ir iesaistīta ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Credit Bank of Moscow gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

127.

JSC “DALNEVOSTOCHNIY BANK” (JSC “Far Eastern Bank”)

(Krieviski: АО “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК”)

Adrese: 27, Verkhneportovaya Street, Vladivostok 690990, Krievijas Federācija

Tīmekļa vietne: http://www.dvbank.ru/

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 20.11.1990.

Reģistrācijas numurs: 1022500000786

Galvenā darbības vieta: Krievijas Federācija

Dalnevostochny Bank ir viena no lielākajām bankām Krievijas Tālajos Austrumos, un tā ir Krievijas Federācijas valdībai svarīga finanšu iestāde. Banka darbojas finanšu pakalpojumu nozarē, kas ir stratēģiski svarīga Krievijas ekonomikai un rada būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Dalnevostochny Bank ir arī viena no bankām, kas ir pilnvarota sniegt bankas atbalstu līgumiem Krievijas valsts aizsardzības jomā, un tā ir iesaistīta daudzās valsts programmās. Tāpēc tā ir stratēģiski svarīga Krievijas valdībai saistībā ar agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi Dalnevostochny Bank ir iesaistīta ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Dalnevostochny Bank finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

128.

United Russia

(Krieviski: Единая Россия)

Adrese: 39th Building, Kutuzovsky Prospekt, Moscow 121170, Krievijas Federācija

Tālrunis: (495) 786-82-89

Tīmekļa vietne: https://er.ru

E-pasts: post@edinros.ru

United Russia ir Kremlim paklausīga politiskā partija. To vada bijušais Krievijas prezidents Dmitry Medvedev. Tā atbalstīja agresijas karu pret Ukrainu un atbalstīja nelikumīgo un neatzīto Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu aneksiju.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

129.

Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Media (Roskomnadzor)

(Krieviski: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))

Adrese: Kitaygorodsky Ave 7 / 2, Moscow 109992, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 983-33-93

E-pasts: rsoc_in@rkn.gov.ru

Tīmekļa vietne: https://rkn.gov.ru/

Roskomnadzor ir Krievijas valsts aģentūra, kas atbild par sakariem, informācijas tehnoloģijām un plašsaziņas līdzekļiem. Tā ir īstenojusi valsts cenzūras politiku attiecībā uz neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem. Pēc Krievijas agresijas kara pret Ukrainu sākuma tā ievērojami ierobežoja Krievijas sabiedrības piekļuvi informācijai, atbalstīja karu atbalstošu propagandu un ieviesa kara laika cenzūru, lai apklusinātu pretkara opozīciju. Tā deva rīkojumu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, ziņojot par agresijas karu pret Ukrainu, izmantot tikai oficiālo valdības avotu sniegto informāciju un datus. Tā aizliedza lietot vārdus “iebrukums” vai “karš” un tā vietā deva norādījumu lietot terminu “speciālā operācija”. Tā aizliedza ziņot par daudzajiem Krievijas militārpersonu un Ukrainas civiliedzīvotāju upuriem. Tā brīdināja plašsaziņas līdzekļus nepublicēt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sniegto interviju. Tā slēdza tīmekļa vietnes, kas nepildīja tās rīkojumus, un lūdza tiesas sodīt prasībām neatbilstošos plašsaziņas līdzekļus. Turklāt tā bloķēja piekļuvi Facebook un Twitter sociālo mediju platformām, lai tās neļautu tām kopīgot informāciju par karu.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

130.

New People

(Krieviski: Новые люди)

Adrese: Bol’shoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Moscow 123022, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (800) 550-10-39

Tīmekļa vietne: https://newpeople.ru/

E-pasts: info@newpeople.ru

New People ir Krievijas politiskā partija. Tā atbalstīja agresijas karu pret Ukrainu un atbalstīja nelikumīgo un neatzīto Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu aneksiju.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

131.

Liberal Democratic Party of Russia

(Krieviski: Либерально-демократическая партия России)

Adrese: 1st Basmanny Lane,building 3, entrance 1, Moscow 107045, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 530-62-62

Tīmekļa vietne: https://ldpr.ru/

E-pasts: office@ldpr.ru

Liberal Democratic Party of Russia ir Krievijas politiskā partija. Tā atbalstīja agresijas karu pret Ukrainu un atbalstīja nelikumīgo un neatzīto Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu aneksiju.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

132.

Just Russia – Patriots – For Truth

(Krieviski: (“Справедливая Россия – Патриоты – За правду”)

Adrese: Juridiskā adrese: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Moscow 115184, Krievijas Federācija

Korespondences adrese: Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 787 85 15

Tīmekļa vietne:https://spravedlivo.ru/main

E-pasts: info@spravedlivo.ru

Just Russia – Patriots – For Truth ir Krievijas politiskā partija. Tā atbalstīja agresijas karu pret Ukrainu un atbalstīja nelikumīgo un neatzīto Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu aneksiju.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

133.

