21.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/133


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1270

(2022. gada 21. jūlijs),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumu, būtu jāpievieno 48 personas un 9 vienības, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 21. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Dzimšanas datums: 25.9.1969.

Dzimšanas vieta: Benoy, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Valsts domes deputāts kopš 2021. gada 19. septembra, Drošības un pretkorupcijas komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Atbildīgs par Čečenijas spēku izveidi Donbass reģionā kopš 2022. gada marta un par Mariupol aplenkuma vadīšanu 2022. gada martā. Viņš ir bijis personīgi iesaistīts uzbrukumu sagatavošanā kopš Krievijas agresijas kara pret Ukrainu sākuma. Par šīm darbībām 2022. gada 26. aprīlī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņam tika piešķirts Krievijas Federācijas varoņa tituls.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Dzimšanas datums: 23.4.1980.

Dzimšanas vieta: Dzhalka, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Čečenijas vienību komandieris.

Atbildīgs par Čečenijas spēku komandēšanu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, tostarp Kijivas un Donbass reģionos.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХAНОВ)

Dzimšanas datums: 16.10.1974.

Dzimšanas vieta: Dzhalka, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācija Nacionālās gvardes Čečenijas vienību komandiera vietnieks.

Atbildīgs par Čečenijas spēku komandēšanu Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, tostarp Kyiv un Donbass reģionos.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Dzimšanas datums: 27.10.1958.

Dzimšanas vieta: Dubovoye, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora pirmais vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Dzimšanas datums: 4.12.1968.

Dzimšanas vieta: Kyiv, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Valsts sekretārs, Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1187.

Yuri Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Dzimšanas datums: 11.3.1967.

Dzimšanas vieta: Mednogorsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku ģenerālštāba priekšnieks – Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku Federālā dienesta direktora vietnieks – Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku virspavēlnieks.

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes (Rosgvardia) vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Dzimšanas datums: 5.10.1967.

Dzimšanas vieta: Odessa, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 10.1.1966.

Dzimšanas vieta: Astrakhan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1971.

Dzimšanas vieta: Horlivka, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Dzimšanas datums: 5.7.1965.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes Federālā dienesta (Rosgvardia) direktora vietnieks – Rosgvardia virspavēlnieks.

Rosgvardia vienības ir nosūtītas uz Krievijas iestāžu kontrolētajām teritorijām, piemēram, Kherson, Henichesk, Berdyansk un dažiem Mariupol rajoniem, lai apspiestu vietējo iedzīvotāju protestus. Tās ir piedalījušās arī civiliedzīvotāju nogalināšanā, izvarošanā un spīdzināšanā Bucha, Ukrainā. Rosgvardia locekļi ir izdarījuši proukrainisko iedzīvotāju arestus un izveidojuši militārās policijas pārvaldi.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(Krieviski: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(jeb Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(Ukrainiski: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.12.1969.

Dzimšanas vieta: Melitopol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Yevgeniy Balytskiy ir sadarbojies ar Krievijas iestādēm Ukrainas pilsētā Melitopol. Viņš atbalstīja Galina Danilchenko iecelšanu par Melitopol mēru pēc leģitīmā mēra nolaupīšanas.

2022. gada 9. aprīlī Krievijas iestādes Yevgeniy Balytskiy izvirzīja par Ukrainas Zaporizhzhia reģiona tā saukto gubernatoru. Viņš ir atbalstījis Zaporizhzhia reģiona pievienošanu Krievijas Federācijai.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas un ar savām darbībām, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(Krieviski: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainiski: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.10.1963.

Dzimšanas vieta: Mariupol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Pēc tam, kad Krievijas bruņotie spēki bija iekarojuši Mariupol pilsētu, tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas vadītājs”Denis Pushilin2022. gada 6. aprīlī iecēla Konstantin Ivashchenko par Mariupol pilsētas mēru.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(Krieviski: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(Ukrainiski: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 27.9.1959.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Kopš 2022. gada 26. aprīļa tā sauktais Kherson pilsētas mērs, par ko viņu iecēla Krievijas iestādes.

Pildot šīs funkcijas, viņš tādējādi ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(Krieviski: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(Ukrainiski: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Dzimšanas datums: 1.12.1976.

Dzimšanas vieta: Zaporozhzhia, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Zaporozhzhia reģiona militārās un civilās pārvaldes galvenās padomes tā sauktais pārstāvis. Viņš ir iestājies par vēršanos pret Ukrainas iestādēm un paudis atbalstu tam, ka Zaporozhzhia reģions kļūst par Krievijas Federācijas daļu. Viņš ir arī veicinājis Krievijas pasu izsniegšanu Melitopol pilsētā.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(Krieviski: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(Ukrainiski: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.5.1962.

Dzimšanas vieta: Novopetrivka, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Berdyansk un Berdyansk reģiona pagaidu administrācijas tā sauktais vadītājs. Viņš ir atbalstījis Ukrainas Berdyansk reģiona kontroles un pārvaldības nodošanu Krievijas Federācijai.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(Krieviski: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Dzimšanas datums: 17.6.1973.

Dzimšanas vieta: Zheleznogorsk (iepriekš – Krasnoyarsk-26), Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Enerhodar tā sauktais mērs. 2022. gada 27. martā organizēja Enerhodar“pilsētas pašorganizācijas padomes” izveidi, kuru Ukrainas iestādes neatbalstīja.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Dzimums: vīrietis

Oleg Kryuchkov ir Krievijas okupācijas iestādes Krimā runaspersona un Krimas vadītāja padomnieks. Savos publiskajos paziņojumos viņš apstiprināja Ukrainas valstij un Ukrainas lauksaimniekiem piederošu graudu zādzības Krievijas okupētajās teritorijās, apstiprināja Ukrainas skolu rusifikāciju okupētajās teritorijās un paziņoja, ka Krievija plāno anektēt Ukrainas dienvidu okupētās teritorijas.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku un atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Dzimšanas datums: 9.11.1952. vai 25.7.1952.

