2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 277/12


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1276

(2021. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2019/1716 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 14. oktobrī pieņēma Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2021. gada 10. jūnijā Savienības vārdā nāca klajā ar paziņojumu, kurā viņš nosodīja Nikaragvas iestāžu darbības, kas vērstas pret opozīcijas partijām, plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, tostarp sistemātisku prezidenta amata kandidātu un opozīcijas līderu aizturēšanu un apcietināšanu. Augstais pārstāvis norādīja, ka, ņemot vērā situāciju Nikaragvā, Savienība pauž gatavību likt lietā visus tās rīcībā esošos instrumentus, cita starpā arī piemērojot papildu ierobežojušus pasākumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka situācija Nikaragvā joprojām ir nopietna, Regulas (ES) 2019/1716 I ielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj astoņas personas.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2019/1716 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šis regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  OV L 262, 15.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumā izklāstītajā fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā pievieno šādas personas:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Pieņemtais vārds: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Amats(-i): Nikaragvas Republikas viceprezidente (kopš 2017. gada), prezidenta Daniel Ortega sieva

Dzimšanas datums: 1951. gada 22. Jūnijs

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A00000106 (Nikaragva)

Nikaragvas viceprezidente, Nikaragvas prezidenta kundze un Sandinistu jaunatnes organizācijas līdere. Saskaņā ar prezidenta Daniel Ortega sniegto informāciju puse no prezidenta varas ir Rosario María Murillo Zambrana rokās. Viņai ir bijusi būtiska nozīme, mudinot uz represijām, ko Nikaragvas Valsts policija 2018. gadā vērsa pret opozīcijas demonstrācijām, un šīs represijas attaisnojot. 2021. gada jūnijā viņa publiski draudēja Nikaragvas opozīcijai un diskreditēja neatkarīgus žurnālistus.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs (kopš 2017. gada)

Dzimšanas datums: 1954. gada 11. Oktobris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs kopš 2017. gada un Sandinistu Nacionālās atbrīvošanās frontes (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN) valsts direkcijas loceklis kopš 1996. gada. Kā Nikaragvas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs viņš ir atbildīgs par vairāku represīvu tiesību aktu pieņemšanu, kuru vidū ir arī amnestijas likums, kas liedz veikt jebkādu izmeklēšanu pret 2018. gadā notikušu smagu cilvēktiesību pārkāpumu atbildīgajiem, un likumi, ar kuriem tiek grauta brīvība un demokrātijas procesi Nikaragvā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Amats(-i): Nikaragvas Valsts policijas vadītājs

Dienesta pakāpe: Ģenerālis/Vecākais komisārs

Dzimšanas datums: 1963. gada 4. Maijs

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā Nikaragvas Valsts policijas (NNP) vadītājs vecākā komisāra pakāpē (otrā augstākā pakāpe) un, atrodoties policijas Managvā (Managua) vadošajā amatā, Juan Antonio Valle Valle ir atbildīgs par policijas veiktajām atkārtotām brutālajām darbībām un pārmērīgu spēka lietošanu, kā rezultātā gājuši bojā simtiem civiliedzīvotāju, par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām, par vārda brīvības pārkāpumiem un pret tādu demonstrāciju nepieļaušanu, kas vērstas pret valdību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Pieņemtais vārds: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas ģenerālprokurore

Dzimšanas datums: 1959. gada 16. Februāris

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā ģenerālprokurore, kas ir prokuratūras augstākā amatpersona, Ana Julia Guido Ochoa, kas ir lojāla Ortega režīmam, ir atbildīga par daudzu protestētāju un politiskās opozīcijas locekļu politiski motivētu kriminālvajāšanu. Viņa izveidoja specializētu vienību, kas safabricēja apgalvojumus pret protestētājiem un izvirzīja viņiem apsūdzību. Turklāt viņa ir atbildīga par tiesību ieņemt valsts amatu atņemšanu vispārējo vēlēšanu galvenajam opozīcijas kandidātam.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Amats(-i): León policijas priekšnieks, Valsts policijas ģenerālkomisārs

Dzimšanas datums: 1960. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

León policijas priekšnieks kopš 2018. gada 23. augustaFidel de Jesús Domínguez Alvarez ir atbildīgs par daudziem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu, cita starpā arī par politiska oponenta ģimenes locekļu nolaupīšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un par vārda brīvības un mediju brīvības pārkāpumiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.8.2021.

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 1949. gada 3. Jūnijs

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A0009864 (Nikaragva)

Kā Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja viņa ir atbildīga par tiesu varas izmantošanu Ortega režīma labā, selektīva veidā nosakot kriminālatbildību par opozīcijas aktivitātēm, saglabājot pastāvošo modeli – tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumus, patvaļīgas aizturēšanas un tiesību atņemšanu politiskajām partijām un opozīcijas kandidātiem.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par nopietnu tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Amats(-i): “Canal 8” un Difuso Comunicaciones direktors. 4. maija sandinistu kustības līderis, Nikaragvas Republikas prezidenta un viceprezidentes dēls

Dzimšanas datums: 1982. gada 17. Oktobris

Valstspiederība: Nikaragvas

Prezidenta Daniel Ortega un prezidenta kundzes un viceprezidentes Rosario Murillo dēls. Vienas no galvenajām propagandas TV raidstacijām, proti, Canal 8, direktors un 4. maija sandinistu kustības līderis. Savā amatā viņš ir veicinājis vārda brīvības un mediju brīvības ierobežošanu. Viņš ir publiski draudējis Nikaragvas uzņēmējiem, kas pretojas Ortega režīmam. Tādējādi viņš ir atbildīgs par demokrātijas graušanu un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā. Tā kā viņš ir viceprezidentes Rosario Murillo dēls, viņš ir saistīts ar personām, kas atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā.

2.8.2021.

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas prezidenta padomdevējs ekonomikas jautājumos

Dzimšanas datums: 1950. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Bayardo Arce Castano kā prezidenta Daniel Ortega padomdevējam ekonomikas jautājumos ir ārkārtīgi liela ietekme uz Ortega režīma politiku. Tādējādi viņš ir saistīts ar personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Nikaragvā.

Viņš ir atbalstījis tādas likumdošanas izstrādi, kas liedz opozīcijas kandidātiem piedalīties vēlēšanās. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.”