Communist Party of the Russian Federation

(Krieviski: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Adrese: 3, Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Moscow, 103051, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7-495-692-7646

Tīmekļa vietne: https://kprf.ru/

E-pasts: inter@kprf.ru

Communist Party of the Russian Federation ir Krievijas politiskā partija. Tā atbalstīja agresijas karu pret Ukrainu un atbalstīja nelikumīgo un neatzīto Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu aneksiju.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

134.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE “BUREVESTNIK”

(Krieviski: АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ “БУРЕВЕСТНИК”)

Adrese: Sormovskoe highway 1a, city of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE “BUREVESTNIK” ir Krievijas ieroču rūpniecības uzņēmums. Pastāvēšanas laikā (kopš 1970. gada) uzņēmums izstrādāja aptuveni 400 dažāda veida ieročus un militāro aprīkojumu. Vislabāk zināmie ražojumi ir šādi ieroči: artilērijas iekārtas jūras artilērijai AK-176, A-190; mobilie mīnmetēji (2B11, 2K32, 2C12, 2B25), haubices 2C35 un citi.

JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE “BUREVESTNIK” nodrošina dažāda veida mīnmetējus Krievijas bruņotajiem spēkiem, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE “BUREVESTNIK” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

135.

LIMITED LIABILITY COMPANY “VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY “VGTZ”“

(Krieviski: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ВГТЗ”“)

Adrese: square Im. Dzerzhinskogo 1, 400006, Volgograd, Volgogradskaya oblast, Krievijas Federācija

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas vieta: Volgograd apgabals, Volgograd, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 28.11.2022.

Reģistrācijas numurs: 1023402461752

Galvenā darbības vieta: Krievija

LLCVolgograd Machine Building Company “VGTZ”“ ir desanta kaujas transportlīdzekļu izstrādātājs un ražotājs Krievijā.

LLCVolgograd Machine Building Company “VGTZ”“ izstrādā un ražo kaujas transportlīdzekļus no BMD-4M, BTR-MDM līdz modernizētiem kājnieku kaujas transportlīdzekļiem BMP-2 un BMP-3, ko Krievijas bruņotie spēki izmanto Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi LLCVolgograd Machine Building Company “VGTZ”“ ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. LLCVolgograd Machine Building Company “VGTZ”“ gūst labumu no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina kaujas transportlīdzekļu piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un tādējādi gūst tiešu labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu pēc ieročiem LLCVolgograd Machine Building Company “VGTZ”“ gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

136.

JSC Bryansk Automobile Plant

JSC “BAZ”

(Krieviski: AO “Брянский автомобильный завод”

АО “БАЗ”)

Adrese: 1 Staleliteynaya ul., Bryansk, 241035, Bryanskaya oblast, Krievijas Federācija

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Bryansk apgabals, Bryansk, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 4.4.2008.

Reģistrācijas numurs: 1083254005141

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC Bryansk Automobile Plant ir vienīgais Krievijas ražotājs, kas ražo speciālas augstas pārgājības riteņu šasijas un vilcējus, kas ir transporta bāzes pamats esošajiem un turpmākiem gaisa un raķešu un kosmosa aizsardzības līdzekļiem, un ko arī aktīvi izmanto kā daļu no mobilajiem līdzekļiem radaru izlūkošanai, inženiertehniskajam atbalstam, un daudzlādiņu palaišanas raķešu sistēmām.

JSC Bryansk Automobile Plant ražo īpašas riteņu šasijas un vilcējus, kurus izmanto, lai izvietotu S-350, S-400, Tor-M2 pretgaisa raķešu sistēmas un citas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas bruņotie spēki izmanto minētās gaisa aizsardzības sistēmas Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC Bryansk Automobile Plant ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. JSC Bryansk Automobile Plant gūst labumu no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina speciālu riteņu šasiju un vilcēju piegādi gaisa aizsardzības sistēmām Krievijas bruņotajiem spēkiem un tādējādi gūst tiešu labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Sakarā ar pieaugošo vajadzību pēc ieročiem JSC Bryansk Automobile Plant gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

137.

JSC MACHINE BUILDING COMPANY “VITYAZ”

(Krieviski: АО “МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “ВИИТЯЗЬ”“)

Adrese: 2 Industrialnoe sh., Ishimbai city, Republic of Bashkortostan, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

JSC MACHINE BUILDING COMPANY “VITYAZ” (jeb JSC VITYAZ) ir Krievijas uzņēmums, kas nodarbojas ar bruņumašīnu izstrādi, ražošanu, ekspluatāciju un remontu. Tas ir DT-30 “Vityaz” patenta ražotājs. JSC VITYAZ Krievijas bruņotajiem spēkiem ražo un nodrošina divu posmu kāpurķēžu militāros transportlīdzekļus DT-30 “Vityaz”, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi AS VITYAZ ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(Krieviski: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Adrese: st. Lipatova, 37, Kazan, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Vienības veids: akciju sabiedrība

JSC KOMZ ir diversificēts Krievijas uzņēmums, kas specializējas optisko ierīču un elektroniskās karadarbības iekārtu (tai skaitā radaru, binokļu u. c.) izstrādē un ražošanā.

JSC KOMZ ražo Moscow-1 (Москва-1), Rychag-AV (Рычаг-АВ) un Quicksilver-BM (Ртуть-БМ) elektroniskās karadarbības sistēmas, kuras tiek piegādātas Krievijas bruņotajiem spēkiem un kuras tiek izmantotas Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi AS KOMZ ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. JSC KOMZ gūst labumu no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina elektroniskās karadarbības sistēmu piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un tādējādi gūst tiešu labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Sakarā ar pieaugošo vajadzību pēc ieročiem JSC KOMZ gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

139.

JSC ENIKS

(Krieviski: АO “ЭНИКС”)

Adrese: st. Korolenko 120, Kazan, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 6.6.2003.

