23.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 315/1


PADOMES LĒMUMS

(2020. gada 21. septembris),

ar ko ieceļ Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus

(2020/C 315 I/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1) un jo īpaši tās 75. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības,

tā kā:

(1)

ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 tika izveidota Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja (padomdevēja komiteja).

(2)

Regulā (EK) Nr. 883/2004 nav precizēts padomdevējas komitejas locekļu un viņu aizstājēju amata pilnvaru termiņš. Tādēļ Padomei savā Lēmumā, ar ko amatā ieceļ locekļus un viņu aizstājējus, būtu jānosaka viņu amata pilnvaru termiņš. Lai izvairītos no nevajadzīga administratīva sloga, amata pilnvaru termiņam vajadzētu būt pietiekami ilgam un būtu arī jāņem vērā, ka šāda veida padomdevēju komiteju sanāksmes parasti notiek tikai vienreiz vai divreiz gadā. No pārlieku biežas visu Komitejas biedru pilnvaru termiņa atjaunināšanas būtu jāizvairās, nosakot piecu gadu pilnvaru termiņu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļiem un viņu aizstājējiem uz laikposmu no 2020. gada 20. oktobra līdz 2025. gada 19. oktobrim ar šo ieceļ šādas personas:

I.   VALDĪBAS PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Marc MORSA kungs

Philippe DERAEVE kungs

Bulgārija

Gergana YANKOVA kundze

Nikolay ALEKSIEV kungs

Čehija

Jiří BAUER kungs

Gabriela PIKOROVÁ kundze

Dānija

Marie-Louise OUTZEN kundze

Jan STRØBÆK kungs

Vācija

Moira KETTNER kundze

Birgit MIHM kundze

Igaunija

Leili EENLO kundze

Agne NETTAN-SEPP kundze

Īrija

Mary O'SULLIVAN kundze

Dearbháil NIC GIOLLA MHICÍL kundze

Grieķija

Anna RIZOU kundze

Theodora KARACHRISTOU kundze

Horvātija

Blaženka KAMENJAŠEVIĆ kundze

Tihomil JURICA BADER kungs

Spānija

Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI kundze

Vega TRUFERO RODRÍGUEZ kundze

Francija

François BRILLANCEAU kungs

Emmanuelle ELDAR kundze

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Daina FROMHOLDES kundze

Marika PETROVIČAS kundze

Lietuva

Mariana ŽIUKIENĖ kundze

Irena MARTINKUTĖ kundze

Luksemburga

Carine PIGEON kundze

Anne RECH kundze

Ungārija

Ildikó PÁKOZDI kungs

András Dániel LOPUSSNY kungs

Malta

Alexia VELLA kundze

Fiona CILIA PULIS kundze

Nīderlande

Wiebren Van DIJK kungs

Liesbeth GERRETSEN kundze

Austrija

Manfred PÖLTL kungs

Heinz WITTMANN kungs

Polija

Robert WÓJCIK kungs

Elżbieta TOMASZEWSKA kundze

Portugāle

Maria Cristina DE ABREU LOBO FERREIRA kundze

Elisabete Maria SOUSA DA SILVEIRA kundze

Rumānija

Adriana STOINEA kundze

Costin ILIUŢĂ kungs

Slovēnija

Nuša MAJHENC kundze

Metka LOGAR kundze

Slovākija

Jaroslav KOVÁČ kungs

Lucia MAHĎÁKOVÁ kundze

Somija

Henna HUHTAMÄKI kundze

Susanna GRIMM-VIKMAN kundze

Zviedrija

Anna SVÄRD kundze

Kristin PAULSSON kundze

II.   ARODBIEDRĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Nathalie DIESBECQ kundze

Anne PANNEELS kundze

Bulgārija

Assia GONEVA kundze

Valeri APOSTOLOV kungs

Čehija

Vít SAMEK kungs

Hana POPELKOVÁ kundze

Dānija

Heidi RØNNE kundze

Torben Damsgaard JENSEN kungs

Vācija

Robert NAZAREK kungs

Bertold BRÜCHER kungs

Igaunija

Kaja TOOMSALU kundze

 

