15.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1529

(2022. gada 14. septembris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Pamatojoties uz pārskatīšanu Padomē, Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā būtu jāgroza informācija par 548 personām un divām vienībām. Turklāt no minētā pielikuma būtu jāsvītro ieraksti par divām personām un vienu mirušu personu, kā arī astoņi dubultieraksti.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā:

1)

svītro ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

2)

svītro šādus dubultierakstus:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

3)

ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.8.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR, Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta“referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās “Krimas Republikas”“premjerministra pirmā vietnieka” funkcijām. Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development bijušais ģenerāldirektors.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 13.6.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija, vai Sevastopol, Ukraina

Chaliy2014. gada 23. februārī ar “tautas aklamāciju” kļuva par “Sevastopoles tautas mēru” un pieņēma šo “balsojumu”. Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par atsevišķu vienību Krievijas Federācijas sastāvā. Viņš bija viens no 2014. gada 18. marta“līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem. Viņš bija Sevastopoles “gubernatora” pienākumu izpildītājs no 2014. gada 1. līdz 14. aprīlim un ir bijušais “ievēlētais” Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” priekšsēdētājs. Bijušais Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” loceklis (līdz 2019. gada septembrim).

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

Labdarības fonda pilsētas vēsturiskajai un kultūras attīstībai “35. piekrastes baterija” prezidents.

Smart Electric Networks LLC (OOO “Разумные электрические сети”) ģenerālmenedžeris.

17.3.2014.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš turpināja būt padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrī, pieņemot dekrētu Nr. 372-SF, Ozerov tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

Viņa pilnvaru termiņš Federācijas padomē beidzās 2019. gada septembrī. Kopš 2019. gada oktobra fonda Rospolitika konsultants.

Pašlaik viņš ir Krievijas Valsts ekonomikas un valsts pārvaldes prezidenta akadēmijas Konsultatīvā centra “Taktisko risinājumu aģentūra” vadītāja vietnieks.

17.3.2014.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas gaisa desanta spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs ir atbildīgs par Krievijas gaisa desanta spēku izvietošanu Krimā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs. Valsts domes Pilsoniskās sabiedrības attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais Valsts domes deputāts un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Bijušais partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis. Domes priekšsēdētāja Volodin padomnieks. Pašlaik Krievijas Zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta vadošais pētnieks.

Krievijas juristu asociācijas līdzpriekšsēdētājs.

12.5.2014.

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (jeb Bes (velns))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

jeb Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.12.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Viens no Horļivkas (Horlivka) pašpasludināto paramilitāro grupējumu bijušajiem vadītājiem. Viņš pārņēma savā kontrolē Ukrainas drošības dienesta ēku reģionālajā valdībā Donetskā un pēc tam ieņēma Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi Horļivkas pilsētā. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kura vadībā viņš bija iesaistīts Horļivkas pilsētas padomes tautas deputāta Volodymyr Rybak slepkavībā.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. Viņš kopā ar Krievijas karaspēku 2022. gada aprīlī atgriezās Berdyansk un ir iesaistīts “sabiedriskās kārtības nodrošināšanā” reģionā.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainas PSR, vai Yevpatoria, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Bijusī Valsts domes deputāte, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Bijusī Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ārvalstu iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās izmeklēšanas komisijas locekle, Drošības un pretkorupcijas komitejas locekle Krievijas Federācijas Valsts domē. Bijusī vēstniece Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

Pašlaik viņa ir Federālās aģentūras Neatkarīgo Valstu Sadraudzības lietu, ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un Starptautiskās humanitārās sadarbības jautājumos (Rossotrudnichestvo) vadītāja vietniece.

Tā sauktās “Krimas Republikas”“iestādes” 2015. gadā ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

12.5.2014.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas premjerministrs” un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām (piemēram, 2014. gada 8. jūlijā paziņoja: “Mūsu militārie spēki veic īpašu operāciju pret Ukrainas “fašistiem”“), parakstījis saprašanās memorandu par “Jaunkrievijas Savienību” (“Novorossiya union”). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku; vada “Donbasa brīvprātīgo savienību” (“Union of Donbas volunteers”).

“Donbasa brīvprātīgo savienības” valdes priekšsēdētājs. Aktīvi iesaistīts to “brīvprātīgo” rekrutēšanā un apmācībā, kas nosūtīti karot Donbasā.

Kopš 2021. gada septembra Valsts domes deputāts. 2021. gada oktobrī viņš paziņoja, ka separātiskie spēki Ukrainas austrumu daļā ir “Krievijas spēki”.

Valsts domes komiteja Neatkarīgo Valstu Sadraudzības lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem jautājumos priekšsēdētāja vietnieks.

Viņš balsoja par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 18.12.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas drošības ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas valdības” separātistu darbībām drošības jomā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas Iekšlietu ministrijas” bataljona “Vostok” komandieris, kas piedalās kaujās Mariupolē. Tāpēc viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes priekšsēdētājs un Krievijas Federācijas pilnvarotais pārstāvis Kontaktgrupā situācijas Ukrainā noregulējumam.

Valstij piederošā uzņēmuma Tactical Missiles Corporation JSC direktoru padomes priekšsēdētājs.

Viņš ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.7.1981.

Dzimšanas vieta: Kuibyshev (Samara), Krievijas Federācija

Bijušais Valsts domes deputāts.

Kā Domes loceklis viņš paziņoja par neatzītās, tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“de facto vēstniecības” atklāšanu Maskavā, un viņa darbības veicina to, ka tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Bijušais Krievijas Valsts domes Fiziskās audzināšanas, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs.

Kopš 2021. gada 19. septembraKhabarovsk Krai gubernators.

Kopš 2021. gada 6. februāra Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas reģionālās nodaļas koordinators.

Kopš 2021. gada 15. novembra Krievijas Federācijas Valsts padomes loceklis, kas iecelts ar prezidenta Putina dekrētu.

25.7.2014.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.2.1983. (vai 10.3.1983.)

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk, Ukraina

Viens no pašpasludinātajiem tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā izvietojot Krievijas miera uzturēšanas spēkus. Viņš bija saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev ir atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Viņš ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doneckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un pasludināja sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām bija liela nozīme separātistu darbībās, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš ir paziņojis, ka 2022. gada martā viņš Krievijas bruņoto spēku sastāvā cīnījās Kijevas tuvumā.

25.7.2014.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.11.1967.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Piekrītot iecelšanai par tā saukto “Krimas Republikas iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta 2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbojoties kā tā sauktais “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

Atlaists no tā sauktā ““Krimas Republikas” iekšlietu ministra” amata 2018. gada jūnijā. Tā sauktās “Krimas Republikas” Ministru padomes “priekšsēdētāja” palīgs.

Viņš joprojām ir tā sauktā “Krimas Republikas vadītāja” asistents.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā. Kovalchuk kungs ar Bank Rossiya starpniecību pārņēma kontroli pār Krimas vīna darītavām, vīna dārziem un spirta rūpnīcām.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy, Ukraina

Valsts domes deputāts, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijušais Krimas tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 2014. gada 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš 2016. gada 18. septembrī tika ievēlēts par Domes deputātu – ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas pussalas, un 2021. gada 19. septembrī ievēlēts par Valsts domes deputātu – ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas. Valsts domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas loceklis.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin, Moscow region, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts domes priekšsēdētāja vietnieks. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Bijušais Dagestānas Republikas vadītājs. Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks.

Valsts domes deputāts un partijas “Vienotā Krievija” frakcijas Valsts domē vadītājs. Pildot minētos pienākumus, viņš piedalījās valdības lēmumu par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku” ratificēšanā. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”). Valsts domes deputāts. Domes komitejas NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem jautājumos priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Viņš 2022. gada februārī sponsorēja politiskās partijas “Vienotā Krievija” iesniegto rezolūcijas projektu, lai aicinātu Krievijas prezidentu atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku. Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Bijušais Krievijas Federācijas Federālo jautājumu padomes loceklis. Ārlietu komitejas loceklis. Viņš ir prominents politiskās partijas “Vienotā Krievija” biedrs, 2021. gada septembrī tika atkārtoti ievēlēts Valsts domē un ir uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pēc politisko partiju – “Taisnīga Krievija”, “Par taisnību” un “Krievijas patrioti” – apvienošanās Babakov kļuva par apvienotās vienības centrālās padomes prezidija sekretāru.

Valsts domes deputāts, Enerģētikas komisijas, MVU atbalsta komisijas, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS), Eirāzijas integrācijas un tautiešu lietu komitejas loceklis.