Dzimums: vīrietis

Sergei Borissovich Korolev ir Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) direktora pirmais vietnieks kopš 2021. gada februāra. Tiek ziņots, ka viņš ir cieši saistīts ar FSB direktoru Alexander Bortnikov un uzņēmējiem Arkadii un Boris Rotenberg. Viņš ir norādīts kā Bortnikov iespējamais aizvietotājs FSB vadītāja amatā. Viņš ir FSB karjeras amatpersona, kas tur strādājis kopš 2000. gadiem un pirms tam pildījis FSB Ekonomiskās drošības dienesta direktora pienākumus. 2021. gadā Vladimir Putin viņam piešķīra armijas ģenerāļa pakāpi, kas ir īpaša augstākā ranga atzinība. Tādējādi viņš sniedz atbalstu un gūst labumu no tiem Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

FSB ir viens no izlūkdienestiem, kas Vladimir Putin sniedza izlūkinformāciju, pirms 2022. gada 24. februārī sākās Krievijas agresija pret Ukrainu. Tādējādi Sergei Borissovich Korolev ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Dzimšanas datums: 1973. gads

Dzimšanas vieta: Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Stanislav Sergeyevich Chemezov tēvs ir Sergei Chemezov, kas ir “Vienotās Krievijas” Augstākās padomes loceklis un priekšsēdētājs konglomerātam Rostec, kurš ir vadošā Krievijas valsts kontrolē esošā aizsardzības un rūpnieciskās ražošanas korporācija. Stanislav Chemezov piederēja ārzonas uzņēmums Erlinglow Ltd, kas guva labumu no 550 miljonu USD vērtas valsts optiskās šķiedras tīklu maģistrāles būvniecības, ko veica Rostec. Turklāt kopā ar Nikolay Tokarev meitu Maya Bolotova viņam pieder dažādi ārzonas uzņēmumi, tostarp Irvin-2, kas ir saņēmis līgumus 8 miljardu rubļu vērtībā. Kā atlīdzību par darījumu Tokarev ģimene atļāva Chemezov ģimenei samazināt Transneft budžetu. Stanislav Chemezov pieder arī uzņēmums Independent Insurance Group, kas pārvalda lielus apdrošināšanas līgumus aizsardzības nozarē, tostarp aizsardzības konglomerāta Rostec līgumus, kurā viņa tēvs Sergei Chemezov ir izpilddirektors. Tāpēc Stanislav Chemezov ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu.

21.7.2022.

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (dzimusi TOKAREVA)

jeb Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna

BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Dzimšanas datums: 18.1.1975.

Dzimšanas vieta: Karaganda, Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maya Bolotova (dzimusi Tokareva) ir galvenā Krievijas naftas un gāzes uzņēmuma Transneft izpilddirektora Nikolay Tokarev meita. Maya Bolotova un viņas bijušajam vīram Andrei Bolotov pieder luksusa nekustamie īpašumi Maskavā, Latvijā un Horvātijā, kuru vērtība pārsniedz 50 miljonus USD un kurus var saistīt ar Nikolay Tokarev. Viņai ir arī saikne ar uzņēmumu Ronin, kas pārvalda Transneft pensiju fondu. Piesakoties Kipras pilsonībai, viņa norādīja Ronin adresi kā savu. Turklāt Maya ir saņēmusi valsts līgumus 8 miljardu rubļu vērtībā ar uzņēmuma Irvin-2 starpniecību, kurš viņai pieder kopīgi ar Rostec izpilddirektora Sergei Chemezov dēlu Stanislav Chemezov. Tādējādi Maya Bolotova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautām personām, proti, ar savu tēvu Nikolay Tokarev un ar Stanislav Chemezov.

21.7.2022.

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Dzimšanas datums: 1975. gada augusts

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pavel Ezoubov ir Oleg Deripaska brālēns, kuram pieder Russian Machines rūpniecības konglomerāts, kas ietver Military Industrial Company, kurš ir būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Oleg Deripaska savam brālēnam Pavel Ezoubov ir nodevis lielu daļu aktīvu, tostarp vairākus īpašumus Francijā, izmantojot Ezoubov piederošu pārvaldītājsabiedrību, viesnīcu Lech, Austrijā, izmantojot Ezoubov piederošo Krievijā bāzētu pārvaldītājsabiedrību Gost Hotel Management LLC un kontrolējot uzņēmumu Terra Limited. Turklāt Ezoubov kontrolē Hestia International LLC – uzņēmumu, kam pieder muiža Washington DC un kas ir saistīts ar Oleg Deripaska. Tādējādi Pavel Ezoubov ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТAНОВ)

jeb “The Surgeon” (Хирург)

Dzimšanas datums: 19.1.1963.

Dzimšanas vieta: Kropyvnytskyi, Crimea, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Zaldostanov ir nacionālistu motociklu kluba Nightwolves MC līderis un dibinātājs. Būdams Nightwolves MC līderis, Alexander Zaldostanov, kuram ir cieša saikne ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin, ir pazīstama publiska persona un viens no Krievijas valdības svarīgākajiem atbalstītājiem, kas aktīvi atbalsta Krievijas valsts propagandu, publiski noliedzot Ukrainas tiesības uz valstiskumu un aicinot “denacificēt” valsti, kā arī to “deukrainizēt” un popularizējot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai. Būdams Nightwolves MC līderis, Zaldostanov ir arī atbildīgs par grupas darbībām un aktivitātēm, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Alexander Zaldostanov ir līderis klubā Nightwolves MC, kas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 5.1.1982.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Bobrowskiy ir nacionālistu motociklu kluba Nightwolves MC loceklis un Nightwolves MC atzara “Roads for Victory” līderis. Būdams atzara “Roads for Victory” līderis, Bobrowskiy ir organizējis vairākas Nightwolves manifestācijas Berlīnē, Polijā un Krievijā. Kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainai 2022. gada februārī manifestāciju mērķis ir bijis aktīvi atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu un publiski noliegt Ukrainas tiesības uz valstiskumu, kā arī aicināt “denacificēt” valsti un popularizēt ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai. Tādējādi Bobrowskiy ir aktīvi un publiski atbalstījis Krievijas valsts propagandu. Andrey Bobrowskiy ir loceklis klubā Nightwolves MC, kas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1205.