Īrija

Eoin RONAYNE kundze

 

Grieķija

Stamati TRIAS kundze

Spiridon CHRYSANTHOPOULOS kungs

Horvātija

Marina KASUNIĆ PERIS kundze

Sunčica BRNARDIĆ kundze

Spānija

Carlos BRAVO FERNÁNDEZ kungs

Ana Maria CORRAL JUAN kundze

Francija

Romain LASSERRE kungs

Virginie AUBIN kundze

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Linda ROMELES kundze

Mārtiņš SVIRSKA kungs

Lietuva

Virginija LABUNSKAITĖ kundze

Jurga SUBAČIŪTE-ŽEMAITIENĖ kundze

Luksemburga

Christophe KNEBELER kungs

Carlos PEREIRA kungs

Ungārija

Ágnes CSER kundze

András PÁSZTÓY kungs

Malta

Chris ATTARD kungs

Kevin CAMILLERI kungs

Nīderlande

Caroline RIETBERGEN kundze

Tessa KONING kundze

Austrija

Sophia MARCIAN kundze

Dinah DJALINOUS-GLATZ kundze

Polija

Jan POLACZEK kungs

Katarzyna DUDA kundze

Portugāle

Tiago João KALIDÁS BARRETO RODRIGUES DOS SANTOS kungs

Fernando MARQUES kungs

Rumānija

Dumitru FORNEA kungs

Radmilo FELIX kungs

Slovēnija

Aljoša ČEČ kungs

Irena ILEŠIČ ČUJOVIČ kundze

Slovākija

Mária SVOREŇOVÁ kundze

Jana BERINCOVÁ kundze

Somija

Tuuli GLANTZ kundze

Samppa KOSKELA kungs

Zviedrija

Joa BERGOLD kundze

Michael DUBOIS kungs

III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Annick HELLEBUYCK kundze

Hilde THYS kundze

Bulgārija

Rumen RADEV kungs

Rumyana GEORGIEVA kundze

Čehija

Luděk MAZUCH kungs

Marie ZVOLSKÁ kundze

Dānija

Helene TANDERUP kundze

Jens TROLDBORG kungs

Vācija

Stefan MONDORF kungs

Michael STIEFEL kungs

Igaunija

Victoria METS kundze

Mare HIIESALU kundze

Īrija

Kara McGANN kundze

Pauline O’HARE kundze

Grieķija

 

 

Horvātija

Marijana FILIPIĆ kundze

Nuša ŽUNEC kundze

Spānija

Olimpia del AGUILA CAZORLA kundze

Miriam PINTO LOMEÑA kundze

Francija

Emilie MARTINEZ kundze

Christophe SOUPIZET kungs

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

Ilona KIUKUCĀNES kundze

Inese STEPIŅAS kundze

Lietuva

Ineta RIZGELĖ kundze

Monika GABALYTĖ kundze

Luksemburga

François ENGELS kungs

Michèle MARQUES kundze

Ungārija

Julianna VARGA kundze

Péter VIDA kungs

Malta

Joe FARRUGIA kungs

 

Nīderlande

Anneloes GOOSSENS kundze

Ruud BLAAKMAN kungs

Austrija

Caroline GRAF-SCHIMEK kundze

Anna SCHWAMBERGER kundze

Polija

Joanna JASIEWICZ kundze

Piotr PALUTKIEWICZ kungs

Portugāle

Cristina NAGY MORAIS kundze

Nuno BERNARDO kungs

Rumānija

Roxana PRODAN kundze

Diana PASAT kundze

Slovēnija

Nataša CVETEK kundze

Nina SCORTEGAGNA KAVČNIK kundze

Slovākija

Andrej LASZ kungs

Peter MOLNÁR kungs

Somija

Mikko RÄSÄNEN kungs

Vesa RANTAHALVARI kungs

Zviedrija

Catharina BÄCK kundze

Lena WIDMAN kundze

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 21. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. KLOECKNER


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.