8.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/22


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/512

(2020. gada 7. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

Eiropas Savienības Padome,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2011/235/KĀDP (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2011/235/KĀDP pārskatīšanu, Padome uzskata, ka tajā paredzētie ierobežojošie pasākumi būtu jāatjauno līdz 2021. gada 13. aprīlim.

(3)

Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāatjaunina ieraksti attiecībā uz 82 personām, kas ir iekļautas Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/235/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/235/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Šo lēmumu piemēro līdz 2021. gada 13. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu atjauno vai attiecīgi groza.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 7. aprīlī

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Ierakstus par šādām Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā norādītām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1961. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušais bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka vecākais padomdevējs drošības jautājumos. Irānas valsts policijas priekšnieks no 2005. gada līdz 2015. gada sākumam. Viņš ir arī Irānas kiberdrošības policijas (iekļauta sarakstā) priekšnieks no 2011. gada janvāra līdz 2015. gada sākumam. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgu nakts uzbrukumu Tehran universitātes kopmītnēs. Šobrīd Irānas Headquarters in support of the Yemeni People vadītājs.

12.4.2011.

2.

ALLAHKARAM Hossein

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna)

Dzimšanas datums: 1945. gads

Dzimums: vīrietis

Ansar-e Hezbollah koordinācijas padomes vadītājs un bijušais IRGC ģenerālis. Ansar-e Hezbollah līdzdibinātājs. Šis pusmilitārais formējums ir atbildīgs par ārkārtīgo vardarbību 1999., 2002. un 2009. gadā pret studentiem un universitātēm vērstajā apspiešanā.

Viņam joprojām ir vadošs amats organizācijā, kas ir gatava veikt cilvēktiesību pārkāpumus pret sabiedrību, tostarp veicināt agresiju pret sievietēm par to, kādu apģērbu viņas izvēlējušās.

12.4.2011.

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

IRGC brigādes ģenerālis. Bruņoto spēku ģenerālštāba Drošības departamenta vadītājs. Bijušais IRGC sauszemes spēku vadītāja vietnieks. Viņš ir tieši un personīgi atbildīgs par protestētāju apspiešanu 2009. gada vasarā.

12.4.2011.

4.

FAZLI Ali

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

Imam Hossein Cadet College direktors (kopš 2018. gada). Basij komandiera vietnieks (2009–2018), IRGC Seyyed al-Shohada Corps vadītājs, Tehran province (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps gādā par drošību Tehran provincē un bija ietekmīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

12.4.2011.

6.

JAFARI Mohammad-Ali (jeb Aziz Jafari)

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1.9.1957.

Dzimums: vīrietis

Hazrat-e Baqiatollah Social and Cultural Base direktors. Bijušais IRGC komandieris (2007. gada septembris – 2019. gada aprīlis). IRGC un ģenerāļa Mohammad-Ali (Aziz) Jafari pavēlniecībā esošā Sarollah Base bija ietekmīgs spēks, kas nelikumīgi iejaucās 2009. gada prezidenta vēlēšanās, arestējot un aizturot politiskos aktīvistus, kā arī radot sadursmes ar protestētājiem ielās.

12.4.2011.

7.

KHALILI Ali

Dzimums: vīrietis

IRGC ģenerālis, viens no Sarollah Base vadītājiem. Viņš parakstīja 2009. gada 26. jūnija vēstuli veselības ministram, kurā tika aizliegts izsniegt dokumentus vai medicīnas informāciju ikvienam, kas bija ievainots vai hospitalizēts notikumos pēc vēlēšanām.

12.4.2011.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Dzimums: vīrietis

Bijušais Army Command and General Staff College (DAFOOS) vadītājs. Bijušais IRGC Seyyed al-Shohada Corps vadītājs, Tehran province. Seyyed al-Shohada Corps bija ietekmīgs spēks, kas 2009. gadā organizēja protestētāju apspiešanu.

12.4.2011.

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka)

Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) koordinatora vietnieks. Bijušais IRGC kultūras un sociālo jautājumu priekšnieka vietnieks. Bijušais Basij komandieris (2009–2016). Kā IRGC Basij komandieris Naqdi bija atbildīgs par Basij varmācību 2009. gada beigās vai bija tajā iesaistīts, tostarp vardarbīgajā reakcijā uz 2009. gada decembra Ashura dienas protestiem, kā rezultātā dzīvību zaudēja līdz 15 cilvēku un simtiem protestētāju tika arestēti. Pirms viņu 2009. gada oktobrī iecēla par Basij komandieri, Naqdi bija Basij izlūkošanas daļas vadītājs, kura ir atbildīga par arestēto personu nopratināšanu pēc vēlēšanām notikušajā apspiešanā.

12.4.2011.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna)

Dzimšanas datums: 1963. gads

Dzimums: vīrietis

Ar valsts policiju saistītās struktūras Centre for Strategic Studies of the Iranian Law Enforcement Force vadītājs. Irānas Valsts policijas priekšnieka vietnieks līdz 2014. gada jūnijam. Radan kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks no 2008. gada bija atbildīgs par policijas spēku veikto protestētāju piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem to arestiem un aizturēšanu. Šobrīd IRGC komandieris, kas gādā par Irākas “antiteroristu” spēku apmācību.

12.4.2011.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Dzimums: vīrietis

Tehran mēra padomdevējs. Bijušais Tehran Disaster Mitigation Organisation vadītājs (2010–2013). Būdams Tehran policijas priekšnieks līdz 2010. gada janvārim, viņš bija atbildīgs par vardarbīgiem policijas uzbrukumiem protestētājiem un studentiem. Azizollah RajabzadehTehran teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kas apsūdzēta par varmācībām Kahrizak ieslodzījuma centrā 2009. gada decembrī.

12.4.2011.

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Dzimums: vīrietis

Komandiera vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Bijušais Tehran policijas priekšnieks, bijušais Irānas Valsts policijas priekšnieka vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Viņš ir atbildīgs par represiju koordinēšanu Irānas galvaspilsētā Iekšlietu ministrijas uzdevumā.