Jozef HAMBÁLEK

jeb Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Dzimšanas datums: 14.3.1972.

Valstspiederība: Slovākijas

Dzimums: vīrietis

Jozef Hambálek ir Slovākijā bāzētās nacionālistu motociklu kluba Nightwolves MC Eiropas nodaļas priekšsēdētājs. Hambálek, kuram var atrast saiknes ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības pārstāvjiem, ir publiski pazīstams ar to, ka ierīkojis Nightwolves MC Eiropas galveno mītni bijušajā militārajā bāzē Slovākijā, kur izmantojis nolietotu militāro ekipējumu, tostarp tankus. Viņa pašreizējās darbības, tostarp to, ka viņš savos īpašumos, iespējams, rīko Nightwolves locekļu apmācību aktīvai kaujas darbībai Ukrainā un aktīvi popularizē prokrievisko propagandu Eiropā, var uzskatīt par drošības apdraudējumu Ukrainai un ES. Tādējādi Jozef Hambálek ir fiziska persona, kas materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1206.

Alexei WEITZ

jeb Alexei VAYTS

jeb Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Dzimšanas datums: 7.10.1965.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexei Weitz ir nacionālistu motociklu kluba Nightwolves MC loceklis un garīgais līderis, kurš ir cieši personiski saistīts ar Nightwolves MC līderi Alexander Zaldostanov. Viņš ir atbildīgs par Nightwolves MC saikni ar Krievijas Pareizticīgo baznīcu un tās līderu pasaules skatījuma veidošanu. Iepriekš viņš ir darbojies kā Nightwolves MC preses sekretārs un pilda pārstāvības uzdevumus, cita starpā rīkojot sarunas ar universitātes studentiem un uzstājoties Nightwolves manifestācijās. Viņš ir arī eksperts Krievijas prezidenta pakļautībā esošajā Etnisko attiecību padomē, kura ir publiski atbalstījusi Krievijas karu pret Ukrainu un starptautisko tiesību pārkāpumus un ir atbildīga par oficiāla jēdziena “Krievijas nācija” formulēšanu. Ņemot vērā viņa darbības saistībā ar Nightwolves MC un Krievijas prezidenta pakļautībā esošo Etnisko attiecību padomi, Weitz ir viena no svarīgākajām Krievijas valsts propagandas personām. Alexei Weitz ir loceklis klubā Nightwolves MC, kas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

jeb Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Dzimšanas datums: 17.3.1959.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Removich Belousov ir Krievijas Federācijas premjerministra pirmais vietnieks, un tiek uzskatīts, ka viņš jau daudzus gadus ir Putin tuvākā iekšējā loka loceklis. Viņam ir ietekmīga loma Krievijas Federācijas valdībā. Belousov īsteno Krievijas valdības ekonomikas politiku un ir atbildīgs par Krievijas ekonomikas izaugsmi un Krievijas tirgu stabilizāciju. 2022. gada 25. februārī viņš piedalījās sanāksmē Kremlī un aicināja tur sanākušos oligarhus turpināt darbu ar bankām, kurām piemērotas sankcijas. 2022. gada martā Belousov paziņoja, ka ārvalstu uzņēmums, kas valstī pārtrauc savu darbību un atlaiž darbiniekus, tiks atzīts par tīšām bankrotējušu, kas saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem maksātnespējas jomā ietver administratīvu atbildību un, iespējams, kriminālatbildību. Viņš atbalstīja Krimas aneksiju 2014. gadā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

jeb Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Dzimšanas datums: 21.5.1951.

Dzimšanas vieta: Nikolaevsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Yury Yakovlevich Chaika ir Krievijas Federācijas Drošības padomes pagaidu loceklis un Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā. Viņš ir tieši iesaistīts Krievijas agresīvās ārpolitikas vadīšanā un īstenošanā.

2022. gada aprīlī Yuri Chaika pasniedza valsts apbalvojumus karavīriem, kuri īpaši izcēlušies tā sauktās “Ukrainas denacificēšanas īpašās operācijas” laikā. Tiekoties ar bēgļiem no tā sauktās Doneckas Tautas Republikas 2022. gada 17. martāPyatigorsk, viņš pamatoja Krievijas karu pret Ukrainu un paziņoja, ka Ukrainas iestādes Ukrainā ir veikušas genocīdu.

Jau daudzus gadus Yuri Chaika ir viens no Vladimir Putin tuvākajiem sabiedrotajiem un valdošajam režīmam uzticīgs darbinieks. Yuri Chaika un viņa ģimene ir personiski guvuši labumu no ciešās saiknes ar Putin režīmu.

Tādējādi viņš ir atbildīgas par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Dzimšanas datums: 20.8.1963.

Dzimšanas vieta: Tokmak, Kirgīzijas PSR, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Maksimtsev ir viens no Krievijas militārajiem līderiem un Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks militārā un politiskā darba jautājumos. Krievijas Gaisa un kosmosa spēki Ukrainā ir veikuši uzbrukumus gan militāriem, gan civiliem mērķiem. Būdams virspavēlnieka vietnieks, Alexander Maksimtsev ir atbildīgs par šīs vienības darbībām. Tādējādi Alexander Maksimtsev ir atbildīgs par tādām darbībām vai atbalsta un īsteno tādas darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Dzimšanas datums: 25.10.1984.

