13.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/44


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/399

(2020. gada 13. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 17. martā Padome pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

2019. gada 12. septembrī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/1405 (2), ar ko Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie pasākumi tika atjaunoti vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Ievērojot to, ka joprojām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, Lēmums 2014/145/KĀDP būtu jāatjauno vēl uz sešiem mēnešiem.

(4)

Padome ir pārskatījusi katru iekļaušanu sarakstā, kas ir izklāstīta Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, un nolēma grozīt informāciju par 161 personu un 11 vienībām.

(5)

Ieraksti par divām mirušām personām būtu jāsvītro no iekļauto personu un vienību saraksta.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/145/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2020. gada 15. septembrim.”;

2)

pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 13. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1405 (2019. gada 12. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 236, 13.9.2019., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumu groza šādi:

1)

ieraksti par turpmāk norādītajām personām tiek svītroti:

“13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV”;

2)

ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV(Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV(Сергій Валерійович АКСЬОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 26.11.1972.

Dzimšanas vieta: Beltsy (Bălți), Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Aksyonov2014. gada 27. februārī Krievijai labvēlīgi noskaņotu bruņotu personu klātbūtnē Krimas Augstākajā padomē (Verkhovna Rada) tika ievēlēts par “Krimas premjerministru”. Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājs Oleksandr Turchynov šo “ievēlēšanu”2014. gada 1. martā atzina par konstitūcijai neatbilstošu. Aksyonov aktīvi lobēja 2014. gada 16. marta“referendumu” un bija viens no “līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem 2014. gada 18. martā. 2014. gada 9. aprīlī prezidents Putins viņu iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas”“vadītāja” pienākumu izpildītāju. 2014. gada 9. oktobrī viņš tika oficiāli “ievēlēts” par tā sauktās “Krimas Republikas”“vadītāju”. Šajā amatā “atkārtoti ievēlēts” 2019. gada septembrī.

Krievijas Valsts padomes loceklis. Kopš 2017. gada janvāra – partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТІНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.11.1956.

Dzimšanas vieta: Vladimirovka (jeb Vladimirovca), Slobozia Region, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika), vai Bogomol, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Kā “Krimas Autonomās Republikas” Augstākās padomes runaspersonai Konstantinov bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par “referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti, un viņš aicināja vēlētājus 2014. gada 16. marta“referendumā” balsot par Krimas neatkarību. Viņš bija viens no 2014. gada 18. marta“līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem.

Kopš 2014. gada 17. marta tā sauktās “Krimas Republikas”“Valsts padomes”“priekšsēdētājs”. Šajā amatā “atkārtoti ievēlēts” 2019. gada septembrī.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Buryat ASSR (Krievijas PFSR) (tagad Krievijas Federācija)

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pieņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta“referendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās “Krimas Republikas”“premjerministra pirmā vietnieka” funkcijām. Pašlaik – Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development ģenerāldirektors.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

17.3.2014.

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.7.1974.

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komandieri, bet pēc tam deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot Ukrainas Jūras spēkiem doto zvērestu.

Viņš bija Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes komandiera vietnieks līdz 2015. gada oktobrim.

Pašlaik Krievijas Federācijas Klusā okeāna flotes komandiera vietnieks.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 13.6.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija vai Sevastopol, Ukraina

Chaliy2014. gada 23. februārī ar “tautas aklamāciju” kļuva par “Sevastopoles tautas mēru” un pieņēma šo “balsojumu”. Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par atsevišķu vienību Krievijas Federācijas sastāvā. Viņš bija viens no 2014. gada 18. marta“līguma par Krimas pievienošanos Krievijas Federācijai” parakstītājiem. Viņš bija Sevastopoles faktiskais “gubernators” no 2014. gada 1. līdz 14. aprīlim un ir bijušais “ievēlētais” Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” priekšsēdētājs. Bijušais Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” loceklis (līdz 2019. gada septembrim).

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 18.1.1970. vai 29.3.1965.

Dzimšanas vieta: Artemivsk (Артемовск) (2016. gadā pārdēvēta atpakaļ uz Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

“Premjerministrs”Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienestaSBU) jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam (FSB) svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju. 2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU virsnieki paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi. Kopš 2015. gada aktīvi darbojas Krievijas Izlūkošanas dienestā (FSB).

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.9.1953. vai 28.8.1953.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukraina

Kā Krimas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) runaspersonas vietnieks Tsekov kopā ar Sergey Aksyonov uzsāka “Krimas Autonomās Republikas” valdības nelikumīgo atlaišanu. Šajā pasākumā viņš iesaistīja Vladimir Konstantinov, draudot viņam ar atlaišanu. Viņš publiski atzina, ka Krimas parlamenta deputāti bija iniciatori tam, lai uzaicinātu Krievijas karavīrus pārņemt Krimas Augstāko padomi (Verkhovna Rada). Viņš bija viens no pirmajiem Krimas līderiem, kas publiski lūdza pievienot Krimu Krievijai.

Kopš 2014. gada Krievijas Federācijas Federācijas padomes loceklis no tā sauktās “Krimas Republikas”, atkārtoti iecelts 2019. gada septembrī.

17.3.2014.

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš turpināja būt padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrīOzerov ar dekrētu Nr. 372-SF tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

Viņa pilnvaru termiņš Federācijas padomē beidzās 2019. gada septembrī. Kopš 2019. gada oktobra fonda Rospolitika konsultants.

17.3.2014.

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 29.9.1952.

Dzimšanas vieta: Samarkand, Uzbekistāna

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

17.3.2014.

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg), Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

17.3.2014.

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.9.1929.

Dzimšanas vieta: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), North Ossetia, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir North Ossetia parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

17.3.2014.

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.2.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Leningrad region, Krievijas Federācija

Valsts Domes Padomes loceklis; Krievijas Federācijas Valsts Domes frakcijas “Taisnīga Krievija” (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma.

17.3.2014.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes runaspersonas vietnieks.

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un pašlaik – šīs komitejas loceklis.

17.3.2014.

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.1.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts Domes Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR loceklis).

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs.

17.3.2014.

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 13.9.1961.

Dzimšanas vieta: Vitebsk (Baltkrievijas PSR), tagad Baltkrievija

Bijušais Melnās jūras flotes komandieris, admirālis. Krievijas jūras kara flotes virspavēlnieka vietnieks.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

17.3.2014.

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.7.1958.

Dzimšanas vieta: Siva, Perm region, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais komandieris Krievijas Rietumu militārajam apgabalam, kura vienības ir izvietotas Krimā. Bija atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtni Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, palīdzēja Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Kopš 2015. gada novembra Kolektīvās drošības līguma organizācijas (CSTO) Apvienotā štāba priekšnieks.

17.3.2014.

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.3.1958.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), North Ossetian ASSR, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais komandieris Krievijas Dienvidu militārajam apgabalam (“DMA”), kura spēki ir izvietoti Krimā; Galkin komandē Melnās jūras floti; spēku pārvietošana uz Krimu lielā mērā ir notikusi no DMA.