Reģistrācijas numurs:

1031632202227

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC ENIKS ir Krievijas uzņēmums, kas nodarbojas ar gaisa mērķu kompleksu un bezpilota lidaparātu (UAV), tālvadības sistēmu un cita kara aprīkojuma izstrādi, ražošanu, ekspluatāciju un remontu. JSC ENIKS Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā rūpnieciski ražotus UAV (Eleron-3 un Eleron-10) Krievijas bruņotajiem spēkiem, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC ENIKS ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

140.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION “STRELA”“

(PJSC “NPO “STRELA”“)

(Krieviski: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СТРЕЛА”“)

Adrese: str. M. Gorky 6, 300002, city of Tula, Tula region, Krievijas Federācija

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: str. M. Gorky 6, 300002, city of Tula, Tula region, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 23.9.2002.

Valsts reģistrācijas numurs: 1027100517256

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7103028233

PJSC Scientific and Production Association “STRELA” ir specializēts uzņēmums, kas nodarbojas ar tādu radaru iekārtu izstrādi un ražošanu, kas paredzētas, lai novērotu un atrastu mērķus uz zemes un jūras virsmas. Uzņēmums izstrādā un ražo kaujaslauka novērošanas radarus, radarus ieroču vietas noteikšanai, artilērijas šāviņa izšaušanas ātruma radarus, ieroču kontroles radarus, gaisa aprīkojumu pretgaisa aizsardzības raķetēm “zeme–gaiss” un civilas radaru drošības sistēmas.

Asociācija ir daļa no Krievijas valstij piederošā Almaz-Antey Air Defense Concern un ir galvenā organizācija, kas koordinē darbības tai uzticētajā tehnoloģiju jomā. Turklāt Almaz-Antey Concern pieder Federālās valsts īpašuma pārvaldības aģentūrai.

Uzņēmums izstrādā un ražo pretbateriju (artilērijas lokalizācijas) radaru kompleksu Zoopark-1M, mobilo radaru izlūkošanas zemes staciju SNAR-10M1, speciālo kaujas izlūkošanas transportlīdzekli SBRM Tigr (“Tiger”) un citus militāros ražojumus, kurus Krievija izmanto vai izmantoja nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā.

16.12.2022.

 

 

 

Tādējādi РJSC “Scientific and Production Association “STRELA” ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

141.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT “KUPOL”

(Krieviski: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД “КУПОЛ”)

Adrese: Pesochnaya str. 3, city of Izhevsk, Udmurt Republic, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 23.04.2002.

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT “KUPOL” (jeb JSC IEMZ “KUPOL”) ir Krievijas uzņēmums, kas nodarbojas ar lidmašīnu, helikopteru un spārnoto raķešu u. c. iznīcināšanai paredzēto Tor raķešu sistēmu izstrādi, ražošanu, ekspluatāciju un remontu – šī “zeme–gaiss” raķešu sistēma darbojas visos laikapstākļos, zemā līdz vidējā augstumā un ar tuvu darbības rādiusu.

JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT “KUPOL” Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā rūpnieciski ražotas Tor raķešu sistēmas, kas tiek izmantotas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC IZHEVSK ELECTROMECHANICAL PLANT “KUPOL” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

142.

JSC VOSTOCHNAIA VERF

(Krieviski: АО “ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ”)

Adrese: st. Heroes of the Pacific 1, Vladivostok, Primorsky Krai, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 6.8.1994.

Reģistrācijas numurs: 1022501797064

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC VOSTOCHNAIA VERF ir Krievijas kuģu būves uzņēmums. Zināms, ka tā ir piedalījusies konkrēta veida mīnu traleru un dažāda veida desantkuģu (piemēram, Project 11770) ražošanā. Publiski avoti liecina, ka daži JSC VOSTOCHNAIA VERF ražotie desantkuģi tiek izmantoti Krievijas agresijas kara laikā pret Ukrainu. JSC VOSTOCHNAIA VERF Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā rūpnieciski ražotus desantkuģus, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC VOSTOCHNAIA VERF ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

143.

LLC “HOLDING COMPANY “EGO-HOLDING”“

(Krieviski: ООО ““ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЭГО-ХОЛДИНГ”“)

Adrese: str. Butlerova, 13, letter A, room 20Н, 195256, St. Petersburg, Krievijas Federācija

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas vieta: str. Butlerova, 13, letter A, room. 20Н, 195256, St. Petersburg, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 10.10.1997.

Valsts reģistrācijas numurs: 1027802486580

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7804070635

LLC “HOLDING COMPANY “EGO-HOLDING”“ ietver vairākus militārrūpnieciskā kompleksa uzņēmumus, kas Krievijas Federācijā ir vadošie radiosakaru un elektroniskās karadarbības līdzekļu un kompleksu izstrādes un ražošanas uzņēmumi savās attiecīgajās aizsardzības nozares jomās. Starp tiem ir šādi uzņēmumi: NPO Zavod “Volna”, NTI “Radiosvyaz”, “PKB RIO”. Viens no tiem, JSC Scientific and Investment Enterprise “Protek”, izstrādā un ražo automatizētas radiobloķēšanas stacijas R-330Zh “Zhitel”, ko Krievija izmanto agresijas kara laikā pret Ukrainu. LLC “HOLDING COMPANY “EGO-HOLDING”“ 2013. gada janvārī iegādājās uzņēmumu JSC Scientific and Investment Enterprise “Protek”.