Dzimšanas vieta: Penza, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Alexeyevna Lvova-Belova ir prezidenta komisāre bērnu tiesību jautājumos un ierosināja vienkāršot procedūru pilsonības piešķiršanai bērniem bāreņiem Ukrainā. Viņa ir viena no visvairāk iesaistītajām personām Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā, ko veic Krievijas ģimenes. Maria Alexeyevna Lvova-Belova darbības pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumību un administratīvo kārtību, un tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Dzimšanas datums: 15.10.1962.

Dzimšanas vieta: Gorky, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Yuri Nikolaevich Grekhov ir Krievijas militārais komandieris, ģenerālpulkvedis, Krievijas Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks. Krievijas Gaisa un kosmosa spēki Ukrainā ir veikuši uzbrukumus gan militāriem, gan civiliem mērķiem. Būdams Krievijas Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks, viņš komandē Gaisa un raķešu aizsardzības spēkus un tādējādi ir atbildīgs par tādu darbību atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Dzimšanas datums: 5.6.1968.

Dzimšanas vieta: Kusar reģions, Azerbaidžānas PSR, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Zabit Kheirbekov ir Krievijas Gaisa un kosmosa spēku ģenerālleitnants, Krievijas Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks loģistikas jautājumos. Krievijas Gaisa un kosmosa spēki Ukrainā ir veikuši uzbrukumus gan militāriem, gan civiliem mērķiem. Tādējādi Zabit Kheirbekov ir atbildīgs par tādām darbībām vai atbalsta un īsteno tādas darbības, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Dzimšanas datums: 9.6.1960.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Anatolyevich Kozitsyn ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem. Viņš ir Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK) līdzdibinātājs un izpilddirektors; tas ir viens no lielākajiem Krievijas galveno izejvielu (tostarp vara, cinka, ogļu, zelta un sudraba) ražotājiem. Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Dzimšanas datums: 21.6.1958.

Dzimšanas vieta: Nyaksimvol, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergei Semyonovich Sobyanine ir Maskavas mērs, un viņam ir cieša saikne ar Vladimir Putin. Viņš bija prezidenta administrācijas vadītājs no 2005. līdz 2008. gadam un no 2008. līdz 2010. gadam – Krievijas premjerministra vietnieks Vladimir Putin otrajā kabinetā. Viņš ir Drošības padomes loceklis. Sobyanine2022. gada 1. martā brīdināja, ka tiks novērsti visi “provokatoru” mēģinājumi un aicinājumi rīkot ielu protestus Maskavā. 2022. gada 18. martā notikušajā politiskajā manifestācijā “par pasauli bez nacisma” viņš skaidri pauda atbalstu “īpašajai militārajai operācijai” Ukrainā. Tādējādi viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.6.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksey Vladimirovich Denisenko ir Chelyabinsk reģionālās leģislatīvās asamblejas loceklis, Reģionālās politikas padomes prezidija loceklis, Leģislatīvās asamblejas komitejas būvniecības politikas, mājokļu un komunālo pakalpojumu jautājumos priekšsēdētājs un Vienotās Krievijas Chelyabinsk reģionālās nodaļas departamenta “Mijiedarbība ar sabiedriskajām asociācijām un darbs ar jaunatni” vadītājs. Turklāt viņš ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs un atklāti pamato, aizstāv un atbalsta prezidenta Putin lēmumu atzīt Doneckas Tautas Republiku (DTR) un Luhanskas Tautas Republiku (LTR) par neatkarīgām valstīm, kā arī īpašo militāro operāciju, kas, viņaprāt, ir miera īstenošanas operācija. Denisenko ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē panākt atbalstu karam pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Dzimšanas datums: 16.7.1975.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kā valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs Belskiy kopš 2021. gada 29. septembra ir St. Petersburg Leģislatīvās asamblejas priekšsēdētājs. Leģislatīvā asambleja ir augstākā un vienīgā valsts varas likumdošanas struktūra St. Petersburg. Asambleja tika izveidota un tiek reglamentēta saskaņā ar federālajiem tiesību aktiem, un tā cieši sadarbojas ar St. Petersburg gubernatoru.

Kā Leģislatīvās asamblejas priekšsēdētājs Belskiy ir augstākā ranga asamblejas loceklis. Tā rezultātā Belskiy ir nozīmīgs politiķis St. Petersburg un citur. Iepriekš Belskiy 2020.–2021. gadā bija St. Petersburg gubernatora vietnieks. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par jaunatnes politiku. Belskiy turpina strādāt ar bērniem un cenšas ar režīmam labvēlīgiem uzskatiem viņus ideoloģiski ietekmēt.

Belskiy aktīvi izmanto vairākus sociālo mediju kontus pakalpojumos Telegram un VKontakte un publicē rakstus partijas “Vienotā Krievija” medijos. Viņš atkārtoti izmantoja savas sociālo mediju platformas, lai pamatotu Krievijas karu pret Ukrainu un paustu tam atbalstu, un apsveica Krimu un Sevastopoli par to “atkalapvienošanos” ar Krieviju.

Belskiy ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē panākt atbalstu karam pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1217.

Alexander Valentinovich ISHCHENKO

(Александр Валентинович ИЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.3.1970.

Dzimšanas vieta: Rostov-on-Don, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ishchenko ir Rostov reģiona Legislatīvās asamblejas priekšsēdētājs un valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija”Rostov reģionālās nodaļas sekretārs (abos amatos kopš 2016. gada).

Ishchenko ļoti aktīvi darbojas jaunatnes organizācijās, piemēram, Rostov Jaunatnes parlamentā un reģionālajā politiski militārajā jaunatnes organizācijā “Jaunatnes gvarde”. Kā Leģislatīvās asamblejas priekšsēdētājs viņš ir publiska persona un bieži uzstājas vietējā un valsts televīzijā un ziņās, kā arī sabiedriskos pasākumos.