DMA spēki ir izvietoti Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtni Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, palīdzēja Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Turklāt Melnās jūras flote ir apgabala kontrolē.

Pašlaik strādā Krievijas Aizsardzības ministrijas centrālajā aparātā. Kopš 2017. gada 19. janvāra – aizsardzības ministra palīgs.

17.3.2014.

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

Kopš 2018. gada ieņem ģenerāldirektora amatu valsts korporācijā.

21.3.2014.

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye (Ukrainas PSR), tagad Ukraina

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

Kopš 2019. gada oktobra – integrācijas un makroekonomikas ministrs Eirāzijas Ekonomikas komisijā.

21.3.2014.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO(dzimusi TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО(dzimusi ТЮТИНА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.4.1949.

Dzimšanas vieta: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainas PSR), tagad Ukraina

Federācijas padomes spīkere. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

21.3.2014.

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.10.1954.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijusī Valsts Domes runaspersona. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federālajam konstitucionālajam likumam.

Pašlaik – no 2016. gada oktobra – Krievijas Federācijas Ārlietu izlūkošanas dienesta direktors. Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs.

21.3.2014.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 26.4.1954.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Ar prezidenta dekrētu 2013. gada 9. decembrī iecelts par Krievijas federatīvās valsts ziņu aģentūras Rossiya Segodnya vadītāju.

Viena no centrālajām personām valdības propagandā, ar ko tiek atbalstīta Krievijas spēku izvietošana Ukrainā.

21.3.2014.

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.3.1963.

Dzimšanas vieta: Sevastopol (Ukrainas PSR), Ukraina

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

Pašlaik admirālis, Krievijas Baltijas flotes komandieris.

21.3.2014.

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.9.1956.

Dzimšanas vieta: Zaporozhye (Ukrainas PSR), Ukraina

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks, kontradmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un militārā dienesta.

Kopš 2017. gada septembra viņš ir Krievijas Federācijas Federācijas padomes loceklis, kur viņš pārstāv anektēto Sevastopoles pilsētu.

21.3.2014.

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.9.1964.

Dzimšanas vieta: Solntsevo, Lipetsk region, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas prezidenta palīgs. Viņš organizēja procesu Krimā, kura rezultātā Krimas vietējās kopienas tika mobilizētas izvērst darbības, kas grauj Ukrainas iestāžu Krimā darbību.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

Pildot Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu un 2019. gada 8. septembra reģionālo un vietējo vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.3.2014.

32.

Ģenerālleitnants Igor Nikolaevich(Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.12.1959.

Dzimšanas vieta: Osh, Kirgīzijas PSR, tagad Kirgizstāna

Bijušais faktiskais komandieris nelikumīgi anektētās Krimas teritorijā izvietotajiem Krievijas spēkiem (kurus Krievija turpina oficiāli dēvēt par “vietējiem pašaizsardzības spēkiem”). Bijušais dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks. Pašlaik viņš ir Krievijas Ģenerālštāba militārās akadēmijas Valsts pārvaldes un valsts drošības nodaļas vadītājs.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna MIZULINA(dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА(dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region, Krievijas Federācija

Bijusī Valsts Domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk region. Pašlaik Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētāja vietniece.

21.3.2014.

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.11.1958.

Dzimšanas vieta: Bandurovo, Kirovograd region, Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Premjerministra vietnieks. Atbildīgs par anektētās “Krimas Autonomās Republikas” integrēšanu Krievijas Federācijā.

29.4.2014.

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.9.1949.

Dzimšanas vieta: Moscow vai Ostrov, Pskov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis tā dēvētajā “Krimas Federālajā apgabalā”, atbildīgs par Krievijas valsts vadītāja konstitucionālo prerogatīvu īstenošanu anektētās “Krimas Autonomās Republikas” teritorijā. Bijušais Krievijas Drošības padomes nepastāvīgais loceklis.

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Ziemeļkaukāza Federālajā apgabalā (līdz 2018. gada jūnijam).

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.4.2014.

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.10.1965.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Bijušais Krimas lietu ministrs. Atbildīgs par anektētās “Krimas Autonomās Republikas” integrēšanu Krievijas Federācijā.

Bijušais Krievijas valdības personāla vadītāja vietnieks, atbildīgs par darba organizēšanu valdības komisijā par tā sauktās “Krimas Republikas” sociālekonomisko attīstību.

Bijušais Krievijas Federācijas Rēķinu palātas personāla vadītājs. Kopš 2019. gada septembra Krievijas Federācijas Rēķinu palātas revidents.

29.4.2014.

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1960.

Dzimšanas vieta: Alagir, North- Ossetian Autonomous SSR, RSFSR (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais anektētās Ukrainas pilsētas Sevastopoles gubernators.

Pašlaik Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Sibīrijas Federatīvajā apgabalā. Krievijas Federācijas Drošības padomes loceklis.

29.4.2014.

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.5.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Kopš 2014. gada – Krievijas Federācijas Padomes locekle no anektētās “Krimas Autonomās Republikas”, atkārtoti iecelta 2019. gadā.

29.4.2014.

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.12.1961.

Dzimšanas vieta: Tashtagol, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valsts Domes priekšsēdētāja vietnieks, partija “Vienotā Krievija”. Atbildīgs par likumdošanas procesa uzsākšanu, lai anektēto “Krimas Autonomo Republiku” integrētu Krievijas Federācijā.

29.4.2014.

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.9.1955.

Dzimšanas vieta: Kazan, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks, Krievijas Federācijas aizsardzības ministra pirmais vietnieks, armijas ģenerālis. Atbildīgs par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie Ukrainas robežas un par to, ka netika novērsta situācijas saasināšanās.

29.4.2014.

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПІВ)

(jeb Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.7.1993.

Dzimšanas vieta: Prague, Čehijas Republika

Aktīvs Luhansk Guard loceklis. Piedalījās Drošības dienesta Luhansk reģionālā biroja ēkas ieņemšanā.

Joprojām ir aktīvs LNR militārs kaujinieks.

29.4.2014.

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрій Євгенович ПУРГІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 26.1.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Separātistu pasākumu aktīvs dalībnieks un organizētājs, “krievu tūristu” pasākumu koordinators Doņeckā. Viens no Civic Initiative of Donbas for the Eurasian Union dibinātajiem. Bijušais “Ministru padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Līdz 2015. gada 4. septembrim – “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”.

2017. gada februārī ar tā sauktās “Tautas padomes” lēmumu viņam atņemts “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” locekļa mandāts.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛІН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.5.1981.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraina

Viens no “Doņeckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā Doņeckā 2014. gadā. Līdz 2015. gada 4. septembrim tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“Tautas padomes” tā sauktais “priekšsēdētāja vietnieks”. Kopš 2015. gada 4. septembra“Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Pēc 2018. gada 7. septembra tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas vadītāja vietas izpildītājs”. Pēc 2018. gada 11. novembra tā dēvētajām vēlēšanām tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas vadītājs”.

29.4.2014.

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.5.1983.

Dzimšanas vieta: Khartsyzsk, Donetsk region, Ukraina

Viens no ideoloģiski radikālās organizācijas People's Militia of Donbas līderiem. Aktīvi piedalījās vairāku valdības ēku ieņemšanā Doņeckas apgabalā.

“Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis un tās “Ārpolitikas, ārējo attiecību, informācijas politikas un informācijas tehnoloģiju komitejas” loceklis.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (jeb Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks. Bija iesaistīts incidentos Sloviansk. Sabiedriskās kustības Novorossia vadītājs. Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“aizsardzības ministrs”.

2016. gada 4. novembrī organizēja krievu maršu Maskavā priekš krievu nacionālistiem, kas atbalsta separātistus Ukrainas austrumu daļā.

Joprojām ir aktīvs separātistu darbības atbalstītājs Ukrainas austrumu daļā.

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.2.1964.

Dzimšanas vieta: Alekseevka, Saratov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks. Atbildīgs par Krimas – anektētā Ukrainas reģiona – politiskās integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzīšanu.

Pašlaik – kopš 2016. gada 5. oktobra – Krievijas Federācijas Valsts Domes runaspersona.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas gaisa desanta spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs ir atbildīgs par Krievijas gaisa desanta spēku izvietošanu Krimā.

Pašlaik Krievijas Federācijas Valsts Domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Bijušais partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis. Domes runaspersonas Volodin padomnieks.

12.5.2014.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.1.1971.

Dzimšanas vieta: Skvortsovo village, Simferopol region, Krima, Ukraina

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Krimas biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Krimas iedzīvotājiem.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.12.1965. vai 19.12.1962.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, vai Zaporizhia, Ukraina

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Sevastopoles biroja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemātisku un paātrinātu izsniegšanu Krimas iedzīvotājiem.

Kopš 2016. gada oktobra Sevastopoles pilsētas “Likumdevēju asamblejas” personāla vadītājs.

12.5.2014.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.5.1965.

Dzimšanas vieta: Sloviansk (Donetsk oblast), Ukraina

Bijušais pašpasludinātais Slovjanskas (Sloviansk) “tautas mērs” (līdz 2014. gada 10. jūnijam). Ponomariov aicināja Vladimiru Putinu ievest Krievijas bruņotos spēkus, lai aizsargātu pilsētu, un pēc tam viņam lūdza piegādāt ieročus. Ponomariov grupējumam piederošas personas bija iesaistītas cilvēku nolaupīšanā (viņi sagūstīja aktīvisti Irma Krat un Simon Ostrovsky, Vice News reportieri (abi vēlāk tika atbrīvoti), viņi aizturēja militāros novērotājus, kuri bija norīkoti saskaņā ar EDSO Vīnes dokumentu). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (jeb Bes (“velns”))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.12.1965.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Viens no Horļivkas (Horlivka) pašpasludināto paramilitāro grupējumu bijušajiem vadītājiem. Viņš pārņēma savā kontrolē Ukrainas drošības dienesta Doņeckas reģiona biroja ēku un pēc tam ieņēma Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi Horļivkas pilsētā. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kura vadībā viņš bija iesaistīts Horļivkas pilsētas padomes tautas deputāta Volodymyr Rybak slepkavībā.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV(KAKIDZIANOV)

(Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ(КАКІДЗЯНОВ))

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1980.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraina

Viens no bijušajiem pašpasludinātās “Doņeckas Tautas Republikas” bruņoto spēku vadītājiem. Kā paziņojis viens no “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem Pushylin, šo spēku mērķis ir “aizsargāt Doņeckas Tautas Republikas tautu un republikas teritoriālo integritāti”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.6.1970.

Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk (tagad Dnipro), Ukraina

Bijušais Padomes (Rada) loceklis, un kā tāds ir publiski aicinājis izveidot tā saukto “Jaunkrievijas Federālo Republiku” (“Federal Republic of Novorossiya”), ko veidotu Ukrainas dienvidaustrumu reģioni. Bijusī tā sauktā “Tautas Republiku Savienības parlamenta” (“Jaunkrievijas parlamenta” (“Parliament of Novorossiya”)) “runaspersona”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.5.1980.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Doņeckas Tautas Republikas” pašnoteikšanos. Bijušais “darba un sociālās politikas ministrs”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергійович МАЛИХІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 12.1.1981.

Bijušais “Luhanskas Tautas Republikas” Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja 2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas Tautas Republikas” pašnoteikšanos.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainas PSR, vai Yevpatoria, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valsts Domes locekle, ievēlēta no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Pašlaik Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ārvalstu iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās izmeklēšanas komisijas locekle, Drošības un pretkorupcijas komitejas locekle Krievijas Federācijas Valsts Domē.

12.5.2014.

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.2.1979.

Dzimšanas vieta: Sevastopol, Krima, Ukraina

Viņš ir bijušais Sevastopoles (Sevastopol) prokurors un, pildot šā amata pienākumus, ir aktīvi īstenojis Krievijas realizēto Sevastopoles aneksiju.

Adigejas Republikas prokurors.

12.5.2014.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas premjerministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām (piem., 2014. gada 8. jūlijā paziņoja: “Mūsu militārie spēki veic īpašu operāciju pret Ukrainas “fašistiem””), parakstījis saprašanās memorandu par “Jaunkrievijas Savienību” (Novorossiya union). Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku; vada Union of Donbas Volunteers.

Aktīvi iesaistīts “brīvprātīgo”, kas nosūtīti karot Donbasā, rekrutēšanā un apmācībā.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 18.12.1972.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas drošības ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu darbībām drošības jomā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадійович КАЛЮСЬКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.10.1975.

Bijušais tā sauktais “de facto Doņeckas Tautas Republikas premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Віталійович ХРЯКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.11.1958.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais tā sauktais “Doņeckas Tautas Republikas”“informācijas un plašsaziņas jautājumu ministrs”. Pašlaik “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Atbildīgs par “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” propagandas darbībām separātistu atbalstam.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības Ukrainas austrumu daļā.

12.7.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Joprojām aktīvi finansē LNR separātistu struktūras.

12.7.2014.

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НІКІТІН),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.11.1971.

Dzimšanas vieta: Shargun, Uzbekistāna

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministra vietnieks”, (iepriekš bija tā sauktais par “Luhanskas Tautas Republikas premjerministrs” un bijušais “Dienvidaustrumu armijas” runasvīrs).

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Atbildīgs par “Dienvidaustrumu armijas” paziņojumu, ka Ukrainas prezidenta vēlēšanas nevar notikt “Luhanskas Tautas Republikā” reģiona “jaunā” statusa dēļ.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.4.1980. vai 7.4.1979.

Dzimšanas vieta: Stakhanov, Luhansk region, Ukraina

Līdz 2016. gada 25. martam tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājs”, atbildīgs par “Augstākās padomes” separātistu “valdības” darbībām, kura atbildīga par lūgumu Krievijas Federācijai atzīt “Luhanskas Tautas Republikas” neatkarību.

Parakstījis saprašanās memorandu par “Novorossiya savienību”.

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Pašlaik tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas Pilsoniskās palātas” priekšsēdētājs.

12.7.2014.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрій Володимирович ІВАКІН),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 13.8.1954.