Tādējādi LLC “HOLDING COMPANY “EGO-HOLDING”“, kam pieder vairāki militārrūpnieciskā kompleksa uzņēmumi, ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(Krieviski: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ)

Adrese: str. Vvedensky, 8, Moscow, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

Galvenā darbības vieta: Krievija

KB TOCHMASH ir daļa no Krievijas valstij piederošā uzņēmuma Almaz-Antey Concern un ir Krievijas ieroču izstrādātājs, kas ražo plašu pretgaisa aizsardzības sistēmu klāstu, MANPADS un vadāmās raķetes, tostarp paaugstinātas precizitātes ieročus.

KB TOCHMASH ražo Strela-10 un Sosna-R pretgaisa raķešu sistēmas, kas tiek plaši izmantotas Krievijas agresijas kara laikā Ukrainā 2022. gadā.

Tādējādi KB TOCHMASH ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. KB TOCHMASH gūst labumu no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina pretgaisa raķešu sistēmu piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un gūst labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Tādējādi KB TOCHMASH gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

145.

JSC Automobile Plant URAL

(Krieviski: АО Автомобильный завод “УРАЛ”)

Adrese: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, Chelyabinsk Oblast, 456304, Krievijas Federācija

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Chelyabinsk Oblast, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 22.6.2000.

Reģistrācijas numurs: 1027400870826

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC Automobile Plant “URAL” ir Krievijas kravas automobiļu ražotājs un viens no galvenajiem bruņoto kravas automobiļu piegādātājiem Krievijas bruņotajiem spēkiem. Automobile Plant URAL ir iesaistīta Krievijas lielo transportlīdzekļu programmā Typhoon. Typhoon ir Krievijas mīnu sprādzienizturīgu un no slēpņu uzbrukumiem pasargātu (MRAP) kaujas bruņumašīnu (AFV) sērija, ko izmanto kopš 2014. gada. Typhoon saimes kravas automobiļi ir reģistrēti Krievijas Valsts ieroču programmā. Šie transportlīdzekļi tiek montēti rūpnīcā Automobile Plant URAL saskaņā ar valsts līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.

Ural Automobile Plant ražo Ural-4320 un Typhoon transportlīdzekļus, kurus Krievijas bruņotie spēki izmanto Krievijas agresijas kara laikā Ukrainā 2022. gadā.

Tādējādi Automobile Plant URAL ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Automobile Plant URAL gūst labumu no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina bruņotu kravas automobiļu piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un gūst labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Tādējādi Automobile Plant URAL gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

146.

RESEARCH DESIGN BYURO “NOVATOR”

(Krieviski: ОПЫТНОЕ-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО “НОВАТОР”)

Adrese: Prospekt Kosmonavtov, 18, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC RESEARCH DESIGN BYURO “NOVATOR” ir Krievijas uzņēmums, kas nodarbojas ar tāldarbības pretgaisa raķešu, spārnoto raķešu, pretballistisko raķešu un cita kara aprīkojuma izstrādi, ražošanu, ekspluatāciju un remontu. JSC “NOVATOR” Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā spārnoto raķešu modeli 3M-54 Kalibr (pazīstams arī kā 3M54-1 Kalibr un 3M14 Biryuza), kas tiek izmantots agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi JSC RESEARCH DESIGN BYURO “NOVATOR” ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(Krieviski: АО “НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (АО “НПО РУСБИТЕХ”))

Adrese: Varshavskoe sh. 26 building 11, Moscow, Krievijas Federācija (galvenā mītne)

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 22.9.2008.

Reģistrācijas numurs: 5087746137023

Galvenā darbības vieta: Krievija

JSC RPA RUSBITECH ir Krievijas tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējas augsto tehnoloģiju risinājumu ražošanā Krievijas spēka struktūrām, galvenokārt Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tā vispazīstamākais ražojums ir datoru operētājsistēma Astra Linux, ko pašreiz gandrīz pilnībā izmanto visos Krievijas militārajos spēkos. Krievijas armijas galvenā štāba galvenā informācijas sistēma balstās uz Astra Linux. Ir zināms arī tas, ka šis uzņēmums ražo APE-5 tipa komandpunktus, kuri aktīvi tiek izmantoti lauka sakariem Krievijas agresijas kara pret Ukrainu laikā.

Tādējādi JSC RPA RUSBITECH ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies KRET

(Krieviski: АО “Концерн Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ))

Adrese: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 587-70-70

Tīmekļa vietne: www.kret.com

E-pasts: info@kret.com

Concern Radio-Electronic Technologies KRET ir Krievijas lielākais militāro radioelektronikas produktu izstrādātājs un ražotājs. Tas ir Rostec meitasuzņēmums. Tas ražoja elektroniskās karadarbības sistēmas Krasukha-4, ko Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

149.

OJSC “RADIOAVIONIKA”

(Krieviski: ОАО “Радиоавионика”)

Adrese: Troitskiy pr., 4, building B, Saint-Petersburg, 190005, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (812) 607-50-50

Tīmekļa vietne: http://www.radioavionica.ru

E-pasts: info@radioavionica.ru

Radioavionika ir Krievijas tehnoloģiju nozares uzņēmums un Krievijas Federācijas bruņoto spēku ieroču piegādātājs.