Pildot Valsts domes deputāta pienākumus, viņš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

12.9.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(jeb Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

“Luhanskas Ekonomiskās savienības” deputāts “Luhanskas Tautas Republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā dēvētā “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas. Bijušais tā sauktās “Arodbiedrību federācijas”“vadītājs”. “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Pašreizējais Starpreģionālās sabiedriskās organizācijas “Luhanskas kopienu savienība” (“Union of Lugansk Communities”) priekšsēdētājs, Integrācijas komitejas “Krievija-Donbass” pārstāvis.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

“Tautiešu savienības” valdes priekšsēdētājs.

Aktīvi atbalsta darbības vai politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Pēclaulību uzvārds: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 11.3.1976.

Dzimšanas vieta: Dzhambul/Jambul/ Taraz (Kazahstāna)

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“izglītības, zinātnes, kultūras un reliģijas ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Strādā fondam “Mir Detiam” Maskavā.

29.11.2014.

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(jeb Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 12.3.1964.

Dzimšanas vieta: Romny, Sumy oblast, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

vai, iespējams, Gornyatskiy village, Perevalsk district, Luhansk oblast, Ukraina.

Bijušais tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas padomes”“vadītāja vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Patlaban viņš ir tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ārlietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.4.1985.

Dzimšanas vieta: Kherson, Ukraina

Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “komunikāciju ministrs” (līdz 2019. gada oktobrim).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Partijas “Taisnīga Krievija – Patrioti – Par taisnību” centrālās padomes loceklis.

16.2.2015.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.8.1981.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Bijušais Valsts domes deputāts, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijušais Domes Finanšu tirgu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada martā Kozenko iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kas noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš ir publiski paudis atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 12. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetacrimea.ru. Par iesaistīšanos aneksijas procesā vietējās “iestādes” viņam piešķīra medaļu “Par “Krimas Republikas” aizstāvību”.

Pašlaik viņš ir Integrācijas komitejas “Krievija-Donbass” koordinators.

9.11.2016.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 24.6.1965.

Dzimšanas vieta: Belogorsk, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Bijusī Valsts domes deputāte, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī Domes Kultūras jautājumu komitejas locekle.

Kopš 2012. gada viņa ir bijusi Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes locekle un kopš 2014. gada marta atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles integrāciju Krievijas Federācijā. 2014. gada septembrī Savchenko tika ievēlēta tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomē. Viņa ir daudzkārt paudusi atbalstu nelikumīgajai Krimas un Sevastopoles aneksijai, tostarp intervijās, kas 2016. gada 2. aprīlī un 2016. gada 20. augustā publicētas tīmekļa vietnē c-pravda.ru. 2014. gadā viņu apbalvoja ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi, un 2015. gadā “Krimas Republikas”“iestādes” viņu apbalvoja ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

Pašlaik viņa ir Krimas Republikas Valsts padomes priekšsēdētāja padomniece.

9.11.2016.

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.6.1968.

Dzimšanas vieta: Novorossiysk, Krievijas Federācija

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (līdz 2019. gada maijam). Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Kopš 2022. gada marta Novorossiysk administrācijas Iekšējās politikas departamenta vadītājs.

14.5.2018.

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.11.1967.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Pases numurs: 722706177 (2015. gadā)

Stroigazmontazh (SGM) ģenerāldirektora vietnieks infrastruktūras projektu jautājumos, kurš kopš 2015. gada pārraudzīja tilta būvniecību pāri Kerčas šaurumam (tostarp tilta dzelzceļa daļu), kas savieno Krieviju un nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tāpēc viņš atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

1.10.2020.

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(jeb Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.8. 1973.

Dzimšanas vieta: Alma Ata (bijusī Kazahijas PSR), tagad Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Krievijas Federācijas Valsts domes deputāts kopš 2021. gada 19. septembra. Ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas tā sauktajā “Simferopol vēlēšanu apgabalā”.

Valdošās partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie tā sauktās “Krimas Republikas” vēl dziļākas integrācijas Krievijas Federācijā. Turklāt viņš balsoja par rezolūciju Nr. 58243–8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu “Krievijas Federācijas prezidentam V.V.Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku”. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

21.2.2022.

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 31.1.1966.

Dzimšanas vieta: Petrovka, Crimea Oblast Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Krievijas Federācijas Valsts domes deputāts kopš 2021. gada 19. septembra. Ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas tā sauktajā “Yevpatoria vēlēšanu apgabalā”.

Valdošās partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš ir strādājis pie tā sauktās “Krimas Republikas” vēl dziļākas integrācijas Krievijas Federācijā. Turklāt viņš balsoja par rezolūciju Nr. 58243–8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu “Krievijas Federācijas prezidentam V.V.Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku”. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

21.2.2022.

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 8.1.1974.

Dzimšanas vieta: Khmelnytskyi Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Krievijas Federācijas Valsts domes deputāte kopš 2021. gada 19. septembra. Ievēlēta no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas tā sauktajā “Sevastopol vēlēšanu apgabalā”.

Valdošās partijas “Vienotā Krievija” biedre.

Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņa ir strādājusi pie nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas vēl dziļākas integrācijas Krievijas Federācijā. Turklāt viņa balsoja par rezolūciju Nr. 58243–8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu “Krievijas Federācijas prezidentam V.V.Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku”. Tādējādi viņa ir aktīvi atbalstījusi darbības un īstenojusi politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

21.2.2022.

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Dzimšanas datums: 21.2.1955.

Dzimšanas vieta: Chadan, Republic of Tuva, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Amats: Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs

Dzimums: vīrietis

Sergei Shoigu ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs. Viņš ir publiski izteicis komentārus par to, ka Krima ir un paliek Krievijas sastāvā. Viņa vadībā un pēc viņa pavēlēm Krievijas karaspēks ir rīkojis militāras mācības nelikumīgi anektētajā Krimā un ir izvietots pie robežas. Viņš nes galīgo atbildību par jebkādām militārām darbībām pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.2.2022.

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Dzimšanas datums: 17.2.1972.

Dzimšanas vieta: Tallinn, Igaunija

Valstspiederība: Krievijas

Amats: Prezidenta administrācijas vadītājs

Dzimums: vīrietis

Anton Vaino ir Prezidenta administrācijas vadītājs. Viņam ir aktīva loma Kremļa lēmumu pieņemšanas procesā, piedaloties Krievijas “Drošības padomē” un ietekmējot prezidenta lēmumu izstrādi Krievijas aizsardzības un valsts drošības jomā. Anton Vaino apmeklē arī sanāksmes par Krimas un Sevastopoles sociālekonomisko attīstību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.2.2022.

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Kazan, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas premjerministra vietnieks būvniecības un reģionālas attīstības jautājumos

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Marat Khusnullin ir Krievijas premjerministra vietnieks būvniecības un reģionālas attīstības jautājumos. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas valdības politiku attiecībā uz okupēto Krimu, tostarp par ūdens piegādi Krimai un Sevastopolei.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.2.2022.

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Dzimšanas datums: 17.6.1952.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Saistītās vienības: Krievijas Aizsardzības ministrija; Krievijas Jūras kara flote

Dzimums: vīrietis

Vladimir Kasatonov ir Krievijas Jūras kara flotes virspavēlnieka vietnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par jūras operācijām Ukrainā vai kuru mērķis ir Ukraina.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.2.2022.

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Dzimšanas datums: 11.10.1966.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievijas Federācija

Amats: armijas ģenerālis, Gaisa un kosmosa spēku komandieris

Dienesta pakāpe: armijas ģenerālis

Saistītās vienības: Krievijas Gaisa un kosmosa spēki – Aizsardzības ministrija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Armijas ģenerālis Sergei Surovikin kopš 2017. gada 31. oktobra ir Krievijas gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par gaisa operācijām Ukrainā vai kuru mērķis ir Ukraina.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

23.2.2022.

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Dzimšanas datums: 19.11.1974.

Amats: VTB Bank valdes prezidenta un priekšsēdētāja vietnieks

Valstspiederība: Krievijas

Saistītās personas: Alexander Vasilyevich Bortnikov (tēvs); Tatiana Borisovna Bortnikova (māte)

Saistītās vienības: VTB Bank

Dzimums: vīrietis

Denis Bortnikov ir Alexander Bortnikov – Federālā drošības dienesta (FSB) direktora un Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgā locekļa, kurš ir iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, – dēls un tādējādi ir saistīts ar viņu.

Viņš ir VTB Bank valdes prezidenta un priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā viņš strādā, lai legalizētu sava tēva ēnu/nelikumīgos ienākumus. Tādējādi viņš arī sniedz finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

23.2.2022.

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Dzimšanas datums: 4.1.1967.