Dzimšanas vieta: Perevalsk (Luhansk oblast), Ukraina

Bijušais tā dēvētais “Luhanskas Tautas Republikas iekšlietu ministrs”, un šajā statusā atbildīgs par tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 24.6.1964. vai 25.6.1964., vai 26.6.1964.

Dzimšanas vieta: Luhansk (iespējams Kelmentsi, Chernivtsi oblast), Ukraina

Bijušais tā dēvētais “Luhanskas Tautas Republikas aizsardzības ministrs” un bijušais tā dēvētais “vadītājs”, un šajā statusā atbildīgs par tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” īpašais sūtnis Minskas īstenošanas jautājumos.

12.7.2014.

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.6.1956. vai 6.10.1956.

Dzimšanas vieta: Djerzjinsk, Donetsk region, Ukraina

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.9.1950.

Dzimšanas vieta: Kurumoch, Kuibyshev region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. bijušais Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

No 2017. gada 4. janvāra – Krievijas Stratēģisko pētījumu institūta direktors. Viņš arī ir Almaz-Antey direktoru padomes priekšsēdētājs.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

25.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (St Petersburg, Krievijas Federācija)

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.11.1951.

Dzimšanas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Federālā drošības dienesta (FSB) direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.10.1956.

Dzimšanas vieta: Zhetikara, Kazakh Soviet Socialist Republic (tagad Kazahstāna)

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretāra vietnieks. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes priekšsēdētājs.

Valstij piederošā uzņēmuma Tactical Missiles Corporation JSC direktoru padomes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.5.1954.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta (FSB) Piektā dienesta komandieris.

Kā augsta ranga FSB virsnieks (ģenerālpulkvedis) viņš vada dienestu, kas atbildīgs par izlūkošanas operāciju un starptautisku darbību pārraudzīšanu.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.7.1981.

Dzimšanas vieta: Kuibyshev (Samara), Krievijas Federācija

Valsts Domes loceklis.

Kā Domes loceklis viņš paziņoja par neatzītās, tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“de facto vēstniecības” atklāšanu Maskavā, viņa darbības veicina to, ka tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Pašlaik Krievijas Valsts Domes Fiziskās audzināšanas, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.10.1976.

Dzimšanas vieta: Tsentaroy, Chechnya, Krievijas Federācija

Čečenijas Republikas prezidents. Kadyrov nāca klajā ar paziņojumiem, kuros pauda atbalstu nelikumīgajai Krimas aneksijai un bruņotiem nemieriem Ukrainā. 2014. gada 14. jūnijā viņš inter alia paziņoja, ka “darīs visu, lai palīdzētu atjaunot Krimu”. Šajā saistībā “Krimas Autonomās Republikas” faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu” par atbalstu, ko viņš sniedzis Krimas nelikumīgās aneksijas procesā. Turklāt 2014. gada 1. jūnijā viņš pauda gatavību uz Ukrainu nosūtīt 74 000 čečenu brīvprātīgo, ja tas tiks lūgts.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region, Krievijas Federācija

Bijušais Krasnodaras apgabala (Krasnodar Krai) gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, “Krimas Autonomās Republikas” faktiskais vadītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. To darot, “Krimas Autonomās Republikas” faktiskais vadītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

Bijušais Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministrs.

25.7.2014.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрійович ГУБАРЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.2.1983. (vai 10.3.1983.).

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk, Ukraina

Viens no pašpasludinātajiem “Doņeckas Tautas Republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā izvietojot Krievijas miera uzturēšanas spēkus. Viņš bija saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev ir atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doņeckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un pasludināja sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām bija liela nozīme separātistu darbībās, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 5.7.1983. vai 10.3.1983.

Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast), Ukraina

Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” bijusī locekle (līdz 2018. gada novembrim).

25.7.2014.

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федір Дмитрович БЕРЕЗІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.2.1960.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, Berezin tādējādi ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. Pašlaik – DNR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.4.1956.

Dzimšanas vieta: Odessa, Ukraina

Pašpasludinātais tā sauktās “Jaunkrievijas Republikas” (“Republic of Novorossiya”) “prezidents”, kurš ir aicinājis Krieviju izvietot karaspēku Ukrainā. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

25.7.2014.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (jeb Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.6.1972. (vai 23.7.1972.)

Dzimšanas vieta: Vinnytsia region, Ukraina

Vecākais palīgs, kas piesaistīts Igor Strelkov/Girkin, kurš ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, Zdriliuk ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

25.7.2014.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (jeb Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.2.1951.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievijas Federācija

Piedņestras separātistu reģiona bijušais “valsts drošības ministrs”. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” vicepremjerministrs, kas atbild par drošību un tiesībaizsardzību. Pildot šīs funkcijas, viņš bija atbildīgs par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Valstij piederošā uzņēmuma United Engine Corporation padomes loceklis.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

25.7.2014.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 31.5.1960.

Dzimšanas vieta: Zagorsk (Sergiev Posad), Krievijas Federācija

Kā prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks viņš ir atbildīgs par norāžu sniegšanu Krievijas plašsaziņas līdzekļiem paust nostāju, kas ir labvēlīga Ukrainas separātistiem un ar ko atbalsta Krimas aneksiju, tādējādi atbalstot Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju un Krimas aneksiju.

30.7.2014.

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: iespējams, 23.7.1981.

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” runaspersona, kas nāca klajā ar deklarācijām, cita starpā attaisnojot Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu bruņoto grupējumu cīņas, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

Bijusī LNR Preses dienesta runaspersona.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

30.7.2014.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 13.1.1954.

Dzimšanas vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast), Ukraina

Bijušais tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās “Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas izstrādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referendumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Doņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. Pašlaik – DNR Komunistiskās partijas vadītājs.

30.7.2014.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБІСОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.11.1967.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Piekrītot iecelšanai par tā saukto “Krimas Republikas iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta 2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbojoties kā tā sauktais “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.

Atlaists no tā sauktā “"Krimas Republikas” iekšlietu ministra” amata 2018. gada jūnijā. Tā sauktās “Krimas Republikas” Ministru padomes “priekšsēdētāja” palīgs.

30.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (St Petersburg, Krievijas Federācija)

Arkady Rotenberg ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putinu. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā 7 miljardi USD. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā pēc tam, kad Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu RUB apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitrijs Medvedevs parakstīja dekrētu, ar kuruRotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”. Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam pieder uzņēmums Stroygazmontazh, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Tāpat 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu RUB vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu To the Children of Russia: Address – Crimea – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

30.7.2014.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.7.1974.

Dzimšanas vieta: Puschino, Moscow region, Krievijas Federācija

Malofeev ir cieši saistīts ar Ukrainas separātistiem Ukrainas austrumu daļā un Krimā. Viņš ir tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas”“premjerministra”Borodai bijušais darba devējs un Krimas aneksijas procesa laikā ir ticies ar tā sauktās “Krimas Republikas” tā saukto “premjerministru”Aksyonov. Ukrainas valdība ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu par viņa iespējamo materiālo un finansiālo atbalstu separātistiem. Turklāt viņš ir nācis klajā ar vairākiem publiskiem paziņojumiem, atbalstot Krimas aneksiju un Ukrainas iekļaušanu Krievijā, un 2014. gada jūnijā jo īpaši paziņoja: “Krievijā nevar nekļaut visu Ukrainu. Varbūt (Ukrainas) austrumu daļu.”