12.4.2011.

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1963. gads

Dzimums: vīrietis

IRGC izlūkdienesta komandieris (kopš 2009. gada oktobra). 2019. gada maijā tika paplašinātas viņa pilnvaras, apvienojot IRGC Strategic Intelligence vietnieka biroju ar IRGC Intelligence Organization. Basij komandieris līdz 2009. gada oktobrim. Viņam pakļautie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavībās, aizturēšanā un spīdzināšanā.

12.4.2011.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Dzimums: vīrietis

Augstākās tiesas 28. nodaļas padomdevējs un loceklis. Mashhad Judiciary vadītājs līdz 2014. gada septembrim. Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika saīsinātā procesā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas, izmantojot spiedienu un spīdzināšanu. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus piesprieda, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

15.

DORRI-NADJA-FABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna)

Dzimšanas datums: 1945. gads

Dzimums: vīrietis

Assembly of Experts loceklis un augstākā garīgā līdera pārstāvis Markazi (“centrālajā”) provincē, un Augstākās administratīvās tiesas vadītājs. Irānas ģenerālprokurors līdz 2009. gada septembrim, kā arī bijušais izlūkošanas ministrs Khatami prezidentūras laikā. Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja sarīkot paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem un pārraudzīja minētās prāvas, kurās apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts.

12.4.2011.

16.

HADDAD Hassan (jeb Hassan ZAREH DEHNAVI)

Dzimums: vīrietis

Bijušais par drošību atbildīgās tiesas amatpersonas vietnieks Tehran Revolucionārajā tiesā. Bijušais Tehran Revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzēm, un viņš regulāri draudēja aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņam bija svarīga nozīme aizturēšanas rīkojumu izdošanā Kahrizak ieslodzījumu centrā 2009. gadā. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Dzimums: vīrietis

Islāma propagandas organizācijas vadītājs Khorasan-Razavi provincē. Mashhad Revolucionārās tiesas tiesnesis (līdz 2013. gadam). Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika saīsinātā procesā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus piesprieda, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Dzimums: vīrietis

Bijušais Tehran Revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesu iestādes viņu pratināja par cietsirdīgu izturēšanos Kahrizak. Viņam bija svarīga nozīme aizturēšanas rīkojumu izdošanā, uz kuru pamata aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru 2009. gadā. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

19.

JAFARI-DOLA-TABADI Abbas

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1953

Dzimums: vīrietis

Bijušais Teherānas ģenerālprokurors (2009. gada augusts – 2019. gada aprīlis). Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. 2009. gada septembrī viņš pavēlēja slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh jeb naidu pret dievu, par ko piespriež nāvessodu, un liedza pienācīgu tiesas procesu tiem, kurus gaidīja nāvessods. Viņa birojs, apspiežot politisko opozīciju plašāk, vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un arestēja tos.

2018. gada oktobrī viņš paziņoja plašsaziņas līdzekļiem, ka četri aizturēti Irānas vides aktīvisti tiks apsūdzēti par “samaitātības sēšanu uz Zemes”, par ko piespriež nāvessodu.

12.4.2011.

20.

MOGHISSEH Mohammad (jeb NASSERIAN)

Dzimums: vīrietis

Tiesnesis, Tehran Revolucionārās tiesas priekšsēdētājs, 28. nodaļa. Tiek uzskatīts, ka viņš ir atbildīgs arī par bahājiešu (Baha'i) kopienas locekļu notiesāšanu. Viņš ir nodarbojies ar pēcvēlēšanu lietām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda ilgus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem.

12.4.2011.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh

Dzimšanas datums: aptuveni 1956. gads

Dzimums: vīrietis

Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis. Irānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada septembra un tiesu sistēmas vadītāja vietnieks un runasvīrs. Bijušais izlūkošanas ministrs 2009. gada vēlēšanu laikā. Kamēr viņš 2009. gada vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiķi bija spiesti sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, ieskaitot spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimums: vīrietis

Tehran ģenerālprokurors līdz 2009. gada augustam. Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva vispārēju pavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai. 2010. gada janvārī parlamentārā izmeklēšana atzina, ka viņš ir tieši atbildīgs par to trīs cietumnieku aizturēšanu, kuri vēlāk ieslodzījumā nomira. Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nāvē, kurus aizturēja saskaņā ar viņa pavēlēm pēc vēlēšanām. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē. 2015. gada 19. augustā Irānas tiesa viņu attaisnoja apsūdzībās par triju jauniešu spīdzināšanu un nāvi Kahrizak ieslodzījuma centrā 2009. gadā.

12.4.2011.

23.

PIR-ABASSI Abbas

Dzimums: vīrietis

Krimināllietu palātas tiesnesis. Bijušais Tehran Revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņš bija atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda ilgus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

12.4.2011.

24.

MORTAZAVI Amir

Dzimums: vīrietis

Khorasan-Razavi provinces tiesu iestāžu Sociālo lietu un noziedzības novēršanas nodaļas vadītāja vietnieks. Mashhad prokurora vietnieks vismaz līdz 2015. gadam. Pēc viņa apsūdzības veiktie tiesas procesi notika saīsinātā procesā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus piesprieda, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

25.

SALAVATI Abdolghassem

Dzimums: vīrietis

Tiesnesis, Tehran Revolucionārās tiesas priekšsēdētājs, 15. nodaļa. Tehran tiesas tiesnesis ar apcietināšanas pilnvarām. Atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, viņš bija tiesnesis, kas vadīja 2009. gada vasarā notikušās “paraugprāvas”, kurās viņš piesprieda nāvessodu diviem monarhistiem. Viņš ir piespriedis ilgus cietumsodus vairāk nekā simts politieslodzītajiem, cilvēktiesību aktīvistiem un demonstrantiem.

2018. gadā ziņojumi liecināja, ka viņš turpina piespriest līdzīgus sodus, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesas procedūras.

12.4.2011.

26.