Publiskās intervijās un sociālajos medijos Ishchenko atbalsta prezidenta Putin lēmumu atzīt separātistu Luhanskas Tautas Republiku (LTR) un Doneckas Tautas Republiku (DTR) un popularizē režīma propagandas vēstījumus.

Ņemot vērā Ishchenko politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1218.

Mikhail Vladimirovich STRUK

(Михаил Владимирович СТРУК)

Dzimšanas datums: 26.10.1977.

Dzimšanas vieta: Novy Rogachik, Volgograd Oblast, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Struk kopš 2017. gada ir Volgograd Oblast (reģions) Leģislatīvās asamblejas loceklis. Struk ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Savā sociālo mediju platformas Vkontakte kontā un savos paziņojumos, kas publicēti vietējā laikrakstā, kuru Struk uztur kā Volgograd Oblast Leģislatīvās asamblejas vietnieks, viņš ir atkārtoti paudis atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā un nosodījis ukraiņus kā nacistus. Struk pauž atbalstu Krievijas zaldātiem, kas karo Ukrainā.

Ņemot vērā viņa politisko ietekmi un ietekmi, kas viņam ir kā ZAO Volzhskaya Mājputnu saimniecības ģenerāldirektoram, Struk ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē panākt atbalstu karam pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1219.

Nikolay Nikolaevich ZABOLOTNEV

(Николай Николаевич ЗАБОЛОТНЕВ)

Dzimšanas datums: 30.1.1992.

Dzimšanas vieta: Chuy reģions Kirgizstānas Republikas ziemeļos

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Zabolotnev ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija”Khanty-Mansiysk reģionālās nodaļas reģionālās izpildkomitejas vadītājs.

Viņš arī ir bijušais vadītājs Jauniešu domē (jauniešu parlamentā) Yugra, kas sadarbojas ar jauniešu domēm pašpasludinātajās Luhanskas Tautas Republikā (LTR) un Doneckas Tautas Republikā (DTR). Zabolotnev regulāri apmeklē Yugra Jauniešu domes sanāksmes, forumus un pasākumus. Viņš ar skeču uzstājās reģionālā labdarības koncertā 2022. gada 1. aprīlī, kurā vāca naudu Krievijas humānās palīdzības operāciju atbalstam Donbasā.

Reģionālā televīzijas kanālā viņš atkārtoti pauda atbalstu “īpašajai operācijai”.

Zabolotnev ļoti aktīvi darbojas sociālajos medijos un izmanto šo platformu, lai paustu atbalstu Putin un operācijai, uzsvērtu, ka DTR un LTR iedzīvotāji atbalsta Krieviju, izplatītu apgalvojumus par genocīdu Donbasa reģionā un vēstītu, ka Ukrainas spēki ir pilnībā jāiznīcina.

Ņemot vērā Zabolotnev politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1220.

Nikolay Timofeevich VELIKDAN

(Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ)

Dzimšanas datums: 6.3.1956.

Dzimšanas vieta: Sovetskoye Runo, Ipatovsky District, Stavropol Territory, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Velikdan kopš 2021. gada 30. septembra ir Stavropol reģionālās domes priekšsēdētājs. Kopš 2021. gada 19. septembra viņš ir Stavropol reģionālās domes loceklis un Stavropol teritorijas valdības priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņš ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs un šīs partijas Reģionālās politiskās padomes prezidija loceklis.

Savos paziņojumos Krievijas reģionālajās ziņu tīmekļa vietnēs Bez Formata un Stapravda viņš publiski atbalstīja un popularizēja iebrukumu Ukrainā, izplatot propagandu par Krievijas iebrukumu un izplatot sagrozītu informāciju par situāciju Ukrainā. Viņš mudina piedalīties “īpašajā operācijā”, un kā vienai no augstākā ranga amatpersonām un Stavropol Reģionālās domes priekšsēdētājam viņam ir ievērojama ietekme.

Ņemot vērā Velikdan politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1221.

Dmitryi Vladimirovich KHOLIN

(Дмитрий Владимирович ХОЛИН)

Dzimšanas datums: 25.9.1977.

Dzimšanas vieta: Kuybyshev, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kholin ir Samara Provinces domes deputāts; viņš ieņem Noteikumu komitejas priekšsēdētāja amatu. 2020.–2021. gadā viņš bija valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija”Samara reģionālās nodaļas izpildkomitejas vadītājs. Viņš ir arī Viskrievijas sabiedriskās organizācijas “Combat Brotherhood” (veterānu organizācija) Samara reģionālās nodaļas loceklis.

Savos sociālo mediju kanālos, publiskās intervijās un lekcijās Kholin atklāti pamato, aizstāv un atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņš atklāti informē par to, ka ir nelokāms prezidenta Putin atbalstītājs, kā rezultātā notiek sistemātiska publiska kūdīšana atbalstīt Krievijas militārās operācijas.

Konkrēti, Kholin ir būtiska loma prokrieviskā vēstījuma izplatīšanā jauniešu un jauno armijas kadetu vidū. Tādējādi viņš ir atbildīgs par prokrieviskās propagandas un dezinformācijas izplatīšanu saistībā ar karu pret Ukrainu, kā arī aktīvi darbojas vietējā atbalsta mobilizēšanā Krievijas militārajai kampaņai. Pamatojoties uz šīm darbībām, Kholin ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1222.

Sergey Evgenievich TSIVILEV

(Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ)

Dzimšanas datums: 21.9.1961.

Dzimšanas vieta: Zhdanov (Mariupol), bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Tsivilev ir Kemerovo reģiona gubernators un labi pazīstama, publiska persona.

Publiskās uzstāšanās reizēs Tsivilev atklāti pamato, aizstāv un atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņš atklāti informē par to, ka ir nelokāms prezidenta Putin atbalstītājs, kā rezultātā notiek sistemātiska publiska kūdīšana atbalstīt Krievijas militārās operācijas.