Tādējādi Malofeev ar savām darbībām atbalsta Ukrainas austrumu daļas destabilizāciju.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (St Petersburg, Krievijas Federācija)

Kovalchuk kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 24.1.1950.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija vai Moscow, vai Leningrad, PSRS (Moscow vai St Petersburg, Krievijas Federācija)

Shamalov kungs ir prezidenta Putina ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putinam pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya otrais lielākais akciju turētājs; 2013. gadā viņam piederēja 10 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

30.7.2014.

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (jeb “Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.10.1974.

Dzimšanas vieta: Gorsky, Luhansk Oblast, Ukraina

2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strelkov/Girkin tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas” aizsardzības ministra amatā. Saskaņā ar pieejamo informāciju viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Atlaists no tā sauktā “aizsardzības ministra” amata 2018. gada septembrī.

Pensionēto militārpersonu sociālās palīdzības un patriotiskās izglītības direktorāta vadītājs tā dēvētā “Doņeckas Tautas Republikas vadītāja” pakļautībā.

12.9.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.1.1983.

Dzimšanas vieta: Debaltsevo, Ukraina

Saistīts ar “Donbasa Tautas miliciju”. Cita starpā paziņojis, ka viņi turpinās savu cīņu pārējā valstī. Tādējādi Rudenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” loceklis.

12.9.2014.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.9.1976.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Maskavas pārstāvis. Savos paziņojumos inter alia runājis par kaujinieku gatavību vest partizānu karu un par Ukrainas armijas ieroču sistēmu sagrābšanu. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viens no bijušajiem Union of Donbas Volunteers līderiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 26.7.1956.

Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, Moldovas Republika

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Bijušā Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.

Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Moldāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais pārstāvis” Krievijas Federācijā.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.9.2014.

104.

Georgiy L’vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.11.1954.

Dzimšanas vieta: Kochmes, Komi ASSR (tagad Krievijas Federācija)

Tā sauktais Krimas “premjerministra vietnieks” un Krimas pilnvarotais pārstāvis prezidenta Putina administrācijā. Muradov ir bijusi nozīmīga loma Krievijas institucionālās kontroles nostiprināšanā Krimā kopš nelikumīgās aneksijas. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy, Ukraina

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Bijušais Krimas tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

2016. gada 18. septembrī ievēlēts par nelikumīgi anektētās Krimas pussalas Domes deputātu.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks. 2014. gada 1. martāVorobiov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Sekojošajā balsojumā viņš atbalstīja attiecīgo dekrētu.

12.9.2014.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.4.1946.

Dzimšanas vieta: Alma-Ata, Kazakh SSR (tagad Kazahstāna)

Valsts Domes Padomes loceklis; Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vadītājs. Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Aktīvi aicinājis sadalīt Ukrainu. Viņa vadītās Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vārdā parakstījis nolīgumu ar tā saukto “Doņeckas Tautas Republiku”.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimšanas vieta: Klin, Moscow region, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts Domes runaspersonas vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Kopš 2018. gada septembra Dagestānas Republikas vadītājs.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”). Valsts Domes deputāts. Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

Viņš atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.8.1960.

Dzimšanas vieta: Stepnoy Dvorets, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.4.1948.

Dzimšanas vieta: Opochka, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas prezidija loceklis.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.3.1964.

Dzimšanas vieta: Rudny, Kostanai region, Kazakh SSR (tagad Kazahstāna)

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.8.1950.

Dzimšanas vieta: Bogoroditsk, Krievijas Federācija

Valsts Domes spīkera pirmais vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.9.1972.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valsts Domes spīkera vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.5.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes runaspersonas vietnieks. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.1.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlov-on-the-Neva, Krievijas Federācija

Valsts Domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.2.1968.

Krievijas armijas ģenerālmajors. Bijušais komandieris 76. gaisa desanta divīzijai, kas ir bijusi iesaistīta Krievijas militārajā klātbūtnē Ukrainas teritorijā, jo īpaši Krimas nelikumīgās aneksijas laikā. Kopš 2018. gada – gaisa desanta spēku štāba priekšnieka vietnieks.

12.9.2014.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.8.1952.

Dzimšanas vieta: Cheremkhovo, Irkutsk oblast, Krievijas Federācija

Zināms, ka Sergei Chemezov ir viena no prezidentam Putinam cieši pietuvinātām personām; abi bija VDK virsnieki Drēzdenē, un viņš ir “Vienotās Krievijas” Augstākās padomes loceklis. Gūst labumu no saiknēm ar Krievijas prezidentu, jo tiek iecelts augstos amatos valsts kontrolētos uzņēmumos. Ir priekšsēdētājs Rostec konglomerātam, kas ir vadošā Krievijas valsts kontrolētā aizsardzības un rūpniecības korporācija. Saskaņā ar Krievijas valdības lēmumu Rostec meitasuzņēmums Technopromexport plāno Krimā būvēt spēkstacijas, tādējādi atbalstot tās integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Rostec meitasuzņēmums Rosoboronexport ir atbalstījis Krimas aizsardzības kompāniju integrāciju Krievijas aizsardzības rūpniecības nozarē, tādējādi sekmējot Krimas nelikumīgo aneksiju Krievijas Federācijā.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisijas priekšsēdētājs. Partijas “Vienotā Krievija” prominents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Federācijas Federācijas Padomes loceklis. Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.9.2014.

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 29.9.1982. vai 23.9.1982.

Savā agrākajā amatā – kā tā sauktais “Luhanskas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs” – viņš bija atbildīgs par tā saukto “vēlēšanu” rīkošanu “Luhanskas Tautas Republikā”2014. gada 2. novembrī. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas. Laikā no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim viņš bija “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un rīkojot nelikumīgās “vēlēšanas”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Sadarbojoties ar separātistu iestādēm, joprojām atbalsta un leģitimizē separātistu politiku.

29.11.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (jeb Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКІМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

"Luhanskas ekonomikas savienības” deputāts “Luhanskas Tautas republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja nelikumīgajās tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā saukto “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas. Kopš 2014. gada viņš ir “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Arodbiedrību federācijas”“vadītājs” un tā sauktās “Tautas padomes” loceklis.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Aktīvi atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN jeb Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 21.2.1970.

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “veselības ministre”. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu.

Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.11.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (jeb Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stalino city (tagad Donetsk), Ukraina

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“parlamenta” loceklis un sabiedriskās apvienības Union of Veterans of the Donbass Berkut priekšsēdētājs un sabiedriskās kustības Free Donbass loceklis. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (jeb Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Ігорович КОФМАН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.8.1977.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraina

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “ārlietu ministrs” un “parlamenta” tā sauktais “priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Kandidēja nelikumīgajās tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā saukto “Doņeckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Kopš 2019. gada jūnija tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Pilsoniskās palātas” priekšsēdētājs.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.2.1969.