Dzimšanas vieta: Bilibino, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Igor Ivanovich Shuvalov ir State Development Corporation VEB.RF priekšsēdētājs un Eirāzijas Ekonomikas komisijas loceklis. Iepriekš viņš bija Krievijas premjerministra pirmais vietnieks. Šajā amatā viņš izteica piezīmes par to, ka Krievija mainīs budžeta noteikumus, lai pēc Krievijas nelikumīgi veiktās Krimas aneksijas atspoguļotu papildu divus miljonus iedzīvotāju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Dzimšanas datums: 6.4.1980.

Dzimšanas vieta: Krasnodar, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Televīzijas ziņu tīkla angļu valodā RT (Russia Today) galvenā redaktore

Saistītās personas: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Margarita Simonyan ir valdības propagandas centrālā figūra. Viņa ir arī televīzijas ziņu tīkla angļu valodā RT (Russia Today) galvenā redaktore. Savā amatā viņa veicināja pozitīvu attieksmi pret Krimas aneksiju un separātistu rīcību Donbasā.

Tādējādi viņa atbalstīja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Zakharova ir Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore. Būdama viena no valdības propagandas centrālajām personām, viņa veicināja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

Tādējādi viņa atbalstīja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Dzimšanas datums: 10.8.1954.

Dzimšanas vieta: Beijing, Ķīna

Valstspiederība: Krievijas

Tālruņa numurs un faksa numurs: 8 (495) 697-58-69

Attiecīgā Krievijas Federācijas pieņemšanas biroja adrese: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Attiecīgā pieņemšanas biroja tālruņa un faksa numuri Krievijas Federācijas reģionā: (342) 253-66-01

Dzimums: vīrietis

Aleksey Konstantinovich Pushkov ir senators no Perm Krai, valdošās politiskās partijas “Vienotā Krievija” loceklis un Informācijas politikas komisijas priekšsēdētājs. Viņš nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem, atbalstot Krimas pussalas aneksiju, un to pasniedza kā “fait accompli” jeb notikušu faktu. Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(jeb Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Dzimšanas datums: 20.6.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Krievu žurnālists, producents, raidījumu vadītājs un politiķis; Valsts domes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2016. gada un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks kopš 2020. gada 28. janvāra.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pyotr Tolstoy ir Valsts domes deputāts un Krievijas delegācijas vadītājs Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE). Viņš ir arī televīzijas programmas “Vremya Pokazhet” vadītājs. Viņš kā valdības propagandas centrālā figūra bieži vien ieņem nostāju, ar ko atbalsta Krimas aneksiju.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Dzimšanas datums: 26.6.1944.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Dzimšanas datums: 22.3.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Dzimšanas datums: 10.8.1948.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Dzimšanas datums: 12.9.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Dzimšanas datums: 30.10.1948.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Dzimšanas datums: 12.5.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Dzimšanas datums: 1.1.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Dzimšanas datums: 26.9.1947.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Dzimšanas datums: 12.2.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Dzimšanas datums: 18.1.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Dzimšanas datums: 28.12.1968.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 19.11.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Dzimšanas datums: 1.6.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Dzimšanas datums: 7.1.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Dzimšanas datums: 11.3.1949.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 31.1.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Dzimšanas datums: 8.8.1978.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 2.11.1953.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Dzimšanas datums: 31.12.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Dzimšanas datums: 21.3.1982.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Dzimšanas datums: 2.9.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Dzimšanas datums: 8.12.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.7.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Dzimšanas datums: 27.1.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 17.1.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Dzimšanas datums: 7.5.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Dzimšanas datums: 25.2.1987.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Dzimšanas datums: 24.12.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.11.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Dzimšanas datums: 4.7.1951.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Dzimšanas datums: 5.1.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 28.3.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Dzimšanas datums: 28.2.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Dzimšanas datums: 23.2.1950.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Dzimšanas datums: 6.3.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Dzimšanas datums: 26.12.1955.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Dzimšanas datums: 26.11.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Dzimšanas datums: 8.5.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Dzimšanas datums: 5.10.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Dzimšanas datums: 22.9.1987.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Dzimšanas datums: 9.2.1959.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Dzimšanas datums: 22.9.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Dzimšanas datums: 9.10.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 12.10.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Dzimšanas datums: 13.5.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Dzimšanas datums: 4.9.1983.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Dzimšanas datums: 10.2.1952.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Dzimšanas datums: 20.9.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Dzimšanas datums: 5.9.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Dzimšanas datums: 20.3.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Dzimšanas datums: 19.2.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Dzimšanas datums: 27.6.1995.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Dzimšanas datums: 25.6.1991.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Dzimšanas datums: 19.9.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Dzimšanas datums: 22.5.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Dzimšanas datums: 5.9.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Dzimšanas datums: 4.9.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Dzimšanas datums: 28.4.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Dzimšanas datums: 4.10.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Dzimšanas datums: 1.10.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Dzimšanas datums: 14.2.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Dzimšanas datums: 8.11.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Dzimšanas datums: 26.3.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Dzimšanas datums: 17.4.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Dzimšanas datums: 30.3.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Dzimšanas datums: 30.6.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Dzimšanas datums: 23.3.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Dzimšanas datums: 30.6.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Dzimšanas datums: 24.9.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Dzimšanas datums: 6.9.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Dzimšanas datums: 2.10.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Dzimšanas datums: 23.7.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Dzimšanas datums: 7.4.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Dzimšanas datums: 29.5.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Dzimšanas datums: 4.9.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Dzimšanas datums: 18.3.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Dzimšanas datums: 8.5.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Dzimšanas datums: 3.8.1946.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Dzimšanas datums: 28.11.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Dzimšanas datums: 8.3.1986.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Dzimšanas datums: 9.12.1952.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Dzimšanas datums: 12.11.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Dzimšanas datums: 20.9.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Dzimšanas datums: 5.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Dzimšanas datums: 14.12.1988.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Dzimšanas datums: 26.6.1947.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Dzimšanas datums: 23.8.1943.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Dzimšanas datums: 3.7.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 7.5.1985.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Dzimšanas datums: 12.5.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Dzimšanas datums: 16.3.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Dzimšanas datums: 6.6.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Dzimšanas datums: 17.2.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Dzimšanas datums: 20.12.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Dzimšanas datums: 12.5.1970.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Dzimšanas datums: 21.8.1987.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Dzimšanas datums: 24.5.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Dzimšanas datums: 16.3.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Dzimšanas datums: 30.1.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Dzimšanas datums: 28.7.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Dzimšanas datums: 13.1.1969.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Dzimšanas datums: 6.1.1959.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Dzimšanas datums: 10.12.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 11.8.1977.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Dzimšanas datums: 24.5.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Dzimšanas datums: 2.11.1959.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Dzimšanas datums: 26.4.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Dzimšanas datums: 20.4.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Dzimšanas datums: 31.7.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 11.5.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Dzimšanas datums: 17.2.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Dzimšanas datums: 3.7.1976.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Dzimšanas datums: 3.1.1952.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Dzimšanas datums: 18.10.1969.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Dzimšanas datums: 1.3.1984.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Dzimšanas datums: 20.11.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Dzimšanas datums: 20.12.1979.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Dzimšanas datums: 14.5.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Dzimšanas datums: 25.8.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Dzimšanas datums: 11.1.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.11.1947.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Dzimšanas datums: 20.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Dzimšanas datums: 4.5.1985.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Dzimšanas datums: 12.12.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Dzimšanas datums: 3.1.1989.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Dzimšanas datums: 9.9.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Dzimšanas datums: 20.6.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Dzimšanas datums: 30.1.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Dzimšanas datums: 17.5.1952.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Dzimšanas datums: 21.11.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Dzimšanas datums: 19.6.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Dzimšanas datums: 26.7.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 19.7.1949.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Dzimšanas datums: 17.9.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Dzimšanas datums: 2.8.1954.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Dzimšanas datums: 22.2.1988.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Dzimšanas datums: 21.10.1988.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Dzimšanas datums: 5.11.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Dzimšanas datums: 13.3.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Dzimšanas datums: 20.9.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Dzimšanas datums: 14.9.1979.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 25.10.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 25.5.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Dzimšanas datums: 28.6.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Dzimšanas datums: 29.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Dzimšanas datums: 16.8.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Dzimšanas datums: 19.8.1973.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Dzimšanas datums: 29.11.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Dzimšanas datums: 23.2.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Dzimšanas datums: 14.5.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Dzimšanas datums: 5.9.1990.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Dzimšanas datums: 16.12.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

396.

