2.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/113


Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2022/336 (2022. gada 28. februāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 58, 2022. gada 28. februāris )

7. lappusē 675. ierakstā sadaļā “Identifikācijas informācija”:

tekstu:

“Dzimšanas datums: 21.4.1964.

Dzimšanas vieta: Lviv, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis”

lasīt šādi:

“Dzimšanas datums: 21.4.1964.

Dzimšanas vieta: Lviv, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis”.