Radioavionika izstrādāja un ražoja “Strelets-M” izlūkošanas, vadības, kontroles un komunikāciju sistēmas, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

150.

Technodinamika

(Krieviski: Технодинамика)

Adrese: 35, Bol’shaya Tatarskaya Str., Bldg. 5, 115184, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 627-1099

E-pasts: info@tdhc.ru

Tīmekļa vietne: http://technodinamika.ru

Technodinamika ir ieroču, munīcijas, ķīmijas un aviācijas produktu ražotājs un Krievijas Federācijas bruņoto spēku militārais apgādātājs. Šis uzņēmums ir pārvaldītājsabiedrība, kurā ietilpst vairāk nekā 100 uzņēmumu.

Uzņēmuma Technodinamika meitasuzņēmumi ražoja KBLA-IVC bezpilota gaisa kuģus, ISDM Zemledeliye mīnu izvietošanas sistēmas un munīciju raķetēm, ko izmantoja raķešu palaišanas sistēmās BM-27 Uragan, Vikhr vadāmās gaisa raķetes un Tornado-S raķešu artilērijas sistēmas, kuras Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

16.12.2022.

151.

JSC “Ulan-Ude Aviation Plant”

(Krieviski: АО “УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД”)

Adrese: Khorinskaya Str. 1, 670009 Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (301) 248-0392

Tīmekļa vietne: https://rabotauuaz.ru/o-predpriyatii#O_predpriyatii

E-pasts: uuaz@uuaz.ru

Ulan-Ude Aviation Plant ar Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem ir noslēgusi piegādes līgumu.

Tā ražoja Mi-8AMTSh militāros transporta helikopterus, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

152.

JSC “Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory”

(Krieviski: АОНижегородский завод 70-летия Победы”)

Adrese: Sormovskoye road, 21, Nizhny Novgorod, 603052, Krievijas Federācija

Tālrunis: 7 (831) 249-82-38

E-pasts: 70Pobeda@nzslp.ru

Tīmekļa vietne: https://nzslp.ru/

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Nizhny Novgorod, Krievija

Reģistrācijas datums: 26.8.2014.

Reģistrācijas numurs: ИНН / nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 5259113339

ОГРН / galvenais valsts reģistrācijas numurs: 1145259004296

Galvenā darbības vieta: Krievija

Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory ir Krievijas aizsardzības nozares rūpnīca. Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary uzdevums ir ražot modernus ieročus un militāro ekipējumu, kas nodrošina Krievijas Valsts aizsardzības rīkojuma un Valsts Bruņojuma programmas īstenošanu. Šāda ražošana ir nepieciešama, lai uzturētu Krievijas Federācijas valdības vispārējo spēju turpināt agresijas karu pret Ukrainu. Rūpnīca cita starpā ražo S-400, ko Krievija izmantoja agresijas karā pret Ukrainu.

Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory arī atvieglina un veicina darbības, ko veic Krievijas paramilitārā organizācija Yunarmia, kura atbalsta Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un izplata Krievijas propagandu saistībā ar karu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

16.12.2022.

153.

JSC Votkinsk Machine Building Plant

(Krieviski: АОВоткинский завод”)

Adrese: Kirov Street, 2427430 City of Votkinsk, Republic of Udmurt, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (34145) 6-53-53

E-pasts: zavod@vzavod.ru

Tīmekļa vietne: https://vzavod.ru/

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Votkinsk, Republic of Udmurt, Krievija

Reģistrācijas datums: 1.10.2010.

Reģistrācijas numurs: ИНН / nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 1828020110

Votkinsk Plant ir Krievijas aizsardzības nozares rūpnīca, kas ražo Krievijai stratēģiski svarīgus ieročus. Tā ir vienīgā šāda veida ražotne Krievijā. Tā cita starpā ražo raķetes un munīciju raķešu kompleksiem Iskander un Tochka-U, ko Krievija izmantoja agresijas kara laikā pret Ukrainu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

16.12.2022.

 

 

ОГРН / galvenais valsts reģistrācijas numurs: 1101828001000

Galvenā darbības vieta: Krievija

 

16.12.2022.

154.

PJSC “Motovilikhinskiye Zavody”

(Krieviski: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии 'Мотовилихинские заводы'

ПАО 'Мотовилихинские заводы')

Adrese: Krievija, 614014, Perm, st. 1905, building 35

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 11.12.1992.

Reģistrācijas numurs: 1025901364708

Galvenā darbības vieta: Krievija

PJSC Motovilikhinskiye Zavody ir publisks Krievijas ieroču un munīcijas ražotājs. To pārvalda valsts korporācijas Rostec uzņēmums “RT-Capital”. PJSC Motovilikhinskiye Zavody galvenā darbība ir militārā aprīkojuma, piemēram, artilērijas priekšmetu, mīnmetēju un daudzstobru raķešu palaišanas sistēmu, ražošana. PJSC Motovilikhinskiye Zavody izstrādā un ražo Grad, Smerch, Tornado-G un Tornado-S daudzstobru raķešu palaišanas sistēmu kaujas un transportēšanas un ielādes transportlīdzekļus. Tas ir vienīgais Krievijas ražotājs, kas ražo “Grad” un “Smerch” tipa daudzstobru raķešu palaišanas sistēmu sastāva un to modificēto versiju “Tornado-G” un “Tornado-S” kaujas un transportēšanas un ielādes transportlīdzekļus.