Viņa politiskās ietekmes dēļ viņš ir atbildīgs par prokrieviskās propagandas un dezinformācijas izplatīšanu saistībā ar karu pret Ukrainu, kā arī aktīvi darbojas vietējā atbalsta mobilizēšanā Krievijas militārajai kampaņai. Tsvilev ir atklāti paudis atbalstu Krievijas prezidenta lēmumam atzīt tā saukto Luhanskas un Doneckas republiku neatkarību. Pamatojoties uz šīm darbībām, Tsivilev ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1223.

Roman Alexandrovich GOVOR

(Роман Александрович ГOBOP)

Dzimšanas datums: 22.11.1982.

Dzimšanas vieta: Novokuznetsk, Kemerovskaya Oblast, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Govor ir Kemerovo reģiona – Kuzbass Leģislatīvās asamblejas loceklis. Viņš ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Savos paziņojumos kanālā Rutube un savā VKontakte kontā Govor publiski pauž atbalstu lēmumam iebrukt Ukrainā. Viņš arī aktīvi popularizē režīma propagandu.

Ņemot vērā Govor politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1224.

Roman Sergeevich CHUYKO

(Роман Сергеевич ЧУЙКО)

Dzimšanas datums: 12.5.1983.

Dzimšanas vieta: Blagoveshchensk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Chuyko ir Viskrievijas Tautas frontes Reģionālās izpildkomitejas vadītājs un Tuymen Oblast reģionālās leģislatīvās asamblejas loceklis. Chuyko ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Būdams Reģionālās izpildkomitejas vadītājs savā reģionā, Chuiko atkārtoti pauž atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā, izplata propagandas vēstījumus un sociālo mediju platformās, reģionālajos televīzijas kanālos un ziņu aģentūru tīmekļa vietnēs nosoda Ukrainas iestādes kā nacistus.

Ņemot vērā Chuyko politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1225.

Viktor Vladimirovich BABENKO

(Виктор Владимирович БАБЕНКО)

Dzimšanas datums: 14.10.1968.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Babenko ir partijas “Vienotā Krievija” atbalstītāju Sverdlovsk reģionālās padomes priekšsēdētājs. Viņš ir Sverdlovsk reģiona Likumdevēju asamblejas loceklis un partijas “Vienotā Krievija”Sverdlovsk reģionālās nodaļas sekretāra vietnieks. Babenko ir svarīgs reģionāls valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” politiķis Sverdlovsk apgabalā.

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma februārī Babenko sociālajos plašsaziņas līdzekļos, rakstiskās intervijās un uzstājoties vietējos pasākumos, ir aktīvi izteicis savu atbalstu operācijai. Viņš mudina Sverdlovsk iedzīvotājus atbalstīt Krievijas īstenoto “Īpašo operāciju pret nacionālismu un fašismu”.

Viņš lielākajā daļā attēlu ir redzams T-kreklā, uz kura ir Krievijas iebrukuma logotips “Z”. Turklāt Babenko vairākkārt ir izplatījis propagandu un nepatiesus paziņojumus par militārās operācijas norisēm.

Ņemot vērā Babenko politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1226.

Yury Alexandrovich BURLACHKO

(Юрий Александрович БУРЛАЧКО)

Dzimšanas datums: 8.6.1961.

Dzimšanas vieta: Omsk, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Burlachko kopš 2017. gada ir reģiona Krasnodar Krai Likumdošanas asamblejas priekšsēdētājs un Krasnodar Krai Likumdošanas asamblejas augstākā ranga deputāts. Burlachko ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Burlachko vairākās intervijās ir izplatījis Kremļa propagandu pret Ukrainu un paudis atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Viņš pauda pilnīgu atbalstu prezidenta centieniem “mūsdienu Ukrainu attīrīt no nacisma”. Turklāt Burlachko apgalvo, ka 2014. gadā ir aktīvi piedalījies vēlēšanu procesos Krimā. Viņš ir saņēmis vairākas medaļas un apbalvojumus, piemēram, Krievijas Federācijas prezidenta pateicību (2004., 2014., 2017. gadā), medaļu “Par Krimas atgriešanu” (2014. gadā) un ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā”.

Ņemot vērā Burlachko kunga politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tāpat viņš gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju, un labumu no Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

1227.

Yury Zimelevich KAMALTYNOV

(Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ)

Dzimšanas datums: 11.3.1957.

Dzimšanas vieta: Kazan, Republic of Tatarstan, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kamaltynov ir Tatarstānas Republikas (Republic of Tatarstan) Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieks. Viņa iepriekšējais amats bija Tatarstānas Republikas premjerministra vietnieks un Tatarstānas Republikas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Tatarstānas Republikas Valsts padomē. Kamaltynov ir valdošās Kremļa atbalstītāju partijas “Vienotā Krievija” biedrs.

Savos paziņojumos, ko ir izteicis vietējo un reģionālo plašsaziņas līdzekļu platformās, viņš publiski pauda atbalstu lēmumam iebrukt Ukrainā un popularizēja to.

Ņemot vērā Kamaltynov politisko ietekmi, viņš ir atbildīgs par naida kurināšanu pret Ukrainu, prokrieviskas dezinformācijas un propagandas izplatīšanu saistībā ar karu, kā arī par centieniem Krievijas iekšienē atbalstīt karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

21.7.2022.

1228.