SHARIFI Malek Adjar (jeb SHARIFI Malek Ajdar)

Dzimums: vīrietis

Augstākās tiesas tiesnesis, 43. nodaļas vadītājs. Bijušais Austrumazerbaidžānas tiesu iestāžu priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par Sakineh Mohammadi-Ashtiani tiesāšanu.

12.4.2011.

27.

ZARGAR Ahmad

Dzimums: vīrietis

Īpašās ekonomiskās korupcijas tiesas 2. nodaļas tiesnesis. Organizācijas “Organization for the Preservation of Morality” vadītājs. Bijušais Tehran Apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa.

Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

12.4.2011.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Dzimums: vīrietis

Augstākās tiesas tiesnesis, 44. nodaļas vadītājs. Setad-e Dieh Foundation izpilddirektora vietnieks. Mashhad Revolucionārās tiesas galvenais tiesnesis (2001–2011). Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika saīsinātā procesā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā (no 2009. gada vasaras līdz 2011. gada vasarai līdz pat 550), nāvessodus piesprieda, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

29.

BOZORGNIA Mostafa

Dzimums: vīrietis

Evin cietuma 350. bloka vadītājs. Vairākos gadījumos viņš ļāvis vaļu nesamērīgai vardarbībai pret ieslodzītajiem.

12.4.2011.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Dzimums: vīrietis

Tiesu iestāžu runasvīrs kopš 2019. gada aprīļa. Bijušais Tehran tiesu iestāžu vadītājs. Bijušais Irānas cietumu organizācijas vadītājs. Ieņemot šo amatu, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

12.4.2011.

31.

SEDAQAT (jeb Sedaghat) Farajollah

Dzimums: vīrietis

Teherānas Vispārējās cietumu administrācijas sekretāra asistents. Evin cietuma vadītājs, Tehran līdz 2010. gada oktobrim; šajā laikā notika spīdzināšana. Viņš bija cietuma priekšnieks un daudzas reizes draudēja un izdarīja spiedienu uz cietumniekiem.

12.4.2011.

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Dzimums: vīrietis

Kā Irānas cietumu organizācijas priekšnieka un priekšnieka vietnieka vecākais padomnieks viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret apcietinātajiem. Pārvaldīja sistēmu, kurā pret apcietinātajiem nežēlīgi izturējās, viņus spīdzināja un turēja necilvēcīgos/pazemojošos apstākļos un viņi bija izmitināti ļoti sliktos apstākļos.

12.4.2011.

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Dzimums: vīrietis

Irānas Augstās cilvēktiesību padomes padomnieks. Bijušais Augstās cilvēktiesību padomes sekretārs. Bijušais Ilam provinces gubernators. Bijušais politiskais direktors Iekšlietu ministrijā. Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš atbildēja par demonstrāciju un citu publisku pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja divu ar Mousavi saistīto reformistu politisko partiju darbību: Islamic Iran Participation Front darbību un Islamic Revolution Mujahedeen Organisation darbību. Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi aizliedzis visus nevalstisko organizāciju rīkotos mītiņus, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzus miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas gadījumus, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Dzimums: vīrietis

Bijušais Irānas Narkotiku kontroles štāba (Iran's Drug Control Headquarters) (jeb Narkotiku apkarošanas štāba (Anti-Narcotics Headquarters)) ģenerāldirektors. Bijušais Tehran policijas priekšnieks. Viņam pakļautie policijas spēki bija atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā. Tehran policija bija iesaistīta arī iebrukumos Tehran universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basiji ievainoja vairāk nekā 100 studentu. Šobrīd dzelzceļa policijas vadītājs.

10.10.2011.

35.

AKHARIAN Hassan

Dzimums: vīrietis

Radjaishahr cietuma (Karadj) 1. bloka uzraugs līdz 2010. gada jūlijam. Vairāki bijušie ieslodzītie viņu apsūdz spīdzināšanas izmantošanā, kā arī par pavēlēm, kas ieslodzītajiem liedza saņemt medicīnisko palīdzību. Kā teikts kāda Radjaishahr cietuma ieslodzītā liecībā, visi uzraugi viņu nežēlīgi situši, kas Akharian bijis labi zināms. Ir arī ziņots, ka nežēlīga izturēšanās izraisījusi vismaz viena ieslodzītā (Mohsen Beikvand) nāvi laikā, kad Akharian bija uzraugs. Beikvand mira 2010. gada septembrī. Citi ieslodzītie ticami apgalvo, ka viņš tika nogalināts pēc Hassan Akharian rīkojuma.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (jeb AVAEE Seyyed Alireza)

Dzimums: vīrietis

Tieslietu ministrs. Bijušais Īpašās izmeklēšanas biroja direktors. Līdz 2016. gada jūlijam iekšlietu ministra vietnieks un Publiskā reģistra vadītājs. Kopš 2014. gada aprīļa Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Bijušais Tehran tiesu iestāžu priekšsēdētājs. Kā Tehran tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš ir bijis atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgas aizturēšanas gadījumiem, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un daudzu nāvessodu izpildi.

10.10.2011.

37.

BANESHI Jaber

Dzimums: vīrietis

Shiraz Apelācijas tiesas 22. nodaļas priekšnieks kopš 2011. gada novembra. Shiraz prokurors līdz 2011. gada oktobrim. Bija prokurors 2008. gadā, kad izskatīja spridzināšanas lietu Shiraz, kuru režīms izmantoja, lai piespriestu nāvessodu vairākām ar to nesaistītām personām. Viņš piesprieda nāvessodus un citus bargus sodus minoritāšu pārstāvjiem, ar ko cita starpā tika pārkāptas viņu cilvēktiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības netikt patvaļīgi aizturētiem.

10.10.2011.

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (jeb FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan, FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan, FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Dzimšanas vieta: Mashhad.

Dzimšanas datums: 3.2.1951.

Dzimums: vīrietis

Kā Irānas Bruņoto spēku Štāba priekšnieks (1989–2016) viņš bija augstākais militārais komandieris, kas ir atbildīgs par visu militāro vienību un politisko nostādņu vadību, ieskaitot Islamic Revolutionary Guards Corp (IRGC) un policiju. 2009. gadā viņam oficiāli pakļautie spēki brutāli apspieda miermīlīgus protestus un veica masveida aizturēšanu.