Grigori Viktorovich ANIKEEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Dzimšanas datums: 28.2.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Dzimšanas datums: 10.12.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Dzimšanas datums: 18.8.1974.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Dzimšanas datums: 13.12.1960.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Dzimšanas datums: 3.3.1985.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)

Dzimšanas datums: 13.8.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Dzimšanas datums: 25.1.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Dzimšanas datums: 30.6.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Dzimšanas datums: 1.8.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 9.7.1987.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Dzimšanas datums: 1.1.1964.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Dzimšanas datums: 12.8.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Dzimšanas datums: 16.6.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Dzimšanas datums: 16.8.1964.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Dzimšanas datums: 7.12.1970.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Dzimšanas datums: 9.7.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Dzimšanas datums: 18.8.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1990.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 9.9.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Dzimšanas datums: 10.6.1968.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Dzimšanas datums: 17.8.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Dzimšanas datums: 8.5.1945.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.1.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Dzimšanas datums: 25.11.1959.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Dzimšanas datums: 24.3.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Dzimšanas datums: 20.3.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Dzimšanas datums: 26.5.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Dzimšanas datums: 18.8.1981.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Dzimšanas datums: 10.11.1988.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Dzimšanas datums: 8.5.1975.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Dzimšanas datums: 7.4.1950.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Dzimšanas datums: 14.9.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Dzimšanas datums: 21.8.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Dzimšanas datums: 13.2.1978.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Dzimšanas datums: 9.1.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Dzimšanas datums: 26.9.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Dzimšanas datums: 25.11.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Dzimšanas datums: 8.6.1981.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Dzimšanas datums: 24.7.1985.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 28.12.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Dzimšanas datums: 8.6.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Dzimšanas datums: 13.2.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Dzimšanas datums: 31.7.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Dzimšanas datums: 29.8.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Dzimšanas datums: 26.12.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Dzimšanas datums: 5.8.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Dzimšanas datums: 12.2.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Dzimšanas datums: 26.9.1961.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Dzimšanas datums: 29.4.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Dzimšanas datums: 10.8.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Dzimšanas datums: 3.9.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Dzimšanas datums: 19.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Dzimšanas datums: 16.2.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Dzimšanas datums: 26.5.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Dzimšanas datums: 21.10.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1984.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Dzimšanas datums: 22.12.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Dzimšanas datums: 16.10.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Dzimšanas datums: 13.8.1954.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 27.9.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Dzimšanas datums: 11.5.1954.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Dzimšanas datums: 10.8.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Dzimšanas datums: 8.3.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Dzimšanas datums: 18.8.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Dzimšanas datums: 10.6.1952.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Dzimšanas datums: 10.3.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Dzimšanas datums: 1.3.1990.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Dzimšanas datums: 1.11.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Dzimšanas datums: 22.4.1970.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Dzimšanas datums: 7.8.1970.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Dzimšanas datums: 10.2.1948.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1940.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Dzimšanas datums: 31.3.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.2.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 5.6.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 10.2.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 24.11.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 23.5.1987.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Dzimšanas datums: 22.7.1972.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1953.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Dzimšanas datums: 15.10.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Dzimšanas datums: 11.12.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Dzimšanas datums: 20.5.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Dzimšanas datums: 9.10.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Dzimšanas datums: 1.10.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Dzimšanas datums: 5.12.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Dzimšanas datums: 3.5.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1949.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Dzimšanas datums: 2.1.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Dzimšanas datums: 30.9.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Dzimšanas datums: 4.1.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатóлий Евгéьевич КАРПОВ)

Dzimšanas datums: 23.5.1951.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Dzimšanas datums: 6.12.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Dzimšanas datums: 4.10.1951.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Dzimšanas datums: 4.5.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Dzimšanas datums: 9.7.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Dzimšanas datums: 31.3.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Dzimšanas datums: 18.11.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Dzimšanas datums: 26.2.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Dzimšanas datums: 22.2.1968.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 5.5.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Dzimšanas datums: 26.2.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1968.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Dzimšanas datums: 22.3.1973.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Dzimšanas datums: 13.3.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Dzimšanas datums: 15.9.1978.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.8.1980.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Dzimšanas datums: 11.3.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 17.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1986.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Dzimšanas datums: 29.5.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Dzimšanas datums: 5.8.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Dzimšanas datums: 15.1.1960.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Dzimšanas datums: 1.5.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.8.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Dzimšanas datums: 27.2.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 12.12.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Dzimšanas datums: 27.2.1959.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Dzimšanas datums: 2.7.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 25.4.1960.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Dzimšanas datums: 22.2.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Dzimšanas datums: 9.1.1979.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Dzimšanas datums: 11.12.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Dzimšanas datums: 2.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Dzimšanas datums: 16.7.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Dzimšanas datums: 6.8.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Dzimšanas datums: 17.2.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Dzimšanas datums: 7.5.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Dzimšanas datums: 30.9.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Dzimšanas datums: 15.11.1946.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Dzimšanas datums: 24.12.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Dzimšanas datums: 30.6.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Dzimšanas datums: 27.8.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Dzimšanas datums: 23.1.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Dzimšanas datums: 10.12.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Dzimšanas datums: 22.12.1953.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Dzimšanas datums: 22.8.1983.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 5.6.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Dzimšanas datums: 14.9.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Dzimšanas datums: 19.3.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Dzimšanas datums: 1.11.1989.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Dzimšanas datums: 26.10.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Dzimšanas datums: 29.8.1969.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Dzimšanas datums: 13.6.1981.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Dzimšanas datums: 5.1.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Dzimšanas datums: 8.3.1986.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Dzimšanas datums: 4.5.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Dzimšanas datums: 17.8.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Dzimšanas datums: 19.4.1965.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ),

Dzimšanas datums: 10.4.1947.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН),

Dzimšanas datums: 27.2.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Dzimšanas datums: 14.6.1947.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Dzimšanas datums: 4.1.1966.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Dzimšanas datums: 27.6.1980.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Dzimšanas datums: 30.11.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Dzimšanas datums: 4.10.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Dzimšanas datums: 11.3.1981.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Dzimšanas datums: 16.5.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Dzimšanas datums: 5.8.1986.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Dzimšanas datums: 8.9.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Dzimšanas datums: 17.5.1954.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Dzimšanas datums: 21.2.1936.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Dzimšanas datums: 29.10.1989.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Dzimšanas datums: 12.9.1949.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.8.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Dzimšanas datums: 3.11.1984.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 11.9.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Dzimšanas datums: 12.2.1947.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Dzimšanas datums: 8.12.1977.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura balsojusi par rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putinam par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Dzimšanas datums: 1.2.1970.

Dzimums: vīrietis

Kopš 2021. gada 19. septembra Valsts domes deputāts. Valsts domes Informācijas politikas, informācijas tehnoloģiju un saziņas komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Par iesaistīšanos Krimas nelikumīgajā aneksijā un par tās atbalstīšanu vietējās “iestādes” viņam piešķīra medaļu “Par “Krimas Republikas” aizstāvību”.

Propagandists Krievijas televīzijā. Viņš apgalvoja, ka Ukrainas valstiskums ir “mitoloģija” un ka Amerikas Savienotās Valstis īsteno reālu kontroli pār Ukrainu un tās iestādēm.

Tādēļ uzskatāms, ka viņš ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

25.2.2022.

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Amats: ģenerālmajors, aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos, bruņojuma vadītājs

Dzimšanas datums: 2.4.1968.

Dzimšanas vieta: Kostyukovichi, Mogilyov Region, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Sergei Simonenko ir ģenerālmajors, Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos, bruņojuma vadītājs. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi un veicinājusi Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu kopš 2022. gada 24. februāra, jo īpaši rīkojot un piedaloties Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgajās mācībās, kas norisinājās vairākas nedēļas pirms bruņotās agresijas. Būdams ģenerālmajors un Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos Sergei Simonenko ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Amats: ģenerālmajors, aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos, loģistikas vadītājs

Dzimšanas vieta: Pleshchenitsy, Minsk region, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Andrei Burdyko ir ģenerālmajors, Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos, loģistikas vadītājs. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi un veicinājusi Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu kopš 2022. gada 24. februāra, jo īpaši rīkojot un piedaloties Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgajās mācībās, kasa norisinājās vairākas nedēļas pirms militārās agresijas. Būdams ģenerālmajors un Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos Andrei Burdyko ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(jeb Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Dzimšanas datums: 1968. gads

Dzimšanas vieta: Kozlovshchina in the Dyatlovo District, Grodno Oblast, Baltkrievija

Tālruņa numurs: (+ 375 162 ) 21-23-32

Dzimums: vīrietis

Yuri Vitoldovich Shuleyko ir Brest apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs. Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par mobilizāciju un civilo aizsardzību, kā arī par mijiedarbību ar militārām organizācijām, tostarp Baltkrievijas un Krievijas kopīgo militāro mācību laikā, kuras notika netālu no Brest saistībā ar Krievijas militāro spēku koncentrēšanu un 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

673.

Alisher USMANOV

(krieviski: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

uzbeku valodā: Alisher USMONOV)

Dzimšanas datums: 9.9.1953.

Dzimšanas vieta: Chust, Uzbekijas PSR, PSRS (tagad Uzbekistāna)

Pase: Krievijas pase Nr. 55 0314316, derīga no 6.12.2019. līdz 6.12.2029.