Sergey Vitalyevich BEZRUKOV

(Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ)

Dzimšanas datums: 18.10.1973.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Bezrukov ir Krievijas aktieris un politiķis. Viņš ir viens no partijas “Vienotā Krievija” publiskajām sejām un “Vienotās Krievijas” projekta “Mazās dzimtenes kultūra” priekšsēdētājs. Viņš izplatīja Krievijas propagandu, lai atbalstītu Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš izteica atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā savos priekšnesumos Krievijas kareivjiem, kuri piedalījās karā, un bērniem no separātiskajām, tā sauktajām tautas republikām Donbasas reģionā. Turklāt viņš ir publiski izteicis savu atbalstu Krievijas Federācijas īstenotajai nelikumīgajai Krimas un Sevastopoles aneksijai.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par aktīvu tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1229.

Vladimir Lvovich MASHKOV

(Владимир Львович МАШКОВ)

Dzimšanas datums: 27.11.1963.

Dzimšanas vieta: Tula, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Mashkov ir Krievijas aktieris, režisors un scenārists, kas ir aktīvi atbalstījis Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš oficiāli atbalstīja prezidenta Vladimir Putin pieteikumu atkārtotai ievēlēšanai 2018. gadā un darbojās kā viņa vēlēšanu kampaņas pārstāvis. Viņš tika nominēts Prezidenta Kultūras un mākslas padomes locekļa amatam. Viņš arī izteica atbalstu nelikumīgajai Krimas un Sevastopoles aneksijai un tam, ka Krievija atzīst tā sauktās separātistu tautas republikas Donbasā.

Viņš 2022. gada 18. martāMoscow Luzhniki stadionā uzstājās propagandas manifestācijā, ar ko tika atbalstīta nelikumīgā Krimas aneksija un karš pret Ukrainu. Turklāt viņš Moscow pie Oleg Tabakov teātra fasādes uzstādīja militāro simbolu “Z”, ko Krievijas propaganda izmanto, lai popularizētu Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par aktīvu tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.”

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“102.

AVLITA Stevedoring Company

Adrese: Prymorska Street 2h, Sevastopol, Crimea, Ukraina

Avlita Stevedoring Company sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar graudu iekraušanu kuģos Krievijas nelikumīgi anektētās Sevastopoles ostā Krimā. Daudzos ziņojumos ir dokumentēts, ka uzņēmums ir bijis iesaistīts tādu graudu iekraušanā kuģos, kuri ir nozagti lauksaimniekiem un Ukrainas valstij tajās Ukrainas teritorijās, ko okupējusi Krievija, vai kurus Ukrainas lauksaimnieki bijuši spiesti pārdot piespiedu kārtā. Tāpēc Avlita ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб “Ночные Волки”)

Adrese: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Krievijas Federācija

Vienības veids: Motociklistu grupa

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācijas

Reģistrācijas datums: 1989. gads

Nightwolves MC ir nacionālistisks motociklistu klubs, kas 1989. gadā tika nodibināts Moscow un kam ir aptuveni 45 filiāles visā pasaulē, tostarp filiāles daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Klubs Nightwolves MC ir aktīvi iesaistījies Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, publiski izsakot atbalstu Krimas aneksijai 2014. gadā un karam pret Ukrainu 2022. gadā, aktīvi izplatot pret Ukrainu vērstu un prokrievisku propagandu un cīnoties kopā ar prokrieviskajiem grupējumiem Ukrainā vai atbalstot tos pēc Krimas aneksijas un Krievijas 2022. gadā sāktā kara pret Ukrainu. Grupa ir būtiska Krievijas valdības atbalstītāja, tā aktīvi pauž atbalstu Krievijas valsts propagandai Krievijā, kā arī Eiropā un Rietumbalkānos, publiski noliedz Ukrainas tiesības uz valstiskumu un aicina valsti “denacificēt” un “deukrainizēt”, atbalstot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Grupai ir arī ciešas saiknes ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin un Krievijas valdību, un laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam tā ir saņēmusi valsts finansējumu no Kremļa. Tādējādi Nightwolves ir vienība vai struktūra, kura sniedz materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā ir vienība, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Adrese: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Moscow 105064, Krievijas Federācija

Vienības veids: Nevalstiska organizācija

Reģistrācijas vieta: Moscow

Reģistrācijas datums: 2010. gada februāris

Reģistrācijas Nr.: 1107799026752

Fondu Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund 2010. gadā izveidoja Krievijas prezidents Dmitry Medvedev. Fonda dibinātājs bija Krievijas Ārlietu ministrija, un tā pilnvaroto padomi vada ārlietu ministrs. Ministrija finansē Gorchakov fonda darbu, kas savukārt piešķir finansējumu ideju laboratorijām un GONGO (valsts izveidotām NVO).

Gorchakov fonds tika izveidots Krievijas tautiešu atbalstam pēcpadomju teritorijā saskaņā ar Kremļa ideoloģiskajiem mērķiem. Gorchakov fonda organizētie projekti ir svarīgi elementi Krievijas ārpolitikas diskursā. Ukrainas valdība 2015. gadā Kyiv pretvalstiskas propagandas dēļ slēdza Gorchakov Public Diplomacy Fund biroju.

Tādējādi Gorchakov Public Diplomacy Fund ir atbildīgs par aktīvu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un par ieguvumiem no tās.

21.7.2022.

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Galvenās mītnes adrese: Krievijas Federācija, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Tālrunis: +7 (495) 690-12-45

E-pasts: rossotr@rs.gov.ru

Tīmekļa vietne : https://rs.gov.ru

Vienības veids: Krievijas Federālā valdības aģentūra

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Reģistrācijas datums: 6.9.2008.

Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) ir federāla izpildstruktūra, kuras uzdevums ir sniegt valsts pakalpojumus un pārvaldīt valsts īpašumu, lai atbalstītu un attīstītu starptautiskās attiecības starp Krievijas Federāciju un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstīm un citām ārvalstīm.

Tā ir galvenā valsts aģentūra, kas demonstrē Kremļa maigo varu un hibrīdietekmi, tostarp popularizē tā saukto “Russkiy Mir” koncepciju. Jau daudzus gadus tā darbojas kā Krievijas tautiešu un ietekmētāju tīkla jumta organizācija un finansē dažādus publiskās diplomātijas un propagandas projektus, kas saliedē prokrievisko spēku darbības un izplata Kremļa vēstījumus, tostarp vēstures pārskatīšanu.