Patlaban viņš ir augstākā garīgā līdera militārais padomdevējs un Augstākās nacionālās drošības padomes (Supreme National Security Council – SNSC) un Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Dzimums: vīrietis

Qom ģenerālprokurors (2008–2017), tagad cietumu ģenerāldirektorāta priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par to, ka Qom patvaļīgi aizturēja desmitiem pārkāpēju un vardarbīgi pret viņiem izturējās. Viņš bija līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot pārmērīgu un arvien biežāku nāvessoda izmantošanu un krasu izpildīto nāvessodu skaita pieaugumu 2009. un 2010. gadā.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Dzimums: vīrietis

Isfahan ģenerālprokurors. Bijušais Tieslietu ministrijas biroja vadītājs Yazd. Bijušais Isfahan prokurora vietnieks. Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem tika liegta taisnīga tiesa, piemēram, lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vērā viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas. Tādēļ viņš ir līdzatbildīgs par to, ka smagi tika pārkāptas tiesības uz pienācīgu procesu, tādējādi sekmējot krasu izpildīto nāvessodu skaita pieaugumu 2011. gadā.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Ispahan

Dzimšanas datums: 1956. gads

Dzimums: vīrietis

IRGC ģenerālim viņam bija liela nozīme Irānas “ienaidnieku” iebiedēšanā un draudēšanā viņiem. Kā bijušajam IRGC Sarollah Corps vadītājam Teherānā un bijušajam Basij spēku vadītājam viņam bija liela nozīme protestētāju apspiešanā pēc vēlēšanām 2009. gadā.

10.10.2011.

43.

JAVANI Yadollah

Dzimums: vīrietis

IRGC komandiera vietnieks politiskajos jautājumos. Ar saviem publiskajiem paziņojumiem, kuros viņš pauda atbalstu protestētāju un neapmierināto apcietināšanai, ir izdarījis daudzus mēģinājumus apspiest vārda brīvību un runas brīvību. Viena no pirmajām augstajām amatpersonām, kas 2009. gadā pieprasīja arestēt Moussavi, Karroubi un Khatami. Atbalstījis tādu paņēmienu izmantošanu, kuri pārkāpj tiesības uz taisnīgu tiesu, tostarp publiskas atzīšanās, un ir izplatījis nopratināšanas saturu pirms tiesas. Liecības arī norāda, ka viņš ir pieļāvis vardarbības lietošanu pret protestētājiem, un, tā kā viņš ir svarīgs IRGC loceklis, ir ļoti ticams, ka viņam bija zināms par bargajiem pratināšanas paņēmieniem, ar ko izspiestas atzīšanās.

10.10.2011.

44.

JAZAYERI Massoud

Dzimums: vīrietis

Amats: brigādes ģenerālis

Kopējā Irānas Bruņoto spēku militārajā štābā brigādes ģenerālis Massoud Jazayeri bija štāba priekšsēdētāja vietnieks kultūras un mediju jautājumos (jeb State Defence Publicity HQ). Viņš kā štāba priekšnieka vietnieks aktīvi piedalījās 2009. gada protestu apspiešanā. Kādā Kayhan intervijā viņš brīdināja, ka daudzi protestētāji gan Irānā, gan ārpus tās ir identificēti un ka pienāks laiks, kad ar tiem tiks galā.

Viņš atklāti aicināja piemērot represijas pret ārvalstu masu mediju punktiem un pret Irānas opozīciju. 2010. gadā viņš prasīja, lai valdība pieņemtu bargākus likumus pret tiem Irānas iedzīvotājiem, kas sadarbojas ar ārvalstu mediju avotiem.

10.10.2011.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Dzimums: vīrietis

Revolutionary Guards deputāts parlamentāros jautājumos. No 2011. gada līdz 2016. gadam parlamenta deputāts no Yazd provinces un parlamenta Valsts drošības politikas un ārpolitikas komisijas loceklis. Bijušais studentu Basij spēku komandieris.

Šajā amatā viņš bija aktīvi iesaistīts protestu apspiešanā un ideoloģiskā bērnu un jauniešu ietekmēšanā, lai turpinātu apspiest runas brīvību un neapmierinātību. Būdams parlamenta Valsts drošības politikas un ārpolitikas komisijas loceklis, viņš publiski atbalstīja valdības opozīcijas apspiešanu.

10.10.2011.

46.

KAMALIAN Behrouz

(jeb Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1983. gads

Dzimums: vīrietis

Ar Irānas režīmu saistītās kibergrupas “Ashiyaneh” vadītājs. Behrouz Kamalian izveidotā grupa “Ashiyaneh” Digital Security ir atbildīga par intensīviem kiberuzbrukumiem, kas vērsti pret valstī esošajiem oponentiem un reformistiem, kā arī ārvalstu iestādēm. Kamalian izveidotās “Ashiyaneh” organizācijas darbs palīdzēja režīmam apspiest opozīciju, un šī apspiešana bija saistīta ar daudziem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

10.10.2011.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (jeb KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Dzimums: vīrietis

Tabriz prokurors. Viņš bija iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un ir līdzatbildīgs par to, ka tiek smagi pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

10.10.2011.

48.

MAHSOULI Sadeq (jeb MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959.–1960. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušā prezidenta Mahmoud Ahmadinejad padomnieks un pašreizējais Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis un Perseverance Front priekšsēdētāja vietnieks. Labklājības un sociālās nodrošināšanas ministrs no 2009. gada līdz 2011. gadam. Iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam. Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011.

49.

MALEKI Mojtaba

Dzimums: vīrietis

Tieslietu ministrijas vadītāja vietnieks Khorasan Razavi provincē. Bijušais Kermanshah prokurors. Viņš bija līdzatbildīgs par daudzajiem Irānā piespriestajiem nāvessodiem, tostarp, esot prokurors septiņu ieslodzīto lietā, kuri bija notiesāti par narkotiku tirdzniecību un kurus tajā pašā dienā, 2010. gada 3. janvārī, pakāra Kermanshah Centrālcietumā.