Dzimšanas vieta: Belozernoe village, Romodanovskiy rayon, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks” un iepriekšējais “ģenerālprokurors”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Pašlaik – Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas (GSU SK) Maskava nodaļas vadītāja “palīgs”.

29.11.2014.

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 29.8.1969. vai 1973. gads

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk, Luhansk, Ukraina

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas republikas”“aizsardzības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 11.3.1976.

Dzimšanas vieta: Dzhambul/Jambul/ Taraz (Kazahstāna)

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“izglītības, zinātnes, kultūras un reliģijas ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (jeb Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.3.1963.

Dzimšanas vieta: Arkhangelsk, Krievijas Federācija

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “Ministru padomes ministrs” (valdības lietu pārvaldes vadītājs).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

29.11.2014.

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (jeb Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.3.1961.

Dzimšanas vieta: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast, Ukraina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Bijušais tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas”“izglītības ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Patlaban strādā Doņeckas Vadības un civildienesta akadēmijā tā dēvētā “Doņeckas Tautas Republikas vadītāja” pakļautībā.

29.11.2014.

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (jeb Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.5.1980. vai 21.10.1983.

Dzimšanas vieta: Snezhnoye, Donetsk region, Ukraina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“Nacionālās padomes” loceklis. Bijušais sabiedriskās kustības Free Donbass priekšsēdētājs.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (jeb Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 12.3.1964.

Dzimšanas vieta: Romny, Sumy oblast, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

Bijušais tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas padomes”“vadītāja vietnieks”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Patlaban viņš ir tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ārlietu ministrs”.

29.11.2014.

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (jeb Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.4. 1991.

Dzimšanas vieta: St Petersburg, Krievijas Federācija

Rusich vienības, Ukrainas austrumdaļā kaujās iesaistītas bruņotas separātistu grupas, komandieris.

Pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.6.1966.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Bijusī tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“Tautas zemessardzes” (People's Militia) runaspersona un vadītāja vietnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētais “tieslietu ministrs”. Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Atlaists no tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētāja amata 2018. gada jūnijā.

Viņš turpina atbalstīt un leģitimēt separātistu politiku.

16.2.2015.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV(jeb KUZOVLEV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ jeb КУЗОВЛЕВ, ТAMБOB)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.1.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast, Krievijas Federācija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Bijušais tā dēvētais “Luhanskas Tautas Republikas” Tautas zemessardzes virspavēlnieks.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Bijušais Krievijas Bruņoto spēku 8. armijas komandieris. Krievijas Dienvidu militārā apgabala štāba priekšnieks un pirmais komandiera vietnieks.

16.2.2015.

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA

(Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФІЛІППОВА (jeb Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 20.1.1988.

Dzimšanas vieta: Krasnoarmëisk

Bijusī tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Pašlaik tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Ministru padomes” Darba organizācijas departamenta direktore.

16.2.2015.

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.5.1971.

Dzimšanas vieta: Nevinnomyssk, Stavropol Krai, Krievijas Federācija

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

Bijušais tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas”“finanšu un nodokļu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Atlaists no tā sauktā “finanšu un nodokļu ministra” amata 2018. gada septembrī. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1967.

Dzimšanas vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tā sauktās “Luhanskas Tautas republikas” tā sauktais “finanšu ministrs”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.4.1985.

Dzimšanas vieta: Kherson, Ukraina

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “komunikāciju ministrs” (līdz 2019. gada oktobrim).

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 10.12.1976.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētā “ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministre”.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Bijusī “Luhanskas administrācijas” vadītāja biroja Ārlietu ekonomikas departamenta vadītāja.

16.2.2015.

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1978. (vai 23.3.1975.)

Dzimšanas vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad, Luhansk region, Ukraina

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktobrim). Pašreiz pilda tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “tieslietu ministra” pienākumus.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un kas vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.5.1955.

Dzimšanas vieta: Omsk, Krievijas Federācija

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas valdības politikas veidošanā un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

No 2016. gada 28. decembra – bijušas ārlietu ministra vietnieks.

Ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.5.1956.

Dzimšanas vieta: Kaunas, Lietuva

Bijušais aizsardzības ministra pirmais vietnieks (līdz 2015. gada 17. novembrim) un, pildot minētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krievijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš piedalās Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Pašlaik strādā Rosatom.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimšanas vieta: bijusī Vācijas Demokrātiskā Republika

Bijušais rietumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks. Aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.

Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš bija aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Kopš 2018. gada jūlija – aizsardzības ministra vietnieks.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.3.1955.

Dzimšanas vieta: Zhilino, Kaliningrad region, Krievijas Federācija

Valsts domes Etnisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš ir nodibinājis pilsoņu kustību Krassnaya Moskva – Red Moscow – Patriotic Front Aid, kas organizēja publiskas demonstrācijas separātistu atbalstam, tādējādi atbalstot politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

16.2.2015.

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.8.1977.

Dzimšanas vieta: Bekabad, Uzbekijas PSR (tagad Uzbekistāna)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Domes Etnisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

2014. gadā Balbek tika iecelts par tā sauktās “Krimas Republikas” Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā strādāja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas integrācijai Krievijas Federācijā, un par šo darbu viņam piešķīra medaļu “Par “Krimas Republikas” aizstāvību”. Viņš ir paudis atbalstu Krimas aneksijai publiskos paziņojumos, tostarp savā profilā “Vienotās Krievijas” (Krimas nodaļas) tīmekļa vietnē un rakstā plašsaziņas līdzekļiem, kas 2016. gada 3. jūlijā publicēts NTV tīmekļa vietnē.

9.11.2016.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.10.1972.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

2014. gada martā Bakharev iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku un 2014. gada augustā – par minētās struktūras pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir atzinis, ka personiski bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 22. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetakrimea.ru un 2016. gada 23. augustā – tīmekļa vietnē c-pravda.ru. “Krimas Republikas”“iestādes” ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.10.1969.

Dzimšanas vieta: Kular Ust-Yansky District, Jakutijas autonomā PSR (tagad Krievijas Federācija)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Sevastopoles pilsētas.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.

Būdams Sevastopoles municipālās administrācijas loceklis, 2014. gada februārī un martā viņš atbalstīja tā sauktā “tautas mēra”Alexei Chaliy darbības. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp savā personiskajā tīmekļa vietnē un intervijā, kas 2016. gada 21. februārī publicēta nation-news.ru tīmekļa vietnē.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi.

9.11.2016.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.8.1981.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Domes Finanšu tirgus jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada martā Kozenko iecēla par tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, kurai viņš ir publiski paudis atbalstu, tostarp intervijā, kas 2016. gada 12. martā publicēta tīmekļa vietnē gazetacrimea.ru. Par iesaistīšanos aneksijas procesā vietējās “iestādes” viņam piešķīra medaļu “Par “Krimas Republikas” aizstāvību”.

9.11.2016.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 24.6.1965.

Dzimšanas vieta: Belogorsk, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Domes Kultūras jautājumu komitejas locekle.