PJSC Motovilikhinskiye Zavody ir iesaistīts daudzstobru raķešu palaišanas sistēmu (MLRS) “Tornado-G” un “Tornado-S” ražošanā, kuras tiek piegādātas Krievijas bruņotajiem spēkiem un izmantotas agresijas karā pret Ukrainu.

16.12.2022.

 

 

 

Tādējādi PJSC Motovilikhinskiye Zavody ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. PJSC Motovilikhinskiye Zavody arī gūst labumu no agresijas kara pret Ukrainu, jo tas veicina daudzstobru raķešu palaišanas sistēmu (MLRS) piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un tādējādi gūst tiešu labumu no pieaugošās vajadzības pēc ieročiem. Sakarā ar pieaugošo vajadzību pēc ieročiem PJSC Motovilikhinskiye Zavody gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(Krieviski: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК))

Adrese: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Moscow, Krievija

Vienības veids: federāls valsts unitārais uzņēmums

Reģistrācijas vieta: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moscow, Krievija

Reģistrācijas datums: 14.10.2002.

Reģistrācijas numurs: 1027700310076

Galvenā darbības vieta: Moscow, Krievija

VGTRK ir mediju pārvaldītājsabiedrība, kas kontrolē tādus televīzijas kanālus kā Rossiya 1, Rossiya 24, RTR Planeta, radiostaciju Vesti FM u. c. Tā ir Krievijas Federācijas īpašumā un kontrolē, un prezidents Vladimirs Putins to atzina par stratēģisku uzņēmumu. 2022. gadā saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu Krievijas valdība valsts kontrolētiem medijiem palielināja finansējumu; Paredzams, ka VGTRK saņems 25,2 miljardus rubļu. VGTRK tādējādi gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju.

VGTRK piederošie kanāli nodrošina platformu Olga Skabeyeva, Dmitry Kiselyov, Vladimir Soloviev un citiem, kuri izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tādējādi VGTRK atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un ir saistīta ar fiziskām personām, kas šādu politiku un darbības atbalsta. Turklāt VGTRK ir atbildīga par atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

16.12.2022.

156.

National Media Group

(Krieviski: “Национаальная Медиа Группа» (НМГ))

Adrese: Prechistenskaya embankment, 13, building 1, 119034, Moscow, Krievija

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 1.2.2008.

Reģistrācijas numurs: 1087746152207

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs – 7704676655

National Media Group ir mediju pārvaldītājsabiedrība, kas Krievijā kontrolē 28 mediju uzņēmumus, tostarp Channel One, Channel 5, REN TV un STS, 78.ru, valsts laikrakstu Izvestia, Delovoy Peterburg un citus mediju elementus. Tā pieder Bank Rossiya, kuras galvenais akcionārs ir Yuriy Kovalchuk. NMG valdes priekšsēdētāja ir Alina Kabaeva. NMG tādējādi ir saistīta ar personām un vienībām, kuras ir iekļautas ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

NMG kontrolētie mediju elementi izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tādējādi NMG atbalsta darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

157.

Strategic Culture Foundation

(Krieviski: Фонд стратегической культуры)

Adrese: Bolshaya Polyanka str., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Krievija

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas vieta: Bolshaya Polyanka str., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Krievija

Reģistrācijas datums: 21.2.2005.

Reģistrācijas numurs: 1057746290469

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7706569306

Galvenā darbības vieta: Moscow, Krievija

Strategic Culture Foundation ir organizācija, kuru finansē Krievijas Federācija. Saskaņā ar oficiālajiem ziņojumiem tā ir cieši saistīta ar Krievijas īpašajiem dienestiem, tostarp SVR.

Strategic Culture Foundation kontrolētās tīmekļa vietnes strategic-culture.org un fondsk.ru pastiprina Kremli atbalstošus vēstījumus un to nolūks ir vērst Kremli atbalstošu dezinformāciju uz ārvalstu auditorijām. Tādējādi Strategic Culture Foundation atbalsta darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt Strategic Culture Foundation ir atbildīga par atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

16.12.2022.

158.

ANO TV-Novosti

(Krieviski: АНО 'ТВ-новости')

Adrese: Autonomous non-profit organization (ANO) “TV-Novosti”, BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moscow, 111020, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Tīmekļa vietne: https://partners.rt.com/contacts/

E-pasts: info@rttv.ru

TV-Novosti ir ar Krievijas valdību saistīta mediju organizācija. To finansē no Krievijas Federācijas federālā budžeta. Izmantojot tai pakļautos mediju elementus, tostarp RT, tā izplatīja Kremli atbalstošu propagandu un dezinformāciju un atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi tā materiāli vai finansiāli atbalstīja darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā guva labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

16.12.2022.

159.

Armed Forces of the Russian Federation

(Krieviski: Вооружённые Силы Российской Федерации)

Adrese: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Krievija

Tālrunis: 8 (495) 498-01-84

Tīmekļa vietne: https://mil.ru/

E-pasts: ps-smi@mil.ru

Armed Forces of the Russian Federation ir Krievijas Federācijas militārie spēki. 2022. gada 24. februārī tie sāka agresijas karu pret Ukrainu.