10.10.2011.

50.

OMIDI Mehrdad (jeb Reza, OMIDI Reza)

Dzimums: vīrietis

Policijas VI nodaļas, Izmeklēšanas departamenta vadītājs. Bijušais Irānas policijas Izlūkošanas dienesta vadītājs. Bijušais Irānas policijas Datornoziegumu nodaļas vadītājs. Viņš bija atbildīgs par tūkstošiem izmeklēšanas lietu un apsūdzību pret reformistiem un politiskajiem oponentiem, kuri izmanto internetu. Viņš tādējādi bija atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot personas, kas aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību, 2009. gada Green Movement laikā un pēc tās.

10.10.2011.

51.

SALARKIA Mahmoud

Dzimums: vīrietis

Bijušais Teherānas futbola kluba “Persepolis” direktors.

Bijušais Teherānas benzīna un transporta komisijas vadītājs. 2009. gadā notikušās apspiešanas laikā bija Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās. Kā Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās viņš bija tieši atbildīgs par daudziem nevainīgu, miermīlīgu protestētāju un aktīvistu apcietināšanas orderiem. Daudzi cilvēktiesību aizstāvju ziņojumi liecina, ka gandrīz visi apcietinātie pēc viņa rīkojuma tika turēti bez sakariem, bez piekļuves advokātam vai ģimenei, un dažādi ilgu laiku bez apsūdzības, bieži apstākļos, kas līdzinās piespiedu pazušanai. Bieži viņu ģimenes nav informētas par apcietināšanu. Patlaban viņš strādā par juristu.

10.10.2011.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Dzimšanas vieta: Selseleh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1964. gads

Dzimums: vīrietis

Valsts drošības un ārpolitikas komitejas loceklis. Lorestan provinces parlamenta deputāts. Parlamenta Ārlietu un drošības politikas jautājumu komisijas loceklis. Evin cietuma vadītājs (līdz 2012. gadam). Spīdzināšana bija ierasta prakse Evin cietumā, kad Souri bija tā vadītājs. Cietuma 209. blokā tika apcietinājumā turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām protestā pret esošo valdību.

10.10.2011.

53.

TALA Hossein (jeb TALA Hosseyn)

Dzimums: vīrietis

Eslamshahr mērs. Bijušais Irānas parlamenta deputāts. Bijušais Tehran provinces ģenerālgubernators (“Farmandar”) līdz 2010. gada septembrim, viņš jo īpaši bija atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem. Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011.

54.

TAMADDON Morteza (jeb TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Isfahan

Dzimšanas datums: 1959. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušais Tehran provinces Sabiedriskās drošības padomes vadītājs. Bijušais Tehran provinces IRGC ģenerālgubernators. Kā gubernatoram un Tehran provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam bija vispārēja atbildība par visām represīvajām darbībām, ko IRGC paveikusi Tehran provincē, tostarp par politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija. Šobrīd Khajeh Nasireddin Tusi University of Technology valdes loceklis.

10.10.2011.

55.

ZEBHI Hossein

Dzimums: vīrietis

Tiesu iestāžu padomnieka pirmais vietnieks un Augstākās tiesas tiesnesis. Irānas ģenerālprokurora vietnieks (2007–2015). Šajā amatā viņš bija atbildīgs par tiesu lietām, kas tika ierosinātas pēc protestiem, kuri notika pēc 2009. gada vēlēšanām, un kas tika izskatītas, pārkāpjot cilvēktiesības. Šajā amatā viņš ir arī pieļāvis pārmērīgus sodus par pārkāpumiem saistībā ar narkotikām.

10.10.2011.

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

Dzimums: vīrietis

Administratīvās tiesas priekšsēdētājs. Viņš bija iesaistīts miermīlīgo demonstrantu apspiešanā 2009. gadā kā bruņoto spēku tiesu varas vadītājs.

10.10.2011.

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz (jeb Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna)

Dzimšanas datums: 1948. gads

Dzimums: vīrietis

Tehran provinces krimināltiesas tiesnesis. Kopš 1971. gada strādādams tiesu iestādēs, viņš bija iesaistīts vairākos tiesas procesos pret demonstrantiem, arī pret pasniedzēju Abdol-Reza Ghanbari, kuru apcietināja 2010. gada janvārī un kuram piesprieda nāvessodu par politisko darbību.

10.10.2011.

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

Dzimums: vīrietis

Kopš 2015. gada decembra Augstākās tiesas tiesnesis. Bijušais South Khorasan provinces tiesu pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgs par noziedzības novēršanu. Papildus 140 nāvessodiem, kuri tika izpildīti no 2010. gada marta līdz 2011. gada martam un kurus viņš atzina 2011. gada jūnijā, tajā pašā laikposmā South Khorasan provincē tika izpildīts apmēram simts citu nāvessodu, par ko netika informētas ne ģimenes, ne advokāti. Tātad viņš bija līdzatbildīgs par to, ka smagi tiek pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu, tādējādi sekmējot lielu skaitu nāvessodu.

10.10.2011.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashhad (Irāna)

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimums: vīrietis

Imam Khomeini Relief Foundation priekšsēdētājs (kopš 2019. gada jūlija). Bijušais Imam Reza svētnīcas uzrauga vietnieks. Bijusī Speciālās administratīvās tiesas amatpersona. Bijušais tieslietu ministrs (no 2009. gada līdz 2013. gadam). Laikā, kad viņš bija tieslietu ministrs, stāvoklis Irānas cietumos kļuva krietni sliktāks par starptautiski pieņemtajiem standartiem, un slikta izturēšanās pret cietumniekiem bija plaši izplatīta. Turklāt viņam bija liela nozīme irāņu diasporas iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Viņa pārraudzībā strauji pieauga arī nāvessodu skaits Irānā, tostarp slepeni izpildītu nāvessodu skaits, par ko valdība neziņoja, un nāvessoda izpilde par noziegumiem saistībā ar narkotikām.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (jeb HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed un Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan, Kerman

Dzimšanas datums: 1961. gads

Dzimums: vīrietis

Bijušā prezidenta Mahmoud Ahmadinejad padomnieks un striktas politiskās frakcijas YEKTA runaspersona. Kultūras un islāma vadības ministrs (2009–2013). Kā bijušais IRGC loceklis viņš bija iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011.