Kopš 2012. gada viņa ir bijusi “Krimas Autonomās Republikas” Augstākās padomes locekle un kopš 2014. gada marta atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles integrāciju Krievijas Federācijā. 2014. gada septembrī Savchenko tika ievēlēta tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomē. Viņa ir daudzkārt paudusi atbalstu Krimas un Sevastopoles nelikumīgajai aneksijai, tostarp intervijās, kas 2016. gada 2. aprīlī un 2016. gada 20. augustā publicētas tīmekļa vietnē c-pravda.ru. 2014. gadā Krievijas valsts apbalvoja viņu ar ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” II pakāpi, un 2015. gadā “Krimas Republikas”“iestādes” – ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

9.11.2016.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.7.1971.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektētās “Krimas Autonomās Republikas”.

Domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas loceklis.

2014. gada septembrī Shperov tika ievēlēts tā sauktās “Krimas Republikas” Valsts padomē.

Viņš ir publiski atzinis, tostarp intervijā, kas 2016. gada 3. septembrī tika publicēta tīmekļa vietnē ldpr-rk.ru, savu līdzdalību 2014. gada notikumos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas aneksijas, un jo īpaši – savu lomu pretlikumīga referenduma organizēšanā par pussalas nelikumīgo aneksiju.

9.11.2016.

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV(TSCHERESOW)

(ЧЕРЕЗОВ, Андрей Владимирович)

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas enerģētikas ministra vietnieks

Dzimšanas datums: 12.10.1967.

Dzimšanas vieta: Salair, Kemerovskaya oblast, Krievijas Federācija

Ir līdzatbildīgs par lēmumu Siemens Gas Turbine Technologies OOO piegādātās gāzes turbīnas nodot OAO VO Technopromexport uzstādīšanai Krimā. Šis lēmums veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(ГРАБЧАК, Евгений Петрович)

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Enerģētikas ministrijas departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 18.7.1981.

Dzimšanas vieta: Ust-Labinsk, Krasnodar region, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Enerģētikas ministrijā ir atbildīgs par elektroenerģētikas projektu attīstīšanu Krimā. Šie projekti veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Krimai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu no Ukrainas, un tie grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.2.1977.

Dzimšanas vieta: Omsk, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais “Sevastopoles gubernators” (līdz 2019. gada jūlijam).

Ovsyannikov tika ievēlēts par “Sevastopoles gubernatoru”2017. gada 10. septembra vēlēšanās, ko Krievijas Federācija organizēja nelikumīgi anektētajā Sevastopolē.

2016. gada 28. jūlijā prezidents Putins iecēla viņu par Sevastopoles gubernatora pienākumu izpildītāju. Šajā amatā viņš ir strādājis nelikumīgi anektētās Krimas pussalas turpmākai integrācijai Krievijas Federācijā, un kā tāds ir atbildīgs par aktīvu atbalstu vai īstenošanas darbībām, vai politikas nostādnēm, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

2017. gadā viņš nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem par atbalstu Krimas un Sevastopoles nelikumīgajai aneksijai un par nelikumīgā “Krimas referenduma” gadadienu. Viņš godināja veterānus no tā dēvētajām “pašaizsardzības vienībām”, kuras palīdzēja izvērst Krievijas spēkus Krimas pussalā, gatavojoties Krievijas Federācijas veiktajai nelikumīgajai aneksijai, un ierosināja, ka Sevastopolei jākļūst par Krievijas Federācijas dienvidu galvaspilsētu.

Kopš 2019. gada oktobra – Krievijas Federācijas Rūpniecības un tirdzniecības ministra vietnieks.

21.11.2017.

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 20.5.1971.

Dzimšanas vieta: Krima, Ukraina

Krimas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu un 2019. gada 8. septembra reģionālo un vietējo vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 22.8.1979.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Krimas vēlēšanu komisijas sekretāre. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu un 2019. gada 8. septembra reģionālo un vietējo vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.6.1968.

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (līdz 2019. gada maijam). Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 1964. gads (iespējams – 21. aprīlis)

Bijusī Sevastopoles vēlēšanu komisijas sekretāre (līdz 2019. gada maijam). Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

14.5.2018.

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 30.3.1982.

Dzimšanas vieta: Shakhty, Rostov Oblast, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijusī tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“priekšsēdētāja”. Pildot šos pienākumus, viņa piedalījās tā dēvēto 2018. gada 11. novembra vēlēšanu rīkošanā tā dēvētajā “Doņeckas Tautas Republikā” un tādējādi ir aktīvi atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

Iekšlietu politikas direktorāta vadītāja tā dēvētā “Doņeckas Tautas Republikas vadītāja” administrācijā.

10.12.2018.

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 22.2.1983.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg), PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“priekšsēdētāja”. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanā tā dēvētajā “Luhanskas Tautas Republikā”2018. gada 11. novembrī un tādējādi aktīvi atbalstīja darbības un īstenoja politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонід Іванович ПАСІЧНИК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.3.1970.

Dzimšanas vieta: Voroshilovgrad – Luhansk, Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR (tagad Ukraina)

Tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“ievēlētais vadītājs”. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.3.1981.

Dzimšanas vieta: Makeevka, Donetsk oblast, Ukraina

Tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas” tā dēvētās “Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.12.1987.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētās “Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Uzņemoties un pildot šīs funkcijas, viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.6.1980.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“priekšsēdētāja vietnieks”. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanā tā dēvētajā “Doņeckas Tautas Republikā”2018. gada 11. novembrī un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.4.1985.

Dzimšanas vieta: Krimas Autonomā Republika, Ukraina

Bijušais tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“sekretārs”. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanā tā dēvētajā “Doņeckas Tautas Republikā”2018. gada 11. novembrī un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

Tā dēvētās “Doņeckas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” vadītāja vietas izpildītājs.

10.12.2018.

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

Максим Олександрович СВІДЧЕНКО

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.4.1978.

Tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“priekšsēdētāja vietnieks”. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanā tā dēvētajā “Luhanskas Tautas Republikā”2018. gada 11. novembrī un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 31.5.1986.

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas”“sekretāre”. Pildot šīs funkcijas, viņa piedalījās tā dēvēto “vēlēšanu” rīkošanā tā dēvētajā “Luhanskas Tautas Republikā”2018. gada 11. novembrī un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, un vēl vairāk destabilizēja situāciju Ukrainā.

10.12.2018.

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.1.1963.

Dzimšanas vieta: Kaliningrad, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta vadītājs “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā”, kontradmirālis. Pildot savas pilnvaras, viņš bija atbildīgs par darbībām, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācijas krasta apsardzes jūras spēku flote veica pret Ukrainu, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.6.1971.

Dzimšanas vieta: Ivanovskaya Oblast, Krievijas Federācija

Robeždienesta vadītāja vietnieks, Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta krasta apsardzes nodaļas vadītājs “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā”. Pildot savas pilnvaras, viņš piedalījās operācijās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1978. vai 4.12.1975.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta robežas patruļkuģa Don (sānu marķējums: 353) komandieris. Viņš komandēja kuģi, kurš aktīvi piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, un vadīja ietriekšanos Ukrainas flotes estuāra velkonī Yany Kapu. Ar minētajām darbībām Ukrainas kuģiem tika liegta piekļuve savam Azovas jūras krastam, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integ ritāti un suverenitāti un kaitējot Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН / Андрій Олегович ШІПІЦИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.12.1969.