Amats: Krievijas oligarhs

Dzimums: vīrietis

Alisher Usmanov ir prokremlisks oligarhs, kuram ir īpaši cieša saistība ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš ir ticis nosaukts par vienu no Vladimira Putina visiecienītākajiem oligarhiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no tiem Krievijas uzņēmējiem–amatpersonām, kuriem tika uzticēta finanšu plūsmu apkalpošana, bet kuru pozīcijas padziļinājās pēc prezidenta gribas. Usmanov ir atkārtoti piesedzis prezidenta Putina darbības un risinājis viņa darījumdarbības problēmas. Saskaņā ar FinCEN dosjē viņš ir samaksājis 6 miljonus USD Vladimira Putina padomdevējam ietekmēšanas jautājumos Valentin Yumashev. Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais Krievijas prezidents un premjerministrs Dmitry Medvedev guva labumu no Usmanov kontrolēto luksusa rezidenču personiskas izmantošanas.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Usmanov ir procenti dzelzs rūdas un tērauda, mediju un interneta uzņēmumos. Viņa lielākais kontrolakciju uzņēmums ir tērauda gigants Metalloinvest. Kad Usmanov pārņēma biznesa laikraksta Kommersant kontroli, redakcijas darbinieku skaits tika samazināts un laikraksts ieņēma skaidru Kremli atbalstošu nostāju. Usmanov īpašumā esošais Kommersant publicēja propagandistisku pret Ukrainu vērstu Dmitry Medvedev rakstu, kurā bijušais Krievijas prezidents apgalvoja, ka nav jēgas iesaistīties sarunās ar pašreizējām Ukrainas varas iestādēm, kuras, viņaprāt, atrodas tiešā ārvalstu kontrolē.

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku destabilizēt Ukrainu.

28.2.2022.

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Dzimšanas datums: 28.9.1951.

Dzimšanas vieta: Sakhalin Oblast, Krievijas Federācija

Amats: čellists, uzņēmējs, Vladimira Putina tuvs draugs

Dzimums: vīrietis

Roldugin ir uzņēmējs, kuram ir ciešas saites ar Vladimiru Putinu. Viņš ir iesaistīts Putina finanšu shēmu tīklā. Viņam pieder vismaz pieci ārzonas subjekti un viņš savus aktīvus glabā Bank Rossiya (uz to attiecas Savienības sankcijas), ko Maskavā dēvē par “Putina maku”. Starptautiskā Pētniecisko žurnālistu konsorcija izmeklēšana liecina, ka Roldugin ir atbildīgs par vismaz 2 miljardu USD “izbīdīšanu” caur bankām un ārzonu uzņēmumiem, kas ir daļa no Putina apslēptā finanšu tīkla. Viņš piedalījās arī “Troika Laundromat”, un caur sistēmu viņš izlaida miljardiem USD. Turklāt no “Troika Laundromat” ietilpstošajiem uzņēmumiem viņš saņēma vairāk nekā 69 miljonus USD.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 18.1.1954.

Dzimšanas vieta: Tashkent, Uzbekistāna

Amats: Russian Railways direktoru padomes loceklis. Krievijas transporta ministrs kopš 2020. gada; bijušais Aeroflot izpilddirektors

Dzimums: vīrietis

Vitaly Savelyev ir Krievijas Federācijas transporta ministrs un Russian Railways direktoru padomes loceklis, kur viņu šajā amatā iecēla Krievijas Federācijas valdība. Viņš ir bijušais Aeroflot izpilddirektors.

Krievija 2021. gada oktobrī sāka vēl nepieredzētu militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā un Ukrainas okupētajā Krimas reģionā. Krievijas bruņotie spēki tur rīkoja plaša mēroga militārās mācības. Tas noveda pie konflikta eskalācijas un radīja destabilizējošu spiedienu uz Ukrainu. Gan militārpersonas, gan Krievijas bruņoto spēku militāro ekipējumu uz apgabaliem pie Ukrainas robežas transportēja Russian Railways, kur Savelyev ir valdes loceklis.

Aeroflot Savelyev vadībā nodrošināja regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus starp Krievijas lidostām un Simferopol starptautisko lidostu un tādējādi atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas pievienošanu Krievijas Federācijai, kas savukārt vēl vairāk grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Dzimšanas datums: 20.12.1975.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Amats: partijas “Vienotā Krievija” vispārējās padomes sekretārs; Federācijas padomes spīkera pirmais vietnieks.

Dzimums: vīrietis

Andrey Turchak ir partijas “Vienotā Krievija” sekretārs un Federācijas padomes spīkera pirmais vietnieks. Viņa politiskie panākumi ir saistīti ar viņa tēvu Anatoly Turchak, kurš kopā ar Vladimiru Putinu un brāļiem Rotenberg trenējās džudo. Viņš veicināja pozitīvu attieksmi pret separātistu tā saukto Doneckas un Luhanskas “tautas republiku” atzīšanu.

Viņš aicināja Krievijas iestādes nodrošināt prokrieviskos separātistu spēkus Donbasa reģionā ar moderniem ieročiem. Viņš publiski paziņoja, ka Donbasa konfliktu nav iespējams atrisināt miermīlīgā veidā ar Ukrainas iestādēm. Viņš izteica nepamatotus apgalvojumus par plānoto Ukrainas militāro ofensīvu Donbasā. Viņš vadīja sarunas ar separātistu tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāju Denis Pushilin. Viņš apmeklēja separātistu bruņoto spēku mobilizācijas punktu Donbasa frontes zonā, lai personīgi apsveiktu separātistu tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” karavīrus Tēvzemes aizstāvju dienā. Viņš publiski aizstāvēja Krievijas lēmumu atzīt separātiskās Donbasa “republikas”. Viņš paziņoja, ka Krievijai ir vienaldzīgas rietumvalstu sankcijas.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Dzimšanas datums: 4.1.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: aktieris un režisors, vadītājs propagandistu TV raidījumā par politiskiem jautājumiem NTV kanālā; raidījuma nosaukums – “International Sawmill with Tigran Keosayan”.

Dzimums: vīrietis

Tigran Keosayan ir kinorežisors un žurnālists, kurš ir izplatījis pretukrainisku propagandu Krievijas medijos. Savā valsts finansētajā TV raidījumā “International Sawmill with Tigran Keosayan” viņš konsekventi atainoja Ukrainu kā vāju un korumpētu valsti, kura ir noturējusies tikai un vienīgi, pateicoties Rietumu palīdzībai. Viņš minēja, ka Ukrainas iestādes nav leģitīmas. Viņš vairākkārt apgalvoja, ka Krima pieder Krievijai un ka Donbass nav Ukrainas daļa. Keosayan piedalījās forumā “Russian Donbas”, ko organizēja tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” iestādes Doneckā ar mērķi izplatīt “krievu Donbasa” doktrīnu. Viņš publiski apsūdzēja Ukrainu konflikta saasināšanā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

TV raidījums “International Sawmill with Tigran Keosayan” saņēma finansējumu no Krievijas valsts uzņēmumiem, kuram nebija komerciāla pamatojuma, bet kurš Keosayan tika piešķirts kā atalgojums par viņa propagandas centieniem un lojalitāti pret Vladimiru Putinu. Keosayan bija režisors propagandas filmai “The Crimean Bridge. Made with Love!”, kurā slavināts Krimas tilts, kas savieno nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritoriju ar Krieviju. Tika ziņots, ka filma bija iecerēta kā dāvana prezidentam Putinam. Alexei Gromov, prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks, palīdzēja nodrošināt filmai valsts finansējumu, pateicoties kuram Keosayan guva finansiālu peļņu.

Tādējādi viņš guva labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Dzimšanas datums: 27.10.1964.

Dzimšanas vieta: Bilohirsk, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Amats: Krievijas oligarhs, Sheremetyevo starptautiskās lidostas valdes priekšsēdētājs

Dzimums: vīrietis

Alexander Ponomarenko ir Krievijas oligarhs un Sheremetyevo starptautiskās lidostas valdes priekšsēdētājs. Ponomarenko ir cieši sakari ar citiem oligarhiem, kuri saistīti ar Vladimiru Putinu, kā arī Sergey Aksyonov, kas ir tā dēvētās “Doneckas Tautas Republikas” vadītājs nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Viņš bija iesaistīts netālu no Gelendzhik esošās pils kompleksa finansēšanā, par kuru tiek uzskatīts, ka to personiski izmanto prezidents Putins.

Tādējādi viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

jeb Zakhar PRILEPIN

(Захар ПРИЛЕПИН)

jeb Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 7.7.1975.