61.

MOSLEHI Heydar (jeb MOSLEHI Heidar, MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956. gads

Dzimums: vīrietis

Irānas Bruņoto spēku virspavēlnieka Ideoloģiski politiskā biroja pārstāvis (kopš 2018. gada). Bijušais IRGC Augstākās tiesu iestādes padomdevējs. Tādas organizācijas vadītājs, kura gatavo publikācijas par garīdzniecības lomu karā. Bijušais izlūkošanas ministrs (2009–2013). Izlūkošanas ministrija viņa vadībā turpināja plašā apjomā patvaļīgi aizturēt un vajāt protestētājus un disidentus. Izlūkošanas ministrija vada Evin cietuma 209. bloku, kurā tika turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām protestā pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. bloka ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai.

10.10.2011.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna)

Dzimšanas datums: 1959. gada 22. jūlijs

Dzimums: vīrietis

Supreme Cyberspace Council un Cultural Revolution Council loceklis. Bijušais Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadītājs līdz 2014. gada novembrim. Kad viņš strādāja IRIB, viņš bija atbildīgs par visiem lēmumiem saistībā ar programmu veidošanu. 2009. gada augustā un 2011. gada decembrī IRIB pārraidīja aizturēto personu piespiedu atzīšanos, kā arī virkni “paraugprāvu”. Minētais ir acīmredzams starptautisko normu pārkāpums attiecībā uz tiesībām uz taisnīgu tiesu un tiesībām uz pienācīgu procesu.

23.3.2012.

63.

TAGHIPOUR Reza

Dzimšanas vieta: Maragheh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1957. gads

Dzimums: vīrietis

Supreme Cyberspace Council loceklis. Teheran pilsētas domes loceklis. Bijušais informācijas un komunikāciju ministrs (2009-2012).

Būdams informācijas ministrs, viņš bija viens no augstākā līmeņa amatpersonām, kas atbild par cenzūru un kontroli pār darbībām internetā, kā arī visu veidu sakariem (jo īpaši mobilajiem sakariem). Pratinot politiski ieslodzītos, pratinātāji izmanto viņu personas datus, sūtījumus un saziņu. Pēc 2009. gada prezidenta vēlēšanām un ielu demonstrāciju laikā vairākkārt tika atslēgti mobilie sakari un īsziņu pakalpojumi, traucēta satelītu televīzijas kanālu uztveršana, vietējā mērogā tika bloķēts internets vai vismaz samazināts tā ātrums.

23.3.2012.

64.

KAZEMI Toraj

Dzimums: vīrietis

ES sarakstā iekļautās Cyber Police Greater Tehran divīzijas priekšsēdētājs. Šajā amatā viņš izsludināja hakeru pieņemšanu darbā valdības labā, lai panāktu labāku kontroli pār informāciju internetā un uzbruktu “bīstamām” vietnēm.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka)

Dzimšanas datums: 1960. gads vai 1961. gada augusts

Dzimums: vīrietis

2018. gada 29. decembrī iecelts par Expediency Council vadītāju. Tiesu sistēmas vadītājs kopš 2009. gada. Tiesu sistēmas vadītājam ir jāsniedz piekrišana un jāparaksta lēmums par visiem sodiem, kas saistīti ar qisas (atriebību), hohoud (noziegumiem pret dievu) un ta'zirat (noziegumiem pret valsti). Tas nozīmē arī spriedumus par nāvessodu, pēršanu un locekļu amputāciju. Viņš ir personīgi parakstījis daudzus spriedumus par nāvessodu, kuri ir pretrunā starptautiskiem standartiem, tostarp par nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu, nepilngadīgo sodīšanu ar nāvi un publisku sodīšanu ar nāvi, piemēram, gadījumos, kad ieslodzītie ir tikuši pakārti pie tiltiem tūkstošiem cilvēku acu priekšā. Tātad viņš ir veicinājis lielu skaitu nāvessodu. Viņš ir arī apstiprinājis spriedumus par miesas sodiem, piemēram, par locekļu amputāciju un skābes pilināšanu notiesātās personas acīs. Kopš Sadeq Larijani stāšanās amatā ir ievērojami pieaudzis patvaļīgas politieslodzīto, cilvēktiesību aizstāvju un minoritāšu pārstāvju aizturēšanas gadījumu skaits. Sadeq Larijani ir atbildīgs arī par to, ka Irānas tiesu procesos sistemātiski netiek ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu.

23.3.2012.

66.

MIRHEJAZI Ali

Dzimums: vīrietis

Pieder pie augstākajam garīgajam līderim pietuvinātām aprindām, ir viens no tiem, kas atbild par kopš 2009. gada īstenotās protestu apspiešanas plānošanu un ir saistīts ar tiem, kas atbildīgi par protestu apspiešanu.

23.3.2012.

67.

SAEEDI Ali

Dzimums: vīrietis

Kopš 1995. gada ir augstākā vadoņa pārstāvis Pasdaran, pirms tam darbojies tikai militārās aprindās, proti, Pasdaran informācijas dienestā. Būdams šajā amatā, viņš darbojas kā neaizvietojams saziņas kanāls, kas augstākā vadoņa biroja pavēles nodod Pasdaran represiju aparātam.