Rossotrudnichestvo aktīvi rīko starptautiskus pasākumus, kuru mērķis ir plašākā sabiedrībā nostiprināt tādu uztveri, ka okupētās Ukrainas teritorijas ir Krievijas teritorija. Rossotrudnichestvo vadītājs un vadītāja vietnieks ir skaidri parādījuši savu atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu.

Tādējādi aģentūra Rossotrudnichestvo ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā. Turklāt tā ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un par ieguvumiem no tās.

21.7.2022.

106.

Russkiy Mir Foundation

(Фонд “Русский мир”)

Adrese: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 981-5680

E-pasts: info@russkiymir.ru

Tīmekļa vietne: https://russkiymir.ru

Vienības veids: Krievijas Federālā valdības aģentūra

Reģistrācijas datums: 31.8.2007.

Fondu “Russkiy Mir” ir izveidojusi un finansē Krievijas Federācijas valdība. Krievijas Federācija to izmantoja, lai veicinātu savas intereses pēcpadomju valstīs.

Tā oficiālais uzdevums ir popularizēt krievu valodu un kultūru pasaulē, taču Kremlis šo fondu izmanto kā nozīmīgu ietekmes instrumentu, ar ko tiek pastiprināti sekmēta uz Krieviju centrēta programma valstīs, kas izveidojušās pēc PSRS, un tiek noraidīta Ukrainas kā suverēnas valsts leģitimitāte un aizstāvēta tās apvienošana ar Krieviju.

Russkiy Mir Foundation ir izplatījis propagandu, kas atbalsta Kremli un ir vērsta pret Ukrainu, un attaisnojis neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Savos oficiālajos paziņojumos tas ir paudis atbalstu nelikumīgajai Krimas un Sevastopoles aneksijai un tam, ka Krievijas Federācija atzīst separātiskās, tā sauktās “tautas republikas” Donbasas reģionā.

Tāpēc tas ir atbildīgs par tādu darbību atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī guvis labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

107.

JSC Research and Production Association “Kvant”

(Акционерное общество Научно-производственное объединение “Квант”)

Adrese: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Krievijas Federācija

Tālrunis: (8162) 681303

E-pasts: ok@kvant-vn.ru

Kvant” JSC ir Krievijas uzņēmums, kas darbojas militārajā nozarē un Krievijas bruņotajiem spēkiem ražo elektroniskas kara sistēmas.

Tas ir piedalījies elektroniskās karadarbības sistēmas Krasucha-4 kopizstrādē un kopražošanā un izgatavojis aprīkojumu elektroniskajai karadarbības sistēmai Rtut-BM. Krievijas Federācijas bruņotie spēki elektroniskās karadarbības sistēmas Krasucha-4 un Rtut-BM izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko ir tikusi grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās.

21.7.2022.

108.

Sberbank

(Сбербанк)

Adrese: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Krievijas Federācija

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība.

Reģistrācijas vieta: 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 22.3.1991.

Reģistrācijas Nr.: 1027700132195

Sberbank Krievijā ir nozīmīga finanšu iestāde. Krievijas Centrālajai bankai ir Sberbank akciju kontrolpakete. Prezidenta Putin darbības laikā no 2000. līdz 2007. gadam bankas izpilddirektors bija Krievijas ekonomikas un tirdzniecības ministrs, un bankas Uzraudzības padomes priekšsēdētājs ir Krievijas finanšu ministrs. Tā kā Sberbank ir lielākā Krievijas banka (kurā ir aptuveni ceturtā daļa kopējo Krievijas banku aktīvu un trešdaļa banku kapitāla), kura lielākoties pieder Krievijas valdībai, tā rada arī lielus ieņēmumus Krievijas valdībai. Tādējādi Sberbank ir vienība vai struktūra, kas finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Adrese: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Krievijas Federācija

Tālrunis: (+7812) 605-00-78

Tīmekļa vietne: http://www.forss.ru/eng

E-pasts: info@forss-marine.ru

FORSS ir Krievijas uzņēmums, kas kuģu būves nozarei sniedz inženiertehniskus pakalpojumus. Tas pilda Krievijas Federācijas valdības dotos pasūtījums.

Tas piedalījās “Vasily Bykov” Melnās jūras flotes projekta izstrādē. Šis “Projekts 22 160 ” paredz patruļkuģu būvēšanu Zelenodolsk kuģu būvētavā, ko Krievijas jūras spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko ir tikusi grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās.

21.7.2022.

110.

All-Russia “Young Army” Military Patriotic Social Movement

(Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»)

jeb Yunarmiya

(Юнармия)

Adrese: 1st Krasnokursantskiy passage, 1/4, Building 1, Moscow, Krievijas Federācija, 111033

Tālrunis: +7 (495) 106-75-75

Tīmekļa vietne: https://yunarmy.ru/

E-pasts: info@yunarmy.ru

All-Russia “Young Army” Military Patriotic Social Movement (Yunarmiya) ir paramilitāra Krievijas organizācija. Yunarmiya un tās biedri atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un izplatīja Krievijas propagandu par karu. Yunarmiya lietoja militāro simbolu “Z”, ko Krievijas propaganda izmantoja, lai popularizētu Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Izglītības ministrijas atbalstu Yunarmiya organizēja kampaņu, kuras laikā skolēniem lūdza rakstīt vēstules Krievijas kareivjiem, kas piedalījās Krievijas iebrukumā Ukrainā. Turklāt tā vāca dāvanas karojošajām karaspēka vienībām. Tā arī organizēja vasaras nometnes bērniem nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā.

Tādējādi tā ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.”