15.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/117


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/416

(2019. gada 14. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Ņemot vērā to, ka Krievijas Federācija ir izmantojusi spēku, kā rezultātā Kerčas jūras šaurumā 2018. gada 25. novembrī tika aizturēti Ukrainas karavīri un sagrābti kuģi, tādējādi pārkāpjot starptautiskās tiesības, kā arī Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, Padome uzskata, ka tādu personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā, būtu jāpievieno astoņas personas.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā ietvertajā sarakstā pievieno šādas personas:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.1.1963.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta vadītājs “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā”, kontradmirālis. Pildot savas pilnvaras, viņš ir atbildīgs par darbībām, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācijas krasta apsardzes jūras spēku flote veica pret Ukrainu, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.6.1971.

Robeždienesta vadītāja vietnieks, Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta krasta apsardzes nodaļas vadītājs “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā”. Pildot savas pilnvaras, viņš piedalījās operācijās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1978.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta robežas patruļkuģa “Don” (sānu marķējums: 353) komandieris. Viņš komandēja kuģi, kurš aktīvi piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, un vadīja ietriekšanos Ukrainas flotes estuāra velkonī “Yany Kapu”. Ar minētajām darbībām Ukrainas kuģiem tika liegta piekļuve savam Azovas jūras krastam, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējot Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

179.

Andrei SHIPITSIN/SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН/ШИПІЦИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.12.1969.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Robeždienesta robežas patruļkuģa “Izumrud” komandieris. Viņš komandēja kuģi, kurš aktīvi piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā

15.3.2019.

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексій Володимирович ШАТОХІН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 26.1.1971.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta Kerčas (Kerch) kontrolpunkta dienesta “Krimas Republikā un Sevastopoles pilsētā” vadītājs. Viņš piedalījās operācijās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta kontrolpunkta dienesta “Krimas Republikā un Sevastopolē” vadītājs, 1. pakāpes kapteinis. Viņš aktīvi piedalījās 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācijas spēku veikto darbību koordinēšanā pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, un tādējādi ir aktīvi sekmējis Krimas pussalas nelikumīgās aneksijas Krievijas Federācijā konsolidāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.11.1986.

Krievijas Federācijas melnās jūras flotes pretzemūdeņu kuģa “Suzdalets” komandieris, 3. pakāpes kapteinis. Viņš komandēja kuģi, kurš piedalījās darbībās, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainas kuģiem un to apkalpi, un aktīvi piedalījās velkoņa “Yani Kapu” blokādē un bruņotā lielgabalkuģa “Nikopol” sagrābšanā, un tādējādi ir aktīvi sekmējis Krimas pussalas nelikumīgās aneksijas Krievijas Federācijā konsolidāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1961.

Dzimšanas vieta: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Krievijas Federācija

Krievijas Bruņoto spēku Dienvidu militārā apgabala vadītājs, ģenerālpulkvedis un reģiona militāro spēku komandieris. Viņš bija atbildīgs par gaisa spēku atbalstu darbībām, ko 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija veica pret Ukrainu, un tādējādi ir aktīvi sekmējis Krimas pussalas nelikumīgās aneksijas Krievijas Federācijā konsolidāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.”