Armed Forces of the Russian Federation karavīri izdarīja kara noziegumus un cilvēktiesību pārkāpumus pret Ukrainas iedzīvotajiem, tostarp, neselektīvi izmantojot sprāgstvielu ieročus apdzīvotās vietās un veicot uzbrukumus civiliedzīvotājiem, kuri mēģināja bēgt. Krievijas Federācijas bruņoto spēku okupētajās teritorijās notika tūlītēja nāvessodu izpilde, nelikumīga ieslodzīšana, spīdzināšana, slikta izturēšanās, izvarošana un cita seksuāla vardarbība.

Tādējādi Armed Forces of the Russian Federation ir atbildīgi par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

160.

National Guard of the Russian Federation

(Krieviski: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)

jeb Rosgvardiya (Krieviski: Росгвардия)

Adrese: 9 Krasnokazarmennaya Street, 111250 Moscow, Krievija

Tālrunis: +7 495 361 85 79

Tīmekļa vietne: https://rosguard.gov.ru

E-pasts: dvsmi@rosgvard.ru

National Guard of the Russian Federation ir iekšēji Krievijas Federācijas militārie spēki. Tā piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

161.

Russian Aerospace Forces

(krieviski: Воздушно-космические силы)

Adrese: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Krievija

Tālrunis: 8 (495) 498- 02-09

Tīmekļa vietne: https://structure.mil.ru/structure/forces/air.htm

E-pasts: ps-smi@mil.ru

Russian Aerospace Forces ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku gaisa un kosmosa atzars. Tie piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tie ir atbildīgi par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

162.

Russian Airborne Forces

(Krieviski: 'Воздушно-десантные войска')

Adrese: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Krievija

Tālrunis: 8 (495) 962 98 88

Tīmekļa vietne: https://structure.mil.ru/structure/forces/rd/airborne.htm

E-pasts: ps-vdv@mil.ru

Russian Airborne Forces ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku gaisa desanta spēku atzars. Tie piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tie ir atbildīgi par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

163.

Russian Ground Forces

(Krieviski: ‘Сухопутные войска’)

Adrese: Frunzenskaya Naberezhnaya, 22/2, 119160 Moscow, Krievija

Tālrunis: 8 (495) 693 32 56

Tīmekļa vietne: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/type/ground.htm

E-pasts: ps-sv@mil.ru

Russian Ground Forces ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku sauszemes spēki. Tie piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tie ir atbildīgi par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

164.

Russian Navy

(Krieviski: Военно-морской флот)

Adrese: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Krievija

Tālrunis: +7 (968) 766-17-67

Tīmekļa vietne: https://structure.mil.ru/structure/forces/navy.htm

E-pasts: ps-vmf@mil.ru

Russian Navy ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku jūras spēki. Russian Navy vienības piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

165.

Special Operations Forces

(Krieviski: Силы специальных операций)

Adrese: Command of the Special Operations Forces, military unit, 99450, Moscow region, Solnechnogorsk district, Senezh town, Krievija

E-pasts: ps-smi@mil.ru

Special Operations Forces ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku speciālie spēki. Special Operations Forces piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tie ir atbildīgi par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

166.

Main Computing Center of the General Staff (GVC)

(Krieviski: Главный вычислительный центр Генерального штаба ('ГВЦ'))

Adrese: Znamenka Street 19, Moscow, Russia

Vienības veids: Krievijas militārais institūts

Main Computing Centre of the General Staff (GVC) ir svarīga atbildīgā vienība par Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. GVC ir atbildīgs par tehniskiem priekšdarbiem, tostarp attiecīgo datu aprēķināšanu raķešu uzbrukumiem Ukrainai. Tādējādi GVC ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

167.

Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation

(Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации)

jeb: GRU

(ГРУ)

Adrese: Grizodubovoy, 3, Moscow 125252, Krievija

Tīmekļa vietne: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization

Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation ir Krievijas militārās izlūkošanas aģentūra. Tā piedalījās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tā ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

168.

JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors”

(“ZZGT”)

(Krieviski: ЗАО “Заволжский завод гусеничных тягачей”

(ЗЗГТ))

Adrese: 606522, Nizhny Novgorod region, Gorodetsky district, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1

Vienības veids: akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 26.9.2011.

Reģistrācijas vieta: Nizhny Novgorod, Krievija

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Krievija

JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” ir Krievijas mašīnbūves uzņēmums, kas ražo un piegādā visurgājējus transportlīdzekļus GAZ-3344-20.

JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā transportlīdzekļus GAZ-3344-20, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tāpēc JSC “Zavolzhsky plant of caterpillar tractors” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

169.

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “ZAVOD TULA”

(Krieviski: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД ТУЛА”)

Tula region, Tula, F. Smirnova str., 28 korp.

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 16.8.2002.

Reģistrācijas vieta: Tula, Krievija

Reģistrācijas numurs: 1027100592210

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Krievija

PJSC “ZAVOD TULA” ir starojuma, ķīmisko un nespecifisku bioloģisko vielu rekognoscēšanas mobilo līdzekļu galvenais izstrādātājs un sērijveida piegādātājs Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas pretradiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības nodaļai. PJSC “ZAVOD TULA” Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādā tā ražotus specializētus starojuma rekognoscēšanas transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti agresijas karā pret Ukrainu.

Tāpēc PJSC “ZAVOD TULA” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

16.12.2022.

170.

