1.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/11


Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/235 (2019. gada 24. janvāris) par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3 400–3 800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 37, 2019. gada 8. februāris )

138. lappusē pielikuma iedaļas “A. Definīcijas” piektajā daļā:

tekstu:

Image 1

kur P(θ,φ) ir antenu bloka sistēmas noteiktā virzienā (θ,φ) izstarotā jauda, ko aprēķina pēc šādas formulas:

P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)

kur PTx apzīmē pievadīto jaudu (mēra vatos), kas ir ieejas jauda antenu bloka sistēmā, bet g(θ,φ) apzīmē tīkla sistēmas vērsuma indeksu atbilstīgi (θ, φ) virzienam.”

lasīt šādi:

Image 2

kur P(Image 3,φ) ir antenu bloka sistēmas noteiktā virzienā (Image 4,φ) izstarotā jauda, ko aprēķina pēc šādas formulas:

P(Image 5,φ) = PTxg(Image 6,φ)

kur PTx apzīmē pievadīto jaudu (mēra vatos), kas ir ieejas jauda antenu bloka sistēmā, bet g(Image 7,φ) apzīmē tīkla sistēmas vērsuma indeksu atbilstīgi (Image 8, φ) virzienam.”

139. lappusē ceturtajā daļā:

tekstu:

“3., 4. un 7. tabulā robežvērtības ir noteiktas attiecībā pret fiksētu augšējo robežvērtību, izmantojot formulu Min (PMax – A, B), kas nosaka zemāko (vai stingrāko) no abām vērtībām: 1) (PMax A), kas izsaka maksimālo nesēja jaudu PMax , mīnus relatīvā nobīde A, un 2) fiksēta augšējā robežvērtība B.”

lasīt šādi:

“3., 4. un 7. tabulā robežvērtības ir noteiktas attiecībā pret fiksētu augšējo robežvērtību, izmantojot formulu Min(PMax – A, B), kas nosaka zemāko (vai stingrāko) no abām vērtībām: 1) (PMax – A), kas izsaka maksimālo nesēja jaudu PMax , mīnus relatīvā nobīde A, un 2) fiksēta augšējā robežvērtība B.”