23.3.2012.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna)

Dzimšanas datums: 1954. gads

Dzimums: vīrietis

Pasaules Holokausta fonda (World Holocaust Foundation) ģenerālsekretārs; fondu izveidoja 2006. gadā notikušajā starptautiskajā konferencē pasaules viedokļa par holokaustu pārvērtēšanai (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust), kuras organizēšana Irānas valdības vārdā bija uzticēta Ramin. Kā ministra vietnieks preses jautājumos līdz 2013. gada decembrim būdams galvenais atbildīgais par cenzūru, viņš bija tieši atbildīgs par vairāku reformām labvēlīgi noskaņotu preses izdevumu slēgšanu (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh u. c.), par neatkarīgās preses apvienības slēgšanu un par žurnālistu iebiedēšanu vai aizturēšanu.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Dzimšanas vieta: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) (Irāna)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimums: vīrietis

Līdz 2019. gada novembrim Foundation Astan Qods Razavi Tehran filiāles direktors. Bijušais Irānas otrās lielākās pilsētas Mashhad mērs, tur regulāri notiek publiska nāvessodu izpilde. Bijušais iekšlietu ministra vietnieks politikas jautājumos, iecelts 2009. gadā. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par represiju vēršanu pret personām, kas publiski aizstāvēja savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību. Vēlāk viņu iecēla par Irānas vēlēšanu komitejas vadītāju 2012. gada parlamenta vēlēšanām un 2013. gada prezidenta vēlēšanām.

23.3.2012.

73.

FAHRADI Ali

Dzimums: vīrietis

Tehran Tieslietu ministrijas Juridisko lietu un publisko pārbaužu inspektorāta vadītāja vietnieks. Bijušais Karaj prokurors. Atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp kā prokurors piedalījies tiesas procesos, kuros piesprieda nāvessodu. Laikā, kad viņš strādāja par prokuroru, Karaj reģionā tika izpildīti daudzi nāvessodi.

23.3.2012.

74.

REZVANMA- NESH Ali

Dzimums: vīrietis

Karaj provinces Alborz reģiona prokurora vietnieks. Atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp bijis iesaistīts nepilngadīgas personas sodīšanā ar nāvi.

23.3.2012.

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Dzimums: vīrietis

Kopš 2011. gada izlūkošanas vadītājs Aizsardzības ministrijā; no 2009. gada novembra līdz 2011. gada martam: izlūkošanas komandieris Pasdaran; no 2008. gada marta līdz 2009. gada novembrim: izlūkošanas komandiera vietnieks Pasdaran; no 2006. gada aprīļa līdz 2008. gada martam: aizsardzības un izlūkošanas vadītājs Pasdaran. Iesaistīts vārda brīvības apspiešanā, tostarp saistīts ar personām, kas ir atbildīgas par emuārrakstītāju/žurnālistu arestiem 2004. gadā; ir saņemtas ziņas, ka viņš bijis iesaistīts protestu apspiešanā pēc vēlēšanām 2009. gadā.

23.3.2012.

76.

SADEGHI Mohamed

Dzimums: vīrietis

Pulkvedis un IRGC tehniskās un kiberizlūkošanas daļas vadītāja vietnieks, atbild par Pasdaran analīzes un organizētās noziedzības apkarošanas centru. Atbildīgs par emuārrakstītāju/žurnālistu aizturēšanu un spīdzināšanu.

23.3.2012.

77.

JAFARI Reza

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimums: vīrietis

Kopš 2012. gada Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Committee for Determining Criminal Web Content (struktūra, kas atbildīga par interneta vietņu un sociālo tīklu cenzūru) loceklis. Bijušais Speciālā kibernoziedzības apkarošanas dienesta vadītājs (no 2007. gada līdz 2012. gadam). Bija atbildīgs par vārda brīvības apspiešanu, tostarp, arestējot, aizturot un veicot kriminālvajāšanu pret emuārrakstītājiem un žurnālistiem. Pret personām, kas aizturētas aizdomu dēļ par kibernoziegumiem, izturējās slikti, un tās pakļāva netaisnīgam tiesas procesam.

23.3.2012.

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Dzimums: vīrietis

Tiesnesis parastās jurisdikcijas tiesā Tehran ziemeļos. Bijušais Valsts prokuratūras pārraugs Tehran. Tehran provinces cietumu lietu biroja vadītāja vietnieks. Bijušais Tehran prokurora vietnieks (līdz 2013. gadam). Viņš vadīja Evin prokuratūru. Bija atbildīgs par to, ka cilvēktiesību aizstāvjiem un politieslodzītajiem tiek liegtas tiesības, tostarp apmeklējumi un citas tiesības, kādas ir ieslodzītajiem.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Dzimums: vīrietis

Bijušais Evin cietuma vadītājs, iecelts amatā 2012. gada vidū. Laikā, kad viņš ieņēma šo amatu, apstākļi cietumā pasliktinājās, un ziņojumos tiek minēts, ka ir pastiprinājusies slikta izturēšanās pret ieslodzītajiem. 2012. gada oktobrī deviņas ieslodzītās uzsāka bada streiku, protestējot pret to, ka tiek pārkāptas viņu tiesības, un pret cietumsargu vardarbīgo izturēšanos.

12.3.2013.

80.

KIASATI Morteza

Dzimums: vīrietis

Ahwaz Revolucionārās tiesas tiesnesis, 4. nodaļa, piespriedis nāvessodu četriem arābu tautības politieslodzītajiem: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trīs brāļi) un Ali Sharifi. Viņus apcietināja, spīdzināja un pakāra bez pienācīga tiesas procesa. Šie gadījumi un tas, ka nebija pienācīga tiesas procesa, ir minēti ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Irānā 2012. gada 13. septembra ziņojumā, ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 22. augusta ziņojumā par Irānu.

12.3.2013.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

Dzimums: vīrietis

Ahwaz Revolucionārās tiesas tiesnesis, 2. nodaļa, 2012. gada 17. martā viņš piesprieda nāvessodu pieciem arābu tautības ieslodzītajiem no AhwazMohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka un Sayed Mokhtar Alboshoka – par “darbībām, kas vērstas pret valsts drošību” un “naidu pret Dievu”. 2013. gada 9. janvārī Irānas Augstākā tiesa spriedumu apstiprināja. Minētās piecas personas ilgāk kā gadu tika turētas apcietinājumā bez apsūdzības, tika spīdzinātas, un viņām tika izpildīts nāvessods bez pienācīga tiesas procesa.