Dzimšanas vieta: Il’inka, Krievijas Federācija

Amats: žurnālists, rakstnieks, partijas “A Just Russia – Patriots – For Truth” līdzpriekšsēdētājs, aktīvists

Dzimums: vīrietis

Prilepin ir aktīvists, žurnālists, rakstnieks un partijas “A Just Russia – Patriots – For Truth” līdzpriekšsēdētājs. Viņš pauda publisku atbalstu krievu separātistiem Krimā un Donbasā. Viņš nosūtīja palīdzību uz Donecku un konsultēja separātistu līderus. Viņš iesaistījās Donbasa konfliktā separātistu pusē un dienēja kā viena no separātistu bataljonu komandiera vietnieks, un detalizēti aprakstīja savu iesaisti.

Turklāt viņš izmantoja savu atpazīstamību un reputāciju kā slavens rakstnieks, lai izplatītu pretukrainisku propagandu un popularizētu pozitīvu attieksmi pret Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām. Prilepin attēloja Ukrainas iestādes kā korumpētas, vainoja tās konflikta saasināšanā, nosauca Kijevu par krievu pilsētu un apgalvoja, ka galvenajam Krievijas mērķim vajadzētu būt Kijevas ieņemšanai. Viņš spēlēja svarīgu lomu Krievijas dokumentālajā propagandas filmā “Crimea: The Way Home”, kurā tika slavināta Krievijas veiktā nelikumīgā Krimas pussalas aneksija.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

jeb Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Dzimšanas datums: 18.7.1975.

Dzimšanas vieta: Podolsk, Krievijas Federācija

Amats: aktīvists, žurnālists, propagandists, sarunu raidījuma “The Antonyms” vadītājs Krievijas valsts finansētajā TV kanālā RT.

Dzimums: vīrietis

Anton Krasovsky ir žurnālists, kurš vada sarunu raidījumu “The Antonyms” Krievijas valsts finansētajā TV kanālā RT. Viņš ir izplatījis propagandu pret Ukrainu. Viņš nosauca Ukrainu par krievu zemi un noniecināja ukraiņus kā nāciju. Viņš arī draudēja Ukrainai ar Krievijas iebrukumu, ja Ukraina pietuvosies iestājai NATO. Viņš minēja, ka šāda rīcība izraisītu Ukrainas konstitūcijas “aizvākšanu” un tās “sadedzināšanu Hreščatikā”. Turklāt viņš minēja, ka Ukrainai būtu jāpievienojas Krievijai.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Dzimšanas datums: 26.5.1962.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievijas Federācija

Amats: TV žurnālists un TV raidījumu vadītājs, vada TV raidījumu “Author’s Program of Arkady Mamontov” TV kanālā Rossiya-1, dokumentālo filmu autors.

Dzimums: vīrietis

Arkady Mamontov vada televīzijas raidījumu “Author's Program of Arkady Mamontov” un veido dokumentālās filmas Krievijas TV. Viņš ir izplatījis propagandu pret Ukrainu.

Viņš bija režisors propagandas filmai, ar ko atbalsta Krimas un Sevastopoles nelegālo aneksiju un kurā viņš Ukrainas vadību pirms nelegālās aneksijas rāda kā haotisku un anarhistisku. Savās filmās viņš atainoja Ukrainu kā neonacisma, fašisma, nacionālisma un pretkrieviska noskaņojuma centru. Viņš pārspīlēja galēji labējo organizāciju nozīmi Ukrainā. Viņš apvainoja Ukrainu diskriminējošā politikā pret krievu kultūru un valodu Ukrainā. Viņš grāva Ukrainas iestāžu ticamību un leģitimitāti, norādot, ka Eiromaidans bija ārvalstu inspirēts valsts apvērsums un ka Ukrainas valdība ir atkarīga no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Dzimšanas datums: 26.7.1971.

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Amats: viceadmirālis, Melnās jūras flotes virspavēlnieka pirmais vietnieks.

Dzimums: vīrietis

Sergey Pinchuk ir viceadmirālis un Melnās jūras flotes pavēlnieka pirmais vietnieks (flote ir pakļauta Krievijas bruņoto spēku Dienvidu militārajam apgabalam) un ir bijis iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Melnās jūras flotes spēki piedalījās masu militārajās mācībās pie Ukrainas robežām un to iekšienē.

Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. Kad 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāro iebrukumu Ukrainā, Krievijas Melnās jūras flotes spēki veica izsēšanās operāciju Mariupolē un Odesā.

Tādējādi Sergei Pinchuk ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Dzimšanas datums: 17.5.1967.

Dzimšanas vieta: Tashkent, bijusī PSRS (tagad Uzbekistāna)

Amats: ģenerālleitnants, Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks.

Dzimums: vīrietis

Alexey Avdeev ir komandiera vietnieks Krievijas Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jaunā 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības.

Tādējādi Alexey Avdeev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1969.

Dzimšanas vieta: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: ģenerālleitnants, komandieris 8. kaujinieku apvienoto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā

Dzimums: vīrietis

Andrey Sychevoy ir ģenerālleitnants un komandieris 8. kaujinieku apvienoto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jauna 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimira Putina lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja šo abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi Andrey Sychevoy ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai aktīvi atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(krieviski: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

baltkrieviski: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Dzimšanas datums: 4.8.1968.

Dzimšanas vieta: Kalivaria, Baltkrievijas PSR (tagad Baltkrievija)

Amats: ģenerālmajors, Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku Galvenās militārās inspekcijas vadītājs

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Ivan Boguslavsky ir Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku Galvenās militārās inspekcijas vadītājs.

Baltkrievija piedalās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, ļaujot Krievijai šaut ballistiskās raķetes no Baltkrievijas uz Ukrainu, ļaujot Baltkrievijā transportēt uz Ukrainu Krievijas militārpersonas un smagos ieročus, tankus un militāros transportētājus (autotransports un dzelzceļa transports), ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot pāri Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot degvielas uzpildes punktus Baltkrievijā Krievijas militārajiem gaisa kuģiem, kas iesaistīti darbībās pret Ukrainu, un nodrošinot Krievijas ieroču un militārā aprīkojuma uzglabāšanu Baltkrievijā.

Ivan Boguslavsky kā augsta ranga Baltkrievijas bruņoto spēku loceklis piedalās Baltkrievijas darbībās, ar kurām tiek atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu.

2.3.2022.

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(krieviski: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

baltkrieviski: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Dzimšanas datums: 28.12.1974.

Dzimšanas vieta: Bukino, Baltkrievijas PSR (tagad Baltkrievija)

Amats: pulkvedis, Baltkrievijas Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku komandiera vietnieks

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Miholap ir Baltkrievijas Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku komandiera vietnieks.

Baltkrievija piedalās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, ļaujot Krievijai šaut ballistiskās raķetes no Baltkrievijas uz Ukrainu, ļaujot Baltkrievijā transportēt uz Ukrainu Krievijas militārpersonas un smagos ieročus, tankus un militāros transportētājus (autotransports un dzelzceļa transports), ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot pāri Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot degvielas uzpildes punktus Baltkrievijā Krievijas militārajiem gaisa kuģiem, kas iesaistīti darbībās pret Ukrainu, un nodrošinot Krievijas ieroču un militārā aprīkojuma uzglabāšanu Baltkrievijā.

Dmitry Miholap kā augsta ranga Baltkrievijas bruņoto spēku loceklis piedalās Baltkrievijas darbībās, ar kurām tiek atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu.

2.3.2022.

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(krieviski: Виктор Владимирович СОЙКО;

baltkrieviski: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Dzimšanas datums: 3.7.1971.

Dzimšanas vieta: Komsomolskaya, Baltkrievijas PSR (tagad Baltkrievija)

Amats: pulkvedis, bruņojuma komandiera vietnieks un Baltkrievijas Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku bruņojuma departamenta vadītājs

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Victor Soyko ieņem bruņojuma komandiera vietnieka un Baltkrievijas Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku bruņojuma departamenta vadītāja amatu.

Baltkrievija piedalās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, ļaujot Krievijai šaut ballistiskās raķetes no Baltkrievijas uz Ukrainu, ļaujot Baltkrievijā transportēt uz Ukrainu Krievijas militārpersonas un smagos ieročus, tankus un militāros transportētājus (autotransports un dzelzceļa transports), ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot pāri Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot degvielas uzpildes punktus Baltkrievijā Krievijas militārajiem gaisa kuģiem, kas iesaistīti darbībās pret Ukrainu, un nodrošinot Krievijas ieroču un militārā aprīkojuma uzglabāšanu Baltkrievijā.

Victor Soyko kā augsta ranga Baltkrievijas bruņoto spēku loceklis piedalās Baltkrievijas darbībās, ar kurām tiek atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu.

2.3.2022.

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1987.