Russian Imperial Legion (“Krievijas imperiālais leģions”)

jeb: Russkiy Imperskiy Legion

Saint Petersburg Imperial Legion

“Imperial Legion”

“RIL”

(Krieviski: Русский имперский легион)

Reģistrācijas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija (PO Box 128, Saint Petersburg 197022)

Reģistrācijas datums: 2002. gads

“Krievijas imperiālais leģions” ir “Krievijas imperiālās kustības” paramilitārais spārns, kas ir Stanislav Vorobyov 2002. gadā dibinātās baltās rases pārākuma sludinošs grupējums. Šis paramilitārais grupējums Krievijas Federācijas vārdā aktīvi cīnās agresijas karā pret Ukrainu. Sociālajos medijos “Krievijas imperiālais leģions” raksturo savu iesaistīšanos Krievijas karā pret Ukrainu kā “atbalstu izlūkošanas un uzbrukuma misijās”.

Tāpēc “Krievijas imperiālais leģions” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

171.

Russian Imperial Movement

jeb: RIM;

Russkoye Imperskoye Dvizheniye

(Krieviski: Pусское имперское движение)

Reģistrācijas datums: 2002. gads

“Krievijas imperiālā kustība” ir baltās rases pārākuma sludinošs grupējums, ko 2002. gadā nodibināja Stanislav Vorobyev. Grupa veicina etnisko krievu nacionālismu un cenšas veicināt baltās rases pārākuma ekstrēmismu rietumos. Tā nodrošina paramilitāru apmācību Krievijas valstspiederīgajiem un līdzīgi domājošo organizāciju locekļiem no citām valstīm. Tās bruņotais spārns – Imperial Legion (“Imperiālais leģions”) – Krievijas bruņoto speku vārdā aktīvi cīnās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Savā oficiālajā tīmekļa vietnē kustība kā vienu no saviem galvenajiem mērķiem norāda “cīņu Ukrainā pret uniātiem un pagāniem, kas ir Ukrainas bruņoto spēku mugurkauls”.

Tāpēc “Krievijas imperiālā kustība” ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

172.

Task Force “Rusich”

jeb: Military-Patriotic Club “Rusich”;

“Rusich” Sabotage And Assault Reconnaissance Group;

“Rusich” Task Force;

Sabotage And Assault Reconnaissance Group “Rusich”;

“DSHRG Rusich”

(Krieviski: ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА “РУСИЧ”)

(Krieviski: “ДШРГ Русич”)

Reģistrācijas datums: 2014. gads

Task ForceRusich” ir Krievijas paramilitārs grupējums, kas uztur saiknes ar Krievijas privāto militāro uzņēmumu Wagner Group un, iespējams, darbojas kā Wagner apakšvienība. Task ForceRusich” kopā ar Krievijas militārajiem spēkiem piedalās kaujās agresijas karā pret Ukrainu. “Rusich” ir daudzu gadu cīņas pieredze līdzās Krievijas atbalstītajiem pastarpinātajiem spēkiem Donbasa reģionā Ukrainā, un 2015. gadā “Rusich” algotņi tika apsūdzēti par zvērībām pret mirušajiem un sagūstītajiem Ukrainas karavīriem, kuru izdarīšanas laikā viņi tika filmēti.

Tāpēc Task ForceRusich” ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

173.

Union of Donbas Volunteers (“Donbasa brīvprātīgo savienība”)

(Krieviski: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Reģistrācijas vieta: st. Fadeeva, 7 building 1, office 2, Moscow, 125047, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 27.8.2015.

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 9710001943

Valsts reģistrācijas numurs: 1157700015065

“Donbasa brīvprātīgo savienība” ir paramilitāra organizācija, kas Krievijas Federācijas vārdā aktīvi cīnās agresijas karā pret Ukrainu. Paramilitārās organizācijas kaujas vienībām, kas noslēgušas līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju, un tās locekļiem tika uzdots sniegt tiešu atbalstu Krievijas militārajām darbībām. Turklāt “Donbasa brīvprātīgo savienība” ir veikusi izlūkošanas operācijas, piemēram, izlūkdatu vākšanu un izlūkošanu Krievijas bruņoto spēku vajadzībām, tostarp identificējusi Krievijas militāro triecienu vietas pret mērķiem Ukrainā.

Tāpēc “Donbasa brīvprātīgo savienība” ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

174.

SBK ART LLC

(Krieviski: ООО “SBK ART”)

Adrese: Leningradsky Prospekt D. 37A K. 4, Floor/Room 10/33 A73, Municipal District Of Khoroshevsky, Moscow 125167, Krievijas Federācija

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas vieta: Pedestrian passage, home ownership 3. building 2, Moscow 125373, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 10.12.2021.

Reģistrācijas numurs:

1217700605209

SBK ART LLC ir uzņēmums Krievijas Federācijā, kas ir saistīts ar Sberbank. SBK ART LLC bija izveidots kā Sberbank meitasuzņēmums, pirms tā tika iekļauta sarakstā, nolūkā uzturēt Sberbank intereses Fortenova group. Sberbank saglabā faktisko kontroli pār SBK ART LLC, neraugoties uz to, ka tās akcijas, domājams, ir nodotas kādam uzņēmējam Apvienotajos Arābu Emirātos.

Tādējādi SBK ART LLC ir saistīts ar Sberbank, kura sarakstā ir iekļauta kā vienība, kas finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, un kā vienība, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarē, kas Krievijas Federācijas valdībai nodrošina būtisku ieņēmumu avotu.

16.12.2022.”