12.3.2013.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (jeb Haj-agha Sarafraz)

Dzimšanas vieta: Tehran

Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads

Dzīvesvieta: Tehran

Dzimums: vīrietis

Bijušais Supreme Council of Cyber Space loceklis. Bijušais Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) priekšsēdētājs (2014–2016). Bijušais IRIB World Service un Press TV vadītājs, atbildīgs par visiem lēmumiem, kas saistīti ar raidījumu programmu veidošanu. Cieši saistīts ar valsts drošības aparātu. Viņa vadībā Press TV kopā ar IRIB ir sadarbojusies ar Irānas drošības dienestiem un prokuroriem, lai pārraidītu vardarbīgi panāktu aizturēto atzīšanos, tostarp irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari atzīšanos nedēļas raidījumā “Iran Today”. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu 100 000 GBP apmērā par pārraidīto Bahari atzīšanos 2011. gadā, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. Tādējādi Sarafraz ir saistīts ar tiesību pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz pienācīgu procesu un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

83.

JAFARI Asadollah

Dzimums: vīrietis

Būdams Mazandaran provinces prokurors, Jafari ir ieteicis piespriest nāvessodu lietās, kurās viņš bijis prokurors, tādēļ tika izpildīti daudzi nāvessodi, arī publiski un tādos apstākļos, kuros nāvessoda piespriešana ir pretrunā starptautiskajām cilvēktiesībām, tostarp kā nesamērīgs un pārmērīgs sods. Jafari ir arī atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un tiesību pārkāpumiem pret bahājiešu (Baha'i) aizturētajiem no viņu sākotnējās apcietināšanas līdz ieslodzījumam vieninieku kamerās izlūkdienesta pagaidu aizturēšanas centrā.

12.3.2013.

84.

EMADI, Hamid Reza (jeb Hamidreza Emadi)

Dzimšanas vieta: Hamedan

Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads

Dzīvesvieta: Tehran

Darba vieta: PressTV vadība, Tehran

Dzimums: vīrietis

Press TV ziņu nodaļas direktors. Bijušais Press TV vecākais producents.

Atbildīgs par to, ka tika producēta un pārraidīta vardarbīgi panākta aizturēto, tostarp žurnālistu, politisko aktīvistu, pie kurdu un arābu minoritātēm piederošu personu, atzīšanās, pārkāpjot starptautiski atzītās tiesības uz taisnīgu tiesu un pienācīgu tiesas procesu. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu 100 000 GBP apmērā par to, ka 2011. gadā tika pārraidīta irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari vardarbīgi panāktā atzīšanās, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. NVO ir ziņojušas par jauniem gadījumiem, kad televīzijā Press TV tika pārraidīta vardarbīgi panākta atzīšanās. Tādējādi Emadi ir saistīts ar tiesību pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz pienācīgu tiesas procesu un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

85.

HAMLBAR Rahim

Dzimums: vīrietis

Tabriz Revolucionārās tiesas 1. nodaļas tiesnesis. Atbildīgs par bargiem spriedumiem attiecībā uz azerbaidžāņu etniskās minoritātes pārstāvjiem un strādnieku tiesību aktīvistiem, apsūdzot tos spiegošanā, pret valsts drošību vērstās darbībās, propagandā pret Irānas režīmu un apvainojumiem pret Irānas vadītāju. Redzamā lietā tika apsūdzēti 20 brīvprātīgie zemestrīces postījumu novākšanas darbu strādnieki (pēc zemestrīces Irānā 2012. gada augustā), kuriem viņš piesprieda ieslodzījumu par mēģinājumiem palīdzēt zemestrīcē cietušajiem. Tiesa atzina strādniekus par vainīgiem “sadarbībā grupā ar slepenu norunu veikt noziedzīgus nodarījumus pret valsts drošību”.

12.3.2013.

86.

MUSAVI- TABAR Seyyed Reza

Dzimums: vīrietis

Bijušais Shiraz Revolucionārās prokuratūras vadītājs. Atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un sliktu izturēšanos pret politiskajiem aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, bahājiešu (Baha'i) ticības piekritējiem un ieslodzītajiem pārliecības dēļ, kuru tiesības tika pārkāptas, kuri tika spīdzināti, pratināti un kuriem tika liegta pieeja juristu pakalpojumiem un pienācīgs tiesas process. Musavi-Tabar parakstīja pavēles bēdīgi slavenajā Aizturēšanas centrā Nr. 100 (vīriešu cietumā), tostarp pavēli, ar ko uz trim gadiem vieninieka kamerā ieslodzīja bahājiešu ticības dēļ apcietināto sievieti Raha Sabet.

12.3.2013.

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Commission to Determine the Instances of Criminal Content vadītājs

Dzimums: vīrietis

Tiesu iestāžu pārraudzības direktora vietnieks (kopš 2018. gada 13. oktobra) Bijušais Abdolsamad Khoramabadi ir Commission to Determine the Instances of Criminal Content vadītājs, tā r valsts organizācija, kuras pārziņā ir tiešsaistes cenzūra un kibernoziedzības jautājumi. Viņa vadībā komisija ir noteikusi, kas ir “kibernoziegums”, izmantojot vairākas neskaidras kategorijas, kas par noziedzīgu nodarījumu atzīst tāda satura izveidi un publicēšanu, kuru režīms uzskata par nepiemērotu. Viņš ir atbildīgs par to, ka kopš 2012. gada septembra tiek apkarotas un bloķētas vairākas opozīcijas vietnes, elektroniski laikraksti, emuāri, cilvēktiesību jautājumu NVO vietnes, kā arī Google un Gmail. Viņš un komisija aktīvi piedalījās emuāru rakstītāja Sattar Beheshti nonāvēšanā apcietinājumā 2012. gada novembrī. Tādējādi viņa vadītā komisija ir tieši atbildīga par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, konkrēti, cenzējot tīmekļa vietnes un liedzot tām piekļuvi plašai sabiedrībai, kā arī atsevišķos gadījumos vispār liedzot piekļuvi internetam.

12.3.2013.”