Dzimšanas vieta: Yekaterinburg, Krievijas Federācija

Amats: PJSC Pipe Metallurgical Company direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Dmitrievich Pumpyansky ir PJSC Pipe Metallurgical Company direktoru padomes Krievijas priekšsēdētāja Dmitry Alexandrovich Pumpyansky dēls, minētais uzņēmums ir Krievijas globāls ražotājs, kas ražo tērauda caurules naftas un gāzes nozarei. Viņš ir arī Group Sinara bijušais prezidents un bijušais valdes loceklis. Abi uzņēmumi atbalsta sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom un Rosneft, un gūst labumu no šādas sadarbības.

Tādējādi viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Alexander Dmitrievich Pumpyansky sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

9.3.2022.

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 18.4.1968.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievijas PSR (tagad Baltkrievija)

Amats: JSC UCC Uralchem izpilddirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Arkadievich Mazepin ir minerālo mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmuma Uralchem nozīmīgs īpašnieks un bijušais izpilddirektors. Uralchem Group ir Krievijas uzņēmums, kas ražo plašu klāstu ķīmisko produktu, tostarp minerālos mēslošanas līdzekļus un amonija nitrātu. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju tas ir lielākais amonija nitrāta ražotājs, kā arī otrais lielākais amoniju un slāpekli saturošu mēslošanas līdzekļu ražotājs Krievijā. Tādējādi Dmitry Arkadievich Mazepin ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Dmitry Arkadievich Mazepin kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimiru Putinu un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimira Putina tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2021. gada decembrī Dmitry Mazepin savus Kiprā bāzētos uzņēmumus Uralchem Holding un CI-Chemical Invest, kas kontrolē Uralchem, pārrakstīja uz Krievijas jurisdikciju Kaļiņingradas apgabala Oktyabrsky salas īpašajā administratīvajā apriņķī.

9.3.2022.

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Dzimšanas datums: 2.9.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais PJSC SIBUR Holding valdes priekšsēdētājs Strādājis OAO NK YUKOS Finanšu departamentā; ieņēmis dažādus amatus AKB Trust and Investment Bank, tostarp bijis viceprezidents – Investīciju darījumu departamenta vadītājs un Korporatīvo finanšu departamenta rīkotājdirektors; bijušais OAO Gazprom neftekhim Salavat un OAO Gazprombank direktoru padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Vladimirovich Konov ir bijušais PJSC SIBUR Holding valdes priekšsēdētājs un, pildot šīs funkcijas, pārraudzīja uzņēmuma darbības. SIBUR Holding ir Krievijā lielākais integrētais naftas ķīmijas produktu uzņēmums un viens no straujāk augošajiem uzņēmumiem pasaules naftas ķīmijas produktu nozarē. SIBUR ir vadoša jauno tirgu naftas ķīmijas grupa un lielākais naftas ķīmijas ražotājs Krievijas tirgū. Ievērojamas SIBUR akciju daļas pieder Vladimiram Putinam pietuvinātiem oligarhiem – Leonid Mikhelson un Gennady Timchenko.

SIBUR Holding ir cieši saistīts ar Krievijas valdību, un tā radītie ieņēmumi tādēļ ir būtisks Krievijas valdības ieņēmumu avots.

Dmitry Konov bija iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 2.3.1999.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais Krievijas autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā Pirmās formulas 2022. gada pasaules čempionātā zem neitrāla karoga, pārstāvot Krievijas Automobiļu federāciju.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikita Mazepin ir JSC UCC Uralchem bijušā ģenerāldirektora Dmitry Arkadievich Mazepin dēls. Līdz 2022. gada martam viņš bija autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā, ko sponsorēja Uralchem.

Viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar vadošu uzņēmēju (savu tēvu), kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Dzimšanas datums: 10.11.1954.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Dzimšanas datums: 16.6.1978.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Dzimšanas datums: 17.4.1972.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Dzimšanas datums: 29.8.1958.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Dzimšanas datums: 13.6.1977.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Dzimšanas datums: 5.5.1952.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Dzimšanas datums: 15.6.1953.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Dzimšanas datums: 21.12.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Dzimšanas datums: 27.3.1975.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Dzimšanas datums: 10.6.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.2.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Dzimšanas datums: 4.1.1971.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Dzimšanas datums: 25.8.1979.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Dzimšanas datums: 7.12.1959.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Dzimšanas datums: 15.8.1954.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Dzimšanas datums: 20.1.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Dzimšanas datums: 11.10.1953.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Dzimšanas datums: 23.6.1955.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Dzimšanas datums: 29.3.1949.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Dzimšanas datums: 23.9.1956.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Dzimšanas datums: 10.7.1970.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Dzimšanas datums: 19.1.1984.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Dzimšanas datums: 23.9.1980.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Dzimšanas datums: 12.8.1968.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1957.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Dzimšanas datums: 19.8.1966.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Dzimšanas datums: 5.9.1952.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1972.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Dzimšanas datums: 16.1.1986.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Dzimšanas datums: 26.12.1976.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Dzimšanas datums: 16.12.1972.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Dzimšanas datums: 30.5.1963.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Dzimšanas datums: 20.1.1971.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Dzimšanas datums: 27.2.1960.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 25.8.1970.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 28.10.1970.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Dzimšanas datums: 7.3.1960.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Dzimšanas datums: 5.1.1966.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Dzimšanas datums: 3.6.1947.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 11.7.1948.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Dzimšanas datums: 4.10.1973.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Dzimšanas datums: 26.4.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 19.4.1952.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Dzimšanas datums: 16.12.1969.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Dzimšanas datums: 29.10.1951.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Dzimšanas datums: 9.11.1954.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Dzimšanas datums: 6.4.1971.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Dzimšanas datums: 7.12.1960.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Dzimšanas datums: 29.6.1960.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Dzimšanas datums: 6.7.1987.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Dzimšanas datums: 19.7.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Dzimšanas datums: 26.1.1978.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

786.

Nikolai Fyodorovich KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Dzimšanas datums: 11.7.1957.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Dzimšanas datums: 28.11.1969.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Dzimšanas datums: 31.3.1978.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Dzimšanas datums: 28.2.1959.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Dzimšanas datums: 27.5.1955.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Dzimšanas datums: 19.9.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Dzimšanas datums: 29.8.1958.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Dzimšanas datums: 28.6.1975.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Dzimšanas datums: 23.8.1949.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Dzimšanas datums: 17.9.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Dzimšanas datums: 7.8.1972.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Dzimšanas datums: 5.2.1961.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Dzimšanas datums: 18.11.1957.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Dzimšanas datums: 7.9.1950.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Dzimšanas datums: 29.10.1969.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 12.6.1964.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Dzimšanas datums: 26.3.1969.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 23.4.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Dzimšanas datums: 11.3.1981.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Dzimšanas datums: 29.12.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Dzimšanas datums: 13.10.1956.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Dzimšanas datums: 14.6.1951.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Dzimšanas datums: 13.1.1964.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Dzimšanas datums: 31.1.1947.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Dzimšanas datums: 22.5.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Dzimšanas datums: 22.8.1959.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Dzimšanas datums: 13.4.1954.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Dzimšanas datums: 27.6.1972.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Dzimšanas datums: 26.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Dzimšanas datums: 21.9.1955.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Dzimšanas datums: 16.2.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Dzimšanas datums: 5.10.1975.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(i)

Dzimšanas datums: 2.3.1956.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Dzimšanas datums: 9.10.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Dzimšanas datums: 25.6.1963.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Dzimšanas datums: 21.12.1974.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Dzimšanas datums: 4.9.1957.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Dzimšanas datums: 31.7.1987.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Dzimšanas datums: 3.4.1979.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Dzimšanas datums: 22.1.1979.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Dzimšanas datums: 5.12.1980.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Dzimšanas datums: 20.1.1967.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Dzimšanas datums: 31.8.1972.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Dzimšanas datums: 16.9.1968.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Dzimšanas datums: 23.5.1975.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Dzimšanas datums: 17.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Dzimšanas datums: 5.2.1944.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Dzimšanas datums: 3.2.1973.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Dzimšanas datums: 13.11.1954.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Dzimšanas datums: 31.12.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Dzimšanas datums: 13.1.1976.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 29.5.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 3.8.1968.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 8.4.1950.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Dzimšanas datums: 6.9.1967.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Dzimšanas datums: 13.11.1961.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Dzimšanas datums: 16.6.1973.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Dzimšanas datums: 28.1.1962.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Dzimšanas datums: 29.12.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Dzimšanas datums: 25.3.1980.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Dzimšanas datums: 1.4.1978.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Dzimšanas datums: 26.1.1968.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Dzimšanas datums: 11.2.1969.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Dzimšanas datums: 2.12.1968.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Dzimšanas datums: 16.9.1960.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Dzimšanas datums: 23.9.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Dzimšanas datums: 21.6.1982.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Dzimšanas datums: 6.6.1957.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Dzimšanas datums: 15.9.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.11.1950.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Dzimšanas datums: 14.7.1948.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1960.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 2.2.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.9.1973.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Dzimšanas datums: 18.11.1979.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Dzimšanas datums: 18.4.1959.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Dzimšanas datums: 4.6.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimšanas datums: 17.7.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Dzimšanas datums: 15.11.1965.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Dzimšanas datums: 25.4.1969.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Dzimšanas datums: 27.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Dzimšanas datums: 29.10.1967.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Dzimšanas datums: 17.4.1968.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

872.

Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Dzimšanas datums: 8.11.1974.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Dzimšanas datums: 29.1.1959.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Dzimšanas datums: 1.9.1976.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Dzimšanas datums: 7.6.1964.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Dzimšanas datums: 20.6.1966.

Dzimums: vīrietis

Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Dzimšanas datums: 30.3.1980.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.6.1967.

Dzimums: sieviete

Federācijas padomes locekle, kura ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Amats: Vladimiram Putinam tuvs oligarhs. Nozīmīgs Evraz akcionārs. Bijušais Chukotka gubernators.

Dzimšanas datums: 24.10.1966.

Dzimšanas vieta: Saratov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Adrese: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo district, Moscow, Krievija

Saistītās personas: Vladimirs Putins

Saistītās vienības: Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital

Roman Abramovich ir Krievijas oligarhs, kuram ir ilglaicīgas un ciešas saites ar Vladimiru Putinu. Viņam ir bijusi privileģēta piekļuve prezidentam un ļoti labas attiecības ar viņu. Šī saikne ar Krievijas vadītāju ļāva viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir galvenais akcionārs tērauda ražošanas grupā Evraz, kas ir viens no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(krieviski: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Amats: bijušais Yandex NV izpilddirektors un bijušais izpilddirektora vietnieks

Dzimšanas datums: 28.12.1981.

Dzimšanas vieta: Yerevan, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas

Dzimums: vīrietis

Tigran Khudaverdyan ir Yandex bijušais izpilddirektors; tas ir viens no vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Krievijā, kas specializējas tādu viedo produktu un pakalpojumu jomā, kuri tiek nodrošināti ar mašīnmācīšanos. Bijušais Yandex ziņu dienesta vadītājs apsūdzēja uzņēmumu par tā centrālo lomu informācijas par karu Ukrainā slēpšanā no Krievijas iedzīvotājiem. Turklāt pēc tam, kad Krievijas valdība piedraudēja Krievijas medijiem par to publicēto saturu, uzņēmums sāka brīdināt Krievijas lietotājus, kas meklē ziņas par Ukrainu tā meklētājprogrammā, par neuzticamu informāciju internetā.

2022. gada 24. februārīKhudaverdyan piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimiru Putinu, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

(Александр Александрович ШУЛЬГИН)

Dzimšanas datums: 2.5.1977.

Dzimšanas vieta: Essentuki (Stavropol Territory), Krievijas Federācija

Amats: bijušais Ozon Holdings Plc izpilddirektors un bijušais direktors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un Krievijas vadošās daudzkategoriju elektroniskās komercplatformas Ozon bijušais izpilddirektors. 2022. gada 24. februārī viņš piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar prezidentu Vladimiru Putinu, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankciju noteikšanas. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir prezidentam Putinam pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Dzimšanas datums: 11.5.1966.

Dzimšanas vieta: Achkoy Martan, Chechnya, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs; pašreizējais Moscow Alliance group priekšsēdētājs; Alliance Group pieder aktīvi naftas, būvniecības, tekstilizstrādājumu, pārtikas, finanšu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos; bijušais Russian Platinum priekšsēdētājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Musa Bazhaev ir grupas JSC Alliance Group priekšsēdētājs, kuras galvenie klienti ir lielākie gāzes un naftas rūpniecības, rūpniecības iekārtu, telesakaru nozares un mājokļu un komunālo pakalpojumu jomas pārstāvji.

Viņš ir arī Russian Platinum direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs, šis uzņēmums ir identificēts kā viens no Krievijā vadošajiem ieguves uzņēmumiem, kurš nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. 2021. gadā VEB.RF, VTB Group un Russian Platinum ir parakstījuši memorandu par nolūku finansēt Chernogorsk platīna, vara, niķeļa rūdas atradnes Krasnojarskas reģionā. Parakstīšanas ceremonija notika Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā, kurā piedalījās prezidents Putins. Musa Bazhaev ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem pieder pie 200 bagātāko krievu virsotnes, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Turklāt Musa Bazhaev ir saistīts ar Krievijas finanšu attīstības iestādi VEB.RF, kas aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tiem.

8.4.2022.

918.

Grigory ViktorovichBEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas, Horvātijas

Pases numurs: Horvātijas pases Nr. 101644415 (derīga līdz: 18.3.2023.)

Dzimums: vīrietis

Grigory Berezkin ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un tiek uzskatīts par prezidenta Vladimira Putina “rokaspuisi”.

Viņš ir ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs, kas ir Krievijas privātā kapitāla grupa ar ieguldījumu portfeli dažādās nozarēs, tostarp plašsaziņas līdzekļu, enerģētikas, infrastruktūras, IT, dabas resursu un naftas ķīmijas nozarē. ESN Group ir viens no Krievijas lielākajiem uzņēmumiem. 2019. gadā Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) un ESN Group parakstīja nolīgumu par ieguldījumiem projektā ar mērķi projektēt, būvēt un ekspluatēt metanola rūpnīcu Amūras reģionā Krievijas Tālajos Austrumos. 2021. gadā VEB.RF, VTB, ESN Group, Krievijas Tālo Austrumu attīstības ministrija, Marubeni Corporation un Mitsui O.S.K. Austrumu ekonomikas foruma laikā parakstīja saprašanās memorandu ar mērķi izstrādāt projektu ar metanolu darbināmu kuģu būvniecībai, ko īstenotu Krievijas kuģu būvētāji. Ceremonijā piedalījās prezidents Putins.

ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs Grigory Berezkin ir viens no vadošiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dzimšanas datums: 17.5.1979

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas:

Alexey Mordashov (vīrs)

Kirill Mordashov (padēls)

Nikita Mordashov (padēls)

Saistītās vienības:

Ondero Limited, British Virgin Islands

Unifirm Limited, Cyprus

Ranel Assets Limited, Britu Virdžīnu salas

Rayglow Limited, Kipra

ServerGroup LLC (Krievijas Federācija)

KN-Holding LLC (Krievijas Federācija)

Nordgold

Marina Mordashova ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētāja Alexey Mordashov sieva. Alexey Mordashov ar dažādu ārzonas uzņēmumu, tostarp Unifirm Limited, Ondero Limited un Ranel Assets Limited, kuri pieder Marina Mordashova vai kurus viņa kontrolē, starpniecību ir nodevis savai sievai Marina Mordashova savas ceļojumu jomas milža TUI un zelta uzņēmuma Nordgold akcijas kopumā vairāk nekā 1,5 miljardu EUR vērtībā. Tādējādi Marina Alexandrovna Mordashova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.”;

Vienības

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“40.

ZAO Interavtomatika (IA)

jeb: ЗАО 'Интеравтоматика', CJSC 'Interavtomatika'

Adrese: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14, Krievijas Federācija

Tīmekļa vietne: http://ia.ru

E-pasts: ia.office@ia.ru

Reģistrācijas datums: 31.1.1994.

Valsts reģistrācijas numurs: 1037739044111

Nodokļu reģistrācijas numurs: 7725056162

Notiek likvidācijas process.

Likvidators: Alexey Anatolievich Ananyev

Sabiedrība, kas specializējusies elektrostaciju vadības un komunikāciju sistēmās; ir noslēgusi līgumus par projektiem, kas saistīti ar elektrostaciju būvniecību un gāzes turbīnu uzstādīšanu Sevastopolē un Simferopolē. Šī rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

81.

Sovcombank

(agrākais nosaukums – Buycombank)

Pilns uzņēmuma nosaukums: Public Joint Stock Company “Sovcombank”

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība.

Adrese: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 1.9.2014.

Reģistrācijas Nr.: 1144400000425

Nodokļu ID Nr.: 4401116480

Saistītā vienība: Krievijas Federācijas valdība

Sovcombank (agrākais nosaukums – Buycombank) ir viena no Krievijas lielākajām bankām, un Krievijas valdība un Central Bank of Russia to ir atzinusi par sistēmiski nozīmīgu Krievijas finanšu kredītiestādi. Tādējādi Sovcombank ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.”.