Dzimšanas vieta: Astrakhan, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta robežas patruļkuģa Izumrud komandieris. Viņš komandēja kuģi, kurš aktīvi piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Ruzaevka, Mordovia (Krievijas Federācija)

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta kontrolpunkta dienesta “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā” vadītājs. Viņš aktīvi piedalījās 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācijas spēku veikto darbību koordinēšanā pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir aktīvi sekmējis Krimas pussalas nelikumīgās aneksijas Krievijas Federācijā konsolidāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.11.1986.

Viņš komandēja Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes pretzemūdeņu kuģi Suzdalets, kurš piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, un aktīvi piedalījās velkoņa Yani Kapu blokādē un bruņotā lielgabalkuģa Nikopol sagrābšanā. Ar minētajām darbībām Ukrainas kuģiem tika liegta piekļuve savam Azovas jūras krastam, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējot Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.”

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

“Krimas republikas” valsts unitārs uzņēmums Chernomorneftegaz

(agrākais nosaukums – PJSC Chernomor- neftegaz)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Tālruņa numurs:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

office@gas.crimea.ru

“Krimas parlaments”17.3.2014. pieņēma rezolūciju, kurā tas paziņoja, ka “Krimas Republikas” vārdā tiek pārņemti uzņēmumam Chernomorneftegaz piederošie aktīvi. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 29.11.2014. kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums Chernomorneftegaz (Государственное унитарное пред приятие “Республики Крым”“Черноморнефтегаз”). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Degvielas un enerģētikas ministrija (Министерство топлива и энергетики “Республики Крым”).

12.5.2014.

5.

Tā sauktā “Novorossijas federālā valsts” (“Federal State of Novorossiya”)

Федеративное государство Новороссия

Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya

Mediju resursi:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

2014. gada 24. maijā tā sauktās Doņeckas un Luhanskas “Tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās tā sauktās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

25.7.2014.

6.

Starptautiskā sabiedrisko organizāciju savienība Great Don Army

Международный Союз Общественных Объединений “Всевеликое Войско Донское”

Oficiāla informācija:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Tālruņa numurs:

+7-8-908-178-65-57

Sociālie mediji: Cossack National Guard http://vk.com/kazak_nac_guard

Adrese: 346465 Russian Federation, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Otra adrese: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don, Russian Federation

Svītrota no reģistra 2017. gadā.

Great Don Army izveidoja Cossack National Guard, kas ir atbildīga par cīņu pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, kā arī apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīta ar Nikolay Kozitsyn, kas ir kazaku spēku komandieris un ir atbildīgs par to separātistu komandēšanu Ukrainas austrumu daļā, kuri cīnās pret Ukrainas valdības spēkiem.

25.7.2014.

7.

Sobol

Соболь

Oficiāla informācija:

http://soboli.net

Sociālie mediji:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Tālruņa numurs:

(0652) 60-23-93

E-pasts: SoboliPress@gmail.com

Adrese: Ukraine, Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station “Central”).

Radikāla paramilitāra organizācija, kas atbildīga par atklātu atbalsta paušanu spēka izmantošanai, lai izbeigtu Ukrainas kontroli Krimā, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Atbildīga par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

8.

Tā sauktā “Luhansk Guard

Луганская гвардия

Sociālie mediji un cita informācija:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Luhanskas pašaizsardzības paramilitārs grupējums, kas atbildīgs par separātistu apmācīšanu cīņai pret Ukrainas valdības spēkiem Ukrainas austrumu daļā, tādējādi apdraudot Ukrainas stabilitāti un drošību.

Saistīts ar German PROKOPIV kungu, aktīvu līderi, kas ir atbildīgs par piedalīšanos Ukrainas drošības dienesta Luhanskas reģionālā biroja ēkas ieņemšanā, un kas no ieņemtās ēkas ierakstīja video vēstījumu prezidentam Putinam un Krievijai.

25.7.2014.

16.

Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums Sanatorium Nizhnyaya Oreanda (agrākais nosaukums – Resort “Nizhnyaya Oreanda”Санаторий “Нижняя Ореанда”)

Resort ‘Nizhnyaya Oreanda’, 298658, Yalta, Oreanda, House 12, Ukraine

Санаторий ‘Нижняя Ореанда’, 298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, дом 12,Санаторий ‘Нижняя Ореанда’, Украина

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (3654) 31-25-48

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par sanatoriju un kūrortu asociācijas izveides jautājumiem” Nr. 1767-6/14, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par sanatorijai Nizhnyaya Oreanda piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2014. gada 9. oktobrī kā Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas federāls valsts budžeta uzņēmums Sanatorium Nizhnyaya Oreanda (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ “НИЖНЯЯ ОРЕАНДА” ПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"). Dibinātājs: Krievijas Federācijas prezidenta administrācija (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014.

17.

“Krimas republikas” uzņēmums Azov distillery plant

Крымское республиканское предприятие “Азовский ликёро-водочннй завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zheleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district, Ukraine

ул. Железнодорожная, 40, 296178, пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

Kods: 01271681

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. 2014. gada 9. aprīlī“Krimas parlamenta prezidijs” pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836- 6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par Azovsky likerovodochny zavod piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas.

Norit bankrota procedūra.

25.7.2014.

19.

Federāla valsts budžeta zinātnes un pētniecības iestāde All-Russia national scientific research institute for wine growing and wine making “Magarach” Russian Academy of Sciences

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия “Магарач” РАН"

(Agrākais nosaukums – “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “National Institute of Wine “Magarach””

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas” valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach” piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2015. gada 15. janvārī kā “Krimas Republikas”valsts unitārs institūts National Institute of Wine “Magarach” (Государственное бюджетное учреждение “Республики Крым”“Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина “Магарач””). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства “Республики Крым”).

25.7.2014.

Agrākais nosaukums – State enterprise “Magarach” of the national institute of wine

Государственное предприятие Агрофирма “Магарач” Национального института винограда и вина “Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

 

2017. gada 7. februārī“Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums National Institute of Wine “Magarach” tika pārveidots par federālā budžeta zinātnisko iestādi All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking “Magarach”, Russian Academy of Sciences

 

25.

Miers Luhanskas reģionam (Peace to Luhansk Region) (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Adrese: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dēvētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra un 2018. gada 11. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

32.

Zarya battalion

Батальон “Заря”

https://vk.com/public73385255

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Ir ziņas, ka tā ir tā sauktā “Luhanskas Tautas Republikas”“2. armijas korpusa” daļa.

16.2.2015.

35.

Kalmius battalion

Батальон “Кальмиус”

 

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

To dēvē arī par Separate Artillery Guard Brigade (unit 08802), kas ir tā dēvētā “Doņeckas Tautas Republikas” 1. armijas korpusa daļa.

16